obowiązek alimentacji

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążający krewnych (...) spotykanym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dziecka, który jest ustalany w przypadku rozpadu rodziny, czyli rozwodu współmałżonków

Alimenty

Alimenty na dziecko

nie wywiązuje się z niego. Strony mogą zawrzeć między sobą umowę, na mocy której określają zasady alimentacji, np. ich częstotliwość, wysokość (...) życia osoby zobowiązanej do alimentacji. Problem z określeniem wysokości alimentów może pojawić się w przypadku żądania ich od osób bezrobotnych

Porady prawne dla rodziców

Alimenty na rzecz rodziców

mogą wykonywać obowiązek alimentacji wobec rodziców w formie świadczeń w naturze,** np. przekazując im żywność, odzież, leki. Jeśli tak się dzieje

Rozwód i separacja

Ojciec po rozwodzie

. Poza tym to na nim często ciąży obowiązek alimentacji. W wyniku rozwodu rodziców dzieci zostają emocjonalnie i fizycznie oddalone od taty. Szacuje się, że zaledwie 4% ojców

Alimenty

Egzekucja alimentów

alimentów jest wykonywana przez komornika, a jeśli jest taka potrzeba, jest także wspomagana przez policję. Uchylanie się od alimentacji oznacza

Alimenty

Alimenty a rozwód

może wystąpić z żądaniem przyznania mu alimentów. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w sytuacji, gdy jeden (...) zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. Rozwód a obowiązek alimentacyjny Jeśli w wyniku rozwodu sytuacja

Prawa kobiety rodzącej

Tajemnica lekarska

Tajemnica lekarska to obowiązek zachowania informacji o stanie zdrowia pacjenta, jakie uzyskał lekarz, pielęgniarka lub położna w czasie (...) dotyczące kontaktów lekarza z pacjentem. Jednym z nich jest obowiązek tajemnicy lekarskiej, który regulują przepisy prawne oraz zasady etyki lekarskiej

Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli - kto ma największe szanse na miejsce?

miejsc w przedszkolach zabraknie. Spora część sześciolatków, z których zdjęto od roku szkolnego 2016/17 obowiązek nauki w szkole, zapewne (...) /pieciolatek-w-przedszkolu). Od września zniesiony zostaje **obowiązek szkolny dla 6-latków**. Do szkół mają iść dzieci 7-letnie, chyba że rodzice

Porady wideo

Jak zachęcić dziecko do kąpieli?

się, przygotowując tym samym do snu. Należy jednak uświadomić sobie, że dla małego dziecka kąpiel to nierzadko przykry obowiązek. Gdy maluch manifestuje

Rozwód i separacja

Rozwód a dziecko

i tatusiów w ferworze rozpraw sądowych dotyczących podziału majątku, alimentacji czy opieki rodzicielskiej, zapomina, że ich mała pociecha przeżywa

Przedszkola

Zapisy do przedszkola 2011

złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się z początkiem marca. ## Obowiązek przedszkolny Pięciolatki mają wybór (...) - co prawda, nie dzieci, ale rodzice decydują o losie pociech. W tym roku swój obowiązek przedszkolny dzieci będą mogły spełniać nie tylko w **oddziale

Łagodzenie bólu porodowego

Znieczulenie będzie dostępne dla każdej kobiety

Od 31 sierpnia każdy szpital w Polsce, w którym działa oddział położniczy będzie miał obowiązek zapewnić rodzącej możliwość skorzystania z metod (...) **. Jest na to szansa. Z końcem sierpnia w życie wchodzą przepisy, zgodnie z którymi **każdy szpital ma obowiązek zapewnić rodzącej pacjentce dostęp do metod

Prawo pracy a ciąża

Nowe przepisy dla kobiet w ciąży

kobiet pracujących w wojsku. Co ważne, jeśli zatrudniona kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, pracodawca ma obowiązek skierować ją do innych

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

i wychowanie. **Tymczasem w polskim prawie taki obowiązek istnieje, pod pewnymi warunkami, także ze strony dalszych krewnych,** tj. w pierwszej kolejności (...) , gdy jedno z rodziców dziecka nie żyje lub nie jest w stanie płacić na nie alimentów, obowiązek jego utrzymania w całości spoczywa na drugim. Jednakże

Babcia

Ustawa żłobkowa

gminy na każde dziecko objęte opieką. Każdy żłobek lub **klub dziecka** musi być wpisany do specjalnych rejestrów. Obowiązek ten dotyczy (...) ma obowiązek zapewnić dzieciom wyżywienie. W żłobku powinny znaleźć się, co najmniej 2 pomieszczenia, w klubie wystarczy jedno. Ważny jest również dostęp

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza się, że egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna. Wówczas obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo (...) możliwość wszczęcia egzekucji wobec osoby mającej obowiązek ich płacenia. Mogą więc starać się o nie: Rodzic samotnie wychowujący

