Zaburzenia mowy u dzieci

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci mogą powstawać na skutek różnych chorób, na przykład autyzmu. Autyzm dziecięcy należy do schorzeń rozległych, nie w pełni jeszcze opisanych. U niektórych dzieci autystycznych zaburzenia mowy pojawiają się we wczesnej fazie choroby, u innych natomiast przejawiają się w ten sposób, że malec ma skłonności do powtarzania niektórych słów i fraz. Nie potrafi wykorzystywać języka do porozumiewania się. Jak objawiają się zaburzenia mowy u dzieci z autyzmem?

Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych

Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci autystycznych są charakterystyczne. W zakresie komunikacji to opóźnienie rozwoju mowy, jej postępujący regres i brak. Diagnoza dziecka autystycznego na podstawie mowy opiera się na zaobserwowaniu między innymi takich przesłanek, jak:

  • mowa jest pozbawiona ekspresji, wyobrażeń, abstrakcji - dziecko nie używa głosu, kiedy chce zwrócić na siebie uwagę;
  • dziecko z autyzmem nie reaguje na głos matki lub reakcja ta jest bardzo mała;
  • mowa nie służy do komunikowania się, ale do powtarzania pewnych dźwięków, słów lub fraz cały czas, bez intencji przekazania czegoś;
  • występowanie echolalii natychmiastowej lub odroczonej (czyli powtarzanie słów lub fraz wypowiedzianych przez inne osoby), echolalia odroczona polega na tym, że dziecko po upływie jakiegoś czasu, tygodnia czy miesiąca powtarza zasłyszane zdanie, a nawet długi tekst i czyni to z ogromną dokładnością (z tą samą intonacją lub akcentem), echolalia uznawana jest za patologiczną, jeśli powtarzanie utrzymuje się po ukończeniu trzeciego lub czwartego roku życia dziecka;
  • nieużywanie zaimka „ja”, nawet u dzieci powyżej 10 roku życia, dzieci często mówią o sobie „ty” lub po imieniu.

Inne objawy autyzmu

Jednym z poważniejszych objawów autyzmu są jakościowe zaburzenia stosunków społecznych, które polegają na tym, że dziecko nie odczuwa potrzeby kontaktów rówieśniczych oraz dzielenia się swoimi przeżyciami z innymi ludźmi. Ponadto jego komunikacja z innymi jest zaburzona przez upośledzoną lub niewykształconą mowę. Dziecko chore na autyzm nie posiada spontanicznych umiejętności językowych, charakterystycznych dla swojego poziomu rozwoju. Malec przestaje formułować zdania, posługuje się jedynie pojedynczymi słowami, a mowa przestaje służyć mu do komunikowania się. Mowa dzieci autystycznych określana jest jako „płaska”, pozbawiona melodyki. Wraz z cofaniem się mowy, zanikają inne sposoby komunikacji, jak gaworzenie, ekspresja uczuć na twarzy i gesty.

Zaburzenia mowy u dzieci autystycznych należy leczyć. Istnieje wiele programów edukacyjnych i szkoleniowych, które są dopasowane do indywidualnych potrzeb młodego człowieka. Rozwijają możliwości uczenia, komunikacji i relacji z innymi oraz jednocześnie ograniczają częstość występowania zachowań destrukcyjnych.

Małgorzata Kazbieruk

Porozmawiaj o tym na Maluchy »

Artykuły Autyzm

Nerwowy dwulatek
Autyzm Nerwowy dwulatek

(...) i Pedagogiczne, Warszawa 2001, ISBN 83-02-05892-0.(autyzm u dzieci, etapy rozwoju dziecka, nerwowe dziecko, wychowanie bez...

