lateralizacja

Metoda Tomatisa

, która jest pomocna dla osób z zaburzeniami uwagi i lateralizacji słuchowej. W czym może pomóc stymulacja słuchowa i jak wygląda trening audio-psycho (...) słyszenia zmienia się jakość głosu. Prawdziwość tej teorii potwierdzono w 1957...

To nie mózg decyduje o tym, której ręki używamy

się prawą ręką. Dlaczego? - Nie można dziecka „przeuczać". Lateralizacja, czyli przewaga stronna ciała jest ważna. Dotyczy ona oka, ucha, ręki (...) i nogi. U dzieci praworęcznych dominuje prawe oko, ręka, ucho i noga - i te maluchy...

Objawy dysleksji

układu nerwowego (OUN), np. z zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej, zaburzeń orientacji przestrzennej, zaburzeń lateralizacji czy dysfunkcji w pracy (...) słuchowego, wzrokowego, zaburzenia wyobraźni przestrzennej, zaburzenia lateralizacji. Dysleksja...

Problemy w nauce

albo słuchowe. U jeszcze innych dzieci obserwuje się zaburzenia lateralizacji i integracji sensorycznej. Bez względu na przyczynę problemów z nauką (...) funkcji wzrokowych, słuchowych, ruchowych, z zaburzeniami integracji sensorycznej...

Diagnozowanie dysleksji

, motorycznych, integracji sensomotorycznej, lateralizacji, orientacji w przestrzeni. Na tym etapie wykorzystuje się wiele różnych metod diagnostycznych (...) Bender-Koppitz, Test Kreskowania Miry Stambak, próby eksperymentalne do badania...

Trening słuchu

, pedagogiki oraz terapii zajęciowej. Trening ten poprzedzony jest zawsze konsultacją laryngologiczną oraz testem uwagi i lateralizacji słuchowej

Kinezjologia edukacyjna

. Grabowska A., Nowe koncepcje lateralizacji funkcji w mózgu [w:] Domańska Ł., Borkowska A.R., (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej, Wyd. UMCS, Lublin 2008, ISBN 978-83-22728-16-1.

Problemy z matematyką

analizy i syntezy słuchowej; zaburzenia orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała; zaburzenia lateralizacji; strach przed nauczycielem

Niepowodzenia szkolne

intelektualny, zaburzenia rozwojowe (np. dysleksja, dysgrafia, deficyty parcjalne w zakresie analizatorów, wady wzroku, zaburzenia lateralizacji mózgu

Metoda Dennisona

: wymiarze lateralizacji (lewa i prawa półkula mózgu), wymiarze koncentracji (płat czołowy i pień mózgu) oraz wymiarze stabilności (układ limbiczny

Ćwiczenia dla dyslektyków

lateralizacji, dysfunkcji analizatora wzrokowego czy zaburzeń percepcji słuchowej. Uczeń dyslektyczny uczniowi dyslektycznemu nierówny. Każde dziecko (...) głosek w wygłosie, śródgłosie i nagłosie. Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie. Ćwiczenia...

Metoda Dobrego Startu

, motorycznych, lateralizacji, orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, które zaburzają proces nabywania umiejętności czytania i pisania

Zdolności manualne

i zaznacza się przewaga czynnościowa jednej dłoni (lateralizacja mózgu). Przedszkolak potrafi już znacznie więcej w zakresie motoryki małej. Dumnie kreśli

Nauka pisania dla dzieci

jedną, dominującą ręką. Czasem zdarza się tak, że używa rąk naprzemiennie, ale w końcu wybiera właściwą dla siebie (zgodnie z lateralizacją). Istotne