co to jest adrenoleukodystrofia

Poród

Krew pępowinowa

z zaburzeniami lub brakiem funkcji enzymów, adrenoleukodystrofia, mukolipidoza II, choroba Krabbego, choroba Gauchera, choroba Niemanna-Picka