Interpretacja skrótów USG

Badanie USG jest najważniejszym i najdokładniejszym badaniem służącym ocenie rozwoju płodu w łonie matki. Pozwala ono uwidocznić zarówno pęcherzyk ciążowy, zarodek, jak i płód. Umożliwia wykonanie dokładnych pomiarów dziecka oraz pozwala na uwidocznienie jego narządów wewnętrznych, co jest wykorzystywane w ocenie prawidłowego wzrastania płodu oraz w diagnostyce wad rozwojowych. Tak szerokie możliwości badania USG oraz bezpieczeństwo jego stosowania sprawiają, że zwykle jest ono wykonywane w trakcie ciąży wielokrotnie, choć według wytycznych wystarczają w zupełności trzy badania w całym przebiegu ciąży (między 11. a 14. tygodniem, między 18. a 22. tygodniem oraz po 30. tygodniu). W zależności od wieku ciążowego ocenia się inne elementy struktur zarodka i płodu oraz wykonuje odmienne pomiary. Wszystkie te wyniki są umieszczone na zdjęciach oraz w opisie badania USG. Zwykle jednak stosowane są tam różnorodne skróty, które osobie niezwiązanej z medycyną trudno jest rozszyfrować i zinterpretować ich znaczenie. Warto więc zapoznać się z najważniejszymi z nich.

Polecane wideo:


Interpretowanie skrótów USG

Badanie USG jest najważniejszym i najdokładniejszym badaniem służącym ocenie rozwoju płodu w łonie matki.

Częste skróty USG

 • GS – średnica pęcherzyka ciążowego – pęcherzyk ciążowy można uwidocznić dopochwowym badaniem USG już w 4. tygodniu ciąży; ma on wtedy średnicę około 3-4 mm i wzrasta codziennie o mniej więcej 1,1 mm; na podstawie jego wielkości można oszacować wiek ciążowy, natomiast stwierdzenie jego zbyt powolnego przyrastania może świadczyć o zaburzonym rozwoju jaja płodowego i zagrażającym poronieniu.
 • YS – pęcherzyk żółtkowy – ważna struktura dla życia zarodka widoczna w badaniu USG między 6. a 12. tygodniem ciąży; podczas badania mierzy się jego średnicę.
 • NT – przezierność karkowa – ocenę przezierności karkowej dokonuje się między 11. a 14. tygodniem ciąży; zbyt duża wartość tego parametru jest związana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zespołu Downa.
 • NB – kość nosowa – ocena budowy kości nosowej płodu jest dokonywana łącznie z badaniem przezierności karkowej między 11. a 14. tygodniem ciąży; jej nieprawidłowa budowa podobnie jak zbyt duża przezierność karkowa może występować w zespole Downa.
 • FHR – częstość akcji serca płodu – można ją ocenić już od 6. tygodnia ciąży, ale zwykle dokonuje się tego podczas pierwszego badania USG pomiędzy 11. a 14. tygodniem; prawidłowo waha się między 100. a 140. uderzeń na minutę, a wartości nieprawidłowe mogą się wiązać z ryzykiem wad serca lub zagrożeniem dla płodu.
 • AFI – wskaźnik płynu owodniowego – jest to wskaźnik obliczany przy wykorzystaniu badania USG określający w przybliżeniu ilość wód płodowych; wartość prawidłowa obliczana jest na podstawie siatek centylowych, wartości poniżej normy świadczą o małowodziu, natomiast wartości powyżej normy o wielowodziu.

Inne skróty USG

 • CRL – długość ciemieniowo-siedzeniowa – jest to odległość mierzona od czubka głowy do kości ogonowej; pomiar ten jest wykonywany między 6. a 14. tygodniem ciąży i służy najdokładniejszej ocenie wieku ciążowego; uzyskany wynik porównuje się do siatek centylowych.
 • BPD (wymiar dwuciemieniowy główki płodu), HC (obwód główki płodu), CER lub TCD (wymiar poprzeczny móżdżku), LV (szerokość komory bocznej mózgu) oraz OFD (wymiar potyliczno- czołowy) – parametry te mierzy się w badaniu USG między 18. a 22. tygodniem ciąży; służą one ocenie wieku ciążowego oraz diagnostyce nieprawidłowości, jak na przykład wodogłowie u płodu.
 • FL (długość kości udowej) oraz AC (obwód brzucha) – kolejne parametry służące ocenie wieku ciążowego i wzrastania płodu oceniane w II trymestrze ciąży.
 • AUA (średni wiek ciąży według USG), EDD lub TP (przybliżona data porodu, termin porodu), EFW (przybliżona waga płodu) – dane te szacuje się właśnie na podstawie wymienionych wcześniej wymiarów zarodka czy płodu; są one stosunkowo dokładne, a błąd pomiaru nie jest zbyt duży.
 • OM lub LMP- ostatnia miesiączka/data ostatniej miesiączki.

