Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Urlop ojcowski

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi już sytuacja, w której Mama zarabia tyle samo, lub więcej, niż Tata. Czasem warunki finansowe lub skomplikowane okoliczności życiowe zmuszają Mamy do wcześniejszego powrotu do pracyniż wynika to z przysługującego im wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Komu przysługuje urlop tacierzyński?

Do niedawnaurlop macierzyński przeznaczony był wyłącznie dla kobiet. Obecnie także ojcom przysługuje nowe uprawnienie – prawo do urlopu potocznie zwanego „tacierzyńskim”. Z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem, że wychowuje dziecko.

Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do skorzystania z urlopu w części niewykorzystanej przez matkę dziecka. Uprawnienie to przysługuje wszystkim ojcom, nie tylko mężowi matki – mogą z niego skorzystać również osoby pozostające w wolnych związkach oraz ojcowie, które opiekują się dziećmi.

Mama może zrezygnować na rzecz ojca dziecka z przysługującego jej urlopu po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że przy narodzinach 1 dziecka ojciec może wykorzystać 6 tygodni urlopu.

Polecane wideo:

Wniosek o urlop ojcowski

Żeby skorzystać z urlopu Tata- pracownik musi złożyć pisemny wniosek, nie później niż 7 dni przed wskazanym we wniosku dniem rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest zobowiązany do jego uwzględnienia.

Podczas urlopu ojcu przysługuje zasiłek macierzyński wynoszący 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru. Przed podjęciem decyzji o przejściu na urlop warto zatem dowiedzieć się w odpowiednim oddziale ZUSu, jaka będzie wysokość przysługującego ojcu zasiłku.

Należy pamiętać, że mama, która ma zamiar powrócić do pracy ma również obowiązek pisemnego zgłoszenia pracodawcy pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Inne uprawnienia ojców związane z narodzinami dziecka

Niezależnie od tzw. „urlopu macierzyńskiego” ojcom przysługuje urlop związany z narodzeniem się dziecka. W roku 2010 oraz 2011 wymiar urlopu wynosi 1 tydzień, a od stycznia 2012 r. zwiększy się on o kolejny tydzień. Z tego urlopu należy skorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Ojcowie mają prawo do opieki nad dzieckiem równocześnie z matką przebywającą na urlopie macierzyńskim lub po zakończeniu przez nią urlopu macierzyńskiego. Urlop ten przysługuje ojcom, których dzieci urodziły się po 7 stycznia 2009 r.

Ponadto, zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z ojcem-pracownikiem wychowującym dziecko, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem jest, np. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zatrudnienie na okres próbny, nieprzekraczający jednego miesiąca.

Za wypowiedzeniem umowę o pracę z ojcem można rozwiązać tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Małgorzata Lejman

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Urlop tacierzyński
Urlop tacierzyński

Urlop dla ojca

Urlop dla ojca

Urlop tacierzyński daje ojcu możliwość wzmacniania więzi z maleństwem.

Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski 2010

Zmiany, które nastąpiły z początkiem roku 2010 w polskim prawodawstwie (urlop tacierzyński), przyczyniły się do zrównania obowiązków obu płci. To wielki postęp, ponieważ w tradycji naszego kraju mocno zakorzeniony jest stereotyp matki Polki. Kobieta pełni role opiekunki ogniska domowego, podczas gdy mężczyzna jest głową rodziny, zapewniającą wszystkim byt. Mimo wielu zmian w postrzeganiu roli kobiety oraz mężczyzny, w wielu domach nadal funkcjonuje taki właśnie model rodziny: rodzicielka i żywiciel. Kiedy można wziąć urlop ojcowski? Do tej pory istniała możliwość brania urlopów przez ojców tylko w szczególnych wypadkach: matka - pracownica zrezygnowała z części urlopu macierzyńskiego, w razie zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego. Prawo przewidywało taką możliwość, ale wielu ojców rzadko korzystało z istniejącego prawa pobierania urlopów wychowawczych. Być może było to wynikiem faktu, że kobiety nadal zarabiają mniej niż mężczyźni, więc urlop mężczyzny niewątpliwie osłabiłby budżet domowy. Niestety, prawo nie zrównuje ze sobą obojga rodziców, dlatego istnieje tak znikomy odsetek mężczyzn, którzy przejmują opiekę nad dzieckiem. Co daje urlop tacierzyński? Poprzez zwrócenie uwagi na naturalny związek ojca z dzieckiem dokonujemy dużego kroku naprzód w kwestii zmian światopoglądowych. Możliwość opiekowania się maluchem do ukończenia przez niego roku daje tacie szansę wzmocnienia relacji z dzieckiem. Błędem jest myślenie, że dobrym ojcem jest się dopiero wtedy, gdy dziecko skończy 3/4 latka i dopiero wtedy można nawiązać dobre relację na płaszczyźnie ojciec - dziecko. Kontakt z maluchem jest szalenie ważny już od pierwszych chwil jego przyjścia na świat. Upływający czas nie jest dobrym pomocnikiem w budowaniu więzi rodzinnej. Jak bowiem bawić się z 4 latkiem, gdy nie poznało się wcześniej swego malucha? Urlop tacierzyński stwarza więc możliwość pobycia z dzieckiem, aby poznać jego potrzeby. Oczywiście tydzień czy dwa to za mało, aby wzmocnić naturalny związek z dzieckiem. Mimo to pomysł na urlopy tacierzyńskie jest właściwy, otwiera bowiem furtkę dla kolejnych zmian. Przede wszystkim jednak uwzględnia naturalne potrzeb ojców, którzy podobnie jak mamy czują, że powinni poświęcić dziecku należną mu uwagę. Zmiany te niewątpliwie odbiją się też na poprawieniu sytuacji wielu kobiet, umożliwiając im dostanie lepszej pracy czy też awansu. Pracodawcy mają szereg wątpliwości co do zatrudniania młodych kobiet, które być może za jakiś czas zajdą w ciążę i będą musiały odejść na urlop. Powszechnie uważa się, że istnieje równouprawnienie, lecz mimo to i tak w dalszym ciągu istnieją przykłady gorszego traktowania kobiet przez pracodawców. Miejmy więc nadzieję, że dokonujące się zmiany będą posuwać się w dobrym kierunku i koniec końców zasady brania urlopów na opiekę nad dzieckiem będą tożsame dla obu płci.