Pierwsze objawy autyzmu u dzieci
Autyzm Pierwsze objawy autyzmu u dzieci

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwoju, którego pierwsze objawy manifestują się zazwyczaj w pierwszych trzech ... ócają prawidłową pracę mózgu. Jak podają statystyki, na autyzm choruje jednak osoba na 500, przy czym cztery razy częściej chorują ... w co trzecim przypadku zachorowania na autyzm. Poziom intelektualny ma doniosłe znaczenie w przebiegu choroby i w dalszych rokowaniach ... ówiące, są w stanie prowadzić samodzielne życie. Autyzm wczesnodziecięcy wymaga różnicowania z takimi chorobami, jak:...

Dziecko autystyczne w przedszkoluOdtwórz wideo
Autyzm Dziecko autystyczne w przedszkolu

Poszczególne fazy rozwojowe są dla każdego dziecka inne. Jednak zaburzenia autystyczne dają się rozpoznać już w wieku przedszkolnym, dlatego zarówno rodzice jak i opiekunowie powinni zwracać baczną uwagę na to jak zachowuje się maluch i czy jego reakcje...

Pierwsze symptomy autyzmuOdtwórz wideo
Autyzm Pierwsze symptomy autyzmu

Pierwsze symptomy świadczące o autyzmie można zaobserwować już u 3 letniego dziecka. Brak kontaktu z pociechą oraz zakłócenie środków ekspresji i możliwości komunikacyjnych to kolejne objawy tego zaburzenia. U chorego na autyzm dziecka rodzice nie są w stanie stwierdzić czy jest ono smutne czy radosne, bo bardzo skromnie wyraża ono swoje emocje. Do tego nie komunikuje swoich potrzeb i nie mówi o zainteresowaniach. Ponadto da się zaobserwować także zaburzenia mowy, trudności z...

Możliwości leczenia dzieci autystycznychOdtwórz wideo
Autyzm Możliwości leczenia dzieci autystycznych

Terapia dla dzieci dotkniętych autyzmem z roku na rok ewoluuje. Taką usługę oferują nie tylko ośrodki państwowe, ale także prywatne. Znacznie gorzej jest niestety z dostępnością tego typu terapii, bo dzieci cierpiących na to zaburzenie rozwojowe...

Wybór odpowiedniego przedszkolaOdtwórz wideo
Autyzm Wybór odpowiedniego przedszkola

Dzieci będące w wieku przedszkolnym są poddane próbie zmiany dotychczasowego trybu życia. Wchodzą więc w nowe otoczenie, są odseparowane od rodziców i przebywają daleko od domu. Ten okres dla malucha może być niezwykle trudny. Dziecko autystyczne będzie...

Autyzm w rodzinieOdtwórz wideo
Autyzm Autyzm w rodzinie

Kiedy u dziecka zostanie zdiagnozowany autyzm taka wiadomość może być wielkim szokiem dla rodziców. Zaburzenia rozwojowe potomka wpływają bowiem na życie całej rodziny, bo takie maluchy potrzebują nieustannej uwagi, a także okazywania im ciepła, bliskości. Problem polega też na tym, że dzieci autystyczne mają problem w kontaktach z otoczeniem. Rolą rodziców jest więc wypracowanie metody porozumiewania się z nim i wpływania na jego zachowanie. Taka nauka wymaga więc wiele...

Agresja dzieci autystycznychOdtwórz wideo
Autyzm Agresja dzieci autystycznych

Dziecko cierpiące na takie zaburzenie rozwojowe jakim jest autyzm odbiera świat zupełnie inaczej niż jego zdrowi rówieśnicy. Częstym zjawiskiem jest więc to, że reaguje ono bardzo agresywnie. Takie negatywne zachowania są w wielu przypadkach nagminne. Do tego dochodzi fakt, że takie dzieci często zamykają się w swoim świecie wewnętrznym i bardzo trudno jest do nich dotrzeć. Wyrażana agresja może mieć różne formy. Może więc być ukierunkowana na dany obiekt czy osobę, ale równie często spotyka się także...

Autyzm - gdzie szukać pomocy?Odtwórz wideo
Autyzm Autyzm - gdzie szukać pomocy?

