pesymizm

Marudne dziecko

* Jak wybrać syrop na kaszel? Pesymizm rodzica Rodzie są wzorami dla swoich dzieci. Dlatego gdy mama lub tato chodzą wiecznie skwaszeni

Depresja w ciąży

, pesymizm, niska samoocena, unikanie ludzi, introwersja, trudności w relacjach społecznych, nieumiejętność proszenia o pomoc, brak elastyczności (...) , zmęczone, mają mniej energii, przeżywają huśtawki nastrojów, rozchwianie emocjonalne...

Czym jest depresja jednobiegunowa?

radości życia, zniechęcenie, lęk, unikanie codziennych obowiązków), • zaburzenia poznawcze (np. niska samoocena, poczucie winy, pesymizm, oczekiwanie

Wellness

się opanować pesymizmowi i złym emocjom, to zacznie podupadać na zdrowiu, a szczęście pokaże mu język i pójdzie do kogoś innego

Psychoza poporodowa

o dom i higienę osobistą, niezdolnością cieszenia się z faktu posiadania potomstwa, pesymizmem itp. Objawy chorobowe trwają zwykle dłużej

Humory w ciąży

, za chwilę ma ochotę na lody czekoladowe, raz - euforia, zaraz - skrajny pesymizm. Mężczyzna musi bardzo uważać, by nie zdenerwować swojej partnerki

Blue Monday

wyjaśnienia. W 2004 roku pewien brytyjski psycholog Cliff Arnall postanowił wyliczyć, kiedy pesymizm przeciętnego człowieka osiąga apogeum

Czym jest zespół urojeniowy?

się także symptomy depresyjne i mogą to być nawet objawy somatyczne depresji. Pojawia się smutek, pesymizm, brak chęci do życia, niskie poczucie własnej

2 miesiąc ciąży

psychiczny kobiety. Pod koniec drugiego miesiąca ciąży przyszłe mamy często dopada uczucie zwątpienia, niewiary w siebie, pesymizm i depresyjny nastrój

Płacz w ciąży

to najpiękniejszy stan w życiu kobiety. I chociaż czasem wkradnie się smutek, płacz, gniew, niezadowolenie, łzy, pesymizm, niepokój i lęk, to oczekiwanie

Rozwój społeczny ucznia

, które nie pamiętają zbyt długo urazów i nie przejmują się porażkami. Brak akceptacji ze strony kolegów skutkuje złym samopoczuciem ucznia, pesymizmem

Nerwica depresyjna

psychicznego i zaburzeń dotyczących oceny własnej osoby. Smutek i pesymizm są wtórne do poczucia winy, niechęci do siebie, nieuzasadnionego poczucia krzywdy

Złe towarzystwo

różny model zachowań od tego sprzed wniknięcia w strukturę grupy. Mogą przejawiać zaburzenia nastroju, smutek, pesymizm, brak zainteresowania