separacja sądowa

Rozwód i separacja

Rozwód czy separacja?

Coraz częściej małżonkowie stają przed trudnym wyborem. Wystąpić o rozwód? A może ubiegać się o separację małżeńską? Jaka decyzja będzie bardziej (...) ? Kiedy rozwód? Rozwód małżonków wywołuje daleko idące skutki aniżeli separacja. Stosunek prawny małżeństwa zostaje rozwiązany

Rozwód i separacja

Jak podzielić majątek po rozstaniu?

są skonfliktowani, każdy z nich może złożyć w sądzie pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej (opłata sądowa wynosi 200 złotych). Pozew składa się w sądzie (...) , iż małżonkowie od dawna są w (https://parenting.pl/portal/rozwod-czy-separacja). Rozdzielność ustanawia się też jeśli doszło np. do trwonienie majątku

Świadczenia dla rodziców

Rozliczenie z dzieckiem

z opiekunów prawnych, jeśli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem lub osobą, w stosunku do której orzeczono separację (...) w rozumieniu odrębnych przepisów. Odnośnie osób rozwiedzionych decydujące jest orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Osoba samotnie

Maluch

W Polsce rodzi się coraz więcej nieślubnych dzieci

wzięli ślub. **Doskonale pamięta swoją drogę przed ołtarz, formalności w urzędach. A później ugodę na sali sądowej i oficjalne rozstrzygnięcie (...) . Na wdowy przypadło 690 dzieci, a na kobiety będące w separacji - 37. Najwięcej dzieci urodzonych w nieformalnych związkach przychodzi na świat

Aktualności

Badania psychologiczne dziecka podczas postępowania rozwodowego

psychologicznego dziecka przez biegłego psychologa, które zleca sąd. Praktyka pokazuje, że taką okolicznością jest zwykle krótki okres separacji (...) , na podstawie art. 2901 Kpc, przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów (wcześniej RODK czyli Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny), a

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

z wnioskiem o świadczenia z funduszu alimentacyjnego: * Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego (...) wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka bądź rodzica dziecka.

Samotny ojciec

Prawa rodzicielskie ojca

, kiedy żyją oni w (//parenting.pl/portal/rozwod-i-separacja), prawo dziecka do kontaktów z obojgiem. Wynika z tego, że w przypadku utrudniania ojcu (...) nie było pewności co do tego, że ustalony w wyroku ojciec prawny jest jednocześnie ojcem biologicznym. W razie sądowego ustalenia ojcostwa władza

Alimenty

Alimenty na dziecko

(https://parenting.pl/portal/jak-wyegzekwowac-alimenty-praktyczne-porady) na dziecko nie muszą być ustalone przez sąd. Sądowe orzeczenie alimentów (...) Małżonkowie biorą (//parenting.pl/portal/rozwod-czy-separacja). Rodzic, z którym zostaje dziecko, jest uprawniony do pobierania pieniędzy od współmałżonka

Alimenty

Egzekucja alimentów

o wszczęcie egzekucji alimentów oraz tytuł wykonawczy. Te dokumenty składa się do komornika sądowego, w którego rewirze mieszka dłużnik lub wierzyciel (...) sądowy ma problemy z określeniem majątku dłużnika, może złożyć wniosek o wyjawienie majątku. Jeśli są problemy z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika

Zakupy dla przedszkolaka

To nie twoja wina (recenzja)

Jest to bajka terapeutyczna, która porusza problem separacji rodziców. Pokazuje, w jaki sposób postępować, tak by dziecko jak najmniej ucierpiało (...) kontaktów między rodzicami w separacji na sukcesy dziecka widać w opisie niedzielnego meczu. Przyszli na niego obydwoje rodzice. I w momencie kiedy chłopak

Rodzina

Na czym polegają testy na ojcostwo i kto najczęściej je wykonuje?

. Są wśród nich również pacjenci zlecający sądowy test na ojcostwo, czyli badanie, którego wynik może zostać wykorzystany w postępowaniu sądowym (...) sądowy test na ojcostwo od testu prywatnego, jest też ilość badanych osób. W badaniu o charakterze sądowym udział matki...

Cyber Parenting

Ochrona prywatności dziecka naruszeniem jego prywatności?

z komunikatorów mogą stanowić dowód sądowy. Wiele spraw wymaga takich właśnie precyzyjnych argumentów przeciwko osobie, która krzywdzi nasze dziecko (...) . - _Zakup sprzętu detektywistycznego to często jedyny pewny sposób na zdobycie dowodów sądowych. Dokumentacja takich czynów, jak molestowanie seksualne

Metody wychowawcze

Wychowaj szczęśliwe dziecko

im poradzić sobie z niestosownymi propozycjami. Konflikt, separacja, rozwód Według bieżących statystyk prowadzonych (...) . Walki rodziców Konflikty pomiędzy rodzicami stanowią najbardziej destrukcyjny element separacji. To nieuniknione, że dzieci

Poród

Jak się rodzi w Polsce? Takimi informacjami szpitale nie chcą się dzielić

. Niektóre odpowiedziały dopiero pod groźbą sądową, inne żądały pieniędzy. Pracownicy fundacji przez ostatnie pół roku zbierali informacje od szpitali (...) nie wykonuje usług na rzecz pacjenta lecz na rzecz NFZ". Niektóre placówki udzieliły informacji dopiero pod groźbą sądową. Z fundacją niechętnie

