Kolejne zmiany w zasiłkach rodzinnych

Z początkiem nadchodzącego roku obowiązywać zaczną nowe zasady dotyczące przyznawania zasiłków rodzinnych. Na zmianach skorzystają przede wszystkim te rodziny, które obecnie nie mają prawa do finansowego wsparcia z powodu nieznacznego przekroczenia progu dochodowego.

Od 1 stycznia 2016 roku w życie wchodzi projekt nowelizacji ustawy dotyczący świadczeń rodzinnych. Dzięki zasadzie „złotówka za złotówkę” rodziny, w których dochód na jednego jej członka przekroczy obowiązujące kryterium (od niedawna wynoszące 674 lub 764 złotych dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym), będą mogły korzystać z pomocy.

Polecane wideo:

Obecnie przekroczenie progu dochodowego jest równoznaczne z odebraniem prawa do zasiłku. Od stycznia pomoc nie będzie już odbierana, a stopniowo obniżana zgodnie z mechanizmem „złotówka za złotówkę”.

W myśl tej reguły wypłacana rodzicom suma zostanie pomniejszona o taką kwotę, o jaką dochód będzie większy od progu. Wraz z przekroczeniem kryterium o złotówkę kwota zapomogi będzie zatem zmniejszana dokładnie o złotówkę.

Mechanizm będzie działał do momentu, w którym różnica będzie wynosić mniej niż 20 złotych. Dopiero wówczas wypłata zasiłku będzie wsytrzymywana.

Nowe rozporządzenie dotyczy zarówno zasiłku rodzinnego, jak i dodatków (z tytułu urodzenia dziecka, samotnego sprawowania opieki nad dzieckiem, urlopu wychowawczego, wielodzietności, nauki i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego oraz nauki dziecka poza miejscem zamieszkania).

Na wsparcie domowego budżetu będą mogły liczyć także te rodziny, które już straciły możliwość pobierania zasiłku ze względu na zbyt wysoki dochód. Aby móc ponownie ubiegać się o świadczenie, wystarczy raz jeszcze złożyć odpowiedni wniosek.

1 listopada 2015 roku w życie weszła ustawa dotycząca zmiany progów dochodowych uprawniających do pobierania świadczenia rodzinnego oraz kwoty czterech spośród siedmiu dodatków do zasiłku. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat najnowszych kryteriów, jakie musi spełnić osoba starająca się o finansowe wsparcie tego typu.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Laktator

Nova2 • ostatni post 17 godzin temu

1
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Trwająca od dłuższego czasu walka ZUS-u z luką prawną, która dawała rodzicom możliwość otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, została (...) jeszcze w tej kadencji uda się przyjąć ustawę o świadczeniach rodzicielskich,...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

, dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica (...) w sprawie wypłaty świadczeń wypowiadają się w następujący sposób...

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. Becikowe jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez względu na status materialny,...

Świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

nie przysługuje w przypadkach, gdy:rodzice dziecka chcą pobierać świadczenie rodzicielskie w tym samym czasie na to samo dziecko;jedno z rodziców (...) uprawnione jest do otrzymania zasiłku macierzyńskiego;jedno z rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki rodzinne

się rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka oraz pełnoletnie osoby, które uczą się, ale nie pozostają na utrzymaniu rodziców na skutek ich śmierci (...) w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia. W...