delacja chromosomu

Badania po poronieniu

Badania kariotypu

Badania kariotypu to badania wykonywane m.in. w celu ustalenia przyczyny poronienia. Nieprawidłowości w budowie chromosomów przynajmniej jednego (...) wykonane zarówno u kobiety, jak i mężczyzny. Co to jest kariotyp i po co jest wykonywane badanie kariotypu? Kariotyp to zestaw chromosomów w każdej

Biopsja kosmówki

Talasemia w późnej ciąży

Talasemia alfa to mutacja genów ABA1 i HBA2 i łączy się z delecją chromosomu 16p. Tego typu mutacje powodują zmniejszoną produkcję globiny alfa

Przyczyny poronienia

Czynniki genetyczne

Czynniki genetyczne, których większość stanowią zaburzenia w obrębie liczby lub struktury chromosomów, są najczęstszą przyczyną poronień samoistnych (...) chromosomów występują częściej w przypadku poronień we wczesnym etapie ciąży i stanowią w tym okresie ich główną przyczynę. Przyczyny zaburzeń

Badania prenatalne

Test NIFTY

-A, pozwalającym określić u płodu ryzyko nieprawidłowej liczby chromosomów. Takie wady zdarzają się relatywnie często i występują losowo, czyli każda (...) diagnozowanych wad genetycznych - trisomii: 21 chromosomu (zespół Downa), 18 chromosomu (zespół Edwardsa), 13 chromosomu (zespół...

Dziecięce choroby

Zespół Edwardsa

człowieka zawiera dwadzieścia trzy pary chromosomów, które są dziedziczone po obojgu rodzicach. W ludzkich komórkach rozrodczych każdy ma dwadzieścia trzy (...) chromosomy, a dodatkowy materiał z osiemnastu chromosomów, uzyskanych po zapłodnieniu, jest odpowiedzialny za występowanie zespołu Edwardsa....

Planowanie płci dziecka

Od czego zależy płeć dziecka?

. Występują one w dwóch rodzajach: z chromosomem X i chromosomem Y. Jeśli do komórki jajowej, która posiada chromosom X dotrze chromosom X - urodzi (...) , która przenosi męskie chromosomy jest niewielka i krucha, ale bardzo szybka. Dla kontrastu, sperma z żeńskimi...

Zagrożenia ciąży po 35 r.ż.

Zespół Pataua

Zespół Pataua, czyli trisomia chromosomu 13, jest najrzadziej występującą trisomią. Znacznie bardziej powszechny jest zespół Downa (trisomia (...) chromosomu 21) oraz zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18). Dodatkowa kopia chromosomu 13 u dzieci z zespołem Pataua powoduje poważne...

Planowanie płci dziecka

Metoda Selnas

. Na jakiej zasadzie działa metoda Selnas? Komórki ludzkiego ciała zawierają w swoich jądrach 23 pary chromosomów. Pierwsze 22 kodują cechy (...) i funkcjonowanie organizmu, a ostatnia para to chromosomy warunkujące płeć. Jeśli są identyczne (XX), oznaczają płeć żeńską, jeśli różne (XY) płeć męską. Komórki

Niewydolność jajników

Dysgenezja gonad

się z innymi chorobami (o których poniżej), a jest związana jedynie z niewykształceniem się gonad. Organizacja chromosomów jest wtedy normalna (...) istnieje dodatkowy chromosom X. Wada ta występuje u mężczyzn. Oprócz dysgenezji gonad i niepłodności, osoby cierpiące na zespół Klinefeltera

Zdrowie dzieci

Wykształcenie mamy ma wpływ na zdrowie jej dziecka

na zmniejszoną ochronę chromosomów i to jeszcze przed narodzeniem - wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie naukowym dotyczącym perinatologii (...) „Journal of Perinatology". Końcowe części chromosomów są chronione przez element strukturalny zwany telomerem, który przypomina plastikowe końcówki

Rodzina

Trzy mity o poronieniu

fizjologicznej albo bloczku parafinowym. Analiza materiału z poronienia może np. ujawnić obecność nieprawidłowości w liczbie chromosomów dziecka. Taka diagnoza (...) mogą z bliska zobaczyć, jak wyglądają chromosomy obojga rodziców i na tej podstawie stwierdzić, czy występują w nich zmiany, które mogły przerwać ciążę

Noworodek

Na świat przyszedł chłopiec bez oczu

i może występować z wadami rozwojowymi. Przyczyną może być mutacja genów lub abberacja chromosomów. Niektóre badania wskazują na rozwój anoftalmii

Rozwój niemowlęcia miesiąc po miesiącu

Niemowlę z zespołem Downa

Zespół Downa to choroba genetyczna spowodowana trisomią chromosomu 21., której oprócz charakterystycznych cech dymorficznych towarzyszą różne (...) Downa Zespół Downa, czyli trisomia 21. chromosomu (dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze), skutkuje zmianami fenotypowymi, które manifestują

