Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Gazometria krwi

Gazometria krwi to badanie krwi tętniczej, pobranej z tętnicy promieniowej lub udowej, albo krwi kapilarnej, pobranej z opuszki palca czy płatka ucha. Krew dzięki heparynie nie krzepnie, a dzięki temu, że nie ma kontaktu z powietrzem, jest niezanieczyszczona. Gazometria krwi pozwala na zbadanie równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie oraz ilości tlenu we krwi.

Kiedy stosuje się gazometrię krwi?

Badanie gazometryczne krwi jest zwykle zalecane, kiedy objawy u danej osoby sugerują zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie oraz niewystarczającą ilość tlenu we krwi. Objawy te to na przykład:

Oprócz tego, badanie gazometryczne zleca się także w przypadku innych badań, takich jak:

  • badanie poziomu kreatyniny, aby dokładniej zbadać funkcjonowanie nerek,
  • badanie elektrolitów, aby dokładniej zbadać równowagę kwasowo zasadową i elektrolitową w organizmie,
  • badanie poziomu glukozy we krwi, ponieważ jej nieprawidłowym wartościom często towarzyszą odchylenia w gazometrii.

Jest także stosowane u osób cierpiących na choroby nerek, choroby metaboliczne oraz choroby układu oddechowego, aby monitorować stan chorego. Gazometria krwi jest stosowana w przypadku urazu głowy lub szyi. Tego typu urazy mogą zaburzyć oddychanie, dlatego takie badanie jest często konieczne. Zaburzenie oddychania może także nastąpić w przypadku długotrwałej narkozy, szczególnie przy operacjach kardiochirurgicznych lub operacjach mózgu. Gazometria jest także bardzo ważna w przypadku podawania choremu tlenu (sztucznej wentylacji), aby ocenić jego skuteczność.

U płodów stosuje się gazometrię krwi pępowinowej. Jest to badanie przeprowadzane w przypadku podejrzenia, że dziecko ma problemy z oddychaniem.

Co bada gazometria krwi?

Gazometria bada kilka różnych czynników, które pozwalają ocenić również równowagę kwasowo-zasadowej wewnątrz organizmu. Szczególnie ważny jest jednak pomiar ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi, który wyznacza stopień natlenowania tkanek.

Skala pH oznacza kwasowość lub zasadowość wewnątrz organizmu. Woda ma pH wynoszące 7, podczas gdy krew w zdrowym organizmie bez zaburzeń wodno-elektrolitowych powinna mieć około 7,35-7,45. Jest to pH lekko zasadowe.

Ciśnienie parcjalne tlenu we krwi (inaczej ciśnienie cząstkowe) oznacza się za pomocą pO2. Norma dla tej wartości to 70-116 mmHg. Natomiast ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla to pCO2, i w tym przypadku norma wynosi 35-45 mmHg.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na równowagę kwasowo-zasadową w organizmie jest HCO3, czyli stężenie molowe jonów wodorowęglanowych. Norma mieści się między 22 a 26 mmol/l.

SpO2, czyli saturacja powinna wynosić 95-99 proc. Saturacja oznacza nasycenie badanej krwi gazami, przede wszystkim tlenem. Wartość nasycenia krwi tlenem jest niższa dla palaczy. W przypadku wartości poniżej 90 proc. występuje niedotlenienie tkanek. Może być ono wywołane niedokrwistością, astmą, zapaleniem płuc, pylicą. W takich przypadkach występuje także sinica płucna, która ustępuje przy oddychaniu czystym tlenem.

BE na wyniku badań oznacza zapas lub niedobór zasad w organizmie. Norma wynosi +/- 2,5 mEq/l.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Badanie serca u noworodka
Badanie serca u noworodka

Cewnikowanie serca

Cewnikowanie serca to inwazyjne badanie kardiologiczne, które pozwala na bezpośredni pomiar ciśnienia w jamach serca i w wychodzących z niego dużych naczyniach krwionośnych. Badanie umożliwia również określenie stopnia wysycenia krwi tlenem. Cewnikowanie...

Badanie serca u noworodka

Szmery w sercu

Podczas osłuchiwania dziecka w czasie rutynowej kontroli dość często stwierdza się słyszalne szmery w sercu. W większości przypadków nie mają one podłoża patologicznego, jednak zawsze wymagają konsultacji kardiologicznej w celu wykluczenia wady serca. Co...

Morfologia

Płytki krwi

Płytki krwi, czyli trombocyty, są badane w każdej morfologii krwi. Ich ilość wpływa na zaburzone, zbyt słabe krzepnięcie krwi (kiedy trombocytów jest zbyt mało) lub jej nadmierną k

Morfologia

Krzepliwość krwi

Krzepliwość krwi jest oceniana w badaniu nazywanym koagulogramem. Ocena krzepliwości krwi przed planowaną ciążą jest bardzo ważna, ponieważ pozwala zapobiegać wielu problemom związ

Dziecięce choroby

Konflikt krwi

Konflikt serologiczny pojawia się w momencie, gdy po raz pierwszy niewielka ilość krwi dziecka dostaje się do krwiobiegu matki. Dochodzi do niego w wyniku przecieku płodowo-matczynego. Zwykle ma miejsce dopiero w momencie porodu z racji występowania bariery...

Zdrowie dziecka

Badanie krwi u niemowląt

Badanie krwi jest jednym z podstawowych badań przesiewowych, które pozwalają ustalić, czy dziecko nie jest dotknięte jedną z wielu istniejących chorób. Analiza próbki krwi noworodk

Morfologia w ciąży

Płytki krwi w ciąży

Płytki krwi to inaczej trombocyty (PLT). Są to komórki, które odpowiadają za krzepnięcie krwi, co jest niezmiernie istotne w przypadku porodu siłami natury albo w czasie cesarskieg

Poziom glukozy

Poziom glukozy we krwi

Aby określić poziom glukozy we krwi, konieczne jest wykonanie specjalnego testu. Badanie poziomu cukru przeprowadza się zazwyczaj na czczo, pobierając krew z okolic łokcia lub dłon

Grupa krwi i czynnik Rh

Badanie grupy krwi

Badanie grupy krwi

Badanie grupy krwi może mieć ogromne znaczenie dla zdrowia i życia człowieka. Znajomość grupy krwi pozwala na bezpieczne wykonanie transfuzji krwi, gdy dojdzie do jej znacznej utra

Krew pępowinowa

Dni Krwi Pępowinowej

Właśnie rozpoczyna się trzecia edycja akcji społecznej „Dni Krwi Pępowinowej”. Jest to inicjatywa Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM), która uzyskała wsparcie