Do rzadziej wykorzystywanych skrótów USG należy APAD (przednio-tylny wymiar brzucha), APTD (przednio-tylny wymiar klatki piersiowej), IOD (odległość międzygałkowa wewnętrzna), OOD (odległość międzygałkowa zewnętrzna), TAD (wymiar poprzeczny brzucha), TIB (długość kości piszczelowej), TTD (poprzeczny wymiar klatki piersiowej), ULNA (długość kości łokciowej). W przypadku USG z funkcją Doppler używa się także skrótu MCA (tętnica środkowa mózgu), PI (wskaźnik pulsacji naczyniowej), RI (wskaźnik oporności naczyniowej), S/D (stosunek skurczowo/rozkurczowy),UA (tętnica pępowinowa).

Magdalena Pikul, ponad rok temu

USG ciążowe

Komentarze

dyskusje na forum

ciaza

gosia1.9 • ostatni post 2 tygodnie temu

1
Artykuły Interpretacja skrótów USG
Interpretacja skrótów USG

USG 4D

USG 4D to (//parenting.pl/portal/trojwymiarowe-usg) w czasie rzeczywistym, co oznacza możliwość obserwacji dziecka, jego położenia w łonie matki (...) i jego reakcji, w konkretnym momencie. Kobieta poddająca się badaniu...

Interpretacja skrótów USG

Interpretowanie skrótów USG

Interpretowanie skrótów USG

Badanie USG jest najważniejszym i najdokładniejszym badaniem służącym ocenie rozwoju płodu w łonie matki.

Interpretacja skrótów USG

Karta ciąży i skróty USG

immunologlobulin, np. toksoplazmozy czy różyczki Oznaczenia na USG ciąży Lekarze opisują wyniki skrótami. Rozszyfrowanie ich pozwoli Ci lepiej (...) zrozumieć wynik badania.Skróty USG: GS lub GSD...

Interpretacja skrótów USG

USG 2D

(//parenting.pl/portal/usg-ciazy) należy do rutynowych procedur, którym poddawane są kobiety spodziewające się dziecka. Badanie USG 2D pozwala ocenić (...) -30 minut i przynosi wiarygodne wyniki. Lekarze podkreślają,...

USG genetyczne

Kiedy zrobić USG genetyczne?

Kiedy zrobić USG genetyczne?

USG genetyczne to bardzo dokładne badanie USG (USG 3D, USG 4D lub USG kolorowe). Jest to badanie skupione na wykryciu ewentualnych wad genetycznych u płodu.

Interpretacja badań USG

USG 3D

USG 3D to (//parenting.pl/portal/trojwymiarowe-usg), umożliwiające zobaczenie twarzy i ciała dziecka przez rodziców prawie tak, jak widoczne byłyby (...) na zdjęciu. Wielu psychologów uważa, że USG 3D...

Badanie stawów biodrowych

USG stawów biodrowych u niemowląt

Badanie (//parenting.pl/portal/interpretacja-skrotow-usg) stawów biodrowych to bezpieczne i bezbolesne badanie, które wykorzystuje fale dźwiękowe (...) . Czarno-białe zdjęcia pokazują wewnętrzne struktury biodra, w tym...

Choroby i dolegliwości malucha

USG dziecka

/portal/interpretacja-badan-usg), czyli badania wykorzystującego fale ultradźwiękowe. Badanie USG obrazuje tkanki miękkie, można więc za jego pomocą zbadać (...) USG dziecka to wyjątkowo...

Interpretacja badań USG

USG ciąży

Badania USG na szeroką skalę dostępne są od lat 80. XX wieku. Pomimo to, ze względu na swą dość dużą precyzyjność, stosunkowo niskie koszty (...) . Badanie USG jest uznawane za rutynowe w czasie ciąży. Powinno być...