Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Ostra niewydolność oddechowa

Ostra niewydolność oddechowa jest wywoływana przez różne czynniki uszkadzające płuca. Wskutek ostrej reakcji ze strony płuc, w narządzie pojawia się obrzęk wywołany wzrostem przepuszczalności. Zapalenie miąższu płucnego utrudnia wymianę gazową i prowadzi do hipoksemii (obniżenia ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi), a w rezultacie do hipoksji, czyli niedoboru tlenu w tkankach. Ostrą niewydolność oddechową należy odróżnić od zespołu zaburzeń oddychania noworodka.

Przyczyny ostrej niewydolności płucnej

Przyczyny niewydolności płucdzielimy na płucne i pozapłucne. Wśród płucnych, niewydolność mogą wywołać:

Polecane wideo:

 • zapalenie płuc,
 • uraz klatki piersiowej,
 • oddychanie dymem i toksynami,
 • podtopienie,
 • aspiracja treści żołądkowych.

Wśród przyczyn pozapłucnych wyróżniamy:

 • sepsę,
 • wstrząs,
 • oparzenia,
 • urazy,
 • ostre zapalenie trzustki,
 • rzucawkę,
 • nadciśnienie śródczaszkowe.

Objawy ostrej niewydolności oddechowej

Ostra niewydolność oddechowa rozpoczyna się nagle i od razu ma ostre objawy. W odróżnieniu od przewlekłej niewydolności oddechowej, jej efekty są odwracalne.

W przypadku ostrej niewydolności oddechowej dochodzi do obrzęku i stanu zapalnego wewnątrz płuc. Hipoksemia, a po niej hipoksja prowadzą do kwasicy mleczanowej, która wywołuje śmierć niedotlenionych komórek. Niewydolność wielonarządowa, wraz z niedokrwistością i osłabieniem obwodowego przepływu krwi może już oznaczać śmierć, jeśli w porę nie zostanie podjęte leczenie.

U osób dotkniętych niewydolnością oddechową pojawia się tachykardia, podnosi się ciśnienie tętnicze, zwiększa się objętość wyrzutowa serca. Dochodzi do hiperwentylacji i niewydolności prawokomorowej serca. Skóra chorego staje się sina (sinica). Krzepliwość krwi się zwiększa, wskutek jej zwiększonej lepkości (poliglobulii), co oznacza, że mogą pojawić się powikłania zakrzepowe.

Badania w przypadku ostrej niewydolności oddechowej

Aby stwierdzić ostrą niewydolność oddechową, bada się wskaźnik oksygenacji, czyli natlenowania w mieszaninie oddechowej. U cierpiących na niewydolność oddechową oksygenacja wynosi poniżej 200 mmHg. Zmiany w płucach są widoczne także na zdjęciu rtg płuc. Zmiany te mogą pojawić się nieco później niż objawy.

Oprócz tego w niektórych przypadkach zakłada się cewnik Swana-Ganza i mierzy się tzw. ciśnienie zaklinowania w naczyniach włosowatych w płucach. Dzięki takiemu pomiarowi można zbadać ciśnienie w lewym przedsionku serca, a ono z kolei zależy od wydolności lewej komory serca. W przypadku ostrej niewydolności oddechowej, wynik wynosi poniżej 18 mmHg. Nie zawsze jest możliwość wykonania takiego badania. Podobne dane można otrzymać dzięki innym, mniej inwazyjnym i ryzykownym badaniom, takim jak echokardiografia, osłuchiwanie i badanie ośrodkowego ciśnienia żylnego.

Ostra niewydolność oddechowa wymaga jak najszybszej interwencji lekarskiej. Niezbędna jest mechaniczna wentylacja i intensywna opieka medyczna. Wskutek ostrej niewydolności oddechowej może dojść do niewydolności wielonarządowej, czyli niewydolności dotykającej co najmniej dwóch układów lub narządów. Niewydolność może dotknąć centralnego układu nerwowego, wątroby, nerek, a także układu krążenia.

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Skret jaderka

~Zaniepokojona Mama • ostatni post 3 miesiące temu

1
Artykuły Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)
Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)

Niedodma płuc

może być stwierdzona dzięki badaniom rentgenowskim klatki piersiowej. Niedodma płuc u wcześniaków prowadzi do zespołu zaburzeń oddychania noworodka (ZZO). Ostra (...) surfaktantu zawsze cierpią na niedodmę, która rozwija się w cały zespół zaburzeń oddychania noworodka. Chroniczna niedodma płuc Chroniczna

Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)

Niewydolność oddechowa u noworodka

oznaczazespół zaburzeń oddychania noworodka (ZZO), który kiedyś był nazywany zespołem błon szklistych. Noworodek urodzony przed czasem ma jeszcze na tyle (...) niedojrzałe płuca, że oddychanie z dużym prawdopodobieństwem będzie zaburzone. Do tego oddychanie utrudnione jest przez niedobór endogennego surfaktantu

Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)

