Sprawy urzędowe po porodzie

Gdy przychodzi na świat długo oczekiwana kruszynka, po kilku dniach niczym nie zmąconej radości, przychodzi czas na formalne, codzienne, urzędowe sprawunki. Maluszka trzeba przecież zameldować, nadać mu numer PESEL, zarejestrować go w USC. Jak to zrobić, w jakim terminie i jakie dokumenty są niezbędne?

Sporządzenie aktu urodzenia

Jeśli rodziłaś dziecko w szpitalu, ten musi w ciągu 14 dni od przyjścia dziecka na świat, zgłosić ten fakt w Urzędzie Stanu Cywilnego (stosownym dla tego szpitala). Wówczas Ty lub ojciec dziecka, z dowodami osobistymi oraz skróconym odpisem aktu małżeństwa, zgłaszacie się do USC i tam wyrabiany jest akt urodzenia Waszej pociechy. Czas, jaki macie na załatwienie tej sprawy to 14 dni. Przy rejestracji musicie znać już imiona dziecka. Zazwyczaj podaje się dwa. Bezpłatnie otrzymujecie trzy akty skrócone urodzenia, kolejny to koszt 5zł. Jeśli zapragniecie zmienić imię malca, macie na to pół roku.

Polecane wideo:

Sprawy wyglądają trochę inaczej jeśli:

 • rodziłaś poza szpitalem – wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta pozostaje bez zmian. Akt jest wydany szybciej – od razu.
 • jesteś po rozwodzie – potrzebne jest orzeczenie sądowe lub akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (odpis skrócony). Jeśli od rozwodu nie minęło 300 dni, dziecko rejestruje się jako małżeńskie (oczywiście jeśli ojcem jest były mąż).
 • nie masz męża – panna. Potrzebny jest Twój odpis aktu urodzenia. Formalnie, dziecko w takim przypadku nie ma ojca. Jeśli mężczyzna, Twój partner, chce je uznać, czyni to w USC przed kierownikiem tego urzędu w Polsce lub Konsulem Polskim – jeśli sprawa ma miejsce za granicą.
 • nie masz męża – wdowa. Potrzebny jest odpis aktu zgonu męża.

Pozostałe formalności

 • Zameldowanie dziecka

Zgłaszacie we właściwym biurze meldunkowym. Jeśli meldujecie maluszka tam, gdzie mieszka tata dziecka, musicie przy tym być oboje. Potrzebne są dowody osobiste i skrócony akt urodzenia dziecka.

Zgłaszacie się także w biurze meldunkowym. PESEL nadawany jest z urzędu, w chwili nadejścia odpisu skróconego aktu urodzenia z USC, właściwego ze względu na miejsce urodzenia. Po wpisanie numeru PESEL należy zameldować się osobiście z książeczką zdrowia dziecka lub odpisem aktu urodzenia.

Pisemny wniosek o becikowe składasz w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w czasie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej był termin 3 miesięcy). Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania. Dokumenty, które należy mieć, to:

 • dokument tożsamości osoby ubiegającej się
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe
 • zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10- go tygodnia ciąży.

Sprawdź, jakie jeszcze sprawy urzędowe przed wami:

 • paszport dla dziecka
 • chrzest
 • zameldowanie
 • PESEL dla noworodka
 • rejestracja noworodka.
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Laktator

Nova2 • ostatni post 2 godziny temu

1
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Trwająca od dłuższego czasu walka ZUS-u z luką prawną, która dawała rodzicom możliwość otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, została (...) jeszcze w tej kadencji uda się przyjąć ustawę o świadczeniach rodzicielskich,...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica (...) w sprawie wypłaty świadczeń wypowiadają się w następujący sposób...

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. Becikowe jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez względu na status materialny,...

Świadczenia dla rodziców

Kolejne zmiany w zasiłkach rodzinnych

Kolejne zmiany w zasiłkach rodzinnych

roku w życie wchodzi projekt nowelizacji ustawy dotyczący świadczeń rodzinnych**. Dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę" rodziny, w których dochód (...) , a stopniowo obniżana zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę"**. W myśl tej...

Świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

nie przysługuje w przypadkach, gdy:rodzice dziecka chcą pobierać świadczenie rodzicielskie w tym samym czasie na to samo dziecko;jedno z rodziców (...) uprawnione jest do otrzymania zasiłku macierzyńskiego;jedno z rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...