Jeśli zaobserwuje się u dziecka pierwsze objawy autyzmu należy niezwłocznie skontaktować się ze specjalistą, który postawi diagnozę i zleci odpowiednią terapię. Jest to niezwykle istotne, bowiem wczesne leczenie może spowodować, że objawy autyzmu...

Terapia dziecka autystycznegoOdtwórz wideo
Autyzm Terapia dziecka autystycznego

W celu zminimalizowania skutków zaburzenia jakim jest autyzm potrzeba szczególnej opieki i wkładu pracy, ale także cierpliwości przy wychowywaniu takiego dziecka. Istotnym elementem w terapii jest rozwój zdolności komunikacyjnych, a więc nawiązywanie kontaktu z bliskimi osobami. Praca polega zatem na ich nauce poprzez metodę naśladowania. Dzieci dotknięte autyzmem często cierpią na zaburzenia mowy, przez co nie potrafią dokładnie wyrazić swoich potrzeb. Jest to zatem zagadnienie nad...

Diagnoza - AutyzmOdtwórz wideo
Autyzm Diagnoza - Autyzm

Ocena tego czy dane dziecko cierpi na autyzm, czy też nie wcale nie jest prosta. Diagnoza jest bardzo trudnym zadaniem postawionym przed lekarzem i od jego opinii zależy życie malucha i jego rodziny. Dobrze jest zatem, aby na temat ewentualnego zaburzenia wypowiedzieli się tacy specjaliści jak: pedagog, pediatra, psycholog i psychiatra. Grono znawców temat ... . Kolejnym krokiem jest obserwacja malucha podejrzanego o autyzm. Często dokonuje jej psycholog oraz pedagog. Starają się...

Autyzm - przyczynyOdtwórz wideo
Autyzm Autyzm - przyczyny

Część dzieci jest bardziej podatna na zaburzenia rozwojowe niż inne. Powodem takiego zjawiska jest podłoże neurobiologiczne, które decyduje o pojawieniu się autyzmu. Choroba może być wynikiem różnych stanów np. wysokiej gorączki czy szczepienia (chociaż...

Rozwój intelektualny dziecka autystycznegoOdtwórz wideo
Autyzm Rozwój intelektualny dziecka autystycznego

Wokół autyzmu pojawiło się wiele mitów. Jednym z nich jest stwierdzenie, że autyzm równa się niepełnosprawności intelektualnej. Tymczasem autyzm oraz upośledzenie umysłowe to dwa całkowicie odrębne problemy rozwojowe. Zdarza się, oczywiście, że obydwa problemy współistnieją u danego dziecka, ale nie należy zakładać, że taka sytuacja ma miejsce w przypadku każdego dziecka autystycznego. Wraz ze wzrostem świadomości rodziców na temat autyzmu, diagnoza tego zaburzenia...

Choroby i dolegliwości malucha Zaburzenia sensoryczne u dzieci

Zaburzenia sensoryczne objawiają się tym, że dziecko nieprawidłowo interpretuje informacje sensoryczne, np.: dotyk, dźwięk czy ruch. Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego (SPD) dotyczą nie tylko dzieci, ale także dorosłych. Większość osób słysząc...

Rozwój fizyczny przedszkolaka Zaburzenia wzrostu u dzieci

Za zaburzenia wzrostu przyjmuje się wszelkie problemy zdrowotne, które uniemożliwiają dziecku przyrost długości i masy ciała. Następstwem powyższych zaburzeń może być opóźnienie prawidłowego rozwoju fizycznego, dojrzewania płciowego i ostatecznie...

Rozwój emocjonalny przedszkolaka Zaburzenia emocjonalne u dzieci

Do zaburzeń emocjonalnych u dzieci zalicza się: tiki nerwowe, jąkanie się, moczenie mimowolne, lęki nocne, zachowania agresywne, nadpobudliwość psychoruchową i obojętność emocjonalną.

