Niewydolność cieśniowo-szyjkowa

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do wyznaczonego terminu porodu. Pojawia się najczęściej jako efekt uszkodzeń anatomicznych szyjki macicy oraz urazów szyjki macicy będących wynikiem zabiegów ginekologicznych. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa polega na rozwieraniu się kanału szyjki macicy bez wcześniejszych akcji skurczowych. Dolegliwość taka stanowi realne zagrożenie ciąży i najczęściej jest leczona poprzez założeniu szwu okrężnego.

Polecane wideo:

1. Utrzymanie ciąży

Niewydolnośc cieśniowo-szyjkowa (łac. insufficientia cervicalis colli uteri, ang. cervical incompetence) to niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do momentu, w którym został wyznaczony termin porodu. Według szacunków dotyczy ona ok. 0,1-1,8% ciąż. Jako przyczyny niewydolności cieśniowo-szyjkowej wymienia się następujące czynniki:

anatomiczne uszkodzenie szyjki macicy;
uszkodzenie szyjki macicy będące efektem przebytego przedwczesnego porodu, poprzedzonego bezbolesnym rozwarciem szyjki macicy;
urazy wynikające z przebytych zabiegów ginekologicznych, np. ręcznego wydobycia łożyska, wyłyżeczkowania macicy, operacji kleszczowej, amputacji szyjki macicy;
zaburzenia hormonalne (nadmiar relaksyny i przedwczesne uwolnienie prostaglandyn, co prowadzi do rozwierania się szyjki macicy) i biochemiczne.

Ryzyko wystąpienia niewydolności cieśniowo-szyjkowej pojawia się, gdy:

  • stan taki występował w poprzedniej ciąży;
  • nastąpiło zbyt wczesne pęknięcie pęcherza płodowego w trakcie trwania poprzedniej ciąży;
  • u kobiety wykryto wady wrodzone macicy;
  • przeprowadzono konizację szyjki macicy, czyli dokonano wycięcia stożka tkanki z części pochwowej szyjki macicy;
  • nastąpiła wewnątrzmaciczna ekspozycja na dietylstilbestrol w okresie płodowym ciężarnej.

2. Jak rozpoznać zagrożenie ciąży?

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to realne zagrożenie ciąży, które po rozpoznaniu powinno być natychmiast leczone. Rozpoznanie tej dolegliwości następuje w trakcie badania we wziernikach zgładzania i skracania się szyjki macicy przy jednoczesnym rozwieraniu się kanału szyjki macicy, którego nie poprzedzały czynności skurczowe. Wykrycie niewydolności cieśniowo-szyjkowej może nastąpić także w badaniu USG przezpochwowym, które pozwala na ocenę długości kanału szyjkowego macicy i ujścia zewnętrznego tego kanału. Bezskurczowe rozwieranie szyjki macicy poprzedza rozpoznanie przez ciężarną następujących objawów: zwiększenia wydalania wydzieliny pochwowej, pojawienia się plamienia oraz odczuwania wzmożonego ciśnienia w podbrzuszu. Przy niewydolności cieśniowo-szyjkowej można zaobserwować tzw. objaw lejka, który polega na wpuklaniu się błon płodowych.

3. Jak utrzymać ciążę?

Leczenie niewydolności ceśniowo-szyjkowej może być zachowawcze albo operacyjne. Pierwszy sposób leczenia polega na ograniczeniu aktywności ruchowej pacjentki oraz zastosowaniu środków farmakologicznych, które mają działanie tokolityczne. Jeśli chodzi o leczenie operacyjne, to dotyczy ono założenia szwu okrężnego na szyjkę macicy. Szew okrężny może być nakładany trzema metodami, które funkcjonują pod nazwami:

  • szew McDonalda;
  • szew Shirodkara;
  • szew brzuszny.

Profilaktycznie może on być nakładany osobom z obciążonym wywiadem położniczym, u których istnieje ryzyko pojawienia się niewydolności cieśniowo-szyjkowej. Terapeutycznie nakłada się go osobom, u których rozwarcie szyjki macicy nastąpiło przed 28. tygodniem ciąży, zaobserwowano w badaniu USG wypuklanie się błon płodowych do ujścia wewnętrznego kanału szyjki macicy.

Niewydolność cieśniowo-szyjkowa to niezdolność szyjki macicy do utrzymania ciąży do dnia porodu. Pojawia się jako efekt anatomicznych i mechanicznych uszkodzeń szyjki macicy.

Ewelina Stanios, ponad rok temu

Przyczyny porodu przedwczesnego

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Przyczyny porodu przedwczesnego
Przyczyny porodu przedwczesnego

Przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży

zmianami zachodzącymi w jej organizmie a tymi, które mogą być oznaką problemu – przedwczesnego zakończenia ciąży. Zagrożenie ciąży poród (...) przedwczesny – szyjka macicy zaczyna się rozwierać pod...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Krwawienie przed porodem

. Przedwczesne odklejenie się łożyska jako przyczyna krwawienia przed porodem Przedwczesne odklejenie się łożyska jest jedną z możliwych przyczyn krwawień (...)...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w czasie ciąży

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych.

Przyczyny porodu przedwczesnego

Zakażenie wewnątrzmaciczne

. Zakażenie wewnątrzmaciczne w ciąży Zakażenie wewnątrzmaciczne to jedna z najczęstszych powikłań w przebiegu ciąży i przyczyn porodu przedwczesnego. Odpowiada za ok. 50% samoistnych porodów...

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie

Wielowodzie w ciąży to sytuacja, gdy ilość wód płodowych otaczających dziecko jest większa niż przewiduje norma. Wielowodzie to powikłanie, które dotyka 1,5% kobiet ciężarnych. Nadmierna ilość płynu owodniowego jest często wyznacznikiem pewnych nieprawidłowości...

Poronienie

Nieprawidłowości w budowie dróg rodnych

przedwczesnego porodu oraz niewydolności cieśniowo-szyjkowej, czyli powikłań występujących w drugim i trzecim trymestrze ciąży. Niewydolność cieśniowo (...) na inny...

Przyczyny poronienia

Poronienie samoistne

, mięśniaki macicy, niewydolność ciałka żółtego w pierwszych sześciu tygodniach ciąży, niewydolność cieśniowo-szyjkowa, choroby zakaźne, m.in

Poród przedwczesny

Przyczyny porodu przedwczesnego

po raz pierwszy.Inne możliwe przyczyny porodu przedwczesnego to: wady macicy, w tym niewydolność cieśniowo-szyjkowa, przegrody, mięśniaki; zakażenie

Przyczyny poronienia

Ryzyko poronienia

Ryzyko poronienia

Poronienie to utrata ciąży przed jej 22 tygodniem. Według danych szacunkowych nawet połowa ciąż kończy się poronieniem, przy czym często dochodzi do niego jeszcze zanim kobiecie spóźnia się okres, przez co może nawet nie zdawać sobie sprawy z tego,...

Wskazania do indukcji porodu

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Komplikacje porodu - niewydolność łożyska

Łożysko reguluje wiele procesów w organizmie kobiety ciężarnej i jest miejscem wielu przemian metabolicznych. W łożysku odbywają się podstawowe przemiany enzymatyczne, pod wpływem których wytwarzane są substancje odżywcze dla płodu.