Urlop tacierzyński

Wymiar urlopu ojcowskiego

i wprowadzono tzw. urlop tacierzyński, inaczej urlop ojcowski. Ile trwa urlop ojcowski? Urlop ojcowski nie ma powiązania z okresem zatrudnienia (...) pracownika - tylko z wiekiem dziecka. Urlop ojcowski w 2011 roku należy się pracownikowi w wymiarze 7 dni kalendarzowych i nie można go dzielić. Od 1

Urlop tacierzyński

Tata na urlopie, czyli rekordowa popularność urlopów ojcowskich

Tata na urlopie, czyli rekordowa popularność urlopów ojcowskich

Panowie coraz chętniej korzystają z urlopów ojcowskich. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w 2014 roku aż 130 tysięcy młodych ojców (...) wzięło przysługujący im dwutygodniowy urlop. Skąd taka popularność urlopów ojcowskich? Popularny urlop ojcowski Każdy tata, któremu urodziło

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem (...) . Długość urlopu ojcowskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony do 2 tygodni. Urlop tacierzyński przysługuje

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński dla ojca

macierzyński. Od 1 stycznia 2010 roku wprowadzono jednak przepisy, które dają możliwość samodzielnego urlopu dla ojca dziecka (tzw. urlop ojcowski), niezależnie od tego, czy matka dziecka ma prawo do urlopu macierzyńskiego, czy nie ma. Niezbędnym warunkiem otrzymania urlopu ojcowskiego jest konieczność pozostawania przez ojca dziecka w stosunku pracy. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Urlop ojcowski ma charakter fakultatywny, co oznacza, że ojciec dziecka może, ale nie musi z niego skorzystać. Jak sytuacja przedstawia się w odniesieniu do urlopu macierzyńskiego dla ojca? Z racji urodzenia jednego dziecka kobiecie pracującej w oparciu o umowę o pracę przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, który powinna wykorzystać po porodzie w całości. Urlop ten można jednak skrócić, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przez kobietę. Pozostałą część urlopu (6 tygodni) wykorzystuje wówczas ojciec dziecka. Urlop macierzyński dla ojca jest udzielany na pisemny wniosek pracownika po zakończeniu korzystania z urlopu przez matkę dziecka. Urlop macierzyński dla ojca to nic innego jak część urlopu macierzyńskiego niewykorzystana przez kobietę. Mężczyzna na urlopie macierzyńskim otrzymuje zasiłek macierzyński i jest chroniony przed wypowiedzeniem. Ojciec dziecka może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, jeśli matka dziecka wymaga opieki szpitalnej. Po wykorzystaniu 8 tygodni urlopu przez kobietę ojciec wychowujący dziecko może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego odpowiadającego okresowi hospitalizacji pracownicy. Jeżeli kobieta umrze w okresie urlopu macierzyńskiego, to w takiej sytuacji ojcu dziecka przysługuje cały urlop niewykorzystany przez kobietę. Ojciec dziecka może ubiegać się też o dodatkowy urlop macierzyński, do którego ma prawo w dwóch sytuacjach - jeśli kobieta wykorzysta swój podstawowy urlop macierzyński (np. 20 tygodni) i jeżeli po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego z reszty urlopu zrezygnuje na rzecz ojca wychowującego dziecko. Dodatkowy urlop macierzyński udziela się jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego, na pisemny wniosek pracownika, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. (...) Urlop macierzyński dla ojca przysługuje tylko wtedy, gdy matka ma prawo do otrzymania tego urlopu. Jeżeli prawa do urlopu macierzyńskiego

