lateralizacja

Rozwój fizyczny ucznia

Oburęczność - dodatkowa umiejętność czy wada rozwojowa?

. Zazwyczaj jest to jednak zjawisko przejściowe. Wiąże się ono z opóźnieniem rozwojowym nazywanym fachowo spowolnieniem procesu lateralizacji (...) lateralizacja, przyjrzyjmy się, jak przebiega ten proces. O tym, czy dziecko jest leworęczne, praworęczne czy oburęczne decyduje genotyp

Rozwój emocjonalny malucha

Fakty o zdrowiu - Oburęczne dzieci bardziej nadpobudliwe

praworęcznych nastolatków z tym samym zaburzeniem. Oburęczność to nic innego jak typ lateralizacji nieustalonej, gdzie znamienną cechą jest brak (...) półkuli dominującej (brak dominacji poszczególnych narządów ruchu i zmysłu). Wyróżnia się dwa typy lateralizacji: pierwotna jest zjawiskiem przemijającym

Problemy w wychowaniu dziecka

Metoda Tomatisa

, która jest pomocna dla osób z zaburzeniami uwagi i lateralizacji słuchowej. W czym może pomóc stymulacja słuchowa i jak wygląda trening audio-psycho (...) słyszenia zmienia się jakość głosu. Prawdziwość tej teorii potwierdzono w 1957 roku na Sorbonie. Ponadto, według Tomatisa duże znaczenie ma lateralizacja

Niepowodzenia szkolne

Problemy w nauce

albo słuchowe. U jeszcze innych dzieci obserwuje się zaburzenia lateralizacji i integracji sensorycznej. Bez względu na przyczynę problemów z nauką uczniowie (...) , ale tkwią np. w wadliwej pracy zmysłów. Dzieci z deficytami funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych, z zaburzeniami integracji sensorycznej i lateralizacji

Dysleksja

Diagnozowanie dysleksji

w zakresie funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych, motorycznych, integracji sensomotorycznej, lateralizacji, orientacji w przestrzeni (...) , Próby Odwzorowywania Figur Geometrycznych H. Spionek, Test Bender-Koppitz, Test Kreskowania Miry Stambak, próby eksperymentalne do badania lateralizacji

Brak koncentracji słuchowej

Kinezjologia edukacyjna

A., Nowe koncepcje lateralizacji funkcji w mózgu [w:] Domańska Ł., Borkowska A.R., (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ISBN 978-83-22728-16-1.

Dysleksja

Objawy dysleksji

układu nerwowego (OUN), np. z zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej, zaburzeń orientacji przestrzennej, zaburzeń lateralizacji czy dysfunkcji w pracy (...) analizatora słuchowego, wzrokowego, zaburzenia wyobraźni przestrzennej, zaburzenia lateralizacji. Dysleksja wizualna - występuje w niej tzw. nieład

Rozwój intelektualny malucha

Metoda Dennisona

powinien opierać się na trzech głównych wymiarach: wymiarze lateralizacji (lewa i prawa półkula mózgu), wymiarze koncentracji (płat czołowy i pień mózgu

Brak koncentracji słuchowej

Trening słuchu

, psychologii, pedagogiki oraz terapii zajęciowej. Trening ten poprzedzony jest zawsze konsultacją laryngologiczną oraz testem uwagi i lateralizacji

Dyskalkulia

Problemy z matematyką

w przestrzeni i w schemacie własnego ciała; zaburzenia lateralizacji; strach przed nauczycielem matematyki; częste opuszczanie lekcji matematyki; znaczne

Rozwój emocjonalny malucha

Metoda Dobrego Startu

, wzrokowych, motorycznych, lateralizacji, orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, które zaburzają proces nabywania umiejętności czytania

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Zdolności manualne

rączek i zaznacza się przewaga czynnościowa jednej dłoni (lateralizacja mózgu). Przedszkolak potrafi już znacznie więcej w zakresie motoryki małej

Wychowanie i psychologia ucznia

Niepowodzenia szkolne

, deficyty parcjalne w zakresie analizatorów, wady wzroku, zaburzenia lateralizacji mózgu, ADHD), lękliwość, neurotyzm, labilność emocjonalna; czynniki

Rozwój intelektualny malucha

Nauka pisania dla dzieci

pracuje jedną, dominującą ręką. Czasem zdarza się tak, że używa rąk naprzemiennie, ale w końcu wybiera właściwą dla siebie (zgodnie z lateralizacją

Dysleksja

Ćwiczenia dla dyslektyków

się wskutek zaburzeń lateralizacji, dysfunkcji analizatora wzrokowego czy zaburzeń percepcji słuchowej. Uczeń dyslektyczny uczniowi dyslektycznemu nierówny (...) . Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie. Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni Kreślenie w powietrzu dużych