Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Po urlopie macierzyńskim

Kiedy kończy się urlop macierzyński pojawia się pytanie: co dalej? Wiele kobiet zastanawia się wówczas, czy wrócić do pracy, czy też pozostać w domu do momentu, kiedy maluszek nieco podrośnie. Jest to niewątpliwie trudna decyzja i niestety nie ma określonej reguły, kiedy nadchodzi ten właściwy moment powrotu do życia zawodowego. Tyle, ile jest mam stojących przed podjęciem właściwej decyzji, tyle też dylematów i rozterek.

Polecane wideo:

1. Przedłużenie urlopu macierzyńskiego

Wiele czynników wpływa na decyzje o przedłużeniu urlopu macierzyńskiego, każda kobieta ma przecież inne potrzeby. Dlatego najlepsza decyzja to taka, która jest przemyślana i podjęta świadomie. Jeżeli kobieta jest spełniona i zadowolona, to dziecko również czuje się szczęśliwe.

Niestety bywa czasem tak, że na pozostanie w domu wpływają inne czynniki, które w dużej mierze ograniczają powrót do pracy. Nie każdy może liczyć na wsparcie rodziny, przyjaciół, nie każdego też stać na opiekunkę, a liczba miejsc w żłobkach jest znacznie ograniczona. Nie oznacza to jednak, że trzeba rezygnować ze swoich marzeń. Warto pomyśleć o innym rozwiązaniu, które pozwoli być w domu przy dziecku i przyniesie satysfakcję zawodową. W Polsce powstają coraz nowsze inicjatywy, które wspierają kobiety w takiej sytuacji.

2. Praca zdalna po urlopie macierzyńskim

Wydaje się to dobrym wyjściem w sytuacji, kiedy kobieta pozostająca w domu chce rozwijać się zawodowo. Coraz więcej firm umożliwia kobietom pracę w domu drogą elektroniczną. Niezbędny jest wtedy dostęp do internetu, telefonu lub innych narzędzi pozwalających na wykonywanie pracy w domu i swobodną komunikację. Taka forma zatrudnienia cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Pozwala bowiem pracodawcom zmniejszyć w swoich firmach liczbę urlopów wychowawczych oraz koszty funkcjonowania firmy. Jeżeli jednak pracodawca nie posiada takiej możliwości zatrudnienia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wziąć sprawy w swoje ręce.

Można założyć własną firmę, wyszukiwać samodzielnie zlecenia, podjąć pracę chałupniczą – możliwości jest wiele. Urlop wychowawczy to świetny czas, aby pomyśleć o realizacji własnych marzeń. Warto więc zastanowić się, co chciałoby się robić, w czym jest się dobrym, co przyniosłoby satysfakcje, a potem zacząć to realizować.

3. Plusy i minusy pracy w domu

Każda praca ma swoje plusy i minusy, tak samo jest i w tym przypadku. Praca w domu, choć pozwala na bycie przy dziecku, jest ciężka i wymaga dużo dyscypliny oraz samozaparcia. Dziecko płacze, pies chce iść na spacer, obiad nie gotowy, mąż zaraz wraca z pracy, nie wspominając o zaległym praniu. W całym tym zgiełku dnia codziennego trzeba jeszcze wykonać zlecenie, który było do zrobienia na tydzień temu.

Przy pracy w domu trudno przewidzieć wszystko i uniknąć niespodzianek losowych jak np. gorszy humor dziecka. Żeby nie pogubić się w tym wszystkim, najważniejsze okazują się dobry plan działania i konsekwencja. Bez dobrej organizacji trudno wywiązać się z podjętych zobowiązań. Często praca w domu wymaga wielu poświęceń i okazuje się, że czas, który chciało się uzyskać, jest znacznie ograniczony.

Praca zajmuje często każdą wolną chwilę, nie ma czasu na relaks, na czytanie, wyjście do koleżanki itp. Wielu jednak kobietom udaje się być wspaniałymi matkami i rzetelnymi pracownikami, pomimo iż praca w domu okupiona jest niekiedy zmęczeniem i goniącymi wciąż terminami. Sukcesem wydaje się tu być odnalezienie się w nowych obowiązkach i czerpanie satysfakcji z tego, co się robi. Choć nie jest łatwo, warto podjąć taki trud, bo największą nagrodą, oprócz satysfakcji zawodowej, jest bycie przy dziecku, uczestniczenie w jego rozwoju.