Dziecięce choroby

Upośledzenie umysłowe

, gdyż można wskazać specyficzny defekt wywoływany przez czynniki genetyczne. Tak się dzieje w przypadku zespołu Downa, w którym trisomia chromosomu 21 powoduje (...) , jak: zespół Angelmana, stwardnienie guzowate, zespół Pataua, zespół kociego krzyku, zespół łamliwego chromosomu X, zespół Retta, autyzm

Badania w ciąży

Opieka prenatalna w ciąży

i 50% z genów ojca. Geny ułożone są w strukturach zwanych chromosomami. W ludzkiej komórce znajduje się 23 pary chromosomów, czyli 46 chromosomów (...) są: u kobiet powyżej 35. roku życia, gdy w poprzedniej ciąży wystąpiła trisomia 21, aberracje chromosomów płciowych, wady ośrodkowego...

Biopsja kosmówki

Talasemia

to mutacja genów ABA1 i HBA2 i łączy się z delecją chromosomu 16p. Tego typu mutacje powodują zmniejszoną produkcję globiny alfa. W związku z tym, pojawia (...) wywołaną niedoborem żelaza, ze względu na to, że występuje bardzo rzadko. Talasemia beta jest wywołana mutacją genu HBB chromosomu 11. W zależności

Test PAPP-A

Zespół Turnera

szczątkowych jajników. Polega on na całkowitym lub częściowym braku jednego z chromosomów X w komórkach organizmu (wszystkich lub tylko ich części (...) nasilenie w zależności od tego, jak dużej części chromosomu X brakuje. Choroby i wady przy zespole Turnera Dość duży odsetek chorych na zespół Turnera

Zdrowie przedszkolaka

Dziewczynka ze stali - cierpi na jedną z najrzadszych chorób na świecie

na bardzo rzadkie schorzenie wrodzone - delecję chromosomu 6, czyli utratę niewielkiego fragmentu DNA. Na świecie do tej pory odnotowano jedynie 100 (...) na normalne traktowanie. Pragnie, by jak najwięcej osób miało świadomość istnienia chorób wywołanych przez mutacje chromosomu 6, dlatego wstąpiła do grupy

Przezierność karkowa

Zespół Pradera-Williego

Zespół Pradera-Williego jest spowodowany zaburzeniem genetycznym chromosomu 15. Dotyka jedno dziecko na 12-15 tysięcy, przy czym występuje zarówno

Maluch

Te choroby psychiczne można odziedziczyć

. Wyróżniono nawet kilka genów, które znajdują się na chromosomach, które powodują chorobę. Są to geny, które odpowiadają za rozwój tkanki mózgowej

Przyczyny poronienia

Co powoduje poronienie?

z częstszych przyczyn poronień, zwłaszcza sporadycznych. Polegają na nieprawidłowej budowie lub liczbie chromosomów. Człowiek posiada ich 46 (23 pary (...) dodatkowego chromosomu, czyli ogółem jest ich 47, jak np. w zespole Downa, w którym są 3 chromosomy, 21 par). Wady genetyczne mogą się pojawić

Poronienie

Badania po poronieniu

matczynego chromosomu X, delecje czy inwersje chromosomów. Zdarza się jednak, że dochodzi do nich przy zupełnie prawidłowym materiale genetycznym

Kalendarz ciąży

Nieprawidłowości w obrębie płodu

to trisomie, czyli występowanie dodatkowego chromosomu w komórkach ciała. Zagadnienie to jest jednak złożone i nie zawsze nieprawidłowości w obrębie (...) chromosomów to przyczyny przedwczesnego zakończenia ciąży. Jedna z teorii głosi, że poronienie może wynikać z działania układu odpornościowego matki

Badania w ciąży

Badania prenatalne w 2 trymestrze ciąży

na wykrycie nieprawidłowości chromosomowych (najczęściej wykrywynay jest zespół Downa i Trisomia 21 chromosomu), wad cewy nerwowej (np. mukowiscydoza (...) ocena wieku ciąży. Niski poziom AFP oraz nieprawidłowe wskaźniki hCG i estriolu mogą wskazywać na choroby chromosomów. Test potrójny wykorzystywany

Zakażenia i stany zapalne

Azoospermia

i spowodowana mutacjami genu AZF znajdującego się na długim ramieniu chromosomu Y. Spis treści Badanie nasienia w kierunku niepłodności Azoospermia (...) odcinka genu AZF znajdującego się na długim ramieniu chromosomu Y (delecje genu AZF-a - mężczyzna nie produkuje w ogóle plemników, delecje genu AZF-b

Badania przed ciążą

Kiedy wykonać badania genetyczne?

