grzywna

Szczepienie dzieci - konsekwencje prawne grożące rodzicom

ich dziecka, ale - jak wspomniano - całego społeczeństwa przed zagrożeniem chorobami zakaźnymi. Grzywna w celu przymuszenia do wykonania obowiązku (...) w sumie wielokrotne sankcje nie mogą przekroczyć kwoty 50 000 złotych.   Wnioski...

Kiedy dziecko może zostać samo w domu?

  Przepis art. 82 § 6 tego kodeksu przewiduje karę grzywny lub nagany dla osoby, która zostawia dziecko do lat 7 w takich okolicznościach (...) do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia, podlega karze grzywny...

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem (WIDEO)

miejsca. Na szczęście w prawie polskim pojawił się zapis o karaniu grzywną za ograniczanie kontaktu z dzieckiem byłemu współmałżonkowi. Jak działać, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji? Gdzie szukać pomocy? Na te pytania odpowiada adwokat.

Prawne aspekty karmienia piersią w miejscach publicznych

która publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany. Przepis (...) publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,...

Najgorsze sposoby przewożenia dzieci w samochodach

Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ  jest wykroczeniem z art. 97 Kodeksu wykroczeń, za które grozi grzywna 3 000 złotych lub kara nagany - komentuje (...) urządzeniu do przewożenia dzieci w postępowaniu mandatowym wynosi 150 złotych....

Solarium tylko za zgodą rodziców?

w solarium bez zgody ich opiekuna będzie groziła grzywna, a na przedsiębiorstwu kara pieniężna nałożona przez inspektora sanitarnego w wielkości nawet do 100

Prace wzbronione kobietom w ciąży

kobietę w ciąży przy pracach wzbronionych, może zostać ukarany karą grzywny. Pracodawca zobowiązany jest przenieść kobietę w ciąży na inne stanowisko, jeżeli wcześniej wykonywała ona prace wzbronione dla kobiet w ciąży.

Czy grozi nam epidemia odry?

wysyłają do opiekunów upomnienie. Gdy i to nie skutkuje, zwracają się do wojewody z prośbą o wszczęcie postepowania egzekucyjnego i nałożenie grzywny. Kary

Wolnoć Tomku w swoim domku

nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zakłócanie spokoju można zgłosić

Rodzic rodzicowi wilkiem

. roku życia, bo w ich przypadku pozostawienie ich bez nadzoru podlega karze grzywny lub karze nagany. Co jednak z dziesięciolatkami? Czy ośmiolatek