separacja sądowa

Rozwód i separacja

Rozwód czy separacja?

Coraz częściej małżonkowie stają przed trudnym wyborem. Wystąpić o rozwód? A może ubiegać się o separację małżeńską? Jaka decyzja będzie bardziej (...) ? Kiedy rozwód? Rozwód małżonków wywołuje daleko idące skutki aniżeli separacja. Stosunek prawny małżeństwa zostaje rozwiązany

Rozwód i separacja

Jak podzielić majątek po rozstaniu?

majątkowej (opłata sądowa wynosi 200 złotych). Pozew składa się w sądzie rejonowym. Sąd przychyli się do niego, gdy będzie przekonany, że zachodzą (...) „ważne powody", aby ustanowić rozdzielność. Takim czynnikiem może być fakt, iż małżonkowie od dawna są w separacji faktycznej. Rozdzielność ustanawia

Świadczenia dla rodziców

Rozliczenie z dzieckiem

z opiekunów prawnych, jeśli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem lub osobą, w stosunku do której orzeczono separację (...) w rozumieniu odrębnych przepisów. Odnośnie osób rozwiedzionych decydujące jest orzeczenie sądowe o sprawowaniu władzy rodzicielskiej. Osoba samotnie

Maluch

W Polsce rodzi się coraz więcej nieślubnych dzieci

. Doskonale pamięta swoją drogę przed ołtarz, formalności w urzędach. A później ugodę na sali sądowej i oficjalne rozstrzygnięcie o rozwodzie (...) są matkami dla 11 proc. dzieci z nieformalnych związków. Na wdowy przypadło 690 dzieci, a na kobiety będące w separacji - 37. Najwięcej dzieci

Aktualności

Badania psychologiczne dziecka podczas postępowania rozwodowego

psychologicznego dziecka przez biegłego psychologa, które zleca sąd. Praktyka pokazuje, że taką okolicznością jest zwykle krótki okres separacji (...) , na podstawie art. 2901 Kpc, przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów (wcześniej RODK czyli Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny), a

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

z funduszu alimentacyjnego: Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji (...) lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, Kserokopię dokumentu tożsamości, Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację...

Alimenty

Egzekucja alimentów

o wszczęcie egzekucji alimentów oraz tytuł wykonawczy. Te dokumenty składa się do komornika sądowego, w którego rewirze mieszka dłużnik lub wierzyciel (...) sądowy ma problemy z określeniem majątku dłużnika, może złożyć wniosek o wyjawienie majątku. Jeśli są problemy z ustaleniem miejsca pobytu dłużnika

Zakupy dla przedszkolaka

To nie twoja wina (recenzja)

Jest to bajka terapeutyczna, która porusza problem separacji rodziców. Pokazuje, w jaki sposób postępować, tak by dziecko jak najmniej (...) do dziecka nigdy się nie kończy". Wpływ dobrych kontaktów między rodzicami w separacji na sukcesy dziecka widać w opisie niedzielnego meczu

Rodzina

Relacje między rodzicami

. Często jednak sprawy idą na tyle daleko, że nie da się uratować relacji. Wówczas małżeństwo czy związek kończą się rozwodem lub separacją.

Rodzina

Na czym polegają testy na ojcostwo i kto najczęściej je wykonuje?

. Są wśród nich również pacjenci zlecający sądowy test na ojcostwo, czyli badanie, którego wynik może zostać wykorzystany w postępowaniu sądowym (...) sądowy test na ojcostwo od testu prywatnego, jest też ilość badanych osób. W badaniu o charakterze sądowym udział matki...

Cyber Parenting

Ochrona prywatności dziecka naruszeniem jego prywatności?

mogą stanowić dowód sądowy. Wiele spraw wymaga takich właśnie precyzyjnych argumentów przeciwko osobie, która krzywdzi nasze dziecko. - Zakup (...) sprzętu detektywistycznego to często jedyny pewny sposób na zdobycie dowodów sądowych. Dokumentacja takich czynów, jak molestowanie seksualne

Rodzina

Samotne rodzicielstwo

czy separacji, to właśnie przypadki losowe czy też śmierć zabierają dziecku drugiego opiekuna. Jak sobie poradzić z tą sytuacją? Jak dobrze samotnie

Metody wychowawcze

Wychowaj szczęśliwe dziecko

im poradzić sobie z niestosownymi propozycjami. Konflikt, separacja, rozwód Według bieżących statystyk prowadzonych (...) . Walki rodziców Konflikty pomiędzy rodzicami stanowią najbardziej destrukcyjny element separacji. To nieuniknione, że dzieci

Rozwód i separacja

Podział majątku po rozwodzie

można znacznie szybciej i taniej podzielić się majątkiem z byłym małżonkiem. W przypadku sprawy sądowej konieczne jest zapłacenie wpisu sądowego

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

sądowej wynika, że trudno jest wykazać niedostatek i z tego powodu powództwa są często oddalane. A dzieje się tak dlatego, że rodzic będący jedynym (...) jest reprezentowane w sprawach sądowych przez przedstawiciela ustawowego, którym jest zwykle rodzic, pod którego opieką pozostaje. Gdy rodzice dziecka nie żyją

Zasypianie niemowląt

Kontrowersyjna metoda usypiania - obalamy mity

. Niektórzy zalecają stosować ją w zmodyfikowanej wersji, wprowadzając separację od rodzica stopniowo. Najpierw rodzic wychodzi na trzy minuty, za kilka (...) psychologiczne, ani neurologiczne nie potwierdzają, że separacja od rodzica ma zbawienny wpływ na sen. Jest zupełnie inaczej. Co się dzieje

Problemy w wychowaniu dziecka

Adopcja - czy w wyjątkowych przypadkach można ją rozwiązać?