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

żadnymi środkami utrzymania, ale także ten, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone. Z praktyki sądowej wynika, że trudno jest wykazać (...) w sprawach sądowych przez przedstawiciela ustawowego, którym jest zwykle rodzic, pod którego opieką pozostaje. Gdy rodzice dziecka nie żyją

Porady prawne dla rodziców

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę na pobyt stały

sądową zgodę, powinien złożyć w sądzie rejonowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu dziecka) wniosek o rozstrzygnięcie w istotnych (...) sprawach dziecka. Wniosek ten podlega opłacie w wysokości 40 zł. Załączyć trzeba do niego odpis aktu urodzenia dziecka oraz odpis orzeczenia sądowego

Rozwód i separacja

Prawo do dziecka po rozwodzie

nad dzieckiem (//parenting.pl/portal/rozwod-i-separacja) to nie tylko formalne rozwiązanie małżeństwa. Dzięki rozwodowi ustala się kilka bardzo ważnych kwestii

Pielęgnowanie związku

Ojczym

(//parenting.pl/portal/rozwod-czy-separacja)), nowy mężczyzna odbierze mu także i ciebie. Stąd często pałają z góry już zamierzoną antypatią do nowego

Samotna matka

Prawa samotnej matki

alimentów, jest zwolniona z wszelkich kosztów sądowych. W skład pozwu powinny wchodzić takie informacje i dokumenty, jak: wysokość alimentów

Niemowlę

Nastoletnie matki - jakie mają prawa?

biologiczny dziecka wykazał swe ojcostwo przez uznanie dziecka lub też sądowe ustalenie, a sąd rodzinny nie pozbawił go władzy rodzicielskiej

Alimenty

Wysokość alimentów

, nie jest on brany pod uwagę przy ustalaniu wysokości alimentów. Na wysokość alimentów nie mają także wpływu koszta sądowe ponoszone przez osobę płacącą

Ciąża

Mężczyzna, który urodził dziecko

są w separacji, jak sami podkreślają, zawsze starali się tworzyć dzieciom ciepły dom. Zobacz także: (https://parenting.pl/portal/ojciec-trolluje

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko

rozwodzie lub w separacji, ulga podatkowa na dzieci może być odliczona przez tego rodzica, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje. W sytuacji

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

lub unieważnione bądź małżonkowie znajdują się w separacji. Innymi rodzajami obowiązku alimentacyjnego są także: obowiązek alimentacyjny dzieci

Testy i recenzje

Cienie rosną o zmierzchu (recenzja)

" to książka uniwersalna. Ma w sobie humor, ma w sobie dozę egzystencjalizmu, porusza tematy separacji rodziców, ludzkiej odmienności oraz wątki wiary

Problemy w wychowaniu dziecka

Adopcja - czy w wyjątkowych przypadkach można ją rozwiązać?

rejonowego wg miejsca zamieszkania osoby, którą pozywamy, czyli przeciwnika, a opłata sądowa wynosi 200 zł. Samo złożenie pozwu przez osobę (...) dziecko czy rodzica (rodziców) do złożenia pozwu i ocenia indywidualnie czy są to ważne powody. Z praktyki sądowej wiemy, że za ważne uznawane

Rozwód i separacja

Podział majątku po rozwodzie

można znacznie szybciej i taniej podzielić się majątkiem z byłym małżonkiem. W przypadku sprawy sądowej konieczne jest zapłacenie wpisu sądowego

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

pozostaje bez zmian. Akt jest wydany szybciej - od razu. * jesteś (//parenting.pl/portal/zycie-po-rozwodzie) - potrzebne jest orzeczenie sądowe lub akt

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki rodzinne

lub wyroku sądowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki

Relacje z dziećmi

Rozwód - jak wpływa na dziecko?

sytuacji sądowej. Podział majątku, alimenty oraz inne kwestie prawnicze często przysłaniają emocjonalną stronę sytuacji rozpadu rodziny. Wpływ

Niania

Niania godna zaufania

sądowy. Wiele nowoczesnych urządzeń tego typu posiada czułe mikrofony i kamery w wysokiej rozdzielczości - nawet Full HD. W prosty

Zasiłek rodzinny - zasady, dokumenty, wysokość

Zasiłek rodzinny na dziecko

na skutek ich śmierci lub wyroku sądowego. **Prawo do zasiłku rodzinnego** przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko

Zasypianie niemowląt

Kontrowersyjna metoda usypiania - obalamy mity

płacz swojej pociechy. Niektórzy zalecają stosować ją w zmodyfikowanej wersji, wprowadzając separację od rodzica stopniowo. Najpierw rodzic wychodzi (...) metoda nie ma jednak poparcia w nauce. **Ani badania psychologiczne, ani neurologiczne nie potwierdzają, że separacja od rodzica ma zbawienny wpływ

Odciąganie pokarmu

Przeziębienie a karmienie piersią

. Trzeba będzie dodatkowo poradzić sobie z uspokajaniem malucha, który nie jest gotowy na taki rodzaj separacji z matką. ## Jak leczyć przeziębienie, aby móc karmić piersią

Porady prawne dla rodziców

Władza rodzicielska po rozwodzie

obowiązków i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W praktyce sądowej to ograniczenie zwykle dotyczy takich decyzji jak zdrowie czy edukacja

Domy samotnej matki

Pomoc dla samotnych matek

może rozliczać się razem z dzieckiem, jeśli w świetle prawa pozostaje panną, wdową, rozwódką, jest w separacji albo gdy mąż został pozbawiony praw rodzicielskich