Przyczyny wrodzonych wad słuchu

Fragment książki pt: "Dziecko i jego środowisko. Wyzwania pediatrii w XXI wieku – wady wrodzone u dzieci"

Około 90% wad słuchu u noworodków i niemowląt to uszkodzenia wrodzone. Na powstanie wady mają wpływ czynniki prenatalne (uwarunkowania genetyczne), perinatalne i postnatalne.

Polecane wideo:

Do czynników wrodzonych mogących mieć negatywny wpływ na rozwój narządu słuchu u płodu zalicza się:

  • choroby zakaźne i infekcje przebyte przez matkę w czasie ciąży, zwłaszcza toksoplazmozę,
  • zaburzenia hormonalne u matki,
  • wiek kobiety,
  • przebieg ciąży.

Obciążenie chorobami przewlekłymi przyszłej matki, jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby neurologiczne, choroby nerek, płuc oraz występujące u niej choroby układu sercowo-naczyniowego, mogą spowodować, że dziecko urodzi się z wadą słuchu. Czynnikiem ryzyka wystąpienia wady jest również przyjmowanie przez kobietę w ciąży leków, szczególnie z grupy leków ototoksycznych.

| W okresie perinatalnym czynnikiem ryzyka uszkodzenia słuchu jest wcześniactwo. | | --- |

Masa ciała poniżej 1500 g jest wymieniana jako istotny czynnik potencjalnego wystąpienia wady słuchu. Liczba dodatnich wyników otoemisji wzrasta wraz ze zmniejszeniem się punktów uzyskanych przez noworodka w ocenie skalą APGAR (od 0 do 3 i od 4 do 6). W czasie porodu mogą wystąpić powikłania, takie jak: zamartwica lub niedotlenienie okołoporodowe, krwawienia do centralnego układu nerwowego. Zakażenia stwarzają ryzyko wystąpienia niedosłuchu. Pobyt dziecka w inkubatorze w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (OITN), hałas tam panujący, wentylacja mechaniczna powyżej 7 dni, hipoglikemia oraz hiperbilirubinemia mogą mieć również niekorzystny wpływ na narząd słuchu.

Wśród czynników prowadzących do utraty słuchu w okresie postnatalnym wymienić należy zakażenia bakteryjne i wirusowe, terapię lekami ototoksycznymi, nadmierny hałas, urazy głowy, wady rozwojowe głowy, twarzoczaszki i w obrębie szyi, schorzenia neurologiczne oraz stany zapalne uszu. Problemy związane z zakażeniami wrodzonymi częściej występują u dzieci, których matki były hospitalizowane w okresie ciąży. Ważną przyczyną zwiększonej liczby zakażeń są również techniki terapeutyczno-inwazyjne stosowane jako standardy w intensywnej terapii noworodka. Do chorób zakaźnych o znaczeniu ototoksycznym zaliczamy: różyczkę, cytomegalię i toksoplazmozę. Szczególnie groźna dla rozwijającego się płodu jest różyczka. U płodu, u którego doszło do zakażenia, rozwija się postać wrodzona choroby. W 90% ma to miejsce w pierwszym trymestrze ciąży i aż w 85% skutkuje powstaniem ciężkich wad, w tym głuchoty. Zakażenie wirusem cytomegalii to najczęściej występujące zakażenie wewnątrzmaciczne. Do zakażenia może dojść w każdym trymestrze ciąży, a także w trakcie porodu, w czasie karmienia piersią oraz bezpośrednio od osoby chorej, przez ubranie i brudne ręce. Zakażenie cytomegalią przebiega zazwyczaj bezobjawowo, ale może powodować znaczne uszkodzenie płodu i neurologiczne zaburzenia w rozwoju dziecka. Objawy infekcji wirusem cytomegalii przypominają grypę lub mononukleozę. Częstym objawem choroby są zaburzenia słuchu występujące nawet wtedy, gdy nie występują inne symptomy choroby. Uszkodzenie słuchu może być jedno- lub obustronne, może mieć charakter postępujący. Wszelkie choroby infekcyjne, na które choruje kobieta ciężarna, stwarzają niebezpieczeństwo trwałego uszkodzenia słuchu dziecka. Przebyta przez kobietę w ciąży grypa czy ospa wietrzna może spowodować oprócz innych powikłań trwałe uszkodzenie słuchu.