Gdy dziecko rodzi się chore

Gdy dziecko rodzi się chore

Wszyscy rodzice pragną, by ich dziecko urodziło się zdrowe i najczęściej robią, co w ich mocy, by tak się stało. Niestety, są rzeczy, na które nie mamy wpływu. Czasem już w trakcie ciąży dowiadujemy się o chorobie dziecka, czasem jest ona całkowitym zaskoczeniem w chwili porodu. Co czują rod

Problemy zdrowotne wcześniaka

Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)

Zespół zaburzeń oddychania (ZZO)

oddechowo-krążeniowa jest widoczna już przy pierwszym oddechu wcześniaka. Przy braku tlenoterapii może doprowadzić nawet do ostrej niewydolności oddechowej. Objawy (...) metaboliczna a także ostra niewydolność oddechowa. Leczenie ZZO Leczenie zespołu zaburzeń oddychania polega przede wszystkim na wspieraniu

Wspomóż rozwój intelektualny swojego Dziecka

Kwasy omega-3 w ciąży

tłuszczowe mają również zbawienne działanie dla wcześniaków. Częstym zagrożeniem ich życia jest ostra niewydolność oddechowa, spowodowana niedoborem

Zdrowie dzieci

Klątwa Ondyny - rzadka choroba genetyczna

Klątwa Ondyny - rzadka choroba genetyczna

ośrodkowej hipowentylacji można wyleczyć? Ostra niewydolność oddechowa, która jest wynikiem osłabienia czynności oddechowej płuc, skutkuje obniżeniem ilości tlenu we krwi (a w konsekwencji niedotlenieniem organizmu, hipoksją), z równoczesnym nadmiarem dwutlenku węgla w organizmie, co objawia się wzrostem ciśnienia CO2 we krwi (hiperkapnia). Jak dotąd nie wynaleziono lekarstwa na klątwę Ondyny. W przypadku choroby stosuje się jedynie terapię pomocniczą, polegającą na wprowadzeniu oddychania zastępczego za pomocą respiratora lub elektrycznego wentylatora. (...) do kumululacji dwutlenku węgla we krwi, a to z kolei przyczynia się do rozwoju kwasicy oddechowej. Ostatecznie w jej wyniku może dojść do zatrzymania procesu

Badanie moczu w ciąży

Zapalenie układu moczowego w ciąży

. Powikłania ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek u kobiet w ciąży to: ostra niewydolność oddechowa i ARDS (obrzęk płuc, atak duszności (...) się zwiększone wartości leukocytów i ropomocz. Badania dodatkowe: USG jamy brzusznej i urografia. Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek u kobiety w ciąży

