Sąd po stronie matki. Bezprecedensowy wyrok nadzieją dla tysięcy kobiet

Jedną z najczęstszych przyczyn odmowy przyznania becikowego, czyli jednorazowej zapomogi przysługującej z tytułu urodzenia dziecka, jest zbyt późne zgłoszenie się przez ciężarną do lekarza. Dzięki wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego przekroczenie obowiązującego terminu nie będzie musiało jednoznacznie oznaczać utraty prawa do świadczenia.

Postępowanie wszczęto w sprawie odmowy przyznania przez gminę zasiłku kobiecie, która objęta została opieką medyczną dopiero w 12 tygodniu ciąży. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapomoga przysługuje bowiem jedynie wtedy, gdy ciężarna zgłosi się do lekarza nie później niż w 10 tygodniu ciąży.

Polecane wideo:

Sytuacja pacjentki była jednak wyjątkowa. Jak wykazała, na zaistniały stan wpływ miała jej kondycja zdrowotna, a także nietypowy przebieg pierwszych tygodni ciąży, który w znacznym stopniu utrudnił wcześniejsze jej rozpoznanie.

Nie pomogło wniesienie zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które stanęło po stronie gminy. Kobietę poparł jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny, który przyznał, że jej argumentacja jest zasadna. Zaznaczył jednocześnie, że w sytuacji, kiedy zbyt późne zgłoszenie się matki do lekarza następuje z przyczyn niezależnych od niej, nie można odebrać jej prawa do świadczenia.

Podkreślił dodatkowo, że wynika to bezpośrednio z zapisów zawartych w konstytucji dotyczących równości wobec prawa, a także szczególnej pomocy państwa wobec przyszłych matek.

W razie wątpliwości ośrodek pomocy społecznej powinien, zdaniem sądu, zasięgnąć opinii lekarza zainteresowanej, by ustalić, czy przekroczenie przez nią terminu istotnie nie wynikało ze zwykłego zaniedbania.

Naczelny Sąd Administracyjny, do którego ze skargą zwróciło się SKO, utrzymał wyrok sądu niższej instancji. Uznając zapis o konieczności podlegania opiece nie później niż od 10 tygodnia ciąży za niekonkretny, przyznał, że konieczne jest wzięcie pod uwagę faktycznej sytuacji ciężarnej, gdyż samo zaświadczenie nie zawsze jest w takiej sytuacji miarodajne.

Zbyt późne objęcie kobiety opieką medyczną jest główną przyczyną odmowy przyznania becikowego. Na świadczenie nie mogą także liczyć rodziny, w których dochód na jednego jej członka (uwzględniając nowo narodzone dziecko) przekracza 1922 zł.

Zapomogi nie dostaną również ci, którzy nie złożą na czas wniosku. Rodzice mają na to 12 miesięcy od momentu narodzin, przysposobienia lub objęcia opieką dziecka.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice, którzy nie mają prawa do zasiłku (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach (...) progów uprawniających rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych....

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

poza szpitalem - wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni (...) są świadczenia rodzinne) w czasie 12 miesięcy od dnia narodzin...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie...

Świadczenia dla rodziców

Nowe becikowe

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe zasady przyznawania becikowego, które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian, jak twierdzi...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem, jesteś...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Warunki otrzymania becikowego

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. Becikowe jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez względu na status materialny,...

Świadczenia dla rodziców

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Trwająca od dłuższego czasu walka ZUS-u z luką prawną, która dawała rodzicom możliwość otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, została (...) jeszcze w tej kadencji uda się przyjąć ustawę o świadczeniach rodzicielskich,...