lateralizacja

Rozwój emocjonalny malucha

Fakty o zdrowiu - Oburęczne dzieci bardziej nadpobudliwe

praworęcznych nastolatków z tym samym zaburzeniem. Oburęczność to nic innego jak typ lateralizacji nieustalonej, gdzie znamienną cechą jest brak (...) półkuli dominującej (brak dominacji poszczególnych narządów ruchu i zmysłu). Wyróżnia się dwa typy lateralizacji: pierwotna jest zjawiskiem przemijającym

Rozwój fizyczny ucznia

Oburęczność - dodatkowa umiejętność czy wada rozwojowa?

. Zazwyczaj jest to jednak zjawisko przejściowe. Wiąże się ono z opóźnieniem rozwojowym nazywanym fachowo spowolnieniem procesu lateralizacji (...) lateralizacja, przyjrzyjmy się, jak przebiega ten proces. O tym, czy dziecko jest leworęczne, praworęczne czy oburęczne decyduje genotyp

Problemy w wychowaniu dziecka

Metoda Tomatisa

, która jest pomocna dla osób z zaburzeniami uwagi i lateralizacji słuchowej. W czym może pomóc stymulacja słuchowa i jak wygląda trening audio-psycho (...) Tomatisa duże znaczenie ma lateralizacja słuchowa, czyli dominacja czynnościowa jednego ucha. Prawidłowa lateralizacja słuchowa, według Tomatisa

Niepowodzenia szkolne

Problemy w nauce

albo słuchowe. U jeszcze innych dzieci obserwuje się zaburzenia lateralizacji i integracji sensorycznej. Bez względu na przyczynę problemów z nauką uczniowie (...) sensorycznej i lateralizacji prezentują szereg problemów szkolnych. Niektóre nie radzą sobie z matematyką, wykazując objawy dyskalkulii

Dysleksja

Diagnozowanie dysleksji

funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych, motorycznych, integracji sensomotorycznej, lateralizacji, orientacji w przestrzeni. Na tym etapie wykorzystuje (...) Figur Geometrycznych H. Spionek, Test Bender-Koppitz, Test Kreskowania Miry Stambak, próby eksperymentalne do badania lateralizacji czy słuchu

Brak koncentracji słuchowej

Kinezjologia edukacyjna

wysokie korzyści finansowe. Grabowska A., Nowe koncepcje lateralizacji funkcji w mózgu [w:] Domańska Ł., Borkowska A.R., (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ISBN 978-83-22728-16-1.

Dysleksja

Objawy dysleksji

układu nerwowego (OUN), np. z zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej, zaburzeń orientacji przestrzennej, zaburzeń lateralizacji czy dysfunkcji w pracy (...) , np. dysfunkcje w zakresie analizatora słuchowego, wzrokowego, zaburzenia wyobraźni przestrzennej, zaburzenia lateralizacji. Dysleksja wizualna

Rozwój intelektualny malucha

Metoda Dennisona

się na trzech głównych wymiarach: wymiarze lateralizacji (lewa i prawa półkula mózgu), wymiarze koncentracji (płat czołowy i pień mózgu) oraz wymiarze

Brak koncentracji słuchowej

Trening słuchu

, pedagogiki oraz terapii zajęciowej. Trening ten poprzedzony jest zawsze konsultacją laryngologiczną oraz testem uwagi i lateralizacji słuchowej

Rozwój emocjonalny malucha

Metoda Dobrego Startu

-motorycznych, np. słuchowych, wzrokowych, motorycznych, lateralizacji, orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, które zaburzają proces nabywania

Rozwój fizyczny przedszkolaka

Zdolności manualne

rączek i zaznacza się przewaga czynnościowa jednej dłoni (lateralizacja mózgu). Przedszkolak potrafi już znacznie więcej w zakresie motoryki małej

Dyskalkulia

Problemy z matematyką

ciała; zaburzenia lateralizacji; strach przed nauczycielem matematyki; częste opuszczanie lekcji matematyki; znaczne zaległości w opanowywaniu

Rozwój intelektualny malucha

Nauka pisania dla dzieci

dla siebie (zgodnie z lateralizacją). Istotne, by rodzic pokazał szkrabowi, jak prawidłowo powinno trzymać się ołówek oraz kontrolował napięcie

Dysleksja

Ćwiczenia dla dyslektyków

z różnych przyczyn, np. może rozwinąć się wskutek zaburzeń lateralizacji, dysfunkcji analizatora wzrokowego czy zaburzeń percepcji słuchowej. Uczeń (...) . Wyodrębnianie głosek w wygłosie, śródgłosie i nagłosie. Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie. Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji