Petydyna

Petydyna to substancja syntetyczna z grupy leków przeciwbólowych – zaliczana jest do opioidów. Ma działanie podobne do morfiny i heroiny. Petydyna działa na centralny układ nerwowy, przechwytując sygnały bólowe wysyłane do mózgu. Podaje się ją domięśniowo w celu rozkurczenia wszystkich mięśni gładkich. Pozwala to na zmniejszenie odczuwanego bólu podczas porodu. Zwiększa ona również tolerancję kobiety na ból.

Polecane wideo:

1. Kiedy podawana jest petydyna?

Dawka leku podawana podczas porodu to 75-100 mg. Środek ten najpóźniej podaje się trzy godziny przed końcem porodu. Najlepsze efekty przynosi wtedy, gdy szyjka macicy jest twarda i rozwarcie następuje powoli, przy czym kobieta odczuwa bolesne skurcze. Stosowana jest również w momencie, gdy kobieta na początku porodu jest przygnębiona, szybko traci siły. Peptydyna nie znosi całkiem bólu, ale zmniejszy jego natężenie. Zaczyna działać po 15 minutach, jeśli została podana dożylnie, lub po 30 minutach – jeśli domięśniowo.

Kobieta po podaniu środka znieczulającego może czuć się lepiej, mieć lepszy nastrój. Może nawet zdrzemnąć się pomiędzy skurczami. Z drugiej strony lek może wywoływać senność i ociężałość, nasilać mdłości i powodować wymioty.

2. Skutki petydyny

Łatwość podania i stosowania petydyny niesie ze sobą pewne zagrożenia. Lek szybko i łatwo przenika do łożyska i jeśli nie zdąży się zmetabolizować, może powodować u noworodka trudności z oddychaniem. Poza tym dziecko może być ciągle śpiące przez kilka dni po porodzie i reagować w mniejszym stopniu na bodźce. Petydyna wpływa także na odruch ssania dziecka, co może utrudniać karmienie go. Uboczne działanie produktów przemiany leku może również skutkować napadami drgawek. Takie dziecko uzyskuje mniej punktów w skali Apgar. Depresja oddechowa u noworodków pojawia się częściej, gdy dziecko przychodzi na świat po godzinie od podania leku. Zaburzenia tego typu rzadko występują, gdy dziecko urodzi się cztery godziny od iniekcji leku. Jeśli u noworodka wystąpią jakieś skutki uboczne zastosowania u matki petydyny, podaje mu się antidotum – nalorfinę.

Za podanie petydyny podczas porodu nie trzeba płacić. Może ją zaaplikować lekarz lub pielęgniarka.

Kobiety różnie reagują na petydynę. Dla niektórych jest to świetny lek, ponieważ pozwala na odpoczynek podczas porodu i zebranie sił kobiecie. Inne czują, że nie miały kontroli nad tym, co się działo z nimi po podaniu leku. Poza tym niektórym kobietom petydyna przynosi dużą ulgę w bólu, innym nie. Wszystko zależy bowiem od indywidualnej reakcji organizmu na lek.

Małgorzata Kamińska, ponad rok temu

Bibliografia

  • Kruszyński Z. Anestezjologia położnicza. Położnicze stany naglące., Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006, ISBN 978-83-200-4173-6
  • Janiec W., Kompendium farmakologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3944-3
  • Buczko W. (red.), Mutschler Farmakologia i toksykologia, MedPharm, Wrocław 2010, ISBN 978-83-60466-81-0
  • Datta S. Metody łagodzenia bólu podczas porodu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008, ISBN 978-83-200-3833-0

Znieczulenie ogólne

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Znieczulenie ogólne
Znieczulenie ogólne

Petydyna do porodu

, a także przenika do mleka matki. Inne metody łagodzenia bólu porodowego, jak metody naturalne czy znieczulenie zewnątrzoponowe sprawiły, iż petydyna (...) stosowana jest już rzadziej niż kiedyś. Jednak z danych fundacji Rodzić po Ludzku...

Znieczulenie ogólne

Podtlenek azotu

łagodzenia bólu porodowego zaliczamy metody farmakologiczne i niefarmakologiczne. Farmakologiczne znieczulenie porodu opiera się na podawaniu rodzącej (...) rozweselającym. Stosowany jest zazwyczaj w anestezjologii, stomatologii oraz...

Kategoria B

Leki przeciwbólowe w ciąży

wywołują depresję oddychania niż morfina. W okresie okołoporodowym można stosować jednak dwa opioidowe leki przeciwbólowe, jak petydyna i fentanyl (...) . Petydyna podana dożylnie w dosyć szybki sposób przechodzi...

Łagodzenie bólu porodowego

Metody łagodzenia bólu porodowego

dla dziecka i dostarcza organizmowi kobiety dodatkowe ilości tlenu. Może wywoływać jednak krótkie zawroty głowy i nudności. Petydyna – podawana (...) po jej podaniu. Petydyna może powodować senność i nudności...

Metody farmakologiczne

Zastrzyk z Dolarganu

Substancją czynną leku o nazwie handlowej Dolargan jest petydyna. Jest to opioidowy lek przeciwbólowy, pochodna morfiny, stosowany w celu łagodzenia

Łagodzenie bólu porodowego

Bóle porodowe - jak sobie radzić?

metody naturalne są wystarczające. W takim przypadku stosuje się różne środki przeciwbólowe. Petydyna jest w działaniu podobna do morfiny

Zastrzyk z Dolarganu

Opioidowe leki przeciwbólowe

wykorzystywane są także w zwalczaniu bólu porodowego, np. petydyna czy pentazocyna. Mogą być one także stosowane w leczeniu bólu w przypadku kolki