Dziecięce choroby

Niewydolność nerek

Niewydolność nerek to stan chorobowy, który polega na upośledzeniu zdolności filtracyjnej nerek. Praca nerek jest na tyle zaburzona, a same nerki uszkodzone, że nie spełniają swojej funkcji, tzn. nie oczyszczają krwi ze zbędnych produktów przemiany materii. Niewydolność nerek prowadzi do wzrostu stężenia toksyn w płynach ustrojowych. Choroba może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ostra niewydolność nerek jest możliwa do całkowitego wyleczenia, natomiast przewlekła niewydolność nerek prowadzi zwykle stopniowo do całkowitego ustania pracy narządu i wymaga stałych dializ lub transplantacji nerki. Spis treści Ostra niewydolność nerek Ostra niewydolność nerek (ang. Acute Renal Failure - ARF) to potencjalnie odwracalny stan nagłego pogorszenia czynności wydalniczej nerek. Typy ostrej niewydolności nerek to postać: przednerkowa - niedostateczne ukrwienie nerek, nerkowa - choroby nerek, pozanerkowa - niedrożność dróg moczowych. Za ostrą niewydolność nerek odpowiadają najczęściej choroby przebiegające ze stanem zapalnym nerek, np. kłębuszkowe zapalenie nerek czy śródmiąższowe zapalenie nerek. Jak rozwija się ostra niewydolność nerek? W pojedynczych komórkach nerkowych, czyli w nefronach, spada filtracja. Liczba nefronów jednak nie maleje, lecz utrzymuje się na prawidłowym poziomie. Nerki próbują utrzymać odpowiedni stan płynów ustrojowych i robią to na dwa sposoby - poprzez wzrost transportu kanalikowego lub poprzez wzrost krążenia wewnątrznerkowego krwi. Przy niezachodzącej resorpcji, ale oszczędzając wodę, procesy kompensacyjne prowadzą do takich objawów, jak skąpomocz, a nawet bezmocz, co szybko prowadzi do azotemii, a więc podwyższenia we krwi stężenia związków azotu (amoniak, mocznik). Na początku rozwoju choroby pojawia się wielomocz bez azotemii, a następnie kolejno: skąpomocz, bezmocz i azotemia. Chory może mieć biegunkę, pojawiają się wymioty i objawy odwodnienia. Podczas wychodzenia z choroby objętość oddawanego moczu stopniowo się zwiększa. Przewlekła niewydolność nerek Przewlekła niewydolność nerek to stan nieodwracalnego uszkodzenia kłębuszków nerkowych, który w krańcowym stadium wymaga leczenia nerkozastępczego dla utrzymania chorego przy życiu. Aby ocenić zaawansowanie przewlekłej niewydolności nerek, stosuje się metody oceniające stopień zmniejszenia filtracji kłębuszkowej (współczynnik przesączania kłębuszkowego, ang. Glomerular Filtration Rate - GFR). Do najczęstszych przyczyn przewlekłej niewydolności nerek należą: choroby kłębuszków nerkowych, nefropatia cukrzycowa, nefropatia nadciśnieniowa, choroby naczyń krwionośnych, choroby cewkowo-śródmiąższowe, choroby skutkujące torbielami nerek. W przewlekłej niewydolności nerek następuje stopniowa redukcja czynnych nefronów - w przeciwieństwie do ostrej niewydolności, gdzie następuje jedynie upośledzenie ich funkcji wydalniczej. Zmniejszanie się liczby aktywnych nefronów prowadzi do takich zaburzeń, jak: zaburzenie gospodarki jonowej: jonami K+, co prowadzi do ostrej niewydolności krążenia, jonami H+, powodując kwasicę metaboliczną, wapniowo-fosforanowej, zaburzenie gospodarki wodno-elektrolitowej, co skutkuje m.in. wielomoczem, podwyższony poziom parathormonu, wywołujący uszkodzenia mózgu, serca i kości, zaburzenie czynności wydalniczych i wewnątrzwydzielniczych. Stadium przewlekłej niewydolności nerek Objawy chorobowe Okres utajonej PNN Zniszczenie miąższu poniżej 50% nefronów, nieznacznie upośledzone zagęszczenie moczu. Okres wyrównanej PNN Wzrost kreatyniny we krwi ( Okres niewyrównanej PNN Zniszczenie miąższu ponad 75% nefronów, objawy mocznicy. Okres schyłkowej PNN GFR>15 ml/min, wzrost kreatyniny we krwi (>10 mg%), zniszczenie miąższu około 90% nefronów, konieczność dializowania. Leczenie niewydolności nerek Przy poważnej niewydolności nerek konieczne jest leczenie nerkozastępcze: hemodializa, dializa otrzewnowa lub transplantacja nerki. Jeżeli nerka jest uszkodzona lub niewydolna, należy nieustannie monitorować ilość oddawanego moczu. Na tej podstawie ustala się zapotrzebowanie organizmu na płyny - nie można doprowadzić do przewodnienia, które jest przyczyną obrzęku płuc. Ponadto, wskazane jest regularne sprawdzanie stężenia elektrolitów w krwiobiegu, gazometrii oraz morfologii. Stosowane leczenie farmakologiczne powinno zostać dopasowane do rodzaju schorzenia nerek. Nie należy przyjmować leków, które mogłyby działać szkodliwie na narząd. Niekiedy, w przypadku ostrej niewydolności nerek, należy przeprowadzić tymczasowe leczenie nerkozastępcze. Najczęściej krok ten podejmuje się przy przewodnieniu, któremu towarzyszy obrzęk płuc lub mózgu, a także przy znacznym poziomie potasu we krwi i kwasicy. U osób cierpiących na bezmocz, tego typu leczenie podejmuje się na wczesnym etapie choroby, przed wystąpieniem powikłań. Terapia przeważnie obejmuje hemodializę, hemofiltrację oraz połączenie obu metod - hemodiafiltrację. Leczenie opiera się na filtracji krwi pacjenta poza jego organizmem, za pomocą specjalnego sprzętu do hemofiltracji lub hemodializy. Przed rozpoczęciem procesu należy umieścić dwukanałowy cewnik w obszernej żyle. Metoda hemofiltracji ma charakter ciągły, podczas gdy hemodializa ma miejsce przez kilka kolejnych godzin i przeprowadzana jest co 2-3 dni. Dość rzadko przeprowadza się dializę otrzewnową - najczęściej u małych dzieci. Całkowite wyleczenie przewlekłej choroby nerek nie jest możliwe, gdyż utrata nefronów jest nieodwracalna, a proces włóknienia nerek zwykle nadal postępuje. U wielu osób możliwe jest jednak istotne spowolnienie postępu choroby, zwłaszcza wykrytej bardzo wcześnie. Najważniejsze jest usunięcie przyczyny uszkodzenia nerek, co najlepiej można uzyskać, stosując tzw. leki nefroprotekcyjne. Spośród metod leczenia nerkozastępczego stan najbliższy wyleczeniu daje udana transplantacja nerki z bardzo dobrą czynnością przeszczepu.

Na czym polega cesarskie cięcie

Poród naturalny po cesarce

Poród naturalny po cesarce

niewydolność oddechowa, dychawica oddechowa, choroba nowotworowa, przebyte operacje narządu rodnego, np. wyłuszczenie dużych mięśniaków

Wskazania do indukcji porodu

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Łożysko reguluje wiele procesów w organizmie kobiety ciężarnej i jest miejscem wielu przemian metabolicznych. W łożysku odbywają się podstawowe przemiany enzymatyczne, pod wpływem których wytwarzane są substancje odżywcze dla płodu.