co to jest adrenoleukodystrofia

Poród

Krew pępowinowa

rozrostowe układu chłonnego, choroby fagocytów, choroby związane z zaburzeniami lub brakiem funkcji enzymów, adrenoleukodystrofia, mukolipidoza