Urlop tacierzyński

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Laktator

Nova2 • ostatni post 14 godzin temu

1
Artykuły Urlop tacierzyński
Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski 2010

(//parenting.pl/portal/opieka-nad-dzieckiem). ## Co daje urlop tacierzyński? Poprzez zwrócenie uwagi na naturalny **związek ojca z dzieckiem** dokonujemy (...) swego malucha? **Urlop tacierzyński**...

Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski

. Komu przysługuje urlop tacierzyński? Do niedawnaurlop macierzyński przeznaczony był wyłącznie dla kobiet. Obecnie także ojcom przysługuje (...) nowe uprawnienie - prawo do urlopu...

Urlop tacierzyński

Wymiar urlopu ojcowskiego

i wprowadzono tzw. urlop tacierzyński, inaczej urlop ojcowski. Ile trwa urlop ojcowski? Urlop ojcowski nie ma powiązania z okresem zatrudnienia (...) pracownika...

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński dla ojca

Urlop macierzyński dla ojca przysługuje tylko wtedy, gdy matka ma prawo do otrzymania tego urlopu. Jeżeli prawa do (//parenting.pl/portal (...) urlopu macierzyńskiego, by z reszty...

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem (...) spółdzielczej umowy o pracę. Z urlopu...

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża

Urlop macierzyński na drugie dziecko

przez pracownicę. Urlop macierzyński dla ojca dziecka Z urlopu po urodzeniu dziecka może skorzystać także ojciec dziecka, pod warunkiem (...) tygodni urlopu. Niewykorzystaną część...

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy dla ojca

Wiele kobiet po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać także prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy to nie obowiązek - to prawo, z którego można skorzystać, chcąc być dłużej przy dziecku. Pracodawca nie może...

Porady prawne dla rodziców

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

. Jeśli nie ma pracownika-ojca wychowującego dziecko, z którym pracownica mogłaby podzielić urlop macierzyński albo ojciec odmawia skorzystania z części urlopu (...) Urlop macierzyński...

Urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński

Urlop macierzyński to przerwa w pracy spowodowana urodzeniem dziecka.W 2016 roku dodatkowy urlop macierzyński połączono z urlopem rodzicielskim. Ten drugi przysługuje tylko i wyłącznie po wykorzystaniu...