Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Samotny ojciec

Samotny ojciec to dość nietypowa sytuacja w polskim społeczeństwie, ponieważ w przypadku rozwodu to z reguły kobietom przyznawane są prawa do opieki nad dziećmi. Sąd bierze pod uwagę dobro dziecka, ale zazwyczaj uważa się, że wychowaniem dzieci lepiej zajmie się matka i to z nią powinny one zostać. Samotne wychowywanie dzieci przez ojca częściej zdarza się w wyniku wdowieństwa mężczyzny, który traci żonę i odtąd staje się jedynym opiekunem swoich dzieci. Sytuacja samotnego ojca jest trudna i często wiąże się z wieloma problemami wychowawczymi.

Polecane wideo:

4 pomysły dla taty na kreatywną zabawę z dzieckiem

Coraz częściej zdarza się, że tata pracuje do późnych godzin i wracając do domu, nie ma już siły na zabawę z dzieckiem. W związku z tym, kiedy pojawia...

1. Problemy ojców samotnie wychowujących dzieci

Samotni ojcowie po śmierci czy odejściu żony do innego mężczyzny mają wiele dylematów zarówno osobistych, jak i rodzinnych. Stają nagle przed koniecznością samotnego rodzicielstwa, które nie jest łatwe, bo wiąże się ze spełnianiem podwójnej roli – taty i mamy. Mężczyźni najczęściej swoją rolę w rodzinie sprowadzają do zarabiania pieniędzy i zapewnienia odpowiedniego statusu materialnego dzieciom i żonie. W przypadku samotnego ojcostwa muszą nie tylko spełniać obowiązki zawodowe, ale również włączyć się w zadbanie o dom, o opiekę nad dziećmi, która często do tej pory była ograniczona.

Mężczyźni samotnie wychowujący dzieci stają przed koniecznością nauczenia się zwyczajnych kobiecych czynności domowych, takich jak chociażby gotowanie, pranie, sprzątanie, doglądanie rozwoju edukacyjnego pociech (sprawdzanie prac domowych, zadbanie o kupno potrzebnych pomocy naukowych, uczestnictwo w szkolnych wywiadówkach itp.). Czasem pogodzenie pracy zawodowej z obowiązkami ojca i byciem w domu jest bardzo trudne. Ważne zatem, by dzieci, jeśli są już wystarczająco duże, pomagały ojcu w trudach samotnego rodzicielstwa. Mogą, np. zrobić zakupy, posprzątać swoje pokoje czy zrobić pranie. Ustalenie zakresu domowych obowiązków każdego członka rodziny może okazać się niezwykle pomocne. Trudności z dbaniem o dom są mniej odczuwane przez tych samotnych ojców, którzy zamieszkują wspólnie z innymi członkami rodziny, np. z babcią czy ciocią.

Samotni ojcowie często też miewają trudności z emocjonalnym kontaktem z dziećmi. Kobiety są z natury bardziej łagodne, wrażliwe, umieją wczuć się w dylematy swoich dzieci. Mężczyźni natomiast z reguły są nastawieni do życia bardziej praktycznie i mają większe opory w okazywaniu uczuć. Dorastająca nastolatka wychowywana przez samotnego ojca może nie chcieć rozmawiać na nurtujące ją w tym czasie problemy, może się wstydzić rozmawiać o pewnych rzeczach. Dobry kontakt z ojcem czasem pomaga przełamać wstyd. Jednak ojcowie często marginalizują potrzebę emocjonalnej więzi z dziećmi, co może rodzić we wzajemnych relacjach obcość, zakłopotanie i poczucie osamotnienia.

2. Co znaczy być samotnym ojcem?

Na powyższe pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każda rodzina jest inna, ma inną hierarchię wartości i kieruje się innymi priorytetami. Czasem samotny tata może przede wszystkim zamartwiać się o byt swojej rodziny i o zapewnienie dzieciom godziwej przyszłości, zapominając o potrzebie bycia blisko dzieci, blisko ich problemów. Im też nie jest łatwo po odejściu mamy, podobnie jak ojcu. Często wewnętrznie przeżywają rozstanie rodziców czy śmierć matki. Gdy kobieta odeszła do innego mężczyzny, niejednokrotnie podświadomie (często niesłusznie, bez znajomości właściwych pobudek matki dotyczących rozstania) czują żal do ojca, że pozwolił jej zniknąć z ich życia, że nie zawalczył. Takie konflikty na linii ojciec-dzieci nie ułatwiają sprawowania samotnej opieki.

Często sam samotny ojciec ma problemy natury emocjonalnej, nie umie poradzić sobie ze stratą żony. Czuje się oszukany, osamotniony, czuje smutek, żal i gorycz. Po śmierci żony często mężczyźnie trudno się otrząsnąć, ale zwykle świadomość wychowywania dzieci zmusza go do działania, do rzucenia się w wir pracy i zapomnienia o traumie. Wypełnianie obowiązków rodzicielskich wymaga od samotnego ojca wiele wysiłku i zaangażowania. Nie zawsze łatwo uporać się z trudnościami, czy to finansowymi, czy psychologicznymi, czy też dotyczącymi samotnego wychowywania dzieci.

Jako jedyni żywiciele rodziny, samotni ojcowie muszą niejednokrotnie podejmować dodatkowe prace zarobkowe, by zapewnić dzieciom niezbędne warunki materialne. Pojawia się brak czasu na dłuższe kontakty z dziećmi i na ich dopilnowanie. Przemęczenie i stres grożą osłabieniem zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Brak kobiety w rodzinie przejawiać się może zaniedbaniami domowych obowiązków. Wpływa też na kształtowanie się wśród dzieci modelu funkcjonowania rodziny i relacji damsko-męskich. Mężczyźni po rozwodzie, którzy doznali małżeńskiego zawodu, często czują się oszukani i mają negatywny obraz kobiety.

3. Samotny tata a dzieci

Sprawowanie opieki nad dziećmi tylko przez ojca może mieć patogenny wpływ na dorastanie dzieci, zaburzając przygotowanie córki i syna do pełnienia ról związanych z płcią. Brak matki w rodzinie skutkuje bowiem niemożnością poznania kobiecych wzorów i odróżnienia ich od roli męskiej. Dzieci wychowywane przez tatę mogą być uczone tego, że należy radzić sobie z problemami, że wstydem jest okazywanie łez czy niepowodzenia, że trzeba być twardym i nieugiętym w pokonywaniu życiowych trudności. Czasem dzieci wychowywane wyłącznie przez ojców są często bardziej zaradne i praktycznie nastawione do życia. Bywa jednak, że brak matki w rodzinie przejawia się problemami z wyrażaniem emocji, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów czy zamykaniem się w sobie.

Samotnemu ojcu powinno zależeć tak samo na zapewnieniu zaplecza finansowego dzieciom, jak i na dobrym kontakcie z nimi. Wzajemne zaufanie, pragnienie dzielenia się z sobą problemami skuteczniej pozwalają obu stronom zaakceptować fakt odejścia matki. Wychowywanie dzieci przez ojca nie może sprowadzać się tylko i wyłącznie do wspólnego mieszkania. Jeśli dzieci potrzebują pomocy, duchowego wsparcia i zrozumienia, nie powinny mieć oporów przed dzieleniem się własnymi kłopotami z tatą. To u niego mają w pierwszej kolejności szukać rady. Jeśli zaś ojciec również potrafi uzewnętrznić przed dziećmi swoje problemy i poprosić ich o pomoc, świadczy to o intensywnej zażyłości rodzinnej.

„Miernikiem” więzi dzieci z ojcem jest pragnienie bycia razem. W przypadku pracy zawodowej ojca nie zawsze jest to możliwe, jednak chwile spędzane razem pozwalają budować prawidłowe relacje w rodzinie. Autorytet ojca rośnie w oczach dzieci, gdy potrafi on rozmawiać o trudnych rzeczach, wspólnie planuje z nimi zajęcia i uczy podejmowania decyzji. Samotnym ojcom często najtrudniej jest się nauczyć rozmawiać. Uważają, że przygotowanie do życia rodzinnego ma dzieciom zapewnić szkoła, książki czy programy telewizyjne. Nie wolno jednak spychać rozmowy z dziećmi na margines. Świadoma rola ojca to zaangażowanie w emocjonalny rozwój dzieci.

