Autyzm

Autyzm wczesnodziecięcy jako jednostka chorobowa został umieszczony w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F84.0. Należy do całościowych zaburzeń rozwoju (ang. Pervasive Developmental Disorder, PDD). Pierwsze objawy autystyczne pojawiają się zazwyczaj do trzeciego roku życia dziecka, chociaż na autyzm cierpią także osoby dorosłe. Specjaliści mówią raczej nie o autyzmie, co o spektrum autystycznym, do którego należy zespół Aspergera, ze słabiej wyrażonymi zaburzeniami w sferze komunikacji czy kontaktów społecznych.

Przyczyny zaburzeń autystycznych

Chłopiec z autyzmem

Chorzy na autyzm są zamknięci w swoim własnym świecie.

Autyzm wczesnodziecięcy, zwany inaczej autyzmem głębokim, został odkryty przez amerykańskiego psychiatrę Leo Kannera w 1943 roku. Autyzm w obrazie klinicznym nie przystawał bowiem do objawów charakterystycznych dla schizofrenii dziecięcej czy niedorozwoju umysłowego. Autyzm i zespół Aspergera należą do tzw. spektrum autystycznego (ang. Autism Spectrum Disorders, ASD), które odznacza się zaburzeniami w sferze umiejętności komunikacyjnych, upośledzeniem funkcjonowania społecznego, niezdolnością rozumienia stanów emocjonalnych innych ludzi oraz stereotypiami ruchowymi.

Początkowo wierzono, że za rozwój autyzmu wczesnodziecięcego odpowiada matka i odrzucenie dziecka w okresie noworodkowym. Nieczułość, wrogość, brak kontaktu z dzieckiem i miłości wobec malucha miały skutkować kształtowaniem się zaburzeń ze spektrum autyzmu i wycofywaniem się malucha w „świat marzeń i fantazji”. Dzisiaj wiadomo, że niedostatki w relacji na linii matka-dziecko to skutek, a nie przyczyna autyzmu. Współcześnie podkreśla się, że za rozwój zaburzeń autystycznych są odpowiedzialne defekty neurologiczne, wywołane różnymi czynnikami etiologicznymi. Do najczęściej wymienianych w literaturze źródeł autyzmu należą:

 • aberracje chromosomowe;
 • urazy okołoporodowe;
 • dziecięce porażenie mózgowe;
 • zatrucia metalami ciężkimi i rtęcią;
 • wrodzona toksoplazmoza;
 • wiek ojca powyżej 40 roku życia;
 • uszkodzenia CUN.

Autyzm jest chorobą nieuleczalną, niemniej jednak interwencje psychologiczne umożliwiają złagodzenie objawów i stopniową adaptację chorych do warunków społecznych. Na autyzm znacznie częściej cierpią chłopcy niż dziewczynki. Specjaliści podkreślają, że dziedziczy się nie tyle podatność na zachorowanie na autyzm, co raczej objawy ze spektrum autystycznego, np. skłonność do przedkładania kontaktu z rzeczami, a unikanie kontaktu z ludźmi itp.

Objawy autyzmu wczesnodziecięcego

Mimo szeregu różnych katalogów symptomów zaburzeń autystycznych, trzeba mieć świadomość, że każde dziecko z diagnozą autyzmu może zachowywać się w zupełnie inny sposób. Jeden autysta będzie wykazywał trudności w zakresie porozumiewania się językiem, np. nie mówić żadnego słowa, a drugie dziecko z rozpoznaniem autyzmu może zupełnie prawidłowo komunikować się werbalnie, ale być zupełnie nieczułe na przekazy pozawerbalne i wykazywać silnie przywiązanie do niezmienności otoczenia. Do podstawowych objawów autystycznych zaburzeń rozwoju zalicza się m.in.:

 • całkowity brak mowy;
 • zaburzenia mowy, np. echolalia, odwracanie zaimków, ignorowanie właściwości prozodycznych języka;
 • izolacja od otoczenia, preferowanie samotności;
 • stereotypowe, rytualne zachowania, np. kiwanie się, kręcenie się wokół własnej osi;
 • rozwinięta pamięć mechaniczna, np. zdolność zapamiętywania długich ciągów cyfr;
 • upośledzone kontakty społeczne;
 • przymus stałości otoczenia, np. dziecko reaguje złością, kiedy ktoś przestawi zabawkę w inne miejsce na półce;
 • brak reakcji dziecka na własne imię i polecenia;
 • unikanie kontaktu wzrokowego;
 • brak uśmiechu;
 • trudności w zakresie integracji wrażeń zmysłowych;
 • przywiązanie do jednego przedmiotu lub rytuałów;
 • agresja i autoagresja.

Oczywiście, nie wszystkie powyższe objawy muszą pojawić się u każdego dziecka z rozpoznaniem autyzmu. Każdy maluch chory na autyzm wczesnodziecięcy może prezentować zupełnie inną konfigurację symptomów chorobowych. Co zazwyczaj niepokoi rodziców w zachowaniach własnych maluszków? Ubóstwo lub brak gestykulacji, np. dziecko nie wskazuje paluszkiem, czego pragnie; brak gaworzenia przed ukończeniem pierwszego roku życia; brak mowy do 16 miesiąca życia – dziecko nie składa sylab w pojedyncze wyrazy typu ma-ma, ta-ta, ba-ba; brak fazy holofraz w rozwoju mowy – dziecko nie składa słów w podwójne zlepki, np. dzdzi am, co oznacza, że chce jeść; zaburzenia interakcji z rówieśnikami; unikanie bliskości i czułości z rodzicami itp.

