obowiązek alimentacji

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążający krewnych w linii (...) obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dziecka, który jest ustalany w przypadku rozpadu rodziny, czyli rozwodu współmałżonków

Alimenty

Alimenty na dziecko

nie wywiązuje się z niego. Strony mogą zawrzeć między sobą umowę, na mocy której określają zasady alimentacji, np. ich częstotliwość, wysokość (...) zobowiązanej do alimentacji. Problem z określeniem wysokości alimentów może pojawić się w przypadku żądania ich od osób bezrobotnych

Porady prawne dla rodziców

Alimenty na rzecz rodziców

swoje i swojej rodziny, w tym m.in. opłaty, kredyty).​​ Dzieci mogą wykonywać obowiązek alimentacji wobec rodziców w formie świadczeń w naturze (...) łącznie następujące przesłanki: dziecko jest dorosłe, nie ma innych osób obowiązanych do alimentacji w pierwszej kolejności

Rozwód i separacja

Ojciec po rozwodzie

obowiązek alimentacji. W wyniku rozwodu rodziców dzieci zostają emocjonalnie i fizycznie oddalone od taty. Szacuje się, że zaledwie 4% ojców sprawuje

Alimenty

Egzekucja alimentów

jest wykonywana przez komornika, a jeśli jest taka potrzeba, jest także wspomagana przez policję. Uchylanie się od alimentacji oznacza dla dłużnika

Alimenty

Alimenty a rozwód

może wystąpić z żądaniem przyznania mu alimentów. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w sytuacji, gdy jeden (...) zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. Rozwód a obowiązek alimentacyjny Jeśli w wyniku rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego

Przedszkola

Zapisy do przedszkola 2011

złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się z początkiem marca. Obowiązek przedszkolny Pięciolatki mają wybór- co prawda (...) , nie dzieci, ale rodzice decydują o losie pociech. W tym roku swój obowiązek przedszkolny dzieci będą mogły spełniać nie tylko w oddziale

Samotne rodzicielstwo

Alimenty

. Obowiązek alimentacyjny rodziców Obowiązek alimentacyjny regulowany jest przez prawo zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art (...) . 128, obowiązek alimentacyjny, a więc obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania na dziecko...

Prawa kobiety rodzącej

Tajemnica lekarska

Tajemnica lekarska to obowiązek zachowania informacji o stanie zdrowia pacjenta, jakie uzyskał lekarz, pielęgniarka lub położna w czasie wykonywania (...) . Jednym z nich jest obowiązek tajemnicy lekarskiej, który regulują przepisy prawne oraz zasady etyki lekarskiej (Kodeks etyki lekarskiej, art. 23

Porady wideo

Jak zachęcić dziecko do kąpieli?

się, przygotowując tym samym do snu. Należy jednak uświadomić sobie, że dla małego dziecka kąpiel to nierzadko przykry obowiązek. Gdy maluch manifestuje

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

dla dzieci, myślimy o obowiązku dostarczania ze strony rodziców środków na ich utrzymanie i wychowanie. Tymczasem w polskim prawie taki obowiązek istnieje (...) lub nie jest w stanie płacić na nie alimentów, obowiązek jego utrzymania w całości spoczywa na drugim. Jednakże, gdy nie jest on w stanie podołać samodzielnie...

Rozwód i separacja

Rozwód a dziecko

, alimentacji czy opieki rodzicielskiej, zapomina, że ich mała pociecha przeżywa głęboko w środku ich rozstanie. Niejednokrotnie maluch zaczyna myśleć, że skoro

Przedszkola

Rekrutacja do przedszkoli - kto ma największe szanse na miejsce?

miejsc w przedszkolach zabraknie. Spora część sześciolatków, z których zdjęto od roku szkolnego 2016/17 obowiązek nauki w szkole, zapewne w przedszkolach (...) pozostanie. Do tego w placówkach musi starczyć miejsc dla czterolatków i pięciolatków. Od września zniesiony zostaje obowiązek szkolny dla 6-latków

Prawo pracy a ciąża

Nowe przepisy dla kobiet w ciąży

pracujących w wojsku. Co ważne, jeśli zatrudniona kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, pracodawca ma obowiązek skierować ją do innych obowiązków

Relacje między rodzicami

Rozwód i separacja

już na pierwszej rozprawie w przypadku, gdy para nie ma dzieci i gdy obie strony zgadzają się na takie rozwiązanie; | | Obowiązek alimentacyjny (...) | obowiązek płacenia alimentów na rzecz małżonka ogranicza się w niektórych przypadkach do 5 lat, chociaż można wystąpić na drogę sądową

Łagodzenie bólu porodowego

Znieczulenie będzie dostępne dla każdej kobiety

Od 31 sierpnia każdy szpital w Polsce, w którym działa oddział położniczy będzie miał obowiązek zapewnić rodzącej możliwość skorzystania z metod (...) . Jest na to szansa. Z końcem sierpnia w życie wchodzą przepisy, zgodnie z którymi każdy szpital ma obowiązek zapewnić rodzącej pacjentce dostęp do metod znieczulenia

Prawo pracy a ciąża

Ograniczenia ochrony pracowniczej w ciąży

ma obowiązek je przyjąć. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy, choć w mniejszym wymiarze, dotyczy także kobiet w ciąży zatrudnionych na okres próbny (...) ma ustawowy obowiązek przedłużenia zatrudnienia pracownicy do dnia porodu. Aby pracownicy przysługiwały wszystkie świadczenia dotyczące ciężarnej