Badanie genetyczne to analiza materiału genetycznego (DNA) danej osoby. DNA to związek chemiczny występujący w chromosomach, który zawiera informacje (...) o indywidualnych cechach człowieka. Badanie genetyczne może poddać analizie same geny, markery genetyczne lub całe chromosomy. W zależności

Dziecięce choroby

Hemofilia

. Dziedziczenie hemofilii Dziedziczenie hemofilii jest sprzężone z płcią, a konkretnie z chromosomem X. Dziecko może być chore lub być nosicielem (ryzyko wynosi

Badania w ciąży po 35 r.ż.

Biopsja kosmówki

na wskazania medyczne. Pobrany materiał wysyłany jest do laboratorium w celu dokonania dokładnej i szczegółowej analizy. Bezpośrednia analiza chromosomów płodu

Zaburzenia pracy serca płodu

Bradykardia płodu

się u dzieci, które cierpią na trisomię 18 pary chromosomów (czyli zespół Edwardsa). Wady serca, które powodują bradykardię, powinny być jak najszybciej

Zaburzenia pracy serca płodu

Tachykardia płodu

chromosomów) oraz zespół Turnera (występujący tylko u dziewczynek). Niestety, płody z zespołem Turnera w większości ulegają poronieniu, a w przypadku

Test potrójny

Test podwójny

jest dwukrotnie wyższy niż normalnie, sugeruje to zespół Downa. Zespół Edwardsa (trisomia chromosomu 18) natomiast wywołuje obniżenie poziomu gonadotropiny. Sam

Poronienie

Fakty i mity na temat poronienia

czy nieprawidłowościami w obrębie struktury chromosomów. To ważna informacja dla tych pań, które obwiniają się o utratę dziecka. Aktywność fizyczna

Włosy w ciąży

Trwała w ciąży

może spowodować uszkodzenia ich chromosomów oraz raka. Istnieją opinie naukowców mówiące o ryzyku, że część substancji chemicznych działających na skórę głowy

Dziecięce choroby

Niezwykła sesja dzieci z zespołem Downa

, która ich dotknęła (zespół Downa wywołany jest dodatkowym chromosomem 21). Takie dzieci rozwijają się z pewnym opóźnieniem, jednak rozpoczęta odpowiednio

Dziecięce choroby

Zespół Beckwitha-Wiedemanna

schorzeniu towarzyszy defekt chromosomu 11. Do objawów tej choroby należą: defekty ściany jamy brzusznej - przepuklina pierścienia pępkowego

Pierwsza pomoc dla dziecka

Małe serce, które przestaje bić

wewnętrznych, układu moczowego, dopiero po pięciu latach doczekało się nazwy - Zespół Grouchy'ego! Choroba genetyczna 18 chromosomu, która sprawia

Niepłodność kobiet

Niewydolność jajników

niedoczynności jajników. Jej przyczyną są zaburzenia chromosomów płciowych. Tego typu schorzeniem jest czysta dysgenezja gonad z kariotypem 46,XO. Osoba

Aktualności

Pomóżmy Wani w walce z białaczką!

wysysa życie z dziecka. Rak krwi, spowodowany jest uszkodzeniem jednego chromosomu. W wypadku naszego syna siódmego. To powoduje, że szpik kostny

Badania w ciąży po 35 r.ż.

Test potrójny

na możliwość wystąpienia u płodu rozszczepu kręgosłupa, a także podwyższonego ryzyka wad genetycznych, takich jak trisomia chromosomu 18 (dochodzi do obniżenia

Poronienie

Przyczyny poronienia

: wady genetyczne płodu - polegają na nieprawidłowej budowie lub liczbie chromosomów. Mogą się pojawić w trakcie zapłodnienia lub wkrótce

USG genetyczne

Kiedy USG genetyczne?

), takich jak: zespół Downa, zespół Edwardsa, zespół Pataua, zespół XXX (trisomia chromosomu X). Badanie powinny wykonać kobiety, które chorowały

Dziecięce choroby

Zespół Downa

Zespół Downa to zespół cech charakterystycznych, spowodowanych obecnością w każdej komórce organizmu dodatkowego chromosomu 21 (jest to tzw. Trisomia

Zdrowie dzieci

5-letni chłopiec waży 77 kilogramów!

długiego ramienia, pochodzącego od ojca, chromosomu 15. Czym się charakteryzuje? Chorzy mogą jeść bez końca. Nie czują uczucia sytości, ciągle

Dziecięce choroby

Wywalczyć serca bicie...

chromosomów organizm Błażeja skomplikował cały dotychczas przez nas poznany plan leczenia tego typu wad. Pod wielkim znakiem zapytania stały