donosicielstwo

Problemy w wychowaniu dziecka

Jak postępować z małym skarżypytą?

). Nie pomoże to dowiedzieć się dziecku, jak inaczej można było rozwiązać **nieporozumienie z rówieśnikami**. ## Skarga czy bezradność? Donosicielstwo (...) z dzieckiem, zastanówmy się, czy nasza postawa jako rodziców nie sprzyja kształtowaniu u dziecka nawyku donosicielstwa. Być może maluch, (https