obowiązek alimentacji

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążający krewnych (...) spotykanym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dziecka, który jest ustalany w przypadku rozpadu rodziny, czyli rozwodu współmałżonków

Alimenty

Alimenty na dziecko

nie wywiązuje się z niego. Strony mogą zawrzeć między sobą umowę, na mocy której określają zasady alimentacji, np. ich częstotliwość, wysokość (...) życia osoby zobowiązanej do alimentacji. Problem z określeniem wysokości alimentów może pojawić się w przypadku żądania ich od osób bezrobotnych

Porady prawne dla rodziców

Alimenty na rzecz rodziców

potrzeby swoje i swojej rodziny, w tym m.in. opłaty, kredyty).​​ Dzieci mogą wykonywać obowiązek alimentacji wobec rodziców w formie świadczeń (...) łącznie następujące przesłanki: dziecko jest dorosłe, nie ma innych osób obowiązanych do alimentacji w pierwszej kolejności

Rozwód i separacja

Ojciec po rozwodzie

obowiązek alimentacji. W wyniku rozwodu rodziców dzieci zostają emocjonalnie i fizycznie oddalone od taty. Szacuje się, że zaledwie 4% ojców sprawuje

Alimenty

Egzekucja alimentów

alimentów jest wykonywana przez komornika, a jeśli jest taka potrzeba, jest także wspomagana przez policję. Uchylanie się od alimentacji oznacza dla dłużnika

Alimenty

Alimenty a rozwód

może wystąpić z żądaniem przyznania mu alimentów. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w sytuacji, gdy jeden (...) zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. Rozwód a obowiązek alimentacyjny Jeśli w wyniku rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego

Samotne rodzicielstwo

Alimenty

. Obowiązek alimentacyjny rodziców Obowiązek alimentacyjny regulowany jest przez prawo zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art (...) . 128, obowiązek alimentacyjny, a więc obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania na dziecko...

Przedszkola

Zapisy do przedszkola 2011

, by spokojnie złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się z początkiem marca. Obowiązek przedszkolny Pięciolatki mają wybór (...) - co prawda, nie dzieci, ale rodzice decydują o losie pociech. W tym roku swój obowiązek przedszkolny dzieci będą mogły spełniać nie tylko w oddziale

Prawa kobiety rodzącej

Tajemnica lekarska

Tajemnica lekarska to obowiązek zachowania informacji o stanie zdrowia pacjenta, jakie uzyskał lekarz, pielęgniarka lub położna w czasie (...) z pacjentem. Jednym z nich jest obowiązek tajemnicy lekarskiej, który regulują przepisy prawne oraz zasady etyki lekarskiej (Kodeks etyki lekarskiej, art

Porady wideo

Jak zachęcić dziecko do kąpieli?

się, przygotowując tym samym do snu. Należy jednak uświadomić sobie, że dla małego dziecka kąpiel to nierzadko przykry obowiązek. Gdy maluch manifestuje

Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli - kto ma największe szanse na miejsce?

miejsc w przedszkolach zabraknie. Spora część sześciolatków, z których zdjęto od roku szkolnego 2016/17 obowiązek nauki w szkole, zapewne w przedszkolach (...) pozostanie. Do tego w placówkach musi starczyć miejsc dla czterolatków i pięciolatków. Od września zniesiony zostaje obowiązek szkolny dla 6-latków

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

dla dzieci, myślimy o obowiązku dostarczania ze strony rodziców środków na ich utrzymanie i wychowanie. Tymczasem w polskim prawie taki obowiązek (...) lub nie jest w stanie płacić na nie alimentów, obowiązek jego utrzymania w całości spoczywa na drugim. Jednakże, gdy nie jest on w stanie podołać samodzielnie

Rozwód i separacja

Rozwód a dziecko

podziału majątku, alimentacji czy opieki rodzicielskiej, zapomina, że ich mała pociecha przeżywa głęboko w środku ich rozstanie. Niejednokrotnie maluch

Relacje między rodzicami

Rozwód i separacja

już na pierwszej rozprawie w przypadku, gdy para nie ma dzieci i gdy obie strony zgadzają się na takie rozwiązanie; Obowiązek alimentacyjny obowiązek (...) ; nie ma ograniczeń czasowych obowiązku płacenia alimentów na małżonka w przypadku separacji; Obowiązek pomocy na małżonkach nie ciąży

Prawo pracy a ciąża

Ograniczenia ochrony pracowniczej w ciąży

ma obowiązek je przyjąć. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy, choć w mniejszym wymiarze, dotyczy także kobiet w ciąży zatrudnionych na okres próbny (...) ma ustawowy obowiązek przedłużenia zatrudnienia pracownicy do dnia porodu. Aby pracownicy przysługiwały wszystkie świadczenia dotyczące ciężarnej

Łagodzenie bólu porodowego

Znieczulenie będzie dostępne dla każdej kobiety

Od 31 sierpnia każdy szpital w Polsce, w którym działa oddział położniczy będzie miał obowiązek zapewnić rodzącej możliwość skorzystania z metod (...) . Jest na to szansa. Z końcem sierpnia w życie wchodzą przepisy, zgodnie z którymi każdy szpital ma obowiązek zapewnić rodzącej pacjentce dostęp do metod