, czyli przeciwnika, a opłata sądowa wynosi 200 zł. Samo złożenie pozwu przez osobę uprawnioną nie wystarczy do rozwiązania adopcji. Zgodnie z art (...) i ocenia indywidualnie czy są to ważne powody. Z praktyki sądowej wiemy, że za ważne uznawane są sytuacje, gdy między dzieckiem a rodzicem (rodzicami

Ciąża

Mężczyzna, który urodził dziecko

- zaczął brać testosteron i zoperował sobie piersi. Choć obecnie AJ i Zu są w separacji, jak sami podkreślają, zawsze starali się tworzyć dzieciom ciepły dom

Alimenty

Wysokość alimentów

nie mają także wpływu koszta sądowe ponoszone przez osobę płacącą alimenty. W bataliach o wysokość alimentów nie należy zapominać, że najważniejsze

Samotna matka

Prawa samotnej matki

alimentów, jest zwolniona z wszelkich kosztów sądowych. W skład pozwu powinny wchodzić takie informacje i dokumenty, jak: wysokość alimentów

Niemowlę

Nastoletnie matki - jakie mają prawa?

biologiczny dziecka wykazał swe ojcostwo przez uznanie dziecka lub też sądowe ustalenie, a sąd rodzinny nie pozbawił go władzy rodzicielskiej

Testy i recenzje

Cienie rosną o zmierzchu (recenzja)

o zmierzchu" to książka uniwersalna. Ma w sobie humor, ma w sobie dozę egzystencjalizmu, porusza tematy separacji rodziców, ludzkiej odmienności

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko

rozwodzie lub w separacji, ulga podatkowa na dzieci może być odliczona przez tego rodzica, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje. W sytuacji

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

lub unieważnione bądź małżonkowie znajdują się w separacji. Innymi rodzajami obowiązku alimentacyjnego są także: obowiązek alimentacyjny dzieci

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

od urodzenia. Reszta pozostaje bez zmian. Akt jest wydany szybciej - od razu. jesteś po rozwodzie - potrzebne jest orzeczenie sądowe lub akt małżeństwa

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki rodzinne

lub wyroku sądowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki

Domy samotnej matki

Pomoc dla samotnych matek

może rozliczać się razem z dzieckiem, jeśli w świetle prawa pozostaje panną, wdową, rozwódką, jest w separacji albo gdy mąż został pozbawiony praw rodzicielskich

Niania

Niania godna zaufania

. W poszczególnych przypadkach może ono stanowić dowód sądowy. Wiele nowoczesnych urządzeń tego typu posiada czułe mikrofony i kamery w wysokiej

Relacje z dziećmi

Rozwód - jak wpływa na dziecko?

sytuacji sądowej. Podział majątku, alimenty oraz inne kwestie prawnicze często przysłaniają emocjonalną stronę sytuacji rozpadu rodziny. Wpływ

Odciąganie pokarmu

Przeziębienie a karmienie piersią

na taki rodzaj separacji z matką. Jak leczyć przeziębienie, aby móc karmić piersią bez obaw? Każdy lek, nawet ten dostępny bez recepty

Porady prawne dla rodziców

Władza rodzicielska po rozwodzie

i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W praktyce sądowej to ograniczenie zwykle dotyczy takich decyzji jak zdrowie czy edukacja dziecka. Wtedy

Interwencyjne Placówki Opiekuńcze

Pogotowie opiekuńcze

trwania procesu sądowego. Najczęściej do pogotowia opiekuńczego trafia młodzież patologiczna, agresywna, antyspołeczna i zdegenerowana. Znaczny odsetek

Pielęgnowanie związku

Jak dbać o związek?

obowiązkami domowymi, a fascynacja erotyczna maleje. Pary niejednokrotnie wybierają łatwe rozwiązania - rozstanie, separacja, rozwód. Wygasło uczucie, zatem

Konflikty między rodzicami

Jak wybaczyć zdradę?

napływają łzy i tylko drżące ciało stanowi sygnał, że w środku nas coś pękło. Człowiek zaczyna zastanawiać się, co dalej - rozwód, separacja, podział majątku

Konflikty między rodzicami

Relacje z rodzicami

życia zapominają o obowiązku nieustannego pielęgnowania miłości, co skutkuje lawiną separacji i rozwodów, a „przy okazji" poranionych psychicznie dzieci

Procedury adopcyjne

Proces adopcyjny

. Ostatnim etapem postępowania adopcyjnego są dwie rozprawy sądowe: • pierwsza rozprawa pozwala rodzicom na okres preadopcyjny, czyli "okres próbny

Zaburzenia autoimmunologiczne

Badanie spermy

chemicznych o działaniu plemnikobójczym. W przypadku ustalania ojcostwa nasienie oddawane jest w laboratorium pod kontrolą biegłego sądowego. Wynik badania

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Umowa zlecenia a ciąża

, odpłatnie i osobiście, to kobieta może wystąpić na drogę sądową w celu określenia dotychczas wykonywanych przez nią obowiązków jako pracy etatowej

Rozwód i separacja

Unieważnienie małżeństwa

można unieważnić zawarty związek małżeński? Powody unieważniania małżeństw Trzeba pamiętać, że rozwód czy separacja nie są synonimami

Aktualności

Regulamin - Konkurs urodzinowy dla dziecka

przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (...) Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000493612 posiadająca NIP

Samotny ojciec

Prawa rodzicielskie ojca

jest jednocześnie ojcem biologicznym. W razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku