Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Samotna matka

Samotna matka to niestety coraz częstszy przypadek na tle „rodzinnych obrazków”. Niezależnie od tego, dlaczego kobieta samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem (jest wdową, rozwódką lub ma, tzw. dziecko nieślubne), zawsze jej matczyne obowiązki są wzmożone, ponieważ wymagają zapewnienia dzieciom nie tylko opieki w domu, ale również zaplecza finansowego, bytu materialnego. Samotna matka, nie mogąc często wyegzekwować od ojca dzieci należnych alimentów, zmuszona jest pójść do pracy i samodzielnie dźwigać ciężar samotnego rodzicielstwa.

Polecane wideo:

1. Problemy matek samotnie wychowujących dzieci

Samotne macierzyństwo

Matka, która zostaje sama jeszcze przed narodzinami dziecka, potrzebuje szczególnego wsparcia bliskich.

Samotne matki stają przed obliczem wielu problemów: osobistych, rodzinnych, wychowawczych, społecznych itd. Jeśli kobieta decyduje się samotnie wychować dziecko z nieślubnego związku, często jest skazana na ostracyzm społeczny i niezrozumienie, ponieważ, jak mówi wielu: „sama jest sobie winna”. Niejednokrotnie ludzie z otoczenia kobiety wydają też niesprawiedliwe wyroki i rozgłaszają nieuczciwe opinie, gdy odchodzi ona od męża z powodu jego alkoholizmu, psychicznego znęcania się nad rodziną, molestowania czy bicia. Taka kobieta musi nie tylko poradzić sobie z psychicznym rozchwianiem, ale także umieć znieść społeczne, często raniące i nieprawdziwe osądy. Nie mniej bolesnym doświadczeniem dla samotnej matki jest śmierć męża, pozostanie samą z dziećmi, z ogromną raną i poczuciem osamotnienia po stracie ukochanej osoby.

Samotne matki muszą być silne, ponieważ zdają sobie sprawę, że tylko do nich należy teraz zaspokajanie potrzeb bytowych rodziny i wychowywanie dzieci. Gdy samotne macierzyństwo związane jest ze śmiercią męża, dodatkowo kobiety muszą umieć wyjaśnić dzieciom stratę i starać się być dla nich duchowym oparciem, mimo tego, że same czują ogromny żal, są samotne, zdruzgotane i zrozpaczone. To wszystko nie jest łatwe, rodzi problemy, cierpienie, grozi psychicznym załamaniem. Dobrze jest, jeśli samotna mama z dzieckiem może liczyć na pomoc ze strony rodziny, np. własnej matki czy babci. Wtedy wie, że nie została z problemami sama.

Samotne mamy stają często przed koniecznością godzenia obowiązków domowych (sprzątanie, gotowanie, pranie itp.) z obowiązkami zawodowymi. Jeśli wcześniej nie pracowały, teraz muszą podjąć pracę, by zapewnić dzieciom właściwy byt, odpowiedni status materialny. Często martwią się o to, jak wychowają dzieci, czy same sobie poradzą, czy czegoś nie zaniedbają. Nie mają czasu dla siebie, oddając się dzieciom i pracy zarobkowej. Mimo że czują się osamotnione, często nawet skrzywdzone i boją się o własną oraz dzieci przyszłość, nie chcą tego okazywać, kumulując w sobie negatywne emocje. Przeciążenie pracą, zmęczenie i permanentny stres grożą osłabieniem stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale i psychicznego.

2. Co znaczy samotne macierzyństwo?

Problemy z wychowywaniem i utrzymaniem dzieci są wspólne dla rodzin matek niezamężnych, wdów, jak i kobiet rozwiedzionych. Brak ojca w rodzinie często wiąże się z gorszą od przeciętnej sytuacją ekonomiczną. Z reguły na trudności finansowe najbardziej narażone są wdowy do tej pory niepracujące, lecz zajmujące się wychowaniem dzieci oraz matki niezamężne, tzw. panny z dziećmi. Wdowieństwo kobiet zależnych budżetowo od męża wymaga całkowitego przeorganizowania życia. Kobieta musi niejednokrotnie dokształcać się czy pójść na jakieś przygotowanie zawodowe, by móc podjąć pracę umożliwiającą utrzymanie domu i dzieci. Często wiąże się to z przełamaniem jej lęku dotyczącego obecności na rynku pracy.

