Krosno

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

w Krośnie, ul. Portiusa 4, 38-400 Krosno; telefon: (13) 436 82 51; Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno; telefon: (13

Rodzić bez bólu

- narodzinach swojego dziecka. Balaskas J., Poród aktywny, Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997, ISBN 978-83-70541-12-5., Balaskas J., Poród w wodzie, Dom Wydawniczy Bela Med., Krosno 2010, ISBN 978-83-600-2209-2.

Święta bez dachu nad głową

się powiększy. Pomoc finansową można przekazać na wyodrębniony rachunek bankowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie **PKO BP: 10 1020

Hydroterapia

. Balaskas J., Poród w wodzie, Dom Wydawniczy Bela Med, Krosno 2010, ISBN 978-83-60022-09-2., Czarnawska-Iliev I., Ciąża i poród bez obaw, GWP, Gdańsk

Gdzie rodzić?

, ul. Narutowicza 6, tel. 95 7523015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, tel. 68 3835039 Samodzielny Publiczny (...) w Kolbuszowej, ul. Grunwaldzka 4, tel. 17 2271222 Wojewódzki Szpital...

Baza szpitali

, ul. Narutowicza 6, tel. 95 7523015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 3, tel. 68 3835039 Samodzielny (...) 2271222 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,...

Interwencyjne Placówki Opiekuńcze

Kroczaka, Jedlicze, Długie 9, tel.: 13 43 52 026 Dom Dziecka im. Ks. Gorazdowskiego, Krosno, ul. Grodzka 2, tel.: 13 43 20 039 Dom Dziecka nr 1, Jarosław