Powikłania po in vitro

In vitro to metoda zapłodnienia pozaustrojowego stosowana już z powodzeniem od 25 lat w terapii niepłodności. Liczba dzieci urodzonych po in vitro sięga już miliona. Komórka jajowa pobrana od kobiety jest zapładniana w laboratorium, w kontrolowanych warunkach, po czym zapłodniona trafia z powrotem do ciała kobiety, aby tam mogło dojść do implantacji. Powikłania po in vitro wiążą się z wykorzystywaną w czasie procedury terapią hormonalną, która pobudza jajeczkowanie, a także z innymi etapami tej metody. Należy brać je pod uwagę przed rozpoczęciem leczenia niepłodności tą metodą.

Polecane wideo:

Powikłania po in vitro związane z pobudzaniem jajeczkowania

W terapii niepłodności metodą in vitro wykorzystuje się hormonalne pobudzanie jajeczkowania. Chodzi o to, aby w jednym cyklu kobiecy organizm wyprodukował więcej niż jedną komórkę jajową (zwykle 5-10). Zwiększa to szanse na udany zabieg in vitro i na poczęcie dziecka w krótszym czasie. W terapii hormonalnej stosuje się stymulację jajników za pomocą antagonistów hormonu gonadolibertyny, później gonadotropiny i gonadotropinę kosmówkową. W związku z tym, że hormony podawane są przez zastrzyk (podskórny lub domięśniowy), wiąże się to z możliwością pojawienia się siniaka, opuchlizny, bólu lub infekcji w miejscu wkłucia.

W czasie podawania leków pobudzających jajeczkowanie podnosi się poziom estrogenu i progesteronu, co może wywołać pewne nieprzyjemne objawy. Są to:

  • zatrzymanie wody w organizmie,
  • zwiększenie masy ciała,
  • mdłości,
  • biegunka,
  • uczucie dyskomfortu w dole brzucha,
  • obolałe piersi,
  • wahania nastrojów,
  • bóle głowy,
  • zmęczenie.

Terapia hormonalna może wywołać także powikłania w postaci reakcji alergicznej, hiperstymulacji jajników, a także niewydolności jajników i konieczności przerwania procedury in vitro. Procedurę zawiesza się w momencie, kiedy jajniki produkują zbyt mało lub zbyt dużo komórek jajowych.

Zespół hiperstymulacji jajników

Zespół hiperstymulacji jajników oznacza, że pod wpływem podawanych leków, jajeczkowanie jest pobudzone na tyle, że może prowadzić do różnego rodzaju powikłań. Przebieg ciężki hiperstymulacji jajników występuje bardzo rzadko, ale wiąże się z pewnym ryzykiem. Istnieje zwiększona możliwość pojawienia się torbieli jajnika, a nawet choroby nowotworowej.

Powikłania ciąży po in vitro

Ciąża po in vitro to bardzo często ciąża mnoga. Wiąże się to z faktem, że wykorzystuje się zazwyczaj kilka zapłodnionych komórek jajowych do wszczepienia. Ciąża mnoga jest obciążona większym ryzykiem niż ciąża pojedyncza. Często dochodzi do porodu przedwczesnego, a w związku z tym do urodzenia się wcześniaków. Dzieci przedwcześnie urodzone i z niską wagą urodzeniową są w grupie ryzyka pojawienia się wielu problemów zdrowotnych w związku z niecałkowitą dojrzałością wielu układów organizmu. Ryzyko związane z powikłaniami ciąży mnogiej jest jednak takie samo w przypadku ciąży wywołanej in vitro, jak i zapłodnieniem naturalnym.

W przypadku zapłodnienia wspomaganego, nieco częściej dochodzi do powikłań takich jak łożysko przodujące czy ciąża pozamaciczna.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zapłodnienie in-vitro
Zapłodnienie in-vitro

Domaciczna inseminacja

Domaciczna inseminacja

Inseminacja domaciczna (IUI) jest skuteczną i często stosowaną metodą leczenia niepłodności. Inseminację można przeprowadzić nasieniem partnera (kiedy jakość nasienia partnera jest na odpowiednim poziomie) albo nasieniem dawcy (nasienie pochodzi od innego...

Zapłodnienie in-vitro

Gwiazdy, które skorzystały z in vitro

Gwiazdy, które skorzystały z in vitro

, bo nawet jeżeli naturalne zapłodnienie nie jest możliwe to istnieje rozwiązanie w postaci zapłodnienia in vitro.Na czym polega zapłodnienie in vitro?...

Zapłodnienie in-vitro

Procedura in vitro

Zapłodnienie in vitro (ang. in vitro fertilisation - IVF) to inaczej zapłodnienie pozaustrojowe. Polega na doprowadzeniu do połączenia (...) embrionu,...

Zapłodnienie in-vitro

Zarodki in vitro

Zarodki in vitro, które nie zostają wykorzystane do embriotransferu po uprzednim przyzwoleniu obojga rodziców, lokalizowane są słomkach opatrzonych imionami, nazwiskami oraz datami urodzenia kobiety i mężczyzny. Następnie...

Zapłodnienie in-vitro

Nadzieja dla bezpłodnych par?

Nadzieja dla bezpłodnych par?

jest uregulowanie kwestii dotyczących możliwości zapłodnienia drogą in vitro. Metoda ta polega na połączeniu komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych (...) budzi sporo kontrowersji. Mimo...

Zapłodnienie in-vitro

W wieku 70 lat po raz pierwszy został ojcem

W wieku 70 lat po raz pierwszy został ojcem

Miał 70 lat, gdy został ojcem. Dzięki zapłodnieniu in vitro na świat przyszły czworaczki. Dzisiaj dzieci są dorosłe i wspominają, jak wyglądało życie z dojrzałym tatą. Ekscentryczny artysta, oddany...

Zapłodnienie in-vitro

In vitro - dlaczego warto spróbować?

Zapłodnienie pozaustrojowe od dawna wzbudza sporo kontrowersji, ale liczba osób, które korzystały z in vitro lub znają kogoś, kto skorzystał (...) naturalną. Dlaczego warto przełamać opory i...

Zapłodnienie in-vitro

Embriotransfer

Embriotransfer to zabieg przeniesienia zarodków do macicy kobiety, stanowiący jeden z etapów zapłodnienia in vitro. Po kilku dniach hodowli w specjalnych warunkach laboratoryjnych wybierane są najlepiej...

Zapłodnienie in-vitro

Skuteczność in vitro

Skuteczność in vitro

porównanie wyników. Nie prowadzi się także refundacji zapłodnienia pozaustrojowego. Jeden cykl leczenia niepłodności metodą in vitro w Polsce kosztuje (...) niepłodności. Duża część tych par rozważa...