Często matki samotnie wychowujące dzieci mają problemy lokalowe, np. nie posiadają własnego mieszkania. Czasami ich wykształcenie jest średnie, a nawet tylko podstawowe. W wielu wypadkach rodziny matek niezamężnych tworzą środowiska patologiczne. Ponieważ kobiety te wywodzą się z takiego otoczenia socjalnego, często obniża to wartość tych rodzin jako środowiska wychowawczego. Kobiety samotnie wychowujące dzieci, mające problemy ekonomiczne, wywodzące się ze środowisk patologicznych. Jeżeli nie radzą sobie z samotnym macierzyństwem, mogą liczyć na pomoc w domach samotnej matki.

Pogodzenie obowiązków zawodowych i domowych przez kobietę samotnie sprawującą opiekę nad dzieckiem wymaga niezwykle dużego wysiłku i zaangażowania. Jako jedyna żywicielka rodziny musi ona często podejmować dodatkowe prace zarobkowe, by zapewnić dzieciom niezbędne warunki materialne. Do tego dochodzi także doglądanie edukacyjnego rozwoju dzieci (sprawdzanie prac domowych, zapewnianie pomocy naukowych, kupowanie zeszytów, podręczników i innych przyborów edukacyjnych, chodzenie na wywiadówki itp.). Obowiązki domowe, praca zawodowa, wypełnianie obowiązków rodzicielskich sprawiają, że pozostaje mało czasu na dłuższe kontakty z dziećmi, na wspólne rozmowy i bycie z sobą.

3. Samotna matka a dzieci

Wzory wychowawcze, jakie narzucają samotne matki swoim dzieciom, nie różnią się zasadniczo od wzorów wychowawczych z rodzin pełnych. Samotne mamy pragną, na miarę swoich możliwości, zapewnić pociechom dobre warunki materialne w przyszłości. Dążą do tego, by ich dzieci zdobyły wykształcenie, dobry zawód i pozycję społeczną. Pragną wykształcić w dzieciach dobre cechy charakteru, a ich autorytet i zachowanie mają niebagatelny wpływa na proces socjalizacji maluchów. Brak autorytetu matki wśród dzieci, nieliczenie się z jej zdaniem i często ignorowanie jej osoby (związane z ukaraniem za brak ojca) skutkują negatywnymi relacjami na linii matka-dzieci, stają się źródłem konfliktów i pogłębiają poczucie samotności.

Uzyskanie autorytetu przez matkę ułatwia jej skuteczne stosowanie środków wychowawczych. Oddziaływanie wzorców osobowych matek jest tym silniejsze, im większa więź emocjonalna z dziećmi, naturalne właściwości moralne i rodzaj naśladowanych zachowań. Dzieci akceptują sytuację wychowywania się w niepełnej rodzinie, jeśli czują się akceptowane, bezpieczne i kochane. Brak ojca i męża w rodzinie często jednak grozi zachwianiem postawy matki.

Kobiety samotnie wychowujące dzieci, zwłaszcza rozwódki i kobiety niezamężne, mają często negatywny obraz mężczyzny. Nie odczuwają potrzeby obecności mężczyzny w rodzinie, czasami pragną pokazać swoją zaradność i umiejętność życia w pojedynkę. Niejednokrotnie odbija się to na dzieciach i ich postrzeganiu w przyszłości własnego życia rodzinnego. Brak ojca w rodzinie grozić może zaburzeniami przygotowania córki czy syna do pełnienia roli związanej z płcią. Chłopcy poznają tylko kobiece wzorce zachowania i nie mają możliwości konfrontowania ich z męskimi zachowaniami. Dziewczynki natomiast, zwłaszcza w okresie dorastania, pozbawione są możliwości wypracowania obrazu męża na podstawie ojcowskiego wzorca.

Brak ojca w rodzinie, ograniczone z nim kontakty, upośledzają życie rodzinne, co przejawia się wysokim poziomem niepokoju u matek i u dzieci, poczuciem lęku i obawami o przyszłość. Po rozwodzie niekiedy niepokój występuje w mniejszym nasileniu, ponieważ zmienia się sytuacja rodzinna (np. odcięcie się kobiety od męża alkoholika). Cała rodzina odczuwa jednak swoją niepełność. Lęk i poczucie niepewności jest zwykle bardzo silne u wdów, które całe życie podporządkowały do tej pory wychowywaniu dzieci. Rosnąca w nich obawa czasem jest tak duża, że popycha do nałogów, w których szuka się zapomnienia, np. do alkoholizmu.

