niedotlenienie wewnątrzmaciczne

Przyczyny porodu przedwczesnego

Zakażenie wewnątrzmaciczne

Zakażenie wewnątrzmaciczne może nastąpić przez krew i łożysko, przez kanał szyjki macicy i ognisko zakażeń w jamie brzusznej. Zakażenie (...) wewnątrzmaciczne w ciąży może spowodować bardzo poważne powikłania ciąży, łącznie z obumarciem płodu i poronieniem, poważnymi wadami rozwojowymi czy poważnym

Kolizja pępowinowa

Niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe to niewydolność oddechowa u noworodka spowodowana niewystarczającą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie (...) . Przyczyny i objawy niedotlenienia okołoporodowego Noworodki zaczynają zwykle oddychać bez niczyjej pomocy i płaczą po narodzinach. W ciągu pierwszej

Antykoncepcja

Wkładka wewnątrzmaciczna bez hormonów

Wkładka wewnątrzmaciczna bez hormonów kształtem przypomina literę T. Inaczej jest to, tzw. spirala domaciczna, choć wcale nie jest spiralna (...) . Tylko pierwsze wkładki wewnątrzmaciczne, produkowane w latach międzywojennych, wyglądały jak zwinięty wąż. Początkowo wkładki wewnątrzmaciczne bez hormonów

Antykoncepcja

Wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca hormony (Mirena)

Wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca hormony (Mirena) to nowoczesny typ wkładki domacicznej, który łączy działanie typowej spirali i pigułki (...) temu, że nie zażywa się ich doustnie, skutki uboczne antykoncepcji są mniejsze. Niestety wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca hormony jest droższa

Badania w ciąży po 35 r.ż.

Kordocenteza

parametrów laboratoryjnych krwi płodu. Na podstawie wyników badania można m.in. ocenić stan niedotlenienia płodu. Poza tym jest coraz częściej (...) wewnątrzmacicznego wzrostu płodu; transfuzje dopłodowe – w ciężkim konflikcie serologicznym, kiedy matka produkuje przeciwciała niszczące krwinki płodu

Komplikacje okołoporodowe

Wycieńczenie porodowe

do zaburzeń przepływu pępowinowego oraz zaburzeń akcji serca i niedotlenienia wewnątrzmacicznego. Stan taki jest dla rodzącego się dziecka bardzo niebezpieczny (...) wystąpienia niedotlenienia wewnątrzmacicznego, lekarz prowadzący podejmuje decyzję o zakończeniu ciąży drogą cesarskiego...

Objawy poronienia

Obumarcie płodu

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu to dramatyczna sytuacja dla każdej rodziny, a przede wszystkim dla kobiety oczekującej dziecka. Obumarcie płodu (...) się o tym, że jej dziecko nie żyje, przeżywając rozpacz, zadaje sobie pytanie - dlaczego tak się stało? Przyczyny wewnątrzmacicznego obumarcia płodu

Zaburzenia pracy serca płodu

Tachykardia płodu

przewodzącego bodźce, stany zapalne, infekcja wewnątrzmaciczna, niedotlenienie wewnątrzmaciczne, niedokrwistość płodu guzy serca, aberracje chromosomalne (...) zespołu Pataua ryzyko poronienia lub urodzenia martwego dziecka także jest bardzo wysokie. Niedotlenienie płodu może...

Ciśnienie w ciąży

Nadciśnienie w ciąży

, krwawienia dokomorowe, uszkodzenie wątroby, pęknięcie wątroby. U płodu może pojawić się niedotlenienie wewnątrzmaciczne, przedwczesne odklejenie (...) nie tylko dziecku, ale także życiu matki. Wskutek nadciśnienia może dojść nawet do niedotlenienia mózgu. Skutki nadciśnienia w ciąży Nadciśnienie

Badania w ciąży

Ciśnienie w ciąży

, przedwczesne oddzielanie się łożyska i niedotlenienie wewnątrzmaciczne. W zasadzie jedyną skuteczną metodą leczenia stanu przedrzucawkowego jest zakończenie (...) z nadciśnieniem przewlekłym jest ciążą wysokiego ryzyka, gdyż może wiązać się z takimi powikłaniami, jak wewnątrzmaciczne ograniczenie...

