Sąd po stronie matki. Bezprecedensowy wyrok nadzieją dla tysięcy kobiet

Jedną z najczęstszych przyczyn odmowy przyznania becikowego, czyli jednorazowej zapomogi przysługującej z tytułu urodzenia dziecka, jest zbyt późne zgłoszenie się przez ciężarną do lekarza. Dzięki wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego przekroczenie obowiązującego terminu nie będzie musiało jednoznacznie oznaczać utraty prawa do świadczenia.

Postępowanie wszczęto w sprawie odmowy przyznania przez gminę zasiłku kobiecie, która objęta została opieką medyczną dopiero w 12 tygodniu ciąży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapomoga przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy ciężarna zgłosi się do lekarza nie później niż w 10 tygodniu ciąży.

Polecane wideo:

Sytuacja pacjentki była jednak wyjątkowa. Jak wykazała, na zaistniały stan wpływ miała jej kondycja zdrowotna, a także nietypowy przebieg pierwszych tygodni ciąży, który w znacznym stopniu utrudnił wcześniejsze jej rozpoznanie.

Nie pomogło wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stanęło po stronie gminy. Kobietę poparł jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, który przyznał, że jej argumentacja jest zasadna. Zaznaczył jednocześnie, że w sytuacji, kiedy zbyt późne zgłoszenie się matki do lekarza następuje z przyczyn niezależnych od niej, nie można odebrać jej prawa do świadczenia.

Podkreślił dodatkowo, że wynika to bezpośrednio z zapisów zawartych w konstytucji dotyczących równości wobec prawa, a także szczególnej pomocy państwa wobec przyszłych matek.

W razie wątpliwości ośrodek pomocy społecznej powinien, zdaniem sądu, zasięgnąć opinii lekarza zainteresowanej, by ustalić, czy przekroczenie przez nią terminu istotnie nie wynikało ze zwykłego zaniedbania.

Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ze skargą zwróciło się SKO, utrzymał wyrok sądu niższej instancji. Uznając zapis o konieczności podlegania opiece nie później niż od 10 tygodnia ciąży za niekonkretny, przyznał, że konieczne jest wzięcie pod uwagę faktycznej sytuacji ciężarnej, gdyż samo zaświadczenie nie zawsze jest w takiej sytuacji miarodajne.

Zbyt późne objęcie kobiety opieką medyczną jest główną przyczyną odmowy przyznania becikowego. Na świadczenie nie mogą także liczyć rodziny, w których dochód na jednego jej członka (uwzględniając nowo narodzone dziecko) przekracza 1922 zł.

Zapomogi nie dostaną również ci, którzy nie złożą na czas wniosku. Rodzice mają na to 12 miesięcy od momentu narodzin, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Laktator

Nova2 • ostatni post 2 dni temu

1
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Trwająca od dłuższego czasu walka ZUS-u z luką prawną, która dawała rodzicom możliwość otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, została (...) jeszcze w tej kadencji uda się przyjąć ustawę o świadczeniach rodzicielskich,...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica (...) w sprawie wypłaty świadczeń wypowiadają się w następujący sposób...

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. Becikowe jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez względu na status materialny,...

Świadczenia dla rodziców

Kolejne zmiany w zasiłkach rodzinnych

Kolejne zmiany w zasiłkach rodzinnych

roku w życie wchodzi projekt nowelizacji ustawy dotyczący świadczeń rodzinnych**. Dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę" rodziny, w których dochód (...) , a stopniowo obniżana zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę"**. W myśl tej...

Świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

nie przysługuje w przypadkach, gdy:rodzice dziecka chcą pobierać świadczenie rodzicielskie w tym samym czasie na to samo dziecko;jedno z rodziców (...) uprawnione jest do otrzymania zasiłku macierzyńskiego;jedno z rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki rodzinne

się rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka oraz pełnoletnie osoby, które uczą się, ale nie pozostają na utrzymaniu rodziców na skutek ich śmierci (...) w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia. W...