Proces adopcyjny

Proces adopcyjny to dość skomplikowana i długotrwała procedura. Adopcja dzieci w Polsce wymaga czasu i cierpliwości do zmagań z biurokracją - jednak jest wiele szczęśliwych rodzin, którym się to udało. Proces adopcyjny powinien brać pod uwagę wszystkie predyspozycje przyszłych rodziców do opieki nad dzieckiem. W procesie adopcyjnym należy je zbadać i zweryfikować. Wszystkie te działania, mimo że spowalniają proces adopcyjny, mają na celu zawsze dobro dziecka.

Adopcja dziecka - warunki jakie trzeba spełnić

Aby przystąpić do procesu adopcyjnego, należy spełniać kilka wstępnych warunków dla rodziców adopcyjnych:

Polecane wideo:

 • należy mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • wymagana jest odpowiednia różnica wieku między rodzicami a dzieckiem,
 • często wymaga się zaświadczeń o bezpłodności - ale nie w każdym ośrodku adopcyjnym,
 • każda rodzina adopcyjna musi być gotowa przejść wywiad środowiskowy, rozmowy i testy z psychologiem oraz szkolenia, zgodnie z procedurą adopcyjną.

Proces adopcyjny krok po kroku

Krok 1. Rodzina, która chce adoptować dziecko, musi najpierw zgłosić się do ośrodka adopcyjno-opiekuńczego. Można to zrobić przez Internet lub telefon. Po uzyskaniu podstawowych informacji, umawia się na rozmowę wstępną i rozpoczyna proces adopcyjny.

Krok 2. Wstępna rozmowa kwalifikacyjna to rozmowa z rodziną przeprowadzana w ośrodku adopcyjnym.

Krok 3. Dokumenty, które należy złożyć do ośrodka adopcyjnego:

 • odpis zupełny aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie o niekaralności obojga potencjalnych rodziców,
 • zaświadczenia o stanie zdrowia obojga potencjalnych rodziców - od lekarza ogólnego oraz od psychiatry,
 • zaświadczenia o zarobkach i zatrudnieniu,
 • życiorys,
 • rekomendacje od znajomych (muszą być pisane odręcznie).

Krok 4. Kolejną niezbędną rozmową jest rozmowa z pedagogiem. Ocenia on możliwości potencjalnych rodziców: czy będą w stanie zapewnić dziecku odpowiednie warunki rozwoju.

Krok 5. Ważną fazą procesu adopcyjnego są badania psychologiczne: rozmowa z psychologiem oraz testy. Są one przeprowadzane dla każdego małżonka oddzielnie. Określają cechy i predyspozycje obojga do bycia rodzicem.

Krok 6. Proces adopcyjny wymaga także, aby pracownik ośrodka adopcyjnego złożył wizytę w domu kandydatów na rodzinę dla adoptowanego dziecka. Umożliwia to poznanie rodziny, a także ocenę warunków, jakie mogą zaoferować dziecku.

Krok 7. Czas na ważny test: rodzice muszą uzyskać akceptację Komisji Adopcyjnej ośrodka adopcyjnego.

Krok 8. Po uzyskaniu pozytywnej opinii od Komisji, należy przejść kilka grupowych szkoleń. Mają one na celu:

 • pokazanie rodzinom, jakie problemy mogą wiązać się z adoptowaniem dziecka,
 • nauczenie, jak należy sobie radzić z takimi problemami,
 • spotkania z rodzinami, które już zaadoptowały dziecko.

Po takim szkoleniu można uzyskać ostateczną akceptację ośrodka.

Krok 9. Tutaj rozpoczyna się oczekiwanie na dziecko, potrzebujące opieki takiej rodziny adopcyjnej. Bierze się także pod uwagę preferencje potencjalnych rodziców dotyczące płci i wieku dziecka.

Krok 10. Kiedy dziecko do adopcji zostanie odnalezione, ośrodek udostępnia potencjalnym rodzicom informacje o nim, takie jak:

 • sytuacja rodzinna,
 • predyspozycje,
 • stan zdrowia,
 • wygląd.

