Trening słuchu

Twórcą treningu słuchowego jest francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra – prof. Alfred Tomatis. Inaczej trening słuchu określa się mianem stymulacji audio-psycho-lingwistycznej. Trening słuchu to metoda terapeutyczna uznana przez wielu specjalistów na świecie w dziedzinie medycyny, psychologii, pedagogiki oraz terapii zajęciowej. Trening ten poprzedzony jest zawsze konsultacją laryngologiczną oraz testem uwagi i lateralizacji słuchowej. Główny cel treningu słuchu to wspieranie funkcji słuchowej. Dzięki treningowi słuchowemu poprawie ulegają jednocześnie: koncentracja uwagi, kreatywność, komunikacja, zdolności językowe, rozwój psychoruchowy i ogólny rozwój poznawczy dziecka. Na czym polega trening słuchu?

Polecane wideo:

Słuchanie a słyszenie

Dobre słuchanie aktywizuje mózg. Ucho bierze udział w przetwarzaniu 90% informacji sensorycznych, które stymulują pracę mózgu. Dziecko może dobrze słyszeć, ale źle słuchać. Pomocą w usprawnianiu uwagi słuchowej jest trening słuchu, który polega na słuchaniu odpowiednio przetworzonych dźwięków. Do treningu słuchowego niezbędny jest idealny model ucha ludzkiego, zwany „Elektronicznym Uchem”, który zwiększa aktywność mięśni ucha (np. mięśnia młoteczkowego i strzemiączkowego). Dźwięki o różnorodnej częstotliwości stymulują z kolei korę mózgową, czyli centrum procesów umysłowych. Dzieci różnią się między sobą w zakresie poziomu uwagi słuchowej. Maluchy mogą dobrze słyszeć, ale prezentować trudności w zakresie analizy i syntezy bodźców akustycznych.

Inne szkraby mają problemy z kojarzeniem znaków graficznych (liter) z odpowiednimi dźwiękami (głoskami), co skutkuje deficytami parcjalnymi, np. dysleksją albo dysgrafią. Odpowiednia stymulacja słuchowa poprawia zdolności słuchania i odtwarzania dźwięków. Jak wygląda trening słuchowy? Trening słuchu składa się z dwóch etapów – w pierwszym etapie dziecko biernie słucha specjalnie dobranego przez specjalistów materiału muzycznego. Słuchanie odbywa się za pomocą „Elektronicznego Ucha”. W drugim etapie maluch uczestniczy w zajęciach z mikrofonem, pracując z własnym głosem. W czasie treningu nie wolno czytać, żuć gumy ani jeść.

Zalety treningu słuchowego

Trening słuchowy nie jest adresowany wyłącznie do dzieci. Mogą z niego skorzystać także osoby dorosłe, np. w walce z dekoncentracją, zmęczeniem czy problemami z zapamiętywaniem. Braki w zakresie uwagi słuchowej powodują liczne kłopoty w pracy zawodowej czy na studiach. Trening słuchu usprawnia aparat słuchowy, a jednocześnie poprawia nastrój oraz dodaje pewności siebie. W jakich problemach może przydać się zastosowanie „Elektronicznego Ucha”? W nadwrażliwości na dźwięki, deficytach koncentracji, problemach z pamięcią, nadpobudliwości psychoruchowej, opóźnieniach rozwoju mowy czynnej, dyslalii, całościowych zaburzeniach rozwoju (np. w zespole Aspergera, autyzmie), dysleksji, dysgrafii, zaburzeniach integracji sensorycznej itp.

Na co wpływa trening słuchu?

  • Wydłuża zdolność koncentrowania się.
  • Poprawia pamięć bezpośrednią.
  • Redukuje liczbę popełnianych błędów ortograficznych.
  • Kształci umiejętność słuchania.
  • Poprawia umiejętności odbioru i nadawania mowy.
  • Wpływa na wzrost motywacji.
  • Poprawia zdolność przyswajania wiedzy.
  • Korzystnie wpływa na poczucie kontroli głosu, koordynację ruchową, tonus mięśniowy i ruchy celowe.
  • Rozwija potencjał umysłowy.

Jak widać, trening słuchu to nie tylko oddziaływanie na sam narząd słuchowy. To kompleks ćwiczeń, które usprawniają funkcjonowanie całego człowieka, od sfery poznawczej, po motoryczną.

Brak koncentracji słuchowej

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Jakie studia?

sorbetta • ostatni post około miesiąca temu

7
Artykuły Brak koncentracji słuchowej
Brak koncentracji słuchowej

Ćwiczenia na koncentrację

Ćwiczenia na koncentrację

Koncentracja uwagi, zarówno słuchowa, jak i wzrokowa, jest jednym z czynników gwarantujących sukcesy ucznia (//parenting.pl/portal/znecanie-sie (...) -w-szkole). Maluchy, które wykazują deficyty w zakresie uwagi, mogą...

Brak koncentracji słuchowej

Problemy z koncentracją

Problemy z koncentracją

Czasem mamy wrażenie, że nasze dziecko nas nie słucha. Może to być działanie celowe, ale zdarza się, że przyczyna leży głębiej.

Brak koncentracji słuchowej

Kinezjologia edukacyjna

-pamiec) czy (//parenting.pl/portal/cwiczenia-na-koncentracje). Dennison wychodził z założenia, że proste ruchy aktywizują połączenia neuronalne w ciele (...) człowieka i służą integracji pracy mózgu. Według Dennisona, problemy emocjonalne...

Problemy w wychowaniu dziecka

Metoda Tomatisa

znana jest również jako trening (//parenting.pl/portal/brak-koncentracji-sluchowej), stymulacja słuchowa albo trening audio-psycho-fonologiczny. Profesor (...) . W czym może pomóc stymulacja słuchowa i jak wygląda trening...

Dziecięce choroby

Ruszył program badania słuchu u dzieci z terenów wiejskich

Czy wiesz, że aż 15 proc. dzieci może mieć zaburzenia słuchu? To oznacza, że co siódme dziecko niedosłyszy. W tym roku szkolnym zostanie (...) przebadanych 165 tysięcy uczniów ze szkół podstawowych. Ogólnopolskim badaniem przesiewowym...

Ćwiczenia w ciąży

Korzyści z ćwiczeń w ciąży

Jak ćwiczyć w ciąży? Trening ogólnorozwojowy dla kobiety w ciąży jest bardzo korzystny. Trener personalny opowiada o tym, na co powinny zwrócić uwagę panie ćwiczące w tym czasie.

Metody wychowywania

Poradnik dla rodziców i terapeutów

Poradnik dla rodziców i terapeutów

Wychowanie dziecka może być prostsze dzięki wskazówkom z poradnika „Trening umiejętności wychowawczych". Wydawcą „Treningu umiejętności wychowawczych" jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Bilans 2 latka

Rozwój mowy u dwulatka

Rozwój mowy u dwulatka

Małe dziecko nie uczy się języka samodzielnie. Potrzebuje do tego czasu na oswojenie się, szczególnie za pomocą zmysłu słuchu, z językiem

Trening czystości

Korzystanie z nocnika

Korzystanie z nocnika

Żeby odstawić pieluchy jednorazowe lub pieluchy tetrowe, zacznij oswajać dziecko z nocnikiem. Niech maluch na niego siada i przymierza się do niego. Wytłumacz mu, kiedy na nocnik powinien siąść.