Sprawy urzędowe po porodzie

Gdy przychodzi na świat długo oczekiwana kruszynka, po kilku dniach niczym nie zmąconej radości, przychodzi czas na formalne, codzienne, urzędowe sprawunki. Maluszka trzeba przecież zameldować, nadać mu numer PESEL, zarejestrować go w USC. Jak to zrobić, w jakim terminie i jakie dokumenty są niezbędne?

Sporządzenie aktu urodzenia

Jeśli rodziłaś dziecko w szpitalu, ten musi w ciągu 14 dni od przyjścia dziecka na świat, zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego (stosownym dla tego szpitala). Wówczas Ty lub ojciec dziecka, z dowodami osobistymi oraz skróconym odpisem aktu małżeństwa, zgłaszacie się do USC i tam wyrabiany jest akt urodzenia Waszej pociechy. Czas, jaki macie na załatwienie tej sprawy to 14 dni. Przy rejestracji musicie znać już imiona dziecka. Zazwyczaj podaje się dwa. Bezpłatnie otrzymujecie trzy akty skrócone urodzenia, kolejny to koszt 5zł. Jeśli zapragniecie zmienić imię malca, macie na to pół roku.

Polecane wideo:

Sprawy wyglądają trochę inaczej jeśli:

 • rodziłaś poza szpitalem – wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta pozostaje bez zmian. Akt jest wydany szybciej – od razu.
 • jesteś po rozwodzie – potrzebne jest orzeczenie sądowe lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (odpis skrócony). Jeśli od rozwodu nie minęło 300 dni, dziecko rejestruje się jako małżeńskie (oczywiście jeśli ojcem jest były mąż).
 • nie masz męża – panna. Potrzebny jest Twój odpis aktu urodzenia. Formalnie, dziecko w takim przypadku nie ma ojca. Jeśli mężczyzna, Twój partner, chce je uznać, czyni to w USC przed kierownikiem tego urzędu w Polsce lub Konsulem Polskim – jeśli sprawa ma miejsce za granicą.
 • nie masz męża – wdowa. Potrzebny jest odpis aktu zgonu męża.

Pozostałe formalności

 • Zameldowanie dziecka

Zgłaszacie we właściwym biurze meldunkowym. Jeśli meldujecie maluszka tam, gdzie mieszka tata dziecka, musicie przy tym być oboje. Potrzebne są dowody osobiste i skrócony akt urodzenia dziecka.

Zgłaszacie się także w biurze meldunkowym. PESEL nadawany jest z urzędu, w chwili nadejścia odpisu skróconego aktu urodzenia z USC, właściwego ze względu na miejsce urodzenia. Po wpisanie numeru PESEL należy zameldować się osobiście z książeczką zdrowia dziecka lub odpisem aktu urodzenia.

Pisemny wniosek o becikowe składasz w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w czasie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej był termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania. Dokumenty, które należy mieć, to:

 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe
 • zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10- go tygodnia ciąży.

Sprawdź, jakie jeszcze sprawy urzędowe przed wami:

 • paszport dla dziecka
 • chrzest
 • zameldowanie
 • PESEL dla noworodka
 • rejestracja noworodka.
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 1 tydzień temu

5
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem, jesteś...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe (//parenting.pl/portal/warunki-otrzymania-becikowego), które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian,...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach. Podstawą (...) rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. (//parenting.pl/portal/nowe-becikowe) jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica, że nie zostało przez niego pobrane (...) świadczeń wypowiadają się w następujący sposób - jeśli dokument...