Nadzieja dla bezpłodnych par?

Wiele par widzi jedyną szansę na posiadanie potomstwa w leczeniu niepłodności drogą zapłodnienia pozaustrojowego. Metoda ta w opinii publicznej nadal budzi sporo kontrowersji. Mimo tego w Ministerstwie Zdrowia trwają pracę nad tzw. ustawą in vitro. Co ulegnie zmianie?

Polecane wideo:

1. Dla kogo in vitro?

Jak informuje minister zdrowia, niebawem rząd zadecyduje o losach projektu ustawy przygotowanej przez resort zdrowia, której celem jest uregulowanie kwestii dotyczących możliwości zapłodnienia drogą in vitro. Metoda ta polega na połączeniu komórki jajowej i plemnika w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane w ten sposób zarodki umieszczane są w macicy, gdzie po zagnieżdżeniu powstaje ciąża, której dalszy przebieg jest naturalny.

Zgodnie z nową wersja projektu z tej metody będą mogły skorzystać nie tylko małżeństwa, ale także osoby, które pozostają we wspólnym, odpowiednio poświadczonym pożyciu. Co więcej, z komórek rozrodczych, za zgodą dawców będą mogły skorzystać także inne pary. Minister zdrowia zaznacza, że jego zdaniem taki sposób poczęcia potomstwa powinien być dostępny dla wszystkich, których dotknął problem niepłodności, nawet jeśli dana para formalnie nie tworzy małżeństwa.

Aby wspomóc leczenie niepłodności, ustawa przewiduje stworzenie specjalnych ośrodków, gdzie pary zmagające się z chorobą mogłyby otrzymać pomoc. Ponadto wprowadza ona zakaz handlu zarodkami, klonowania oraz wykonywania eksperymentów na ludzkich zarodkach. Stworzony zostanie także specjalny, anonimowy rejestr zarodków oraz dawców.

Minister, podkreślając znaczenie ustawy, krytykuje porównywanie in vitro do aborcji. Zaznacza także, że zmiany mogą wejść w życie jedynie drogą kompromisu.

2. Wątpliwości wokół ustawy

Projekt spotkał się z negatywnym przyjęciem ekspertów związanych z Kościołem, którzy podkreślają, że pozostaje on sprzeczny z głoszonymi przez niego naukami. Z kolei Sekcja Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego donosi, że brak konsultacji z lekarzami, embriologami oraz naukowcami, którzy badają problem niepłodności, sprawił, że w projekcie znajduje się nie tylko wiele błędów prawnych, ale i merytorycznych.

Zarzuty dotyczą m.in. niepoprawnie określonego w tytule zakresu ustawy – chociaż sugeruje on, iż regulacje dotyczyć mają leczenia niepłodności w aspekcie ogólnym, skupia się ona jedynie na kwestiach związanych z dawstwem komórek oraz procedurze zapłodnienia przebiegającego poza organizmem matki. Pod uwagę wzięty został zatem tylko jeden sposób leczenia. Krytyce poddane zostało także niezbyt dokładne określenie prawnego aspektu związanego z nadawaniem instytucjom statusu centrum leczenia niepłodności.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Zapłodnienie in-vitro
Zapłodnienie in-vitro

Zabieg in vitro

Badanie in vitro to procedura zapłodnienia pozaustrojowego. Aby się do niego dobrze przygotować, należy przejść serię badań genetycznych, stymulację (...) hormonalną oraz pobrać komórki jajowe. Zabieg...

Zapłodnienie in-vitro

Przyjęcie ustawy o in vitro „sukcesem polskiej wolności"?

Przyjęcie ustawy o in vitro „sukcesem polskiej wolności"?

25 czerwca polski Sejm przyjął ustawę regulującą zapłodnienie metodą in vitro w leczeniu niepłodności. Według premier Ewy Kopacz przyjęcie ustawy to „wielki sukces polskiej wolności", chociaż jej wprowadzenie...

Zapłodnienie in-vitro

Prezydent podpisał ustawę o in vitro

Prezydent podpisał ustawę o in vitro

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o in vitro, która wprowadza nowe przepisy regulujące kwestie zapłodnienia tą metodą. Chociaż ustawa (...) metody in vitro...

Zapłodnienie in-vitro

Powikłania po in vitro

In vitro to metoda zapłodnienia pozaustrojowego stosowana już z powodzeniem od 25 lat w terapii niepłodności. Liczba dzieci urodzonych po in vitro sięga już miliona....

Zapłodnienie in-vitro

Gwiazdy, które skorzystały z in vitro

Gwiazdy, które skorzystały z in vitro

, bo nawet jeżeli naturalne zapłodnienie nie jest możliwe to istnieje rozwiązanie w postaci zapłodnienia in vitro.Na czym polega zapłodnienie in vitro?...

Zapłodnienie in-vitro

Domaciczna inseminacja

Domaciczna inseminacja

Inseminacja domaciczna (IUI) jest skuteczną i często stosowaną metodą leczenia niepłodności. Inseminację można przeprowadzić nasieniem partnera (kiedy jakość nasienia partnera jest na odpowiednim poziomie) albo nasieniem dawcy (nasienie pochodzi od innego...

Zapłodnienie in-vitro

Embriotransfer

Embriotransfer to zabieg przeniesienia zarodków do macicy kobiety, stanowiący jeden z etapów zapłodnienia in vitro. Po kilku dniach hodowli w specjalnych warunkach laboratoryjnych wybierane są najlepiej...

Zapłodnienie in-vitro

Skuteczność in vitro

Skuteczność in vitro

porównanie wyników. Nie prowadzi się także refundacji zapłodnienia pozaustrojowego. Jeden cykl leczenia niepłodności metodą in vitro w Polsce kosztuje (...) w Polsce i na świecie boryka się z problemem...

Zapłodnienie in-vitro

Na czym polega zapłodnienie in vitro?

Zapłodnienie in vitro to proces, podczas którego dochodzi do ręcznego połączenia komórek jajowych i plemników na płytce laboratoryjnej. Jeśli dojdzie do zapłodnienia, embrion umieszczany...