Babcia

Ustawa żłobkowa

. Obowiązek ten dotyczy również już istniejących placówek, mających 3 lata na wprowadzenie koniecznych zmian tak, by ich działalność była zgodna z zapisami (...) w odróżnieniu od klubu ma obowiązek zapewnić dzieciom wyżywienie. W żłobku powinny znaleźć się, co najmniej 2 pomieszczenia, w klubie wystarczy jedno. Ważny

Poród

Prawa kobiety rodzącej

ma obowiązek je wyjaśnić w sposób zrozumiały, rzetelny i obiektywny. Taki sam obowiązek spoczywa na lekarzach neonatologach zajmujących się noworodkami (...) zdrowia jej i jej dziecka, łączy się obowiązek uzyskania jej zgody na planowane procedury medyczne. Obejmuje on swym zakresem, zarówno zgodę...

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, a osoba mająca obowiązek płacić alimenty, uchyla się od tego na tyle skutecznie, że nie udaje

Niemowlę

GUS policzy nieślubne dzieci

rodzice, podczas zgłaszania dziecka do rejestru USC. Z kolei urzędnicy będą mieli obowiązek zapisać dane do protokołu zgłoszenia i przekazać je do GUS

Alimenty

Wysokość alimentów

i je utrzymuje. Rodzic, który z jakichś powodów opuszcza dziecko, ma obowiązek wspomagać dziecko za pomocą alimentów. Nie jest to kara dla rodzica, a raczej szansa dla dziecka.

Zęby w ciąży

Dentysta w ciąży

potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. Informacje o tych nieodpłatnych usługach każdy stomatolog ma obowiązek umieścić w widocznym

Problemy w wychowaniu dziecka

Adopcja - czy w wyjątkowych przypadkach można ją rozwiązać?

konsekwencją rozwiązania adopcji jest także ustanie wzajemnego obowiązku alimentacyjnego. Niekiedy jednak mimo rozwiązania adopcji sąd utrzymuje obowiązek (...) alimentowania, ale może np. utrzymać tylko obowiązek alimentacyjny byłego rodzica adopcyjnego (rodziców) wobec dziecka, jeśli uzna to za zasadne

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza się, że egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna. Wówczas obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo (...) mającej obowiązek ich płacenia. Mogą więc starać się o nie: Rodzic samotnie wychowujący dziecko, Osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą

Relacje między rodzicami

Nie masz dzieci - przegrałeś życie

, często przy tym posądzając takie osoby o egoizm, brak instynktu czy ułomność. Posiadanie dziecka jest postrzegane przez społeczeństwo jako obowiązek, który należy

Maluch

Kiedy dziecko może zostać samo w domu?

, która mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza

Maluch

Wizyta patronażowa położnej - czy jest obowiązkowa?

? Przede wszystkim chodzi o sprawdzenie jakości opieki nad dzieckiem i ocenę jego rozwoju fizycznego. Położna ma obowiązek udzielić rodzicom porad (...) pielęgnacyjnych, edukacyjnych, laktacyjnych, wskazać możliwości ewentualnego leczenia czy profilaktyki. Co więcej - ma też obowiązek zwrócić uwagę

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

Godziny pracy w ciąży

przyszłych matek, na pracodawcy spoczywa obowiązek udzielania pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą (...) . Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy wówczas, gdy są to badania zalecone przez lekarza i gdy nie mogą być one przeprowadzone poza godzinami pracy

Rozwój społeczny przedszkolaka

Nauka odpowiedzialności

, albo we wszystkim wyręczają ich dorośli, rodzice, dziadkowie, niania. Niektóre dzieci lekceważą nawet obowiązek odrabiania lekcji (...) po nim, wymieniania wody w akwarium uczy malucha, że pupil to nie tylko przyjemność, ale też obowiązek, którego nie wolno zaniedbać. Naukę

Niemowlę

Do przedszkola na popołudnie?

. Od roku szkolnego 2016/2017 zniesiony bowiem został obowiązek szkolny dla sześciolatków i większość dzieci została w przedszkolach. Specjaliści przewidują

Wycieczki

Szczepienia przed wyjazdem za granicę

, po którym podróż planujemy. Co należy zrobić przed wyjazdem Przed wyjazdem za granicę należy sprawdzić, czy obowiązek taki dotyczy kraju

Prezenty dla dzieci

Zabawki dla 6-latka

Według nowych przepisów, dziecko sześcioletnie może podjąć już obowiązek szkolny, czyli pójść do pierwszej klasy szkoły podstawowej. By ułatwić

Połóg

Edukacja domowa - za czy przeciw?

sama odpowiada. - Wątpię. W tym roku edukację domową czekają zmiany. Po pierwsze, rodzice będą mieli obowiązek składania wniosku o taki system

Urlop wychowawczy - charakterystyka, warunki, urlop macierzyński

Urlop wychowawczy dla ojca

Wiele kobiet po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać także prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy to nie obowiązek - to prawo

Czy w ciąży mogę..?

Ciąża a używki

alkoholu czy nawet narkotyków. Takim przypadkom trzeba jasno i stanowczo mówić NIE! Każda kobieta, każdy człowiek ma obowiązek chronić nienarodzone życie