W miarę postępu medycyny i rozwoju farmakologii wiele chorób leczy się z powodzeniem, ale konsekwencją stosowania niektórych terapii farmakologicznych jest uszkodzenie słuchu dziecka.

| Ototoksyczność to niepożądany wpływ leków na tkanki ucha wewnętrznego lub drogi słuchowe. Leki, np. amikacyna, gentamycyna, furosemid, kwas etakrynowy, indometacyna, mogą wywoływać trwałe lub okresowe uszkodzenia słuchu, a objawy niepożądane mogą ujawnić się w trakcie lub po leczeniu. |

Najczęściej zagrożone powstaniem wady w wyniku farmakologii są noworodki i dzieci do 3. roku życia.

Fragment książki pt.: "Dziecko i jego środowisko. Wyzwania pediatrii w XXI wieku – wady wrodzone u dzieci".

Autor: pod red. A Steciwko, D. Kurpas i L. Sochockiej

Rok wydania: 2011

Wydawca: Wydawnictwo Continuo

Redakcja parenting.pl, ponad rok temu

Słuch noworodka

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Słuch noworodka
Słuch noworodka

Badanie audiometryczne

Badanie audiometryczne, czyli badanie słuchu tonalne progowe, to subiektywne badanie słuchu, które wymaga współpracy ze strony pacjenta (...) także jego nasilenie. To badanie wykonuje się w przypadku podejrzenia problemów...

Słuch noworodka

Rewalidacja dzieci z wadami słuchu

Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu spowodowało, że rodzice znacznie wcześniej wiedzą o konieczności zgłoszenia się z dzieckiem na badanie kontrolne (...) na jego wszechstronny rozwój. **Uszkodzenie słuchu**, występujące...

Słuch noworodka

Badania ABR

rodzaj badania ma tę zaletę, że można je przeprowadzić u (//parenting.pl/portal/noworodek), małych dzieci i u osób niewspółpracujących z osobą (...) są przedstawiane w formie wykresu. Dzięki takiemu badaniu można wykryć próg słuchu...

Przezierność karkowa

Zespół Cornelii de Lange

de Lange. Jest zespołem wad wrodzonych dotykających zarówno rozwoju psychicznego, jak i fizycznego. Ten zespół wad genetycznych występuje raz na 10-30 (...) z wiekiem matki lub ojca). Mutacje pojawiające...

Różyczka

Na różyczkę najczęściej chorują polskie dzieci

powikłań wyróżnia się: (https://parenting.pl/portal/przyczyny-wrodzonych-wad-sluchu), **wady wzroku** (jaskra, zaćma, uszkodzenia siatkówki (...) **. To sytuacja skrajnie niebezpieczna,...

Wady słuchu

Niedosłuch u niemowląt

, * chorób genetycznych, takich jak zespół Downa, * infekcji chorobami takimi jak cytomegalia i różyczka we wczesnym okresie ciąży, * wad wrodzonych ucha (...) problemów ze słuchem mają charakter...

Test PAPP-A

Zespół Turnera w późnej ciąży

Zespół Turnera w późnej ciąży

Zespół Turnera to zespół wad wrodzonych dotykający tylko dziewczynek. Nazywany jest także zespołem Ulricha, zespołem Ulricha-Turnera lub zespołem szczątkowych jajników.

Badanie przesiewowe noworodków

Słuch noworodka

się zauważyć istotnych objawów wady słuchu u dziecka, ponieważ wydawanie dźwięków jest czynnością odruchową, niezależną od słuchu. Dopiero w następnym (...) Słuch to jeden ze zmysłów....

Test PAPP-A

Zespół Turnera

Zespół Turnera to zespół wad wrodzonych dotykający tylko dziewczynek. Nazywany jest także zespołem Ulricha, zespołem Ulricha-Turnera (...) , co jest przyczyną tej aberracji chromosomalnej. ## Objawy...