Moczenie nocne u dzieci

W marcu 2013 roku ruszyła akcja społeczno-edukacyjna "Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!". Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci. Kampania ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat moczenia nocnego, walkę z popularnymi stereotypami oraz popularyzację serwisu o charakterze edukacyjnym Moczenie u dzieci. Akcja stanowi kontynuację zapoczątkowanych dwa lata temu działań Stowarzyszenia, które zmierzają do poprawy sytuacji dzieci dotkniętych tym problemem. Stowarzyszenie dąży do optymalizacji metod leczenia, diagnostyki i opieki nad dziećmi. Rzecznik Praw Dziecka objął Patronat Honorowy nad kampanią, a Polskie Towarzystwo Pediatryczne – Patronat Merytoryczny.

1. Program akcji edukacyjnej z zakresu moczenia nocnego

Kampania na rzecz leczenia nocnego moczenia u dzieci

Kampania "Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!" zakłada różnorakie działania na rzecz leczenia i rozpowszechnienia wiedzy o moczeniu nocnym u dz...

Ogólnopolska kampania "Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!" będzie trwać do końca 2013 roku. W jej ramach organizowane są spotkania edukacyjne dla rodziców, nieodpłatne badania konsultacyjne oraz spotkania z lekarzem specjalizującym się w diagnostyce i leczeniu moczenia nocnego u dzieci . Na potrzeby kampanii przygotowano banery internetowe, layouty prasowe oraz spot radiowy. Pierwsze spotkanie dla rodziców odbędzie się 23 kwietnia 2013 roku we Wrocławiu (Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Borowska 213). Następne spotkania są planowane w Katowicach i Warszawie. Więcej informacji o badaniach konsultacyjnych i spotkaniach edukacyjnych znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Uronef - Nasze Dzieci .

2. Wytyczne w leczeniu moczenia nocnego u dzieci

W 2012 roku przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej i Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej, tworzący Grupę Ekspertów, opracowali szczegółowe zalecenia dotyczące postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w przypadku dzieci, które moczą się w nocy. Wytyczne te stanowią swego rodzaju syntezę zaleceń międzynarodowego towarzystwa naukowego International Children’s Continence Society (ICCS), które zajmuje się problemem zaburzeń oddawania moczu u dzieci. Według zaleceń, wstępną diagnostyką moczenia nocnego u dziecka powinien zająć się lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki odpowiednio wczesnej diagnostyce i podjęciu leczenia można bowiem znacząco poprawić komfort życia dziecka moczącego się w nocy i nie dopuścić do wystąpienia poważnych następstw tego schorzenia.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Moczenie u malucha
Moczenie u malucha

Przyczyny moczenia nocnego

moczenia nocnego jest wieloczynnikowa. W patomechanizmie moczenia nocnego zwraca się uwagę na: nocną poliurię, zbyt małą pojemność pęcherza moczowego (...) wzrostu wydzielania wazopresyny, co skutkuje nocnym wielomoczem....

Moczenie u malucha

Następstwa moczenia nocnego

Fragment książki pt: "Dziecko i jego środowisko. Wyzwania pediatrii w XXI wieku - problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym" Problem moczenia (...) nocnego nie może być bagatelizowany. W wieku szkolnym moczenie nocne...

Moczenie u malucha

Pęcherz neurogenny

Mięśnie i nerwy układu moczowego współpracują, by utrzymać mocz w pęcherzu i wydalić go w odpowiednim czasie. Nerwy pełnią rolę posłańców (...) (ma miejsce, gdy mięśnie utrzymujące mocz w pęcherzu nie otrzymują...

Moczenie u malucha

Wodonercze

. Dziecko może odczuwać ból w czasie wydalania moczu, mieć gorączkę, ból pleców oraz nieprzejrzysty mocz. Choroba nerek może powodować trudności

Moczenie u malucha

Moczenie się u dziewczynek

Moczenie się u dziewczynek

Moczenie nocne dziewczynek zdarza się rzadziej niż moczenie u chłopców. Co więcej, w większości przypadków, to dziewczynki radzą sobie z moczeniem (...) nocnym gorzej niż chłopcy. Moczenie...

Moczenie u malucha

Moczenie nocne chłopców

. Nie można też za to karać! Moczenie nocne u chłopców i dziewczynek to nie ich wina. To dla malucha duże obciążenie psychiczne, a z czasem może nawet prowadzić (...) Moczenie nocne chłopców zdarza się...

Moczenie u malucha

Moczenie nocne dziewczynek

Moczenie nocne dziewczynek zdarza się rzadziej niż moczenie u chłopców. Co więcej, w większości przypadków, to dziewczynki radzą sobie z moczeniem (...) nocnym gorzej niż chłopcy. Moczenie...

Trening czystości

Nocne moczenie - jak pomóc dziecku?

Nocne moczenie - jak pomóc dziecku?

Czy nocne moczenie dziecka powinno budzić niepokój? Moczenie nocne jest często normalną częścią dorastania. Większość dzieci moczy się...