Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Mąż przy porodzie

Obecność męża przy porodzie gwarantują kobiecie przepisy prawne mówiące o tym, że każdy pacjent ma prawo do dodatkowej opieki medycznej sprawowanej przez osobę bliską z grona rodziny lub przyjaciół. W tzw. porodzie rodzinnym może uczestniczyć nie tylko mąż czy partner rodzącej, ale także jej matka czy siostra. Uczestnictwo w porodzie jest bezpłatne, a jedyne opłaty mogą dotyczyć obuwia czy odzieży ochronnej. Wsparcie i opieka ze strony bliskiej osoby nie zwalniają personelu medycznego z wykonywania swych obowiązków, a mogą stanowić jedynie jej uzupełnienie.

Polecane wideo:

1. Mężczyzna przy porodzie

Poród to niezwykle ważne wydarzenie w życiu kobiety. Nie dotyczy on jednak wyłącznie samej ciężarnej, ale także całej jej rodziny, która w podobny sposób przeżywa to wydarzenie. Dlatego też od kilku lat istnieje prawny przepis, który umożliwia członkom rodziny uczestniczenie w tym niezwykle ważnym momencie. Uczestnictwo w porodzie stwarza możliwość opieki nad rodzącą i okazywania jej wsparcia, które jest jej niezbędne w łagodzeniu bólu i porodowego. Wpływa to na samopoczucie kobiety i jej poczucie bezpieczeństwa. Obecność męża lub innej bliskiej osoby przy porodzie jest zagwarantowane przez przepisy prawne, które mówią o tym, że „pacjent ma prawo do dodatkowej opieki sprawowanej przez osobę bliską”. Dodatkowa opieka medyczna może być sprawowana podczas pobytu w szpitalu przez rodziców, małżonków i inne osoby wskazane przez pacjenta zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Nie oznacza to, że personel medyczny jest zwolniony z obowiązku troski o pacjentkę. Pacjentem jest również nowo narodzone dziecko, które ma prawo do bezustannej opieki sprawowanej przez najbliższą osobę. Prawo do opieki medycznej gwarantują następujące przepisy prawne:

  • art. 34 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - artykuł mówi o tym, że pacjent ma prawo do dodatkowej opieki medycznej, którą sprawuje osoba bliska pacjentowi lub inna wskazana przez niego osoba;
  • art. 19 Kodeksu etyki lekarskiej - artykuł mówi, że opiekę nad pacjentem może sprawować osoba bliska z rodziny lub grona przyjaciół;
  • art. 47 Konstytucji RP.

2. Poród rodziny

W Polsce przyjęło się rozumienie porodu rodzinnego jako porodu w obecności męża lub partnera kobiety. Takie rozumienie jest jednak błędne, ponieważ tzw. poród z rodziną stwarza możliwość uczestnictwa w porodzie także siostry czy matki ciężarnej. Wybór osoby, która będzie brała bierny udział w porodzie, pozostaje w gestii rodzącej. Kwestią dyskusyjną pozostaje obecność osoby bliskiej na sali porodowej, na której odbywają się równolegle inne akcje porodowe. Dlatego też w wielu szpitalach dąży się do tego, by sale porodowe przeznaczone do porodów rodzinnych były jednoosobowe.

Poród rodzinny w szpitalach publicznych jest bezpłatny, zatem jakakolwiek opłata za poród rodzinny jest pobierana bezprawnie. Jedyne koszty porodu rodzinnego mogą dotyczyć zakupu obuwia ochronnego, odzieży ochronnej czy posiłku dla bliskiej osoby. Jakakolwiek opłata pobierana przez szpital powinna być zgłoszona do Narodowego Funduszu Zdrowia, który może nałożyć na szpital karę finansową.

Obecność męża przy porodzie gwarantują przepisy prawne, które stwierdzają, że pacjentka ma prawo do obecności i wsparcia osoby z najbliższej rodziny czy grona przyjaciół.

Ewelina Stanios, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Prawa kobiety rodzącej
Prawa kobiety rodzącej

Prawa w szpitalu

Prawa w szpitalu

Zanim pojedziesz rodzić sprawdź jakie masz prawa jako rodząca.

