Brak postępu drugiego etapu porodu

Brak postępu drugiego etapu porodu to powikłanie porodu, które często wymaga interwencji lekarskiej, farmakologicznej lub chirurgicznej. Zatrzymany poród w drugiej fazie ma miejsce wtedy, kiedy druga faza porodu trwa dłużej niż 2 godziny u pierworódek, i 1 godzinę u wieloródek, przy czym norma ta wydłuża się o godzinę, jeśli zostało podane znieczulenie zewnątrzoponowe.

Polecane wideo:

1. Drugi etap porodu

Istnieją cztery fazy porodu, które różnią się od siebie czasem trwania i przebiegiem:

  • pierwsza faza porodu - regularne skurcze macicy i rozwieranie się szyjki;
  • druga faza porodu - maksymalne rozwarcie szyjki i faza skurczów partych, co oznacza, że w tej fazie kobieta prze, aby dziecko mogło przyjść na świat;
  • trzecia faza porodu - urodzenie łożyska i błon płodowych;
  • czwarta faza porodu - okres poporodowy, obkurczanie macicy.

Drugi etap porodu to najważniejsza jego część, to wtedy dziecko przychodzi na świat. Kobieta odczuwa skurcze, podczas których musi przeć, aby dziecko mogło przyjść na świat. Początek tej fazy ocenia się na różne sposoby: może to być rozwarcie sięgające 8 cm, ale także pojawienie się purpurowej linii między kolanem a stawem skokowym czy zmiana barwy głosu rodzącej.

2. Tempo porodu w drugiej fazie

Uznaje się, że druga faza porodu powinna trwać około 2 godzin u kobiet, które rodzą po raz pierwszy, i pół godziny u kobiet, które pierwszy poród mają już za sobą. Trzeba jednak zachować ostrożność w stosowaniu tego typu "norm". Poród jest bardzo indywidualnym procesem, szczególnie, jeśli chodzi o jego tempo i rytm. Odstępstwa od normy nie muszą być patologią i nie są wskazaniem do sztucznego przyspieszania porodu. To, że poród trwa dłużej nie jest niczym złym, dopóki stan kobiety i dziecka jest dobry. Powolny poród może być wywołany pewnymi komplikacjami okołoporodowymi, dlatego może być uznawany za niebezpieczny. Jeśli jednak takie jest po prostu tempo porodu, nie jest to powodem do niepokoju.

Tempo porodu było oceniane na podstawie tzw. "wykresu Friedmana". Średnie rozwarcie według tego wykresu powinno wynosić 1 cm na godzinę. Obecnie ocenia się, że w przypadku prawidłowych porodów, rozwarcie może się zwiększać o 0,3-0,5 cm na godzinę, i nie jest to patologia, ani patologiczny poród powolny.

Za brak postępu porodu uznaje się 2. fazę porodu trwającą ponad 2 godziny u kobiet, które wcześniej nie rodziły, i ponad 1 godzinę u wieloródek. W przypadku zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego, prawidłowy czas trwania porodu wydłuża się o godzinę u pierworódek i wieloródek. Tym ograniczeniom czasowym powinien towarzyszyć także brak przesuwania się dziecka w kanale rodnym, aby uznać poród za zatrzymany.

3. Sposoby na przyspieszenie porodu

Najlepszym sposobem na przyspieszenie porodu i zmniejszenie ryzyka powikłań okołoporodowych jest rozluźnienie się kobiety. Stres i towarzyszący mu wysoki poziom adrenaliny hamuje wydzielanie oksytocyny, hormonu niezbędnego do porodu. Napięcie i strach kobiety może być łagodzony dzięki obecności bliskiej jej osoby przy porodzie, wcześniejszym "oswojeniu się" z miejscem porodu oraz rozmowie z osobą, która będzie obierała poród. Pomaga także muzyka, przyjazne otoczenie, masaż czy przyjazne podejście ze strony personelu medycznego.

Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Brak postępu drugiego etapu porodu
Brak postępu drugiego etapu porodu

Granice postępu porodu

Granice postępu porodu

Krzywa Friedmana to specjalna krzywa, stosowana przez wiele lat w położnictwie, wyznaczająca czasowe granice postępu porodu.

Brak postępu drugiego etapu porodu

Krzywa Friedmana

Krzywa Friedmana

BRAK POSTĘPU PORODU (łac. dystocia) Interwencji medycznej wymagają sytuacje, w których: tempo rozwierania się szyjki macicy (...) Krzywa Friedmana to specjalna krzywa, stosowana...

Wskazania do cesarskiego cięcia

Cesarskie cięcie - wskazania

Cesarskie cięcie - wskazania

nadnercza) oraz obciążony wywiad położniczy (wskazanie względne). Do tego należy uwzględnić: brak postępu porodu, stan przedrzucawkowy, rzucawkę

Cesarskie cięcie

Kiedy wybrać cesarskie cięcie?

Kiedy wybrać cesarskie cięcie?

, które pojawiają się podczas ciąży, należy wymienić: brak postępu porodu, stan przedrzucawkowy, rzucawkę oraz dysproporcję między płodem a kanałem rodnym (...) Cesarskie cięcie Niestety częste jest zjawisko,...

Objawy porodu przedwczesnego

Wody mi odeszły!

Wody mi odeszły!

Odejście wód płodowych często zwiastuje początek porodu. Choć fizjologiczna, czyli najbardziej naturalna sytuacja zachodzi wtedy, gdy pęcherz płodowy pęknie na samym początku drugiego okresu porodu.

Rozwój malucha

Fakty i mity o bliźniętach

Fakty i mity o bliźniętach

Ciąża mnoga = większe ryzyko przedwczesnego porodu Organizm kobiety jest przygotowany na ewentualność ciąży, ale nawet ta pojedyncza stanowi (...) problemów zdrowotnych (np. cukrzycy) oraz przedwczesnego porodu. Ponadto...

Sposoby wywoływania porodu

Przyspieszanie porodu

Przyspieszanie porodu

Naturalne przyspieszenie porodu bywa pomocne w przypadku ciąży przenoszonej, czyli wtedy, kiedy mija wyznaczony przez lekarza termin porodu.

Komplikacje okołoporodowe

Wycieńczenie porodowe

działania. Na początku należy wykluczyć jako przyczynę braku postępu porodu dysproporcję między budową miednicy rodzącej, a wielkością płodu. Następnie (...) Wycieńczenie porodowe to stan, w którym w...

Zalety porodu naturalnego

Aktywny poród

Aktywny poród

Obecność partnera podczas porodu naturalnego ma ogromne znaczenie dla kobiety.

Zwierzęta

Zwierzak dla dziecka

Zwierzak dla dziecka

, które nie miały kontaktu ze zwierzętami od najwcześniejszego etapu dzieciństwa. Rzadziej też zapadają na inne choroby, takie jak astma.