Jest dobrze, ale może być lepiej

W 2015 roku umieralność okołoporodowa wynosiła w Polsce 4,43 promila. To poprawa w stosunku do roku 2014, gdy wskaźnik ten wynosił 4,96 promila.  

Dane te pochodzą ze sprawozdań rocznych dla Ministerstwa Zdrowia, które opracował prof. Michał Troszyński z Instytutu Matki i Dziecka.  

Polecane wideo:

Na poprawę standardów opieki perinatalnej wpływ mają wprowadzane systematycznie od wielu lat zmiany, których celem jest unowocześnienie położnictwa. Chodzi między innymi o szereg wskazań wydanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Nie bez znaczenia są również programy specjalizacyjne położników i neonatologów. Specjaliści są w stanie coraz szybciej i dokładniej wykryć wszelkie patologie i zapobiec komplikacjom, jakie mogą z nich wynikać.

Z początku i z końca

Są województwa, w których liczba zgonów płodów i zgonów niemowląt jest niższa od ogólnej wartości. Dotyczy to województw: zachodniopomorskiego (3,1 promila), lubelskiego (3,4 promila), warmińsko-mazurskiego (3,7 promila), podlaskiego (3,8 promila) i świętokrzyskiego (4 promile). Są jednak i takie regiony, gdzie umieralność okołoporodowa nadal jest wysoka. Najgorzej sytuacja przedstawia się w województwie łódzkim (5,7 promila), lubuskim (5,4 promila) i pomorskim (5,2 promila).

Rodzi się zatem pytanie, z czego wynikają takie rozbieżności, skoro standardy i akty prawne dotyczą wszystkich oddziałów położniczych w Polsce.

W pewnym stopniu odpowiedzi udzielił już raport NIK dotyczący opieki okołoporodowej, kóry ukazał się w lipcu. Kontrola ujawniła, że opracowane przez specjalistów zasady nie są wszędzie wdrażane. To sprawia, że umieralność okołoporodowa w tych szpitalach nie ulega zmniejszeniu.

Z kolei tam, gdzie standardy i prawne regulacje są przestrzegane rygorystycznie, efekty widać już dzisiaj. Dobrym przykładem jest tu województwo świętokrzyskie, które jeszcze kilka lat temu miało bardzo wysoki odsetek zgonów płodów i noworodków. Po wdrożeniu określonych wytycznych ten niechlubny wynik uległ znaczącej poprawie. W Świętokrzyskiem są oddziały położnicze na I poziomie referencyjności, gdzie w ciągu całego roku nie odnotowano żadnego zgonu.

Wspomniany poziom referencyjności oznacza stopień wyspecjalizowania oddziału. Szpitale o I stopniu referencyjności to najczęściej placówki miejskie lub rejonowe. Rodzić w nim powinny kobiety z ciążą niepowikłaną. W przypadku wystąpienia problemów lub w przypadku ciąży mnogiej powinny być one skierowane na odział o wyższym stopniu referencyjności, tam bowiem znajduje się specjalistyczny sprzęt. Taka procedura doskonale sprawdza się w krajach skandynawskich.

Skandynawski wzorzec

Wartość wskaźnika umieralności okołoporodowej, jaki osiągnęła Polska w 2015 roku, jest niewiele gorszy od wyniku, jaki uzyskały kraje skandynawskie. A to one uchodzą w Europie za wzorzec w tym zakresie.

Sukces skandynawskiego systemu opieki perinatalnej opiera się na scentralizowaniu ośrodków zajmujących się ciążą powikłaną i opieką nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi.

Specjaliści podkreślają jednak, że placówki medyczne w krajach nordyckich są zdecydowanie lepiej finansowane, a przy tym mają mniejszą liczbę pacjentów.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Komplikacje okołoporodowe
Komplikacje okołoporodowe

Pęknięcie macicy

Pęknięcie macicy należy do bardzo ciężkich i dramatycznych w skutkach, zarówno dla matki, jak i dziecka, powikłań porodu. Zdarza się ono stosunkowo rzadko, przeważnie u wieloródek między 30., a 40. rokiem życia. Pękniecie macicy może powstawać zarówno...

Komplikacje okołoporodowe

Poród z cukrzycą ciążową

z nich, szacuje się, że nawet 50%, umierało podczas przebiegu ciąży oraz porodu. Bardzo wysoka była też umieralność okołoporodowa ich dzieci! Cukrzyca (...) , gdy matka jest osobą drobną. Dzieci matek z cukrzycą przez swoją dużą masę...

Komplikacje okołoporodowe

Śmierć na porodówce

Śmierć na porodówce

, ale co roku pojawiają się doniesienia medialne o kobietach, które zmarły wskutek komplikacji okołoporodowych. Co jest przyczyną? Eksperci wymieniają kilka. Najczęściej zgon następuje w wyniku krwotoku, zakażenia, zatoru...

Komplikacje okołoporodowe

Poród po czterdziestce korzystny dla dzieci

Poród po czterdziestce korzystny dla dzieci

Z roku na rok rośnie liczba kobiet, które decydują się na urodzenie pierwszego dziecka po przekroczeniu 30. roku życia. Jednocześnie spada liczba młodych mam. Kobiety, które nie ukończyły 24 lata spodziewają się dzieci coraz rzadziej. Choć...

Komplikacje okołoporodowe

Co oznacza termin łożysko przodujące?

Co oznacza termin łożysko przodujące?

duże niebezpieczeństwo. Niestety, dzieci są znacznie bardziej narażone na wszelkie powikłania, włącznie ze zgonem w okresie okołoporodowym (...) . Po zakończeniu rozwoju najważniejszych narządów (około 37. tygodnia) albo przy...

Komplikacje okołoporodowe

Poród zabiegowy

Poród zabiegowy

w obliczu występujących komplikacji. Poród zabiegowy ma zapewnić szybkie przyjście na świat dziecka, aby nie doznało ono żadnych uszkodzeń

Komplikacje okołoporodowe

Zaburzenia pracy serca płodu

Badanie KTG, zwane także badaniem kardiotokograficznym, jest jednym z podstawowych badań w położnictwie. Pomaga ocenić stan płodu. Wykonywane jest w odniesieniu do czynności skurczowej macicy. Poddawane są mu kobiety w zaawansowanej ciąży. Sprawdź,...

Komplikacje okołoporodowe

Starali się o dziecko 17 lat. Wciąż muszą o nie walczyć

Starali się o dziecko 17 lat. Wciąż muszą o nie walczyć

Sukces po 17 latach Kaleb Griffin w dniu narodzin był prawdopodobnie najmniejszym noworodkiem w Stanach Zjednoczonych. Urodził się w 24. tygodniu ciąży i ważył niemalże 680 gramów. Jego historia poruszyła cały świat. Dana Griffin-Graves i jej mąż Arkel...