Prawo pracy a ciąża

Nowe przepisy dla kobiet w ciąży

kobiet pracujących w wojsku. Co ważne, jeśli zatrudniona kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, pracodawca ma obowiązek skierować ją do innych

Babcia

Ustawa żłobkowa

do specjalnych rejestrów. Obowiązek ten dotyczy również już istniejących placówek, mających 3 lata na wprowadzenie koniecznych zmian (...) , bez opcji wydłużenia tego czasu. Żłobek w odróżnieniu od klubu ma obowiązek zapewnić dzieciom wyżywienie. W żłobku powinny znaleźć się, co najmniej 2

Poród

Prawa kobiety rodzącej

wątpliwości, lekarz ma obowiązek je wyjaśnić w sposób zrozumiały, rzetelny i obiektywny. Taki sam obowiązek spoczywa na lekarzach neonatologach (...) o wszystkim, co dotyczy stanu zdrowia jej i jej dziecka, łączy się obowiązek uzyskania jej zgody na planowane procedury medyczne. Obejmuje on swym zakresem

Świadczenia dla rodziców

Nowe becikowe

na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian, jak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, leży zmotywowanie ciężarnych

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza się, że egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna. Wówczas obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo (...) mającej obowiązek ich płacenia. Mogą więc starać się o nie: Rodzic samotnie wychowujący dziecko, Osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą

Alimenty

Wysokość alimentów

dziecko, poświęca mu swój czas i je utrzymuje. Rodzic, który z jakichś powodów opuszcza dziecko, ma obowiązek wspomagać dziecko za pomocą alimentów. Nie jest to kara dla rodzica, a raczej szansa dla dziecka.

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

, jeśli samotny rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, a osoba mająca obowiązek płacić alimenty, uchyla się od tego na tyle skutecznie

Zęby w ciąży

Dentysta w ciąży

stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. Informacje o tych nieodpłatnych usługach każdy stomatolog ma obowiązek

Maluch

Kiedy dziecko może zostać samo w domu?

uznać taką sytuację jako potencjalnie zagrażającą jemu i otoczeniu. Z kolei art. 106 kodeksu stanowi, iż osoba, która mając obowiązek opieki

Badania w ciąży

WR (odczyn Wassermanna)

obowiązek wykonywania u ciężarnych serologicznych badań przesiewowych w kierunku kiły w I i III trymestrze ciąży. Postaci kiły Kiła jest chorobą

Wycieczki

Wniosek o paszport dla dziecka

nie musi być przy składaniu dokumentów o paszport, natomiast już od 5 roku życia jest taki obowiązek. Wiąże się to z danymi biometrycznymi

Rozwód i separacja

Rozwód czy separacja?

na rzecz dziecka, obowiązek roztoczenia opieki na osobą i majątkiem dziecka. Wszelkieświadczenia alimentacyjne mogą być zasądzone w postępowaniu o rozwód

Skurcze i bóle brzucha w ciąży

Twardniejący brzuch w ciąży

oddychanie. Mięśnie się rozluźnią, a organizm zostanie dotleniony. Ważną rolę odgrywa tu także woda. Wypijanie około 2 litrów wody dziennie to obowiązek

Czy w ciąży mogę..?

Ciąża a używki

pod wpływem alkoholu czy nawet narkotyków. Takim przypadkom trzeba jasno i stanowczo mówić NIE! Każda kobieta, każdy człowiek ma obowiązek chronić

Planowanie ciąży

Nowa ustawa o in vitro uderzy w singielki

, w której się znajdują, ma obowiązek przechowywać je przez kolejnych 20 lat, a następnie oddać do adopcji. - Rzeczywiście, od momentu wejścia w życie

Testy i recenzje

Zabawa dla małych i dużych z LEGO Elves

z częściami. Na jeden wieczór przeznaczaliśmy jeden woreczek, by córka nie męczyła się i nie uważała układania za swój obowiązek, ale po prostu dobrze

Prawa kobiety rodzącej

Prawa kobiety w ciąży w szpitalu

i do tzw. historii choroby. Pamiętaj, że szpital ma obowiązek na Twój wniosek udostępnić Ci pełną dokumentację. Możesz domagać się dyskrecji

Aktualności

Zmiany w edukacji, które wprowadza MEN

Minister Anna Zalewska poinformowała o planowanych zmianach w systemie edukacji narodowej. Znalazły się wśród nich m.in. obowiązek odbycia rocznego

Rozwój społeczny przedszkolaka

Nauka odpowiedzialności

na komputerze, albo we wszystkim wyręczają ich dorośli, rodzice, dziadkowie, niania. Niektóre dzieci lekceważą nawet obowiązek odrabiania lekcji (...) na spacer, sprzątania po nim, wymieniania wody w akwarium uczy malucha, że pupil to nie tylko przyjemność, ale też obowiązek, którego nie wolno zaniedbać

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

Godziny pracy w ciąży

czasu pracy przyszłych matek, na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielania pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na badania lekarskie przeprowadzane (...) w związku z ciążą. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy wówczas, gdy są to badania zalecone przez lekarza i gdy nie mogą być one przeprowadzone

Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski

, że mama, która ma zamiar powrócić do pracy ma również obowiązek pisemnego zgłoszenia pracodawcy pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu

Prezenty dla dzieci

Zabawki dla 6-latka

Według nowych przepisów, dziecko sześcioletnie może podjąć już obowiązek szkolny, czyli pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej. By ułatwić