Choroby i dolegliwości w ciąży

Konflikt serologiczny

może powodować ciężką chorobę hemolityczną (erytroblastozę płodową), uszkodzenia mózgu, niedotlenienie, obrzęk płodu lub jego obumarcie (...) . Poza tym, może dojść do najpoważniejszego powikłania, jakim jest poronienie. Jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo płodu, konieczna może okazać się wewnątrzmaciczna

Objawy porodu przedwczesnego

Odejście wód płodowych

rodzenia się główki dziecka. Bywa również tak, że wody płodowe sączą się już dużo wcześniej, co jest bezpośrednim zagrożeniem infekcją wewnątrzmaciczną (...) płodowych. Naturalnie są one przejrzyste, barwy słomkowej. Kolor zielony świadczy o niedotlenieniu maluszka, który wydalił swoją pierwszą smółkę. Pęknięty

Zaburzenia pracy serca płodu

KTG płodu

niedotlenieniem, problemami z krążeniem czy chorobami przewlekłymi u matki. Niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu może być wywołane zaciśnięciem pępowiny lub uciskiem macicy na żyłę główną, co może zdarzyć się przy leżeniu na wznak. Dodatkowo obserwuje się, czy zmienność liczby uderzeń na minutę...

Objawy poronienia

Emocje po obumarciu płodu

Wewnątrzmaciczne obumarcie płodu to dramatyczna sytuacja dla każdej rodziny, a przede wszystkim dla kobiety oczekującej dziecka.

Cesarskie cięcie

„Cesarki" coraz bardziej popularne

W ostatnim czasie rekordowo wzrosła liczba porodów poprzez cesarskie cięcie. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że odsetek cesarek nie powinien przekraczać 15 proc. wszystkich porodów. Tymczasem w 2014 roku w Polsce wskaźnik ten wyniósł 41 proc. Dlaczego Polki nie chcą rodzić siłami natury i tak często decydują się na cesarskie cięcie? Strach...

Choroby i dolegliwości malucha

Stopy w dwóch różnych rozmiarach, prawa strona ciała większa od lewej - dziewczynka choruje na zespół Russella-Silvera

Po przyjściu na świat mała Scarlett, córka Naomi Sheldon, wydawała się być zdrowym dzieckiem. Jednak uwagę pielęgniarki zwróciła różnica w wielkości jej stópek. Na podstawie przeprowadzonych badań u 5-tygodniowego niemowlęcia, została postawiona diagnoza - zespół Russella-Silvera. Noworodki i niemowlęta, które doświadczają tej choroby genetycznej,...

Wskazania do indukcji porodu

Niewydolność łożyska

Niewydolność łożyska ma istotny wpływ na zaburzenie wewnątrzmacicznego rozwoju i wzrostu płodu. Wszelkie nieprawidłowości łożyska mogą skutkować nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu i połogu. Jeśli niewydolność łożyska w okresie okołoporodowym grozi niedotlenieniem płodu i skutkuje zaburzeniami serca płodu, stanowi...

Wcześniak

Przyczyny wcześniactwa

okołoporodową. Wcześniaki z powodu niedojrzałości narządów wewnętrznych i nieprawidłowego działania układów narażone są na urazy, zakażenia i niedotlenienie (...) nerek; choroby zakaźne z wysoką gorączką; zakażenia wewnątrzmaciczne; mięśniaki macicy i wady rozwojowe narządów płciowych; niewydolność szyjki

Zaburzenia pracy serca płodu

Bradykardia płodu

można następnie przebadać w kierunku choroby hemolitycznej (konfliktu serologicznego), anemii, infekcji wewnątrzmacicznej lub wad genetycznych (...) tylko jeśli istnieje taka konieczność. Inną przyczyną bradykardii jest niedotlenienie. Może być ono wynikiem zaciśnięcia się pępowiny lub owinięcia jej na szyi płodu

