1000 złotych na dziecko. Kto otrzyma nowy rodzaj zasiłku?

Od 1 stycznia 2016 r. w życie wchodzi przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zmiany wprowadzono z myślą o osobach, którym urodziło się dziecko, ale dotąd nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na zasiłek macierzyński mogą liczyć jedynie ci, którzy regularnie opłacają składki, a więc są zatrudnieni w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenie – o ile uiszczają je dobrowolnie.

Polecane wideo:

Bezrobotni, rolnicy, studentki oraz pracownicy zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej nie mają takiej możliwości i to właśnie oni od stycznia 2016 roku będą mogli ubiegać się o nowy rodzaj świadczenia rodzicielskiego.

Osoby te do tej pory, ze względu na swoją sytuację zawodową, nie miały prawa do zasiłku przysługującego z tytułu urodzenia dziecka. Po złożeniu stosownego wniosku w przyszłym roku otrzymają świadczenie w wysokości tysiąca złotych.

Finansowe wsparcie przysługiwać będzie także tym, którzy zdecydują się na przysposobienie lub objęcie opieki nad dzieckiem.

Rodzicom, którzy otrzymują już zasiłek macierzyński, jednak jest on niższy niż tysiąc złotych, zapomoga zostanie podwyższona do tej kwoty. Warto wiedzieć, że na decyzję o przyznaniu świadczenia nie będzie miało wpływu kryterium dochodowe.

Opiekunowie będą otrzymywać zasiłek przez 52 tygodnie od urodzenia dziecka, jednak okres ten zostanie wydłużony w sytuacji, kiedy na świat przyjdą wieloraczki. Czas na złożenie wniosku wynosi trzy miesiące od momentu narodzin. Jeżeli pismo zostanie doręczone po tym terminie, wnioskodawca nie będzie mógł liczyć na wyrównanie – zasiłek zacznie wpływać dopiero od momentu jego złożenia.

Na nowym rozporządzeniu skorzysta około 125 tysięcy osób. Szacuje się, że koszt zmian w 2016 roku wyniesie ponad miliard złotych.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 4 dni temu

5
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem, jesteś...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta (...) gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach. Podstawą (...) rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe (//parenting.pl/portal/warunki-otrzymania-becikowego), które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian,...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. (//parenting.pl/portal/nowe-becikowe) jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica, że nie zostało przez niego pobrane (...) świadczeń wypowiadają się w następujący sposób - jeśli dokument...