obowiązek alimentacji

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążający krewnych w linii (...) obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców...

Alimenty na dziecko

nie wywiązuje się z niego. Strony mogą zawrzeć między sobą umowę, na mocy której określają zasady alimentacji, np. ich częstotliwość, wysokość (...) zobowiązanej do alimentacji. Problem z określeniem wysokości alimentów...

Alimenty na rzecz rodziców

swoje i swojej rodziny, w tym m.in. opłaty, kredyty).​​ Dzieci mogą wykonywać obowiązek alimentacji wobec rodziców w formie świadczeń w naturze (...) łącznie następujące przesłanki: dziecko jest dorosłe, nie ma...

Egzekucja alimentów

jest wykonywana przez komornika, a jeśli jest taka potrzeba, jest także wspomagana przez policję. Uchylanie się od alimentacji oznacza dla dłużnika

Ojciec po rozwodzie

obowiązek alimentacji. W wyniku rozwodu rodziców dzieci zostają emocjonalnie i fizycznie oddalone od taty. Szacuje się, że zaledwie 4% ojców sprawuje

Alimenty

. Obowiązek alimentacyjny rodziców Obowiązek alimentacyjny regulowany jest przez prawo zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art (...) . 128, obowiązek alimentacyjny, a więc obowiązek...

Alimenty a rozwód

może wystąpić z żądaniem przyznania mu alimentów. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w sytuacji, gdy jeden (...) zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. Rozwód a obowiązek...

Tajemnica lekarska

Tajemnica lekarska to obowiązek zachowania informacji o stanie zdrowia pacjenta, jakie uzyskał lekarz, pielęgniarka lub położna w czasie wykonywania (...) . Jednym z nich jest obowiązek tajemnicy lekarskiej, który regulują...

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

dla dzieci, myślimy o obowiązku dostarczania ze strony rodziców środków na ich utrzymanie i wychowanie. Tymczasem w polskim prawie taki obowiązek istnieje (...) lub nie jest w stanie płacić na nie alimentów, obowiązek...

Zapisy do przedszkola 2011

złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się z początkiem marca. Obowiązek przedszkolny Pięciolatki mają wybór- co prawda (...) , nie dzieci, ale rodzice decydują o losie pociech. W tym roku swój obowiązek...

Rozwód i separacja

już na pierwszej rozprawie w przypadku, gdy para nie ma dzieci i gdy obie strony zgadzają się na takie rozwiązanie; | | Obowiązek alimentacyjny (...) | obowiązek płacenia alimentów na...

Ustawa żłobkowa

. Obowiązek ten dotyczy również już istniejących placówek, mających 3 lata na wprowadzenie koniecznych zmian tak, by ich działalność była zgodna z zapisami (...) w odróżnieniu od klubu ma obowiązek zapewnić dzieciom...

Znieczulenie będzie dostępne dla każdej kobiety

Od 31 sierpnia każdy szpital w Polsce, w którym działa oddział położniczy będzie miał obowiązek zapewnić rodzącej możliwość skorzystania z metod (...) . Jest na to szansa. Z końcem sierpnia w życie wchodzą przepisy, zgodnie z którymi...

Ograniczenia ochrony pracowniczej w ciąży

ma obowiązek je przyjąć. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy, choć w mniejszym wymiarze, dotyczy także kobiet w ciąży zatrudnionych na okres próbny (...) ma ustawowy obowiązek przedłużenia zatrudnienia pracownicy...

Nowe przepisy dla kobiet w ciąży

pracujących w wojsku. Co ważne, jeśli zatrudniona kobieta jest w ciąży lub karmi piersią, pracodawca ma obowiązek skierować ją do innych obowiązków

Prawa kobiety rodzącej

ma obowiązek je wyjaśnić w sposób zrozumiały, rzetelny i obiektywny. Taki sam obowiązek spoczywa na lekarzach neonatologach zajmujących się noworodkami (...) zdrowia jej i jej dziecka, łączy się obowiązek...

Rozwód a dziecko

, alimentacji czy opieki rodzicielskiej, zapomina, że ich mała pociecha przeżywa głęboko w środku ich rozstanie. Niejednokrotnie maluch zaczyna myśleć, że skoro

Kraje Unii Europejskiej wracają do szczepień obowiązkowych

. Tamtejszy rząd wprowadził obowiązek 16 szczepień dla dzieci, między innymi przeciwko odrze, różyczce, ospie, tężcowi, polio i WZWB. Cel tych działań (...) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakłada na...

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza się, że egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna. Wówczas obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo (...) mającej obowiązek ich płacenia. Mogą więc starać...

Pies i dziecko - najpiękniejsza przyjaźń

dzieci ze zwierzętami jest najczęściej pełen miłości i zaufania. I choć kilkulatkowie nie zdają sobie sprawy z tego, jak duży obowiązek wiąże się z opieką (...) , że jest to duży obowiązek, ale też świetna przygoda i...

GUS policzy nieślubne dzieci

rodzice, podczas zgłaszania dziecka do rejestru USC. Z kolei urzędnicy będą mieli obowiązek zapisać dane do protokołu zgłoszenia i przekazać je do GUS

Nie masz dzieci - przegrałeś życie

, często przy tym posądzając takie osoby o egoizm, brak instynktu czy ułomność. Posiadanie dziecka jest postrzegane przez społeczeństwo jako obowiązek, który należy

Wysokość alimentów

i je utrzymuje. Rodzic, który z jakichś powodów opuszcza dziecko, ma obowiązek wspomagać dziecko za pomocą alimentów. Nie jest to kara dla rodzica, a raczej szansa dla dziecka.

Kiedy dziecko może zostać samo w domu?

, która mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza

Dentysta w ciąży

potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń. Informacje o tych nieodpłatnych usługach każdy stomatolog ma obowiązek umieścić w widocznym