Badania GBS - do czego służy, przebieg, profilaktyka

Badanie GBS wykonywane w ciąży pozwala wykryć u kobiety paciorkowce pochodzące z grupy GBS zasiedlające okolice pochwy. Badanie GBS powinno zostać przeprowadzone u każdej kobiety w ciąży, ponieważ paciorkowce pochodzące z grupy GBS mogą zostać przeniesione z łona matki na dziecko w momencie porodu. Po przejściu na noworodka, paciorkowce wywołują zapalenie płuc lub opon mózgowo-rdzeniowych. Przeprowadzenie badania GBS pozwala na wykrycie i wyeliminowanie bakterii paciorkowca.

Badanie GBS - do czego służy

Wykonanie badania GBS u kobiet w ciąży pownno, według zaleceń Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, mieć miejsce pomiędzy trzydziestym piątym a trzydziestym siódmym tygodniem ciąży. Niewykryte i niewyeliminowane bakterie paciorkowca mogą przenieść się na noworodka w czasie porodu, co prowadzić może do śmiertelnych chorób, takich jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a nawet do sepsy.

Polecane wideo:

Wyniki badań GBS umożliwiają lekarzom podjęcie odpowiednich działań i dalsze prowadzenie ciąży. Badania GBS to testy przystosowane specjalnie do wykrywania obecności bakterii paciorkowca z grupy GBS w łonie matki, ponieważ właśnie ta grupa jest odpowiedzialna za wykształcanie u dzieci zapalenia płuc czy sepsy.

Badanie GBS - przebieg

Ginekolog wykonujący badanie GBS pobiera pojedynczy wymaz z przedsionka pochwy i jeden z rejonu odbytu matki, a następnie pobrane wymazy umieszczane są na specjalnej płytce umożliwiającej identyfikację bakterii po około pięciu dniach. Po tym czasie wyniki badania GBS będą nam już znane i powiedzą nam, czy matka jest zarażona bakteriami paciorkowca.

Wyniki badań GBS mogą być negatywne - matka nie posiada bakterii - oraz pozytywne - matka posiada bakterie i konieczne jest natychmiastowe działanie lekarza w celu wyeliminowania bakterii zagrażających życiu dziecka. W takim wypadku, matka musi przejść antybiotykoterapię, która polega na dożylnym podawaniu antybiotyków w postaci penicyliny.

Badania GBS - profilaktyka

Leczenie wykrytych bakterii GBS przeprowadza się tuż przed porodem, ponieważ wyeliminowane wcześniej bakterie po jakimś czasie wracają i znów namnażają się w organizmie kobiety. W Polsce, około 20 proc. ciężarnych kobiet jest nosicielkami bakterii paciorkowca GBS, jednak ryzyko zakażenia dziecka jest na tyle duże, że badania zaleca się wszystkim kobietom.

W przypadku gdy wyniki badania GBS są ujemne, wciąż można zastosować profilaktyczną antybiotykoterapię, jeśli tylko u kobiety występują dane wskazania, takie jak obecność bakterii u któregoś z członków rodziny, lub wcześniejsze zarażenie się któregoś dziecka bakteriami.

Badania przy porodzie

KTG to jedno z badań, które będą przeprowadzane w czasie porodu.

Jeśli badania GBS nie zostały przeprowadzone, a do porodu pozostało przewidywalnie mniej niż 18 godzin, kobieta powinna przejść profilaktyczną antybiotykoterapię penicyliną. Oprócz tego, jeśli temperatura kobiety wynosi ponad 38 st. Celsjusza, antybiotykoterapia również jest przeprowadzana.

Obecność paciorkowców może wykazać badanie GBS, lecz możliwe jest także stwierdzenie obecności paciorkowca GBS w pochwie kobiety na podstawie badań moczu.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Badania w ciąży
Badania w ciąży

Badania prenatalne

prenatalne przeprowadzane jest w okresie pomiędzy 10. a 14. tygodniem trwania ciąży. Badanie prenatalne pozwala kobiecie w ciąży, zwłaszcza w wieku (...) prenatalne? Badania prenatalne...

Badania w ciąży

Przeciwciała odpornościowe

Jednym z badań wykonywanych już na początku ciąży jest badanie obecności w osoczu krwi przeciwciał odpornościowych. Przeciwciała odpornościowe (...) sytuacji w wyniku kontaktu krwi matki i płodu na przykład...

Badania w ciąży

Badania prenatalne w 1 trymestrze ciąży

Jednym z badań dla kobiet w ciąży jest biopsja kosmówki. Jest ono wykonywanew celu zidentyfikowania nieprawidłowości chromosomalnych i innych (...) najczęściej wykonuje się USG, by ocenić wiek płodu. Wynik testu znany...

Badania w ciąży

Jak wygląda usg trójwymiarowe?

nim można wykonać usg trójwymiarowe. Co należy wiedzieć na temat badania ultrasonograficznego i jego rodzajów? USG klasyczne Badania w ciąży (...) Badanie usg to inaczej badanie...

Badania w ciąży

Badanie moczu w ciąży - wyniki, osad

Badanie moczu w ciąży jest bardzo ważne, ponieważ niektóre zakażenia układu moczowo-płciowego w początkowej fazie rozwoju mają charakter bezobjawowy (...) . Lekarz zleca ciężarnej wykonanie badania moczu...

Badania w ciąży

Morfologia w ciąży

jest także podstawowym badaniem wykonywanym u kobiet ciężarnych. Już podczas pierwszej wizyty lekarz prowadzący ciążę zleca wykonanie całego panelu badań (...) Morfologia krwi jest jednym z podstawowych...

Badania w ciąży

Ruchy płodu - kiedy się pojawią, jak je liczyć

Ruchy płodu - kiedy się pojawią, jak je liczyć

. Ruchy płodu - kiedy się pojawią Nie istnieje reguła, która potwierdzałaby, w którym tygodniu ciąży przyszła mama poczuje pierwsze delikatne (...) ruchy płodu. Według doniesień medycznych może to nastąpić pomiędzy 16. a 24. tygodniem...

Badania w ciąży

Ciśnienie w ciąży

Podczas każdej wizyty lekarskiej w czasie ciąży lekarz mierzy pacjentce ciśnienie tętnicze. Wartości prawidłowe i klasyfikacja nadciśnienia u kobiet (...) w ciąży nie różni się w zasadzie od tych sprzed ciąży....