Przyczyny wcześniactwa

Wielowodzie w ciąży

natomiast do wypadnięcia pępowiny, niedotlenienia wewnątrzmacicznego, atonii (niedowładu) macicy, co w efekcie powoduje osłabienie skurczy i wydłużenie

Zalety porodu naturalnego

W czepku urodzony

. Wody płodowe stanowią środowisko życia wewnątrzmacicznego. Płyn owodniowy umożliwia dziecku swobodne poruszanie się w łonie matki, zabezpiecza płód (...) niedotlenienia dziecka albo nawet jego uduszenia? Nie, narodziny w czepku nie są niebezpieczne - tlen, do momentu przecięcia pępowiny

Przyczyny porodu przedwczesnego

Wielowodzie

), Poród przedwczesny, Niedotlenienie wewnątrzmaciczne płodu. Wielowodzie predysponuje również do częstej zmiany ułożenia maluszka w macicy. Dlatego

Grupa krwi i czynnik Rh

Choroba hemolityczna

: obrzękiem uogólnionym płodu, ciężką niedokrwistością, żółtaczką, przewlekłym niedotlenieniem, obecnością płynu w jamach ciała. Podczas (...) diagnostyki badaniem ultrasonograficznym, jest możliwość wykrycia choroby hemolitycznej już u płodu - wewnątrzmacicznie. Również olbrzymie znaczenie

Ciąża

Nowe rozporządzenie w sprawie opieki okołoporodowej

jak: nadciśnienie tętnicze, zwiększone ryzyko niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu lub krwotok położniczy. Te właśnie przypadłości są najczęstszą przyczyną powikłań w ciąży. Dokument reguluje także opiekę nad kobietami, które poroniły i u których doszło do porodu przedwczesnego. Znajdziemy w nim opis zakresu niezbędnych...

Wskazania do cesarskiego cięcia

Poród bliźniąt

Poród bliźniąt to dużo większe zagrożenie dla matki i dzieci niż poród jednego dziecka. Ciąża mnoga wiąże się z większym ryzykiem powikłań niż inne ciąże. W przypadku ciąży wielopłodowej w większości przypadków dochodzi do porodu przed terminem. Wcześniaki ze względu na niecałkowitą dojrzałość narządów wymagają intensywnej opieki szpitalnej, u nich...

Przeciwwskazania do porodu w wodzie

Makrosomia

Makrosomia płodu, inaczej hipertrofia wewnątrzmaciczna płodu, to nadmierna masa płodu w stosunku do wieku ciąży. Szacuje się, że powiększenie wagi ciała płodu dotyczy około 10% wszystkich ciąż.

Słuch noworodka

Przyczyny wrodzonych wad słuchu

lub niedotlenienie okołoporodowe, krwawienia do centralnego układu nerwowego. Zakażenia stwarzają ryzyko wystąpienia niedosłuchu. Pobyt dziecka (...) i aż w 85% skutkuje powstaniem ciężkich wad, w tym głuchoty. Zakażenie wirusem cytomegalii to najczęściej występujące zakażenie wewnątrzmaciczne

Wymiary noworodka

Obwód główki noworodka

zrastania się szwów czaszkowych. Blokuje to dalszy rozwój mózgu dziecka. Przyczynami mikrocefalii są: niedotlenienie płodu, zakażenie wewnątrzmaciczne

Morfologia w ciąży

Anemia w ciąży

tlenu w czerwonych ciałkach krwi. Jej niedobory grożą zaburzeniami rozwoju płodu i niedotlenieniem. Ciężka anemia w pierwszym trymestrze ciąży grozi (...) zaburzeniami implantacji zarodka, a nawet poronieniem. Anemia w drugim trymestrze może powodować zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu

Badania prenatalne

Badanie USG genetyczne

się do powikłań ciąży, takich jak: niedotlenienie wewnątrzmaciczne, atonia macicy, wypadnięcie pępowiny, przedwczesne odklejenie łożyska

Ciąża

Skąd się biorą wody płodowe?