Zaburzenia snu u dzieci
Problemy ze snem u niemowląt Zaburzenia snu u dzieci

Zaburzenia snu u dzieci mogą być podzielone na dwie kategorie – te, które objawiają się tym, że dziecko jest ciągle senne i zmęczone, pomimo iż sporo śpi i te, które wiążą się z trudnością w zaśnięciu. Zaburzenia snu dziecka powinny...

Dziecięce choroby Zaburzenia słuchu u dzieci

Masz problemy ze słuchem, a może ma je Twoje dziecko lub ktoś z bliskich? Nie wpadaj w panikę, obecnie nowoczesna technologia jest w stanie przywrócić słuch niemal w każdym przypadku. Operacja, aparat słuchowy - masz kilka możliwości do wyboru. Przyczyny...

Opóźniony rozwój mowy
Rozwój społeczny malucha Opóźniony rozwój mowy

Czy twoje dziecko, które ma już 2-3 lata, nie mówi, a w kontakcie z tobą bądź najbliższymi posługuje się głównie gestami oraz komunikacją pozawerbalną? Z pewnością jest to sygnał alarmowy dla nas jako rodziców. Oczywiście nie...

Rozwój mowy u niemowląt
Rozwój niemowlęcia miesiąc po miesiącu Rozwój mowy u niemowląt

Niemowlę na początku komunikuje się z otoczeniem za pomocą przedwerbalnych form wyrazu. Rolę komunikatu pełnią krzyki, płacz, spojrzenia i gesty. Dopiero później pojawia się gruchanie i gaworzenie.

Rozwój mowy dziecka
Wspomóż rozwój intelektualny swojego Dziecka Rozwój mowy dziecka

Mowa nie jest umiejętnością wrodzoną. Człowiek nabywa tę umiejętność w ciągu całego swojego życia. Prawidłowy rozwój mowy dziecka jest podstawą w kształtowaniu i rozwoju jego osobowości.

Niepłodność męska Zaburzenia autoimmunologiczne

Jedną z często spotykanych przyczyn niepłodności jest niepłodność immunologiczna. Mamy z nią do czynienia, gdy przeszkodą w zajściu w ciążę jest układ odpornościowy.

Zaburzenia erekcji
Zaburzenia hormonalne u mężczyzn Zaburzenia erekcji

Zaburzenia erekcji to problem z osiągnięciem wzwodu penisa i odbyciem satysfakcjonującego stosunku płciowego. ED mogą stanowić jedną z przyczyn kłopotów z płodnością.

Zdrowie kobiety Zaburzenia miesiączkowania

Problemy z miesiączką to dla kobiet powód do niepokoju - regularne miesiączki o zbliżonym nasileniu krwawienia stanowią bowiem oznakę zdrowia. Gdy krwawienie miesięczne zanika, jest nieregularne i skąpe lub wręcz przeciwnie – bardziej obfite...

Niepłodność męska Zaburzenia hormonalne u mężczyzn

Zaburzenia hormonalne mają negatywny wpływ na płodność mężczyzny. Choroby takie jak niedoczynność tarczycy czy przysadki bądź wrodzony przerost nadnerczy mogą być przyczyną niepłodności męskiej.

Niepłodność kobiet Zaburzenia fazy lutealnej

Zaburzenia fazy lutealnej polegają na skróceniu czasu jej trwania i obniżeniu stężenia progesteronu, co prowadzi do trudności w implantacji zarodka w błonie śluzowej macicy.

Niepłodność kobiet Zaburzenia układu odpornościowego

Często nieskuteczne leczenie niepłodności kończy się decyzją o in vitro. Przed jej podjęciem warto poznać wszystkie możliwości. Czasem problem tkwi w zaburzonym funkcjonowaniu układu odpornościowego.

Zaburzenia cyklu menstruacyjnego
Zaburzenia hormonalne u kobiet Zaburzenia cyklu menstruacyjnego

Zaburzenia cyklu miesiączkowego przeważnie spowodowane są rozchwianiem gospodarki hormonalnej kobiety, co skutkuje bolesnymi i obfitymi miesiączkami, brakiem krwawień lub nieregularnością cyklów.