Zęby w ciąży

Dentysta w ciąży

potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. Informacje o tych nieodpłatnych usługach każdy stomatolog ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu

Niemowlę

GUS policzy nieślubne dzieci

sami rodzice, podczas zgłaszania dziecka do rejestru USC. Z kolei urzędnicy będą mieli obowiązek zapisać dane do protokołu zgłoszenia i przekazać

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, a osoba mająca obowiązek płacić (https://parenting.pl/portal/jak-wyegzekwowac-alimenty

Alimenty

Wysokość alimentów

-rodzicielstwo), poświęca mu swój czas i je utrzymuje. Rodzic, który z jakichś powodów opuszcza dziecko, ma obowiązek wspomagać dziecko za pomocą alimentów. Nie jest to kara dla rodzica, a raczej szansa dla dziecka.

Maluch

Kiedy dziecko może zostać samo w domu?

, która mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem

Aktualności

Zmiany w edukacji, które wprowadza MEN

Minister Anna Zalewska poinformowała o planowanych zmianach w systemie edukacji narodowej. Znalazły się wśród nich m.in. obowiązek odbycia rocznego

Testy i recenzje

Zabawa dla małych i dużych z LEGO Elves

z częściami. Na jeden wieczór przeznaczaliśmy jeden woreczek, by córka nie męczyła się i nie uważała układania za swój obowiązek, ale po prostu dobrze

Badania w ciąży

WR (odczyn Wassermanna)

obowiązek wykonywania u ciężarnych serologicznych badań przesiewowych w kierunku kiły w I i III trymestrze ciąży. Postaci kiły Kiła

Planowanie ciąży

Nowa ustawa o in vitro uderzy w singielki

z zapłodnienia metodą in vitro? Klinika, w której się znajdują, ma obowiązek przechowywać je przez kolejnych 20 lat, a następnie oddać do adopcji

Prawa kobiety rodzącej

Prawa kobiety w ciąży w szpitalu

do wszystkich wyników badań i do tzw. historii choroby. Pamiętaj, że szpital ma obowiązek na Twój wniosek udostępnić Ci pełną dokumentację. Możesz

Skurcze i bóle brzucha w ciąży

Twardniejący brzuch w ciąży

dziennie to obowiązek każdej przyszłej mamy. Zapobiegnie to odwodnieniu, które może wywołać takie objawy jak skurcze przepowiadające i twardy brzuch

Rozwód i separacja

Rozwód czy separacja?

dziecka, alimenty na rzecz dziecka, obowiązek roztoczenia opieki na osobą i majątkiem dziecka. Wszelkieświadczenia alimentacyjne mogą być zasądzone

Wycieczki

Wniosek o paszport dla dziecka

roku życia jest taki obowiązek. Wiąże się to z danymi biometrycznymi, które mają znaleźć się na paszporcie dla dzieci powyżej 5. roku życia. Na paszport czeka się około miesiąca.

Czy w ciąży mogę..?

Ciąża a używki

, każdy człowiek ma obowiązek chronić nienarodzone życie. Trzeba uświadamiać kobietom, że nawet niewielka ilość alkoholu w ciąży może doprowadzić

Ciasta i ciasteczka

Comfort food - co to jest?

w takich okolicznościach to niemalże obowiązek. Już pierwszy łyk przenosi w czasy beztroski i poprawia humor. Naukowcy przekonują jednak, że wcale

Rozwój społeczny przedszkolaka

Nauka odpowiedzialności

tylko przed telewizorem, grają na komputerze, albo we wszystkim wyręczają ich dorośli, rodzice, dziadkowie, niania. Niektóre dzieci lekceważą nawet obowiązek (...) zwierzaka, wyprowadzania na spacer, sprzątania po nim, wymieniania wody w akwarium uczy malucha, że pupil to nie tylko przyjemność, ale też obowiązek

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

Godziny pracy w ciąży

. Oprócz ograniczeń w zakresie organizowania czasu pracy przyszłych matek, na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielania pracownicy ciężarnej (...) zwolnień od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy wówczas, gdy są to badania zalecone

Maluch

Wizyta patronażowa położnej - czy jest obowiązkowa?

? Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie jakości opieki nad dzieckiem i ocenę jego rozwoju fizycznego. **Położna ma obowiązek udzielić rodzicom porad (...) pielęgnacyjnych, edukacyjnych, laktacyjnych, wskazać możliwości ewentualnego leczenia czy profilaktyki**. Co więcej - ma też obowiązek zwrócić uwagę

Zdrowie malucha

Pasy bezpieczeństwa a ciąża - przepisy i zdrowy rozsądek

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym" wyklucza obowiązek jazdy z zapiętymi pasami dla wybranych osób. Pełny zapis tej części (...) ustawy brzmi następująco: Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy: osoby mającej orzeczenie lekarskie

Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski

zasiłku. Należy pamiętać, że mama, która ma zamiar powrócić do pracy ma również obowiązek pisemnego zgłoszenia pracodawcy pisemnego wniosku w sprawie