Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążający krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zatem dotyczy on krewnych wstępnych, czyli rodziców, dziadków oraz zstępnych, czyli dzieci i wnuków. Najczęściej spotykanym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dziecka, który jest ustalany w przypadku rozpadu rodziny, czyli rozwodu współmałżonków.

1. Rodzaje obowiązków alimentacyjnych po rozwodzie i potrzebne dokumenty

Pozew o alimenty jest składany w Sądzie Rejonowym w miejscu zamieszkania pozwanego lub w sądzie właściwym w miejscu zamieszkania powoda. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada istnieje następujących rodzajów obowiązków alimentacyjnych:

  • obowiązek alimentacyjny wobec dzieci – rodzice zobowiązani są do dostarczania środków finansowych wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczą na jego utrzymanie i wychowanie,
  • obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonków – obowiązek alimentacyjny spoczywa także na współmałżonkach, których małżeństwo zostało rozwiązane lub unieważnione bądź małżonkowie znajdują się w separacji.

Innymi rodzajami obowiązku alimentacyjnego są także:

  • obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców,
  • obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci ustala się przy orzekaniu władzy rodzicielskiej. Jego wysokość jest zasadniczo uzależniona od dochodów rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów i zakresu praw opieki, jaka została przyznana każdemu z opiekunów.

Podstawowe wzory dokumentów dotyczące alimentów na dziecko można pobrać z odpowiednich stron w Internecie. Należą do nich:

  • wzór wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dziecko,
  • wzór pozwu o obniżenie alimentów,
  • wzór pozwu o umorzenie alimentów z powodu wygaśnięcia obowiązku – usamodzielnienie się dziecka.

2. Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec dzieci?

Alimenty na dziecko są przyzwane m.in. w sytuacji trudnej sytuacji majątkowej jednej ze stron. Ustanie obowiązku alimentacyjnego ma miejsce, gdy przesłanki do jego przyznania przestaną istnieć. Ma to miejsce w następujących przypadkach:

  • gdy osoba pobierająca alimenty znajdzie się w sytuacji, w której sama będzie mogła zaspokajać swoje potrzeby materialne,
  • gdy osoba płacąca alimenty nie będzie w stanie dostarczać środków na utrzymanie osoby pobierającej alimenty (np. w przypadku utraty pracy).

Obowiązek alimentacyjny nie podlega dziedziczeniu i wygasa ostatecznie w przypadku śmierci jednej ze stron. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada, że istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to jednak obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

Polecane wideo:

Ewelina Stanios,
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Alimenty
Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa. Płacenie jest obowiązkiem prawnym ... w zakładzie karnym powyżej trzech miesięcy, Osoba ucząca się, która zasądzone alimenty od jednego lub dwojga rodziców, Osoba będąca ... przysługują alimenty bezterminowo. Komu nie przysługują świadczenia z funduszu? Osobom, które ukończyły 18. rok życia i posiadają własne dziecko nie zostanie przyznana zaliczka alimentacyjna. Alimenty nie przysługują również osobom, które zawarły...

Alimenty

Alimenty a rozwód

(...) winnym rozkładu pożycia. Małżonek, pod którego opieką zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. Rozwód ... , że małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia ma obowiązek płacić małżonkowi niewinnemu alimenty w celu zaspokajania ... , kiedy małżonek, któremu przysługują alimenty, wstąpi w nowy związek małżeński. Jeśli jednak weźmie tylko ślub kościelny, ma prawo do dalszego otrzymywania środków od byłego małżonka. Wysokość alimentów na dziecko Ile wynoszą alimenty na dziecko?...

Alimenty

Egzekucja alimentów

(...) co zrobić, kiedy alimenty na dziecko przestają przychodzić i o tym, jak wyegzekwować alimenty. Dokumenty do egzekucji alimentów ... alimentów z odsetkami (lub miesiące, w których alimenty nie zostały opłacone). Osoba składająca wniosek o wszczęcie egzekucji ... . Alimenty ściąga się od razu po wyrównaniu kosztów egzekucyjnych. Inne długi są egzekwowane w dalszej kolejności. Oprócz tego, alimenty można opłacać ze stypendiów, a także świadczeń z ubezpieczeń. Jeśli komornik sądowy ma problemy z określeniem...

Alimenty

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów

(...) zobowiązanej do płacenia alimentów. Zmiany wysokości alimentów na dziecko W pozwie o alimenty należy zawsze określić i uzasadnić ... i odpowiednio go uzasadnić. Podczas rozprawy o alimenty na dziecko, należy przedstawić dowody kosztów ponoszonych przez rodzica ... a zarobki płacącego alimenty na dziecko Jeśli alimenty na dzieci są na tyle wysokie, że ich opłacanie może wpędzić rodzica w ubóstwo ... , że dziecko powinno mieć prawo do życia w takich warunkach, na jakie może pozwolić sobie osoba płacąca alimenty. Nie...

Alimenty

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko nie muszą być ustalone przez sąd. Sądowe orzeczenie alimentów jest pewnego rodzaju ostatecznością ... od współmałżonka na zapewnienie dziecku właściwych warunków rozwojowych. To, jakie alimenty na dziecko orzeknie sąd, zależy ... zobowiązanego i ustalają z reguły najniższe alimenty na dziecko. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które ... . Nic nie stoi na przeszkodzie, aby alimenty na dziecko, zamiast w postaci świadczenia pieniężnego przyznane zostały w...

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

(...) ta jest szczególnie ważna, jeśli samotny rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, a osoba mająca obowiązek płacić alimenty ... jest taka, jaką ustalił sąd przyznając alimenty, nie przekraczając jednak 500 zł miesięcznie.   Dla kogo alimenty na dziecko Alimenty są przyznawane na dzieci do 18. roku życia, lub 25. roku życia - pod warunkiem, że dziecko nadal się uczy. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, alimenty są przyznawane bezterminowo. Alimenty na dziecko z Funduszu Alimentacyjnego...

Rozwód i separacja

Życie po rozwodzie

(...) ale rekonstrukcja dotyczy również przyziemnych spraw, jak kwestie mieszkaniowe, warunki sprawowania opieki nad dziećmi,obowiązek alimentacyjny, podział majątku itp. Rozwód to wyzwanie emocjonalne i logistyczne. Bez względu na motyw rozstania, stronę...