Zaletą wychowywania dzieci, zwłaszcza córek, przez ojców jest rozbudzanie w nich większej ciekawości świata, stronienie od postawy ochraniającej dzieci, a uczenie podejmowania ryzyka samodzielnych działań. Dzieci wiedzą, co to znaczy radzić sobie z problemami i jak się nie poddawać. Należy jednak pamiętać, że niepełna rodzina wiąże się zawsze z jakąś stratą dla dzieci. Miłość ojcowska nie wypełni bowiem braku miłości matczynej, ponieważ jest inna. Ojciec kocha dziecko zwykle dlatego, że spełnia ono jego oczekiwania. Miłość matczyna z kolei jest bardziej bezwarunkowa. Umiejętne połączenie roli dobrego ojca i opiekuńczej matki w przypadku samotnego sprawowania opieki nad dziećmi to zadanie trudne, aczkolwiek do wykonania.

Polecane wideo:

Joanna Krocz, 11 miesięcy temu
Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Samotny ojciec
Samotny ojciec

Wychowanie bez matki

Wychowanie bez matki

oraz zadań z nim związanych. Samotny ojciec niejednokrotnie nie potrafi podejść do dzieci tak emocjonalnie i uczuciowo, jak zrobiłaby to matka. On został przygotowany kulturowo do innych obowiązków rodzicielskich. Niestety, czasem zdarza się tak, że mężczyzna musi radzić sobie zarówno z rolą taty, jak i mamy. Śmierć żony, poważna choroba, wypadek, rozstanie i rozwód - to tylko niektóre z przyczyn, które skutkują samotnym ojcostwem. Rodzicielstwo w pojedynkę nie musi być jednak od razu skazane na porażkę. Można być świetnym tatą. Trzeba tylko cierpliwości, umiejętnego gospodarowania czasem, empatii i otwartości. Niejeden uśmiech szkraba mobilizuje tatę i zachęca, by starał się być najlepszym ojcem na świecie. Filipczuk H., Rodzice i dzieci najmłodsze, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985, ISBN 83-10-08489-7., Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1981, ISBN 83-01-02475-5. (...) sierotą". Mama jako pierwszy wychowawca Tata nie jest w stanie zstąpić matki ani kochać za dwoje rodziców. Matka i ojciec powinni