. Zielone wody płodowe mogą świadczyć o niedotlenieniu dziecka lub tym, że dziecko zrobiło pierwsza kupkę (smółkę). Kolor żółty wód oznacza, że doszło (...) do konfliktu serologicznego, a brązowy, że nastąpiła śmierć wewnątrzmaciczna płodu. Wypływanie wód - wody płodowe mogą wydostawać się z organizmu

Ciśnienie w ciąży

Wysokie ciśnienie w ciąży

łożyska, przez co może zostać zahamowany wewnątrzmaciczny rozwój płodu. Wysokie ciśnienie krwi w ciąży może przyczyniać się do przedwczesnego (...) odklejenia się łożyska, niedotlenienia płodu, a nawet do jego obumarcia. Nadciśnienie ciążowe wiąże się w wielu przypadkach z koniecznością zakończenia ciąży

Cesarskie cięcie

Wskazania do cesarskiego cięcia

niedotlenienia dziecka, spadek częstotliwości serca akcji płodu przy nieefektywnej czynności skurczowej, nieprawidłowy postęp porodu, słaba akcja skurczowa (...) , wypadnięcie pępowiny, podejrzenie krwotoku wewnętrznego spowodowanego pęknięciem macicy, zakażenie wewnątrzmaciczne, przedwczesne odklejenie łożyska

Spadek masy ciała

Anemia u niemowląt

tlenu do wszystkich komórek organizmu. Anemia jest bardzo niebezpieczna dla rozwijającego się płodu i niemowlęcia, ponieważ niedotlenione tkanki (...) przedwcześnie lub z ciąży powikłanej (wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu) albo urodzonych przez matki mające anemię. U noworodków urodzonych w 40

Badania w ciąży

Grupa krwi i RH

przez łożysko i niszczą krwinki czerwone płodu. Prowadzi to do wystąpienia u niego choroby hemolitycznej przebiegającej z niedokrwistością, niedotlenieniem (...) i uszkodzeniem wielu narządów, a w ostateczności do śmierci wewnątrzmacicznej płodu. Zwykle konflikt serologiczny nie ujawnia się w trakcie pierwszej

Styl życia a niepłodność

Dieta a płodność

), przyczyniając się do zwyrodnienia plemników. Niedobór witaminy E może prowadzić do zaburzeń w przebiegu ciąży, poronień i obumierania wewnątrzmacicznego płodu (...) naczynia krwionośne i spowalnia przepływ krwi, co u mężczyzn grozi problemami z potencją, a u kobiet niedotlenieniem tkanek macicy i utrudnieniem

Poród przedwczesny

Przedwczesne pęknięcie wód płodowych

na poród z własnej inicjatywy czy wywoływać go, ponieważ im dłużej cała sytuacja trwa, tym większe jest ryzyko wystąpienia zakażenia wewnątrzmacicznego (...) jest ryzykiem wystąpienia zakażenia, przedwczesnego odklejenia się łożyska, niedotlenienia płodu, deformacji płodu i niedorozwojem jego płuc, śmiercią noworodka

Planowanie ciąży

Padaczka a ciąża

mechanicznego o mogą spowodować wewnątrzmaciczne niedotlenienie płodu. Jeśli dojdzie to napadu, kobieta powinna poinformować o tym swojego lekarza. Może on zmienić leki, by zapobiec kolejnemu atakowi. Jeśli tak nastąpić w drugiej połowie ciąży, lekarz może skierować kobietę do szpitala i tam monitorować ją i dziecko. Podczas...

Poród przedwczesny

Postępowanie w porodzie przedwczesnym

się łożyska, wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu płodu, choroby ogólne i narządowe matki. W zależności od stopnia zaawansowania akcji porodowej, wyróżnia (...) odpływania płynu owodniowego, przy braku infekcji wewnątrzmacicznej, tokoliza może być stosowana łącznie z antybiotykoterapią profilaktyczną

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny a ciąża

, poronienia, operacyjnego usuwania ciąży pozamacicznej, zabiegów wewnątrzmacicznych, niektórych krwawień w trakcie ciąży (np. spowodowanych (...) spełniać dobrze swojej funkcji. Niedokrwistość się nasila. Wskutek narastającego niedotlenienia naczynia krwionośne zaczynają przepuszczać wodę na zewnątrz

Wkładka wewnątrzmaciczna bez hormonów

Zakładanie spirali antykoncepcyjnej

Zakładanie spirali antykoncepcyjnej powinno się odbywać w warunkach ambulatoryjnych, w gabinecie ginekologicznym. Aplikacja wkładki wewnątrzmacicznej, potocznie nazywanej „spiralą", polega na umieszczeniu jej w jamie macicy drogą pochwową. Wkładka wewnątrzmaciczna ma najczęściej kształt litery T, litery S albo spirali....

Badania w ciąży

Jakie badania w ciąży?

u kobiety lub płodu stwierdzono jakieś nieprawidłowości (np. nadciśnienie, cukrzycę, krwawienie z dróg rodnych, wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrostu (...) lub niedotlenieniu jego praca nie jest miarowa. Może ulegać zwolnieniu lub przyspieszeniu. Przy wadach wrodzonych tego narządu również obserwuje

Komplikacje okołoporodowe

Kolizja pępowinowa

może doprowadzić do niedotlenienia dziecka i groźnych dla jego zdrowia i życia zaburzeń. Nie można w żaden sposób zapobiec pojawieniu się takiego stanu (...) ? Kolizja pępowinowa może doprowadzić do odcięcia dziecka od tlenu i substancji odżywczych, i w efekcie doprowadzić do niedotlenienia

Pierwsza pomoc dla dziecka

Wtórne utonięcie - cichy zabójca

. W efekcie spowodował niedotlenienie krwi. A to z kolei prowadzi do niedotlenienia mózgu, zatrzymania krążenia i śmierci. Do takiego stanu (...) , które nie wzbudzają podejrzeń. Może pojawić się także ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem. Do zapaści i śmierci w efekcie niedotlenienia...

Przeciwwskazania do porodu w wodzie

Makrosomia płodu

Makrosomia płodu, inaczej hipertrofia wewnątrzmaciczna płodu, to nadmierna masa płodu w stosunku do wieku ciąży. Szacuje się, że powiększenie wagi ciała płodu dotyczy około 10% wszystkich ciąż. Makrosomię płodu wykrywa się najczęściej podczas badania USG ciąży lub bezpośrednio po porodzie. Wygląd noworodka z hipertrofią wewnątrzmaciczną...

Palenie w ciąży

Planowanie ciąży vs. palenie

także działa na ograniczony wzrost wewnątrzmaciczny. Do tego maluch ma duże szanse na urodzenie się z wadami rozwojowymi. Warto wiedzieć, że 29% populacji

Wybór szpitala

Przygotowania do porodu

wewnątrzmacicznego do zewnętrznego. Zmniejszone ryzyko niedotlenienia. Zapewniona jest stała temperatura po przejściu przez kanał rodny. Zmniejszone

Palenie w ciąży

Płodowy zespół ponikotynowy

wewnątrzmaciczny, a same siebie na możliwe powikłania porodowe. W najgorszym scenariuszu efektem takiego postępowania może być nawet poronienie. Według

Stany zapalne i pozapalne miednicy mniejszej

Zapalenie błony śluzowej macicy

Zapalenie błony śluzowej macicy, czyli endometrium, rozwija się zazwyczaj wskutek infekcji po niektórych badaniach przezpochwowych, zabiegach wyłyżeczkowania macicy. Ryzyko pojawienia się stanu zapalnego zwiększa także noszenie wkładki wewnątrzmacicznej. Objawami zapalenia błony śluzowej macicy są bóle w dole brzucha, gorączka oraz...