Prawa kobiety rodzącej

Siedem słów, które warto znać przed porodem

Siedem słów, które warto znać przed porodem

nad rodzącą i noworodkiem masz takie prawo. A personel szpitala ma z kolei obowiązek dokument respektować i - jeśli ze względu na okoliczności nie będzie mógł (...) w polskich szpitalach. Tylko nielicznym kobietom udaje się urodzić dziecko bez tego zabiegu. Nie ma jednak się czego bać. Ta czynność nie jest zbyt

Prawa kobiety rodzącej

Tajemnica lekarska

wykonywania zawodu medycznego. Tajemnica lekarska jest regulowana przez przepisy prawa oraz Kodeks etyki lekarskiej, a jej złamanie wiąże się z konsekwencjami (...) mogą być: ograniczenie prawa do wykonywana zawodu, czasowe odebranie prawa do wykonywania zawodu itp. Celem stworzenia przepisu o tajemnicy lekarskiej

Prawa kobiety rodzącej

Prawo do informacji

i zrozumiały dla kobiety. Ustawa o prawach pacjenta Każdy pacjent ma prawo do poznania pełnych informacji na temat własnego stanu zdrowia (...) tzw. tajemnicę lakrską. Prawa pacjenta w Polsce Niestety, nie zawsze zdarza się tak, że rodząca zostaje w pełni poinformowany o swoim stanie

Prawa kobiety rodzącej

Ciężarne wygrały wojnę o znieczulenie. Za poród bez bólu zapłaci NFZ

Ciężarne wygrały wojnę o znieczulenie. Za poród bez bólu zapłaci NFZ

wyboru Kwota przeznaczana na opłacenie porodu wzrośnie z 1,8 do 2,2 tys. złotych, a więc o ponad jedną piątą. To dobra informacja dla kobiet (...) komfort psychiczny dla kobiet, nawet jeżeli nie skorzystają z tej opcji. Ważne jest jednak, aby zostały one poinformowane o ewentualnych skutkach

Prawa kobiety rodzącej

Koszmarne porody

Koszmarne porody

ja leżałam prawie naga i musiałam prosić o zasłonięcie zasłony, bo nikt tego nie zrobił podczas badania - mówi. Wiele kobiet znosi takie traktowanie (...) . - Edukujemy kobiety i zachęcamy je, żeby głośno domagały się respektowania swoich praw oraz składały skargi, kiedy stanie się inaczej. Jedynie zdecydowany

Prawa kobiety rodzącej

Prawa i przywileje świeżo upieczonej mamy

Prawa i przywileje świeżo upieczonej mamy

Masz prawo do kontaktu z dzieckiem "skóra do skóry" Bezpłatna opieka zdrowotna, urlop macierzyński, wizyty położnej w domu, przerwy w pracy (...) na karmienie. To tylko niektóre z praw świeżo upieczonej mamy. Jeśli urodziłaś dziecko lub właśnie jesteś w ciąży - sprawdź, z jakich przywilejów możesz

Prawa kobiety rodzącej

Prawa kobiety w ciąży w szpitalu

Prawa kobiety w ciąży w szpitalu

Jakie prawa przysługują kobiecie w szpitalu? Warto je poznać zanim trafisz do niego. Poród to niezwykłe wydarzenie dla każdej kobiety (...) z szacunkiem. Prawa pacjentki: Przede wszystkim każda kobieta ma prawo do wyboru miejsca w którym chce rodzić. Niezależnie od podjętej decyzji

Prawa kobiety rodzącej

Dokumentacja medyczna pacjenta

dokumentującej aktualnie opłacane składki. Ponadto kobieta ma prawo wyboru szpitala na terenie całego kraju, w której chciałaby urodzić swoje dziecko (...) medycznej Zarówno dokumentacja medyczna zewnętrzna, jak i wewnętrzna może zostać udostępniona pacjentowi na jego wniosek (jest to tzw. prawo

Prawa kobiety rodzącej

Zgoda na leczenie

bezpośredniego kontaktu z pacjentem bądź jego przedstawicielem, a stan pacjenta zagraża życiu lub zdrowiu. Świadoma zgoda pacjenta Prawo do wyrażenia zgody (...) na leczenie lub odmowy jej udzielenia wynika z konstytucyjnych praw jednostki o możliwości samostanowienia. Świadomie wyrażona zgoda pacjenta powinna