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu nie potrafią różnicować subtelnych gestów czy wyrazów mimicznych. Nie są zdolne do empatii, decentracji i wczuwania się w stany mentalne innych ludzi. Mają często kłopoty z panowaniem nad swoimi emocjami, co może przejawiać się w formie buntu, agresji, złości, niszczenia zabawek albo skłonności do samookaleczeń, np. wyrywania włosów, gryzienia własnych przedramion itp.

Zaburzenia rozwoju mowy mogą dotyczyć nieumiejętności korzystania ze składni albo tworzenia zrozumiałych tylko dla dziecka słów. Jeszcze inne maluchy nie mnożą neologizmów, co raczej zmieniają ogólnie przyjęte znaczenia wyrazów, nadając im nowe, wedle własnego uznania. Niektóre szkraby z diagnozą autyzmu całkiem sprawnie komunikują się za pomocą języka, ale nie potrafią inicjować ani podtrzymywać konwersacji.

Nie umieją artykułować swoich potrzeb, nie rozumieją uczuć innych, przez co jeszcze bardziej zostają zaburzone interakcje społeczne. Dzieci autystyczne wydają się być introwertykami, lubią samotność i powtarzalność. Mogą godzinami bawić się jedną zabawką albo zamierać w bezruchu. Inne chodzą wyłącznie na palcach. Uwielbiają rytuały, mogą wykonywać daną serię ruchów w sposób stereotypowy. Inne znowu „fiksują się” na pewnym zjawisku, wykazując zainteresowania w ściśle sprecyzowanej dziedzinie, np. interesuje je wszystko, co związane z lotnictwem. Należy pamiętać, że mimo dystansu uczuciowego, jaki prezentują dzieci autystyczne, maluchy potrzebują miłości i troski rodziców. Należy zatem je wspierać i starać się zrozumieć „autystyczny sposób bycia w świecie”.

Bibliografia

 • Komender J., Autyzm i zespół Aspergera, PZWL, Warszawa 2009, ISBN 978-83-200-3812-5.
 • Pisula E., Autyzm i przywiązanie: studia nad interakcjami dzieci z autyzmem i ich matek, GWP, Gdańsk 2003, ISBN 83-89120-48-8.
 • Randall P., Autyzm. Jak pomóc rodzinie?, GWP, Gdańsk 2002, ISBN 83-87957-54-2.
 • Zabłocki K.J., Autyzm, Novum, Płock 2002, ISBN 83-88193-61-9.

Rozwój emocjonalny malucha

Komentarze

dyskusje na forum

Pieluchy

Babcia2306 • ostatni post 10 godzin temu

2

Jedzenie

aga2410 • ostatni post około miesiąca temu

3
Artykuły Autyzm
Autyzm

Objawy autyzmu u dziecka

Objawy autyzmu u dziecka

Autyzm wczesnodziecięcy wymaga różnicowania z takimi chorobami, jak: zespół Aspergera, zespół Retta, mutyzm wybiórczy, schizofrenia, upośledzenie umysłowe, specyficzne zaburzenia mowy i języka czy zespół stereotypii ruchowych.

Autyzm

Autyzm - przyczyny

o pojawieniu się autyzmu. Choroba może być wynikiem różnych stanów np. wysokiej gorączki czy szczepienia (chociaż najnowsze badania wykazały (...) , że nie ma bezpośredniego związku autyzmu ze szczepieniami). Powodem...

Autyzm

Terapia dziecka autystycznego

W celu zminimalizowania skutków zaburzenia jakim jest autyzm potrzeba szczególnej opieki i wkładu pracy, ale także cierpliwości przy wychowywaniu (...) na ich nauce poprzez metodę naśladowania. Dzieci dotknięte autyzmem...

Autyzm

Wybór odpowiedniego przedszkola

jest sprawdzić profesjonalizm danego przedszkola. Zapewnienie bezpiecznego otoczenia dziecku z autyzmem i wspomaganie go w jego rozwoju jest bowiem najważniejsze i powinno stać się celem każdego rodzica.

Autyzm

Diagnoza - Autyzm

Ocena tego czy dane dziecko cierpi na autyzm, czy też nie wcale nie jest prosta. Diagnoza jest bardzo trudnym zadaniem postawionym przed lekarzem (...) , jakie zauważyli. Kolejnym krokiem jest obserwacja malucha podejrzanego o autyzm....

Autyzm

Pierwsze symptomy autyzmu

Pierwsze symptomy świadczące o autyzmie można zaobserwować już u 3 letniego dziecka. Brak kontaktu z pociechą oraz zakłócenie środków ekspresji (...) i możliwości komunikacyjnych to kolejne objawy tego zaburzenia. U chorego na autyzm...

Autyzm

Autyzm w rodzinie

Kiedy u dziecka zostanie zdiagnozowany autyzm taka wiadomość może być wielkim szokiem dla rodziców. Zaburzenia rozwojowe potomka wpływają (...) pozwala dziecku z autyzmem przyjmować pozytywne wzorce, budować relacje...

Autyzm

Nerwowy dwulatek

Dwuletnie dziecko to prawdziwe wyzwanie dla rodziców. Malucha jest wszędzie pełno, trudno za nim nadążyć, wszystko niszczy, wszędzie wejdzie, wszystko musi sprawdzić. Jego nieposłuszeństwo nie wynika ze złej woli, ale stanowi przejaw normalnego (//parenting.pl/portal/rozwoj-dwulatka)....

Autyzm

Rozwój intelektualny dziecka autystycznego

Rozwój intelektualny dziecka autystycznego Wokół autyzmu pojawiło się wiele mitów. Jednym z nich jest stwierdzenie, że autyzm równa (...) się niepełnosprawności intelektualnej. Tymczasem autyzm oraz...