Porady wideo

Maciej Kurzajewski o roli ojca - wywiad Doroty Zawadzkiej, cz. 2

Maciej Kurzajewski o roli ojca - wywiad Doroty Zawadzkiej, cz. 2

Maciej Kurzajewski został ojcem w czasie, gdy nie istniał jeszcze urlop ojcowski. Sam zadbał o to, aby spędzić z każdym z synów jak najwięcej czasu. Dziennikarz zauważa, iż więź z dzieckiem powinno budować się od pierwszych chwil po narodzinach. Nie było mowy o unikaniu obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem. Maciej Kurzajewski sam chciał przewijać, karmić i bawić się ze swoimi synami. Do tej pory uważa tę możliwość wręcz za przywilej i cieszy się z każdej chwili spędzonej razem. Według dziennikarza przekonanie o tym, iż ojciec nie potrafi samodzielnie zająć się dzieckiem nie jest prawdziwe. Wystarczy trochę chęci. Bardzo ważne jest zaufanie matki do swojego partnera i jej wsparcie. Mądra partnerka zachęca mężczyznę do zajmowania się potomkiem. O wychowaniu dzieci Maciej Kurzajewski rozmawia z Dorotą Zawadzką.

Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

dwutygodniowy urlop ojcowski. Dotychczas mogli go wykorzystać jednorazowo przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Od stycznia ojcowie (...) się urlopami W świetle nowych przepisów opiekunowie, którzy są ubezpieczeni, będą mogli dzielić się urlopem macierzyńskim, bez względu na podstawę zatrudnienia

Urlop macierzyński

Zmiany w urlopie macierzyńskim w 2013 roku

Z każdym rokiem rośnie liczba mężczyzn, którzy chcą aktywnie zajmować się swoim dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia. W 2013 roku we wrześniu w życie wejdą kolejne zmiany dotyczące urlopu macierzyńskiego. Wydłużenie urlopu macierzyńskiego Obecnie kobietom po urodzeniu dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowe 4 tygodnie (tzw. „na życzenie"). Zgodnie z prawem, 14 tygodni urlopu jest wyłącznie do dyspozycji kobiety, a pozostałą część może ona odstąpić ojcu dziecka. W tej kwestii szykują się jednak duże zmiany. Od 1 września 2013 roku wymiar urlopu macierzyńskiego wzrośnie aż dwukrotnie, a samo uprawnienie zyska nową nazwę - urlop rodzicielski. Dodatkowy urlop będzie wydłużony do 6 tygodni. Z urlopu rodzicielskiego będę mogły korzystać nie tylko te osoby, które są zatrudnione na umowę, ale i osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na umowę o dzieło lub zlecenie. Warunkiem uzyskania uprawnień jest odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. Zmiany w urlopie ojcowskim? Niezależnie od urlopu macierzyńskiego pracującym ojcom przysługuje tzw. urlop ojcowski. Uprawnienie to zostało wprowadzone w 2010 roku - od tego czasu ojciec-pracownik ma prawo do urlopu na dziecko, ale musi wykorzystać wolne dni w ciągu 12 miesięcy od przyjścia dziecka na świat. Początkowo wymiar urlopu ojcowskiego wynosił tydzień. W 2012 roku wymiar wzrósł do dwóch tygodni. Istnieją jednak projekty wydłużenia urlopu ojcowskiego, np. do 8 tygodni. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji, ale nie weszła ona w życie. Wprowadzenie urlopu rodzicielskiego oznacza, iż prawa obojga rodziców zostają zrównane, a partnerzy mogą sami zdecydować, jak podzielić się opieką nad niemowlakiem. Należy jednak uświadomić sobie, że rodzice nie mogą korzystać z urlopu rodzicielskiego w tym samym czasie. Jeśli w okresie do dwóch tygodni przed terminem porodu rodzice zdecydują się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego, jedno z nich musi wyrazić zgodę na otrzymywanie 80% wynagrodzenia. Jeżeli jednak rodzice przed porodem nie chcą korzystać z nowych uprawnień, ale po pół roku urlopu macierzyńskiego zmienią zdanie, w czasie kolejnych sześciu miesięcy jedno z nich otrzymuje wynagrodzenie wynoszące 60% podstawy lub odpowiednio wyższe (przy innym (...) urlopu

Urlop macierzyński

Urodzisz dziecko? Nie zwolnią cię z pracy przez 6 lat

Urodzisz dziecko? Nie zwolnią cię z pracy przez 6 lat

lub jest samozatrudniona - ty również będziesz chroniony przed zwolnieniem. Do momentu, kiedy dziecko ukończy 2 lata. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie (...) Nie chcesz stracić pracy? Nowe przepisy dotyczące urlopów macierzyńskich pomogą chronić kobiety przed zwolnieniem nawet do 6 lat. Idzie