Metody farmakologiczne

Metody farmakologiczne łagodzenia bólu porodowego pomagają w skuteczny sposób zmniejszyć odczuwane przez kobietę bóle towarzyszące skurczom macicy. Proste farmakologiczne metody łagodzenia bólu porodowego mogą być stosowane wtedy, gdy anestezjolog nie jest dostępny cały czas na oddziale położniczym. Leki przeciwbólowe stosowane są domięśniowo lub dożylnie i nie mają wpływu na płód. Farmakoterapia w niwelowaniu bólów porodowych sprawdza się u około 60% pacjentek.

    • *Działanie leków znoszących

Polecane wideo:

bóle porodowe nie ogranicza się wyłącznie do zmniejszania bólu. Leki te mogą wpływać na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego rodzącej kobiety i wywoływać takie objawy, jak senność, zaburzenia orientacji, nudności czy wymioty. Stosowanie tych leków powinno się ograniczać wyłącznie do wczesnego etapu porodu i tylko w sytuacji, gdy nie możliwości znieczulenia zewnątrzoponowego lub podpajęczynówkowego . Wykorzystanie leków przeciwbólowych w drugim okresie porodu może grozić u dziecka zaburzeniami oddychania i osłabionym odruchem ssania.

Do bezpiecznych metod farmakologicznego łagodzenia bólu podczas porodu należy znieczulenie przewodowe , a więc zewnątrzoponowe lub podpajęczynówkowe. Kobieta jest wówczas świadoma przebiegu porodu, lecz nie odczuwa nic od pasa w dół. Czasami kobiety mogą odczuwać delikatne mrowienie czy zdrętwienie nóg. W niektórych sytuacjach stosowane jest także znieczulenie wziewne – zazwyczaj jest to mieszanina gazu rozweselającego z tlenem. Wszelkie metody łagodzenia bólu porodowego powinny być objęte nadzorem lekarskim.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Metody farmakologiczne
Metody farmakologiczne

Znieczulenie do porodu

partii ciała. Do porodu używa się dwóch metod - znieczulenia podpajęczynówkowego i zewnątrzoponowego. Są one bardzo podobne i z punktu widzenia pacjentki (...) zewnątrzoponowej. Dlatego takie znieczulenie jest bardzo bezpieczne dla...

Metody farmakologiczne

Podtlenek azotu na ból porodowy

Podtlenek azotu jest znany również pod nazwą gazu rozweselającego. Jest to nieorganiczny związek chemiczny. W temperaturze pokojowej jest bezbarwny, niepalny, ma słaby zapach i słodkawy smak. Ten gazowy środek znieczulający był używany od początku ubiegłego...

Metody farmakologiczne

Leki rozluźniające

Zdarza się, że podczas porodu wykorzystywane są różne środki farmakologiczne. Jednym z nich jest oksytocyna - jest to hormon tylnego płata przysadki

Znieczulenie nerwu sromowego

Nerw sromowy - znieczulenie

Nerw sromowy - znieczulenie

Podstawową zaletą jest złagodzenie dolegliwości bólowych wynikających z rozciągania, rozrywania, nacinania czy szycia okolicy krocza. Poprawia przez to samopoczucie psychiczne rodzącej kobiety, a także przez sam fakt wykonywania znieczulenia, zmniejsza...

Ciąża pozamaciczna

Leczenie ciąży pozamacicznej

jest leczenie farmakologiczne przy ciąży pozamacicznej. ## Leczenie operacyjne ciąży pozamacicznej Stosowane są najczęściej dwie metody - laparotomia (...) leku kobieta powinna stosować metody antykoncepcyjne....

Superpokarmy

Zioła ojca Klimuszki

 Zioła ojca Klimuszki

na wspomaganie płodności Na wspomożenie płodności stosuje się różne metody, np. środki farmakologiczne. Można zacząć też stosować zioła ojca Klimuszki

Naturalne metody antykoncepcyjne

Metody antykoncepcji naturalnej

Metody antykoncepcji naturalnej

Bardzo ważnym elementem w metodach antykoncepcji, zwłaszcza tych naturalnych, jest obserwacja przez kobietę jej własnego ciała. Warto