Dlaczego więc nie wykorzystać takiej możliwości?

Anna Brzyszcz, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny na dziecko

Zasiłek rodzinny jest jedną z form wsparcia, która ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O zasiłek ten mogą starać (...) lub wyroku sądowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki

Zasiłek rodzinny

Ulga na dziecko 2011

przysługującej im kwoty, pamiętając o górnej granicy 1.112.94 zł na dziecko. Ulga prorodzinna a zasiłek rodzinny Podatnik korzystający ze świadczeń (...) rodzinnych, który zdecyduje się skorzystać z ulgi prorodzinnej może utracić prawo do zasiłku. Wszystko dlatego, że odliczenie od podatku wysokiej kwoty

Urlop macierzyński

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

Wiele kobiet zastanawia się, czy po powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim nie zostaną zwolnione. W czasie urlopu macierzyńskiego podlegają (...) ? Kodeks pracy a praca po urlopie macierzyńskim Wraz z końcem urlopu macierzyńskiego kończy się szczególna ochrona, która przysługuje kobietom w trakcie ciąży i podczas tego urlopu. Pracodawca może więc wypowiedzieć i rozwiązać umowę o pracę z pracownicą wracającą po urlopie macierzyńskim. Często zdarza się, że w czasie nieobecności świeżo upieczonej mamy w pracy zaszły znaczne zmiany organizacyjne. Zajmowane przez nią stanowisko mogło zostać zlikwidowane, a wcześniejsze obowiązki rozdysponowane wśród innych pracowników. Pracodawca może również chcieć rozstać się z pracownicą, która nie wywiązywała się zbyt dobrze ze swoich obowiązków. Kobieta może jednak domagać się, by dopuścić ją do pracy. To uprawnienie nie jest jednoznaczne z gwarancją zatrudnienia na tym samym stanowisku, które pracownica zajmowała przed pójściem na urlop macierzyński. Jeśli dopuszczenie do pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku jest niemożliwe, pracodawca może zaproponować stanowisko równorzędne lub inne odpowiadające kwalifikacjom zawodowym pracownicy. Stanowisko pracy może być niższe, ale pracownica jest uprawniona do wynagrodzenia, jakie byłoby jej udziałem, gdyby nie skorzystała z urlopu macierzyńskiego. Czasami pracodawca nie jest w stanie zaoferować pracownicy żadnego stanowiska lub kobieta po urlopie macierzyńskim odmawia wykonywania pracy na zaproponowanym jej stanowisku. Wówczas pracodawca ma prawo wypowiedzieć jej umowę o pracę. Zwolnienie po urlopie macierzyńskim a prawo unijne Prawo unijne również zakłada ochronę praw kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim, o czym powinni pamiętać pracodawcy, którzy rozważają rozstanie się z pracownicą wracającą do pracy po urodzeniu dziecka. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 października 2007 roku jednoznacznie stwierdza, że wypowiadanie umów o pracę w trakcie urlopu macierzyńskiego jest sprzeczne z prawem. Ponadto zabronione jest podejmowanie wszelkich czynności mających na celu wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę przed upływem okresu ochronnego. Dyrektywę unijną można interpretować między innymi jako zakaz przyjmowania do pracy na umowę na czas nieokreślony osób, które mają zastąpić pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim. Inaczej jest w przypadku umów na zastępstwo. Pod koniec urlopu macierzyńskiego niejedna kobieta martwi się, czy uda się jej zachować pracę na warunkach sprzed ciąży. Niestety, nie można liczyć na gwarancję zatrudnienia po urlopie macierzyńskim. Kodeks pracy chroni kobiety tylko do momentu zakończenia tego urlopu. Nie oznacza to jednak, że młode mamy nie mają żadnych praw.

Urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński

również ojcowie wychowujący dziecko, którzy byli na urlopie macierzyńskim. W 2012 roku dodatkowy urlop macierzyński przysługuje kobietom w wymiarze od 4 (...) macierzyńskim? W czasie przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim pracownik jest chroniony przez prawo. Oznacza to, że pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę. Umowę można rozwiązać jedynie wtedy, gdy zachodzą okoliczności uzasadniające jej rozwiązanie, ale bez winy pracownika, a związki zawodowe w danym zakładzie pracy wyrażą zgodę. Umowa o pracę może zostać rozwiązana w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego również w przypadku likwidacji zakładu pracy lub ogłoszenia upadłości. Dodatkowy urlop macierzyński może zostać udzielony jednorazowo w postaci tygodnia albo jego wielokrotności. Tydzień urlopu oznacza w tym przypadku siedem dni kalendarzowych. Warto pamiętać, że dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany na wniosek pracownika bezpośrednio po przebytym urlopie macierzyńskim. Wniosek powinien być złożony najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Czy w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego można pracować? Inaczej niż w przypadku podstawowego urlopu macierzyńskiego pracownik przebywający na dodatkowym urlopie macierzyńskim może wykonywać pracę u pracodawcy, który udziela mu urlopu. W tym czasie można pracować w wymiarze nieprzekraczającym połowy pełnego wymiaru czasu pracy. Wówczas dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany pracownikowi na pozostałą część codziennego wymiaru czasu pracy. Aby móc pracować w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego, pracownik jest zobligowany do złożenia pisemnego wniosku nie później niż siedem dni przed podjęciem pracy. Wniosek powinien zawierać wymiar czasu pracy i okres, w którym pracownik chce połączyć wykonywanie pracy z korzystaniem z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Pracodawca nie ma prawa odmówić swojemu pracownikowi możliwości skorzystania z tego przywileju. Wiele świeżo upieczonym mam zastanawia się, czy dodatkowy urlop macierzyński ma wpływ na urlop wypoczynkowy. Przepisy jasno precyzują, że jeśli pracownica nie jest w stanie pójść na urlop w ustalonym wcześniej terminie z przyczyn, które usprawiedliwiają nieobecność w pracy (zwłaszcza z powodu przebywania na dodatkowym urlopie macierzyńskim), obowiązkiem pracodawcy jest przesunięcie urlopu wypoczynkowego na późniejszy termin. Część urlopu wypoczynkowego, która nie została wykorzystana w związku z dodatkowym urlopem macierzyńskim jest następnie udzielana w późniejszym, dogodniejszym terminie. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie wydłużony w 2014 roku o dwa tygodnie. Mimo to nawet obecnie dodatkowe tygodnie spędzone z dzieckiem mają dla świeżo upieczonych rodziców duże znaczenie.

Urlop wychowawczy

Po urlopie wychowawczym

Po urlopie wychowawczym

Na urlopie wychowawczym można przebywać trzy lata, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Urlop wychowawczy

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

przed urlopem (tak samo jak w przypadku powrotu po urlopie macierzyńskim). Nie wymaga to rozwiązywania dotychczasowej umowy o pracę, gdyż urlop (...) Powrót do pracy po urlopie wychowawczym to dla wielu osób trudny okres. Trzeba, nawet po kilku latach przebywania z dzieckiem, znów wdrożyć

Urlop macierzyński

Kiedy mama może wrócić do pracy?

Wszystkie pracujące mamy wiedzą, że powrót po urlopie macierzyńskim do pracy zawodowej może być bardzo trudny. Kiedy mama wraca do pracy (...) ? I co najważniejsze - jak to osiągnąć? Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim Jeśli mama wraca do pracy 1-3 lata po urodzeniu dziecka, zazwyczaj umożliwia

Relacje między rodzicami

Focus na karierę

Focus na karierę

Z zewnątrz - jest pięknie. Mam męża, który dobrze zarabia, cudowne dziecko, pracę, mieszkanie, samochód i psa. Jestem wykształcona - ukończyłam Uniwersytet, dwie specjalizacje, znam bardzo dobrze język angielski, pracuję z obcokrajowcami. Po prostu BAJKA. Czy na pewno?

Urlop macierzyński

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim

W dobie feminizmu i równouprawnienia, powrót kobiet do pracy po urlopie macierzyńskim stał się nie tylko przywilejem czy wyborem kobiety, ale leży to w dobrym tonie. Kobiety, które nie decydują się na powrót do pracy, są w mniejszości - i jak z mniejszościami bywa, traktowane są z lekkim niedowierzaniem lub przymrużeniem oka. Postrzegane są albo jako księżniczki, którym się w życiu powiodło (patrz: mąż zarabia), albo jako kobiety niezbyt ambitne