Samotny ojciec

Rola matki w wychowaniu dziecka

Rola matki w wychowaniu dziecka jest tak samo istotna, jak rola ojca. Na czym zasadza się rola matki? Na jej cechach biologicznych i psychicznych, na jej osobowości, zachowaniach ideowych, systemie wartości, na wzorcach postępowania zaczerpniętych z grupy społecznej, w której żyje oraz na stopniu identyfikacji z tą grupą. Rola matki definicyjnie oznacza względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań kobiety, która jest matką lub/i wykonuje zadania matki. Kto określa, na czym polegają obowiązki i prawa macierzyńskie? Przede wszystkim społeczeństwo i wzorce kulturowe. Na czym polega rola matki? Rola matki jest odpowiedzią na zachowania innych osób w społeczeństwie, ale przede wszystkim stanowi reakcję na zachowania dzieci. Od narodzin dziecka znaczenie matki jest bardzo istotne dla jego prawidłowego rozwoju. Rola matki powinna opierać się na miłości i zaufaniu, a jej obecność w życiu szkraba powinna służyć budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości u malucha. Jakość relacji na linii matka-dziecko decyduje o psychicznym i emocjonalnym rozwoju dziecka. Matka to najważniejsza osoba w życiu dziecka, bez względu na to, czy szkrab ma miesiąc, dwa lata, pięć lat, czy czternaście. Znaczenie matki jest wprost proporcjonalne do poczucia bezradności dziecka. Im maluch więcej potrzebuje opieki, tym większa jest rola matki. Brak bliskiej relacji między matką a dzieckiem może skutkować poważnymi konsekwencjami dla rozwoju szkraba, np. brak matki w pierwszych miesiącach życia dziecka może powodować objawy choroby sierocej. Rola matki to także rola wychowawcy. To kobieta w rodzinie jest odpowiedzialna za tworzenie klimatu uczuciowego, za postawę empatyczną, pełną wrażliwości i ciepła, która przekłada się pośrednio na rozwój społeczny dziecka. Szczególnie ważne zadanie dla mamy polega na podtrzymywaniu więzi rodzinnych i kultywowaniu tradycji. To mama opiekuje się domownikami, obdarza miłością, zaspokaja potrzeby biologiczne i psychiczne dzieci, uczy, jak okazywać swoje uczucia. Istotne znaczenie odgrywa również komunikacja matki i dziecka. Mamy z reguły nie przechodzą specjalnych kursów przygotowujących do macierzyństwa – intuicyjnie wiedzą, na czym polega bycie mamą. Rozmowa z dzieckiem pozwala na kierowanie nim – wydawanie poleceń, zakazywanie, regulowanie postępowania szkraba, proszenie itp. Mowa matki stanowi jakby komentarz do tego, co dzieje się wokół dziecka i co dziecko robi. Matka to także wzór do naśladowania dla maluchów. W ich oczach jest autorytetem, któremu chce się zaimponować. Jeżeli matka okazuje szacunek oraz wykazuje troskę, tolerancję i cierpliwość wobec innych ludzi, tego samego uczą się jej dzieci. Zostają zaszczepione w nich określone wartości. Matka dostarcza też wzorca kobiecości, zarówno dla dziewczynek, jak i chłopców. Ułatwia córkom identyfikację z własną płcią, a synom – pierwsze bliskie relacje z dziewczętami w wieku dorastania. Matka jest niezbędna, by maluch mógł się prawidłowo rozwijać w każdej sferze swojego życia. Percepcja roli matki w oczach społeczeństwa Obraz matki zmienia się na przestrzeni wieków – co do tego nie ma wątpliwości. Są samotne matki, matki Polki, matki robiące karierę zawodową, matki poświęcające się dla dobra rodziny itp. Niemniej jednak nie zmienia się rdzeń pojmowania macierzyństwa – matka jako rodzicielka i ta, która dba o „emocjonalne zaplecze” rodziny. Rola matki ma także charakter instytucjonalny

Samotny ojciec

Prawa rodzicielskie ojca

Prawa rodzicielskie ojca

wystąpić może zarówno ojciec, jak i matka dziecka. Ojciec ustalony Badania nad ojcostwem wykazały, że istnieje współzależność między stopniem (...) . Dotychczas mimo bezbłędnie prowadzonego procesu nie było pewności co do tego, że ustalony w wyroku ojciec prawny jest jednocześnie ojcem biologicznym

Rodzina

Samotne rodzicielstwo

podatni na wszelkie zło niż ci, w których wychowaniu bierze udział ojciec. Jeżeli natomiast dziećmi zajmuje się wyłącznie samotny ojciec, może wpływać (...) Nieustannie przybywa rodziców samotnie sprawujących opiekę nad dziećmi. Nie zawsze jednak jest to świadomy wybór. Czasem oprócz rozwodu

Samotne rodzicielstwo

Rodzicielstwo w pojedynkę

Rodzicielstwo w pojedynkę to poważne wyzwanie. Jeden rodzic musi nadrabiać zarówno za mamę, jak i tatę. Prawie 90% samotnych rodziców w Polsce (...) to matki. Wychowują swoje szkraby samodzielnie z różnych powodów. Zostały skazane na samotne rodzicielstwo ze względu na „dezercję" mężczyzny w wyniku

Samotna matka

Ojciec z dzieckiem

Ojciec z dzieckiem

Mama i tata są niezbędni do prawidłowego rozwoju dziecka. Rodzice stanowią wzorzec zachowań do naśladowania, uczą życia, wspierają, opiekują się, troszczą się o maluchy, wychowują je.

Bunt nastolatka

Kontakt ojca z synem

Kontakt ojca z synem

Ojciec stanowi nie tylko przykład do naśladowania, ale jest także uczy dziecko, na czym polega bycie mężczyzną. Silna i zdrowa więź między ojcem a synem to podstawa dobrych relacji w rodzinie.

Podróż samochodem w ciąży

Jak podróżować w ciąży?

Jak podróżować w ciąży?

badań.Ogranicz rozmiar bagażu do minimum Kobiety ciężarne szybciej się męczą i nie powinny dźwigać zbyt dużych ciężarów. Pakując się na samotny wyjazd dostosuj