Zaburzenia hormonalne u kobiet
Niepłodność kobiet Zaburzenia hormonalne u kobiet

Zaburzenia hormonalne to częsta przyczyna niepłodności kobiecej. Do zaburzenia gospodarki hormonalnej doprowadzić może zespół policystycznych jajników, hiperprolaktynemia oraz choroby tarczycy.

Zaburzenia pracy serca płodu
Komplikacje okołoporodowe Zaburzenia pracy serca płodu

Zaburzenia pracy serca płodu obserwowane za pomocą badania kardiotokograficznego dostarczają informacji na temat stanu płodu i mogą świadczyć na przykład o niedotlenieniu wewnątrzmacicznym.

Rozwój niemowlęcia miesiąc po miesiącu Całościowe zaburzenia rozwojowe

Całościowe zaburzenia rozwoju, takie jak zespół Retta, autyzm wczesnodziecięcy, zespół Aspergera oraz dziecięce zaburzenie dezintegracyjne, rozpoznaje się u dzieci już na wczesnym etapie życia.

Choroby i dolegliwości malucha Całościowe zaburzenia rozwoju

Całościowe zaburzenia rozwoju to szereg zaburzeń, które w różnym stopniu upośledzają prawidłowy rozwój dziecka. Są to zaburzenia ruchowe, emocjonalne oraz społeczne. Prawdopodobnie odpowiada za nie nieprawidłowy rozwój w okresie...

Choroby i dolegliwości malucha Zaburzenia rozwoju dziecka

Zaburzenia rozwoju dziecka mogą mieć charakter emocjonalny lub somatyczny. Jeśli dziecko ma niesprzyjające środowisko rodzinne i pozbawione jest opieki, zwiększa się ryzyko poważnych problemów, takich jak nerwice ruchowe, zaburzenia mowy czy lękliwość...

Przyczyny poronienia Zaburzenia hormonalne a poronienie

Hormony to mikroskopowe cząsteczki, które dosłownie rządzą naszym ciałem. To od nich zależy prawidłowy przebieg procesu dojrzewania, zapłodnienia i wreszcie – donoszenia ciąży. W jaki sposób zaburzenia ich wydzielania mogą przyczynić...

Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera
Patronaty Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z zespołem Aspergera

Celem publikacji jest propagowanie metody integracji sensorycznej w pracy z dziećmi z dysfunkcjami rozwojowymi. Przedstawiony tutaj program terapeutyczny może być propozycją dla nauczycieli szkół specjalnych i dobrą wskazówką, w jaki sposób...

Zabawki dla dzieci
Prezenty dla dzieci Zabawki dla dzieci

Rodzice często nie wiedzą, jak wybrać dobre zabawki dla dzieci, tak, by dostarczały dziecku możliwości rozwoju, a równocześnie sprawiły, żeby dziecko bawiło się z radością. Nikt chyba nie chce, by zabawki edukacyjne dla dzieci, wybrane z pełnym...

Problemy wychowawcze Asertywność dzieci

Każdy z nas ma ogromną potrzebę autonomii i niezależności. Zarówno dorośli, jak i małe dzieci chcą decydować o tym, co zrobić lub nie. Jednocześnie każdy z nas, bez względu na wiek, ma w sobie naturalną potrzebę współpracy i ubogacania życia...

"Pamiętajki" dla dzieci
Patronaty "Pamiętajki" dla dzieci

„Pamiętajki” to zbiór opowiadań i wierszy przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. W książce przedstawione są wspomnienia zabaw, które można potraktować jako propozycje spędzania wolnego czasu. „Pamiętajki”...

Choroby i dolegliwości malucha Hemoglobina u dzieci

Hemoglobina u dzieci to część badania morfologicznego krwi. Hemoglobina to białko transportujące tlen w organizmie, więc jej niedobór oznacza, że komórki otrzymują za mało tlenu.

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij