Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe to niewydolność oddechowa u noworodka spowodowana niewystarczającą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Termin ten dotyczy nieudanej próby rozpoczęcia regularnego oddychania przez dziecko w ciągu minuty od narodzin. Jest to groźny stan, który może prowadzić do zmniejszenia dotlenienia mózgu i tkanek, a także do uszkodzenia mózgu lub nawet śmierci dziecka, jeśli nie zostaną podjęte właściwe kroki.

Polecane wideo:

Przyczyny i objawy niedotlenienia okołoporodowego

Noworodki zaczynają zwykle oddychać bez niczyjej pomocy i płaczą po narodzinach. W ciągu pierwszej minuty życia większość dzieci doskonale radzi sobie z wdychaniem i wydychaniem. Jeśli dziecko nie zaczyna prawidłowo oddychać, diagnozuje się niedotlenienie okołoporodowe. Zdrowe noworodki mają silne mięśnie w momencie narodzin i aktywnie poruszają nogami i rękoma. Dla kontrastu, dzieci z niedotlenieniem są całkowicie bezwładne i w ogóle się nie poruszają. Istnieje wiele przyczyn niedotlenienia. Najczęstsze z nich to: niedotlenienie dziecka przed porodem, ucisk pępowiny w czasie porodu, poród przedwczesny lub złożony, a także podanie ciężarnej środka znieczulającego. Ryzyko niedotlenienia u dziecka jest większe, gdy matka ma mniej niż 16 lub więcej niż 40 lat, ma niski status społeczny, choruje na cukrzycę lub nadciśnienie, w przeszłości miała aborcję lub doświadczyła poronienia, a także nie dbała o siebie w czasie ciąży. Prawdopodobieństwo problemów wzrasta także w przypadku nieprawidłowości płodu, poważnego upośledzenia dziecka oraz nadużywania alkoholu i palenia papierosów w ciąży.

Symptomy niedotlenienia u dziecka to: siny lub błękitny odcień skóry, niska częstotliwość akcji serca, bezwładne kończyny oraz słaba reakcja na stymulację. Diagnozy dokonuje się za pomocą skali Apgar.

Leczenie niedotlenienia u dzieci

Leczenie niedotlenienia u noworodka sprowadza się do resuscytacji dziecka. Lekarz zaczyna od lekkiego ssania gardła miękkim cewnikiem. Jeśli stymulacja i wolne drogi oddechowe nie skutkują właściwym oddychaniem, dziecku podaje się 100% tlen poprzez maskę na twarz. Gdy nawet to nie wystarczy, a dziecko nadal nie oddycha, konieczna jest sztuczna wentylacja. Typową metodą stosowaną w takich sytuacjach jest nałożenie maski wentylacyjnej oraz zastosowanie resuscytatora. W razie braku reakcji dziecka, dokonuje się intubacji. Im cięższa jest postać niedotlenienia, tym więcej czasu potrzeba, by dziecko zaczęło spontanicznie oddychać. Jeśli noworodek nie oddycha lub gdy jego serce bije z częstotliwością mniejszą niż 60 uderzeń na minutę, lekarz wykonuje masaż serca. Czasami podaje się dziecku adrenalinę. Gdy noworodek zaczyna oddychać, zostaje przeniesiony na oddział i poddany obserwacji.

Rokowania dla dzieci z niedotlenieniem zależą od czasu, podczas którego dziecko nie było w stanie oddychać. Przedłużone niedotlenienie wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc. Istnieje też ryzyko śmierci dziecka, gdy niedotlenienie noworodka trwa ponad dziesięć minut.

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Kolizja pępowinowa
Kolizja pępowinowa

Czym jest pępowina?

Czym jest pępowina?

Pępowina jest połączeniem między kobietą a jej dzieckiem. To „przewód", wewnątrz którego przebiega odżywianie dziecka i dostarczanie mu tlenu oraz usuwanie produktów przemiany materii.

Kolizja pępowinowa

Co to jest pępowina?

Co to jest pępowina?

niej sprężysty i niemal niemożliwy do zaciśnięcia (ale, niestety, kolizja pępowinowa zdarza się i może prowadzić do niedotlenienia płodu (...) na zapobiegnięcie mieszaniu się krwi matki i dziecka. Jeden koniec pępowiny jest więc połączony z łożyskiem, a drugi z brzuchem płodu. Żyła pępowinowa

Komplikacje okołoporodowe

Technologia w służbie ciężarnym, czyli urządzenie ułatwiające poród

Technologia w służbie ciężarnym, czyli urządzenie ułatwiające poród

urządzenie amerykańskich naukowców może im w tym pomóc. Poza tym skrócenie czasu porodu może być szansą, aby nie pojawiły się komplikacje okołoporodowe (...) . Zalicza się do nich m.in. niedotlenienie płodu, wypadnięcie pępowiny oraz wycieńczenie porodowe. Na razie nie ma informacji

Komplikacje okołoporodowe

Kolizja pępowinowa

okołoporodowego. Niedotlenienie podczas porodu może z kolei wywołać u dziecka upośledzenie, ataki padaczkowe i inne problemy zdrowotne. Może nawet doprowadzić (...) , jeśli niedotlenienie okołoporodowe było krótkotrwałe, lekarz wspomaga dotlenienie dziecka po urodzeniu za pomocą maski tlenowej, intubacji

Zabiegi okołoporodowe

Badania przy porodzie

Badania przy porodzie

KTG to jedno z badań, które będą przeprowadzane w czasie porodu.

Zakażenie okołoporodowe

Problem z pęcherzem po porodzie

Problem z pęcherzem po porodzie

Kobiety po porodzie często obawiają się oddawania moczu ze względu na ranę krocza, którą trzeba ochraniać przed zakażeniem

Komplikacje okołoporodowe

Poród z cukrzycą ciążową

narażone na niedotlenienie okołoporodowe i uzyskują niższe wyniki w skali Apgar. U kobiet, które cierpią na cukrzycę od wielu lat może dojść (...) z nich, szacuje się, że nawet 50%, umierało podczas przebiegu ciąży oraz porodu. Bardzo wysoka była też umieralność okołoporodowa ich dzieci! Cukrzyca

Zaburzenia pracy serca płodu

Tachykardia płodu

Tachykardia płodu

przewodzącego bodźce, stany zapalne, infekcja wewnątrzmaciczna, niedotlenienie wewnątrzmaciczne, niedokrwistość płodu guzy serca, aberracje chromosomalne (...) zespołu Pataua ryzyko poronienia lub urodzenia martwego dziecka także jest bardzo wysokie. Niedotlenienie płodu może być wynikiem zaciśnięcia

Brak postępu drugiego etapu porodu

Granice postępu porodu

Granice postępu porodu

Krzywa Friedmana to specjalna krzywa, stosowana przez wiele lat w położnictwie, wyznaczająca czasowe granice postępu porodu.

Pęknięcie macicy

Wizualizacja macicy

Wizualizacja macicy

Wiedza dotycząca tego, jak macica jest zbudowana i jak funkcjonuje, pozwala na pogłębienie wiadomości dotyczących cyklu menstruacyjnego oraz płodności kobiety.