Dzięki takim informacjom o dziecku, rodzice mogą zdecydować się na pierwsze spotkanie.

Krok 11. Pierwsze spotkanie odbywa się w placówce, w której przebywa dziecko. Od tego momentu rodzina adopcyjna może utrzymywać stały kontakt z dzieckiem.

Krok 12. Kolejnym krokiem jest wniosek o przysposobienie dziecka, który kierowany jest do sądu przez ośrodek adopcyjny. Do wniosku dołącza się także potrzebne dokumenty.

Krok 13. Proces adopcyjny już niemal zakończony. Ostatnim etapem postępowania adopcyjnego są dwie rozprawy sądowe:

• pierwsza rozprawa pozwala rodzicom na okres preadopcyjny, czyli "okres próbny",

• druga rozprawa adopcyjna to ostateczna decyzja sądu o przyznanie opieki nad dzieckiem rodzinie adopcyjnej.

Jak adoptować noworodka?

W Polsce adopcja bardzo małęgo dziecka nie jest taka łatwa. Noworodek według prawa powinien pozostawać przez pierwsze 6 tygodni życia z biologiczną matką - pozwala to matce na podjęcie przemyślanej decyzji. Dopiero po tym czasie można rozpoczynać proces adopcyjny. Jednym z możliwych rozwiązań jest wniosek o tymczasową opiekę nad dzieckiem jako rodzina zastępcza preadopcyjna, który musi być złożony przez potencjalnych rodziców i biologiczną matkę dziecka.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 5 dni temu

5
Artykuły Procedury adopcyjne
Procedury adopcyjne

Adopcja ze wskazaniem

Adopcja ze wskazaniem

dla ich dziecka. Zaznaczają to we wniosku do sądu, pomijając procedury wyboru rodziców adopcyjnych dla dziecka przez instytucje opiekuńcze (...) poświęcany na procedury. Umożliwia dziecku bardzo szybkie...

Procedury adopcyjne

Szukanie prawdziwych rodziców

Szukanie prawdziwych rodziców

adopcyjnych, którzy obawiają się, że utracą dobry kontakt z dziećmi. Co mogą zrobić rodzice po adopcji? Adopcja dziecka - o co pytają dzieci (...) kochające i zżyte z adopcyjnymi rodzicami dziecko może chcieć...

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja dziecka - warunki

Adopcja dziecka - warunki

się wydaje sąd rodzinny na podstawie opinii przygotowanej przez ośrodek adopcyjny. Kandydaci na rodziców adopcyjnych muszą spełnić kilka warunków, a proces (...) - warunki konieczne Kandydaci na rodziców adopcyjnych...

Niemowlę

Koszalin. Pierwszy noworodek pozostawiony w oknie życia

Koszalin. Pierwszy noworodek pozostawiony w oknie życia

i to jego pracownicy organizują kolejne procedury, takie jak zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego. Jeśli nie - robi to ośrodek adopcyjny, który występuje z wnioskami (...) szpitala. Wszystko zależy od tego, jak sprawnie funkcjonuje...

Psychologiczne aspekty adopcji

Rodzice biologiczni

Rodzice biologiczni

/proces-adopcyjny) to rodziny bezdzietne. Para, wiele lat starając się bezskutecznie o własne dziecko, decyduje się na (//parenting.pl/portal/adopcja (...) mu, że jest adoptowane? Kiedy o tym powiedzieć? Czy przysposobić...

Maluch

Adopcja po polsku

Adopcja po polsku

adopcyjnego. Tam również mówiono, że proces adopcyjny nie będzie łatwy, ale kobieta nie miała poczucia dyskryminacji i odrzucenia. Decyzja o adopcji musi być w pełni przemyślana. Dziecko nie może być lekiem na biologiczną...

Ząbkowanie

Przebieg ząbkowania u dzieci

Przebieg ząbkowania u dzieci

Zakraplanie leku o działaniu przeciwbólowym pozwala złagodzić objawy ząbkowania. Kalendarz przebiegu ząbkowania jest przydatnym źródłem informacji dla rodziców. Wyrzynanie się zębów to długotrwały proces.