Niektóre matki przejawiają silną tendencję do zacieśniania więzów z dziećmi, chcąc niejako zrekompensować im brak ojca. Wykazują postawę nadmiernie ochraniającą, co może rodzić w dzieciach chęć odcięcia się od matki, agresję, stronienie od wzajemnych kontaktów i dążenie do izolacji. Czasem postawa nadmiernie ochraniająca w przypadku synów skutkuje wypaczeniem u nich pojmowania roli kobiety w związku i grozi trudnościami w przyszłych relacjach uczuciowych syna z kobietami. Chłopiec może w przyszłości bowiem oczekiwać od kobiety nie partnerki życiowej, lecz matki, pocieszycielki i „rozwiązywacza problemów”.

Polecane wideo:

Bibliografia

  • Dąbrowska G., Sytuacja materialna i psychospołeczna rodzin samotnych matek, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 8, dodatek: Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie, ss. 138-42.
  • Maruszczak M., Problemy samotnej matki i jej dziecka [w:] Daraszkiewicz E. i inn., Rodzice i dzieci: encyklopedia, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 2002, ss. 528-535.
Joanna Krocz, ponad rok temu
Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Samotna matka
Samotna matka

Ojciec z dzieckiem

Ojciec z dzieckiem

Mama i tata są niezbędni do prawidłowego rozwoju dziecka. Rodzice stanowią wzorzec zachowań do naśladowania, uczą życia, wspierają, opiekują się, troszczą się o maluchy, wychowują je.

Samotna matka

Wychowanie bez ojca

Wychowanie bez ojca

najwięcej traci na tym dziecko. Brak ojca to też niejako strata matki, gdyż samotnie wychowująca dzieci kobieta ma mniej czasu, jest przepracowana (...) dzieci tylko z matką, maluchy często wykazują tendencję do samooskarżania się, doświadczają różnych lęków, obaw, obwiniają się za rozstanie rodziców

Samotna matka

Samotne macierzyństwo

Samotne macierzyństwo

Matka, która zostaje sama jeszcze przed narodzinami dziecka, potrzebuje szczególnego wsparcia bliskich.

Samotna matka

Tata i córka

Tata i córka

Równe prawa rodzicielskie matki i ojca wynikają z wielu przepisów nowej konstytucji.

Samotna matka

Prawa samotnej matki

Prawa samotnej matki

Bycie samotną matką to ogromne wyzwanie. Z jednej strony kobieta musi dbać o wychowanie swoich dzieci, a z drugiej musi również zapewniać (...) rodzinie byt. Jest wiele problemów życia codziennego, z którymi borykają się samotne matki. To, co zazwyczaj dzieli się na dwoje, trzeba robić samemu. Na szczęście kobiety będące w tej sytuacji mogą skorzystać z pewnych przywilejów. Prawa samotnej matki obejmują zarówno pomoc finansową, jak i przywileje w pracy. Prawo do alimentów na dziecko Jednym z przywilejów samotnej matki jest prawo do alimentów. Pozew o alimenty można złożyć w wydziale rodzinnym i dla nieletnich sądu rejonowego w danym miejscu zamieszkania. Samotna kobieta, która dochodzi alimentów, jest zwolniona z wszelkich kosztów sądowych. W skład pozwu powinny wchodzić takie informacje i dokumenty, jak: wysokość alimentów; przyczyna złożenia pozwu; zawód, kwalifikacje i sytuacja finansowa osoby pozywanej - dzięki tym informacjom można określić wysokość alimentów; odpisy pozwu dla każdej ze stron; odpisy aktów stanu cywilnego. Pozew można przesłać pocztą, listem poleconym. Prawa samotnej matki do pomocy finansowej Każdemu przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowe. Jest to jednorazowa kwota w wysokości 1000 zł. Oprócz tego matki samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać się o zasiłek. Jest to możliwe, o ile: ojciec dziecka nie żyje lub jest nieznany; dochody matki nie przekraczają 504 zł netto na osobę; dochody nie przekraczają 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne. Zasiłek ten wynosi 170 zł miesięcznie na jedno dziecko, przy czym nie może on przekroczyć kwoty 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku dziecka niepełnosprawnego, wartość ta zwiększana jest o 80 zł na dziecko, lecz nie może być większa niż 160 zł na wszystkie dzieci. W sytuacji, gdy dochód na osobę jest mniejszy niż 252 zł lub 291,5 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego, dodatek zwiększa się o 50 zł na każde dziecko, jednak nie więcej niż 100 zł na wszystkie. Prawa samotnej matki z dzieckiem obejmują również prawo do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, jeśli przed urodzeniem dziecka kobieta pracowała na umowę o pracę. Oprócz tego samotna matka ma rocznie dwa dodatkowe dni urlopu na opiekę nad dzieckiem. Prawa samotnej matki z dzieckiem pozwalają jej na zapewnienie rodzinie podstawowych potrzeb życiowych. Jednakże bez wsparcia innych problemy mogą przerosnąć samotną kobietę, dlatego też pomoc rodziny i przyjaciół jest w takiej sytuacji nieoceniona.

Samotna matka

Rola ojca w wychowaniu dziecka

mężem i ojcem. Miłość ojcowska ma inny charakter niż miłość macierzyńska. Erich Fromm twierdził, że miłość matki to miłość bezwarunkowa. Matka kocha (...) . Role matki i ojca są potrzebne, gdyż wzajemnie się uzupełniają. Jaką rolę odgrywa ojciec w wychowaniu dziecka? Znaczenie ojca w strukturze rodziny

Domy samotnej matki

Samotna mama z dzieckiem

Samotna mama z dzieckiem

Samotni rodzice często starają się wynagradzać dzieciom życie w niepełnej rodzinie.

Domy samotnej matki

Pomoc dla samotnej mamy

Pomoc dla samotnej mamy

Samotna matka nie ma łatwego życia. Często nie może znaleźć pracy, nie ma z kim zostawić dziecka, boryka się z kłopotami finansowymi, nie może wyegzekwować alimentów od byłego partnera, wstydzi się prosić o pomoc, a czasem po prostu nie wie, jak to zrobić.

Domy samotnej matki

Samotna matka z dzieckiem

Samotna matka z dzieckiem

Samotna matka z dzieckiem to kobieta, która musi wykazać się wielką siłą i zdeterminowaniem. Obecnie samotne macierzyństwo nie jest powodem (...) nie jest wstydem ani oznaką słabości, a samotna matka nie jest gorsza. Pamiętaj, że urodzenie dziecka to nowy etap w życiu, który przyniesie wiele pozytywnych zmian, mimo iż na początku możesz się czuć przytłoczona i zagubiona. Kobiety posiadające troskliwych partnerów także mają wiele wątpliwości i obaw odnośnie nowej roli, którą muszą pełnić. Zatem musisz uwierzyć, że jesteś w stanie być bardzo dobrą mamą i zapomnieć o swoich, często nieuzasadnionych troskach. Nie trać nadziei, że w końcu znajdziesz partnera na jakiego zasługujesz. Samotna mama z dzieckiem nie musi całkowicie poświęcać się dla swojej pociechy i rezygnować z nowego związku. Pamiętaj, że dziecko potrzebuje przede wszystkim szczęśliwej mamy, dlatego musisz dbać nie tylko o malucha, ale także o siebie. Być może nowy mężczyzna pokocha twoje dziecko równie mocno jak ty, mimo iż nie jest jego biologicznym ojcem. Gdzie pomoc dla samotnej matki? Spróbuj poszukać w swoim otoczeniu innych kobiet wychowujących dzieci bez ojca. Przyjaźń z osobą, która ma podobne problemy, mogłaby być budująca. Któż inny może cię lepiej zrozumieć niż osoba, która znalazła się w podobnej sytuacji? Szansę na zawiązanie nowych znajomości daje także internet, gdzie znajdziesz m.in. forum dla samotnej matki z dzieckiem. Będąc w trudnej sytuacji materialnej, pamiętaj, że jeśli ojciec dziecka żyje, ma on obowiązek płacić alimenty. By je uzyskać, złóż pozew w sądzie rodzinnym. Możesz także liczyć na pomoc finansować Państwa lub różnych organizacji dla kobiet samotnie wychowujących dziecko. Pamiętaj także, że samotna matka z dzieckiem tak naprawdę nie jest sama czy samotna, bo ma przecież dziecko, dla którego jest najbliższą osobą na świecie. Ono zawsze będzie ją kochało i podziwiało. Najlepszą sytuacją dla dziecka jest pełna rodzina - ono, troskliwa mama i kochający tato. Jednak czasami taka sielanka nie jest możliwa, co nie oznacza, że samotne matki nie będą żyć szczęśliwe. Rodzicielstwo w pojedynkę może także być cudownym i wzbogacającym doświadczeniem. Ewa Janeczko

Emocje w ciąży

Uczucie osamotnienia

Uczucie osamotnienia

Ciąża to piękne chwile w życiu kobiety, ale jednocześnie wielkie wyzwanie. Dobrze, kiedy czas oczekiwania na dziecko można dzielić z partnerem, kiedy można porozmawiać o wszystkich obawach, lękach, marzeniach, wątpliwościach i nadziejach.