Profilaktyka konfliktu serologicznego

Każdy człowiek dziedziczy grupę krwi albo Rh+, albo Rh-. Wszystkie ciężarne kobiety poddawane są testowi na zgodność Rh na początku ciąży. Jeżeli wynik wskazuje na dodatnie Rh lub gdy matka i ojciec dziecka mają ujemny czynnik Rh, nie ma powodów do niepokoju. Jeżeli natomiast matka ma Rh-, a ojciec Rh+, kobieta jest narażona na pojawienie się problemów związanych z konfliktem serologicznym i ciąża musi zostać poddana nadzorowi położniczemu. Najważniejsza jest odpowiednia profilaktyka konfliktu Rh.

Polecane wideo:

Konflikt serologiczny w pierwszej ciąży

Jeżeli kobieta jest w pierwszej ciąży, to zagrożenia dla dziecka są bardzo małe. Kłopoty zaczynają się dopiero wtedy, gdy czynnik Rh dostanie się do krwiobiegu matki z Rh ujemnym podczas narodzin czy poronienia dziecka, które odziedziczyło grupę krwi ojca. Organizm matki w naturalnym, obronnym odruchu immunologicznym wytworzy przeciwciała, które potem, kiedy kobieta zachodzi w drugą ciążę, są bardzo niebezpieczne dla dziecka. Antyciała przenikają wówczas przez łożysko i atakują czerwone krwinki, wywołując u dziecka silną anemię.

Obecnie zapobieganie powstawaniu przeciwciał Rh jest głównym sposobem ochrony płodu w przypadku wystąpienia konfliktu. Często w ramach profilaktyki wykonuje się badania USG, które pomagają sprawdzić dobrostan płodu (badanie przepływów w mózgu).

Lekarze przy stwierdzonym ujemnym Rh stosują podwójną terapię. W 28 oraz 34 tygodniu ciąży podaje się immunoglobulinę Rh. Powtórna dawka podawana jest w przypadku, gdy u nowo narodzonego dziecka występuje Rh+ (podaje się ją w 72 godziny po porodzie).

W Polsce immunoglobuliny anty-D podaje się, gdy nastąpiło poronienie samoistne, po wyłyżeczkowaniu ciąży obumarłej, po operacji ciąży ektopowej, po wykonaniu inwazyjnych badań prenatalnych, po rozpoznaniu poronienia zagrażającego. Ponadto większą dawkę (150 g) podaje się po porodzie fizjologicznym, po porodzie ciąży obumarłej, przy łożysku przodującym. 300 g dawki podaje się po porodach w ciąży mnogiej, po cięciu cesarskim, po porodach zabiegowych, po wyłyżeczkowaniu jamy macicy.

Grupa krwi dziecka

Jaką grupę krwi będzie miało dziecko? Nie jest to pytanie, na które łatwo odpowiedzieć. W niewielu przypadkach można przewidzieć grupę krwi dziecka ze...

Dzieci z konfliktu serologicznego

Pierwsze dziecko urodzone z konfliktu zwykle jest bezpieczne. Gdy kobieta po raz kolejny zachodzi w ciążę, uaktywniają się wytworzone w jej organizmie przeciwciała. Przechodzą przez łożysko do krwiobiegu płodu i zabijają jego czerwone ciałka krwi. W lżejszych przypadkach powoduje to niewielką niedokrwistość, a w poważniejszych może pojawić się choroba hemolityczna noworodków czy nawet śmierć dziecka.

Wyróżniamy trzy postacie kliniczne choroby hemolitycznej noworodków:

  • Uogólniony obrzęk płodu – stwierdza się uogólnione obrzęki skóry i tkanki podskórnej, wybroczyny krwotoczne na skórze, powiększenie wątroby i śledziony. W tym przypadku często dochodzi do obumarcia wewnątrzmacicznego płodu lub szybkiego zgonu po porodzie.
  • Ciężka żółtaczka hemolityczna – noworodek rodzi się z objawami żółtaczki albo żółtaczka pojawia się już w pierwszej dobie życia i jest silnie wyrażona.
  • Ciężka niedokrwistość noworodków – może pojawić się nawet po kilku tygodniach od urodzenia, co jest spowodowane utrzymywaniem się przeciwciał przez około 6 tygodni po porodzie.

Jeżeli liczba przeciwciał matki jest niebezpiecznie wysoka, a dziecko narażone jest na silną anemię lub erytroblastozę płodową, wykonuje się transfuzję krwi. Można ją przeprowadzić, kiedy dziecko znajduje się jeszcze w macicy. Stosowanie szczepionek zmniejszyło potrzebę wykonywania takich zabiegów.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

ciaza

gosia1.9 • ostatni post 2 tygodnie temu

1
Artykuły Konflikt serologiczny
Konflikt serologiczny

Dziedziczenie grupy krwi

dziecko? **Grupy krwi** to serologiczne zróżnicowanie krwi w obrębie gatunku. Dziecko dziedziczy grupę krwi i **czynnik Rh**, podobnie

Konflikt serologiczny

Dziedziczenie krwi

Dziedziczenie krwi

Dziedziczenie odbywa się według prawa Mendla, czyli reguły przekazywania cech dziedzicznych.

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny a ciąża

Konflikt serologiczny a ciąża

(//parenting.pl/portal/konflikt-serologiczny) to zaburzenie dotykające przede wszystkim kobiet z grupą krwi Rh- posiadających dzieci z mężczyzną Rh (...) płodu. Prowadzi to do niedokrwistości i wielu innych poważnych...

Grupa krwi i czynnik Rh

Choroba hemolityczna

stała się profilaktyka i wiedza na temat tzw. konfliktu serologicznego. Do konfliktu serologicznego może dojść w przypadku, gdy matka ma czynnik Rh (...) - wewnątrzmacicznie....

Badania w ciąży

Grupa krwi i RH

chorobę hemolityczną płodu. Diagnostyka i profilaktyka konfliktu serologicznego W czasie pierwszych wizyt kobiety ciężarnej u lekarza (...) na celu ocenę ryzyka wystąpienia konfliktu...

Baza szpitali

Szpital Bielański

Szpital Bielański

oficjalnie z Zakładem Genetyki Instytutu Psychoneurologii oraz diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej konfliktu serologicznego i małopłytkowości u płodu

Grupa krwi i czynnik Rh

Jaką grupę krwi będzie miało dziecko?

z Rh krwi matki prowadzi do konfliktu serologicznego. Dlatego warto wykonać badanie grupy krwi rodziców i sprawdzić, jaką grupę krwi będzie miało dziecko (...) też AB, dziecko może mieć grupę krwi A, B lub AB. Co...