Urlop ojcowski

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi już sytuacja, w której Mama zarabia tyle samo, lub więcej, niż Tata. Czasem warunki finansowe lub skomplikowane okoliczności życiowe zmuszają Mamy do wcześniejszego powrotu do pracyniż wynika to z przysługującego im wymiaru urlopu macierzyńskiego.

Komu przysługuje urlop tacierzyński?

Do niedawnaurlop macierzyński przeznaczony był wyłącznie dla kobiet. Obecnie także ojcom przysługuje nowe uprawnienie – prawo do urlopu potocznie zwanego „tacierzyńskim”. Z urlopu ojcowskiego może skorzystać ojciec zatrudniony na podstawie umowy o pracę, pod warunkiem, że wychowuje dziecko.

Ojciec wychowujący dziecko ma prawo do skorzystania z urlopu w części niewykorzystanej przez matkę dziecka. Uprawnienie to przysługuje wszystkim ojcom, nie tylko mężowi matki – mogą z niego skorzystać również osoby pozostające w wolnych związkach oraz ojcowie, które opiekują się dziećmi.

Mama może zrezygnować na rzecz ojca dziecka z przysługującego jej urlopu po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego. Oznacza to, że przy narodzinach 1 dziecka ojciec może wykorzystać 6 tygodni urlopu.

Wniosek o urlop ojcowski

Żeby skorzystać z urlopu Tata- pracownik musi złożyć pisemny wniosek, nie później niż 7 dni przed wskazanym we wniosku dniem rozpoczęcia urlopu. Pracodawca jest zobowiązany do jego uwzględnienia.

Podczas urlopu ojcu przysługuje zasiłek macierzyński wynoszący 100% wynagrodzenia stanowiącego podstawę jego wymiaru. Przed podjęciem decyzji o przejściu na urlop warto zatem dowiedzieć się w odpowiednim oddziale ZUSu, jaka będzie wysokość przysługującego ojcu zasiłku.

Należy pamiętać, że mama, która ma zamiar powrócić do pracy ma również obowiązek pisemnego zgłoszenia pracodawcy pisemnego wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy.

Do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Inne uprawnienia ojców związane z narodzinami dziecka

Niezależnie od tzw. „urlopu macierzyńskiego” ojcom przysługuje urlop związany z narodzeniem się dziecka. W roku 2010 oraz 2011 wymiar urlopu wynosi 1 tydzień, a od stycznia 2012 r. zwiększy się on o kolejny tydzień. Z tego urlopu należy skorzystać do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia.

Ojcowie mają prawo do opieki nad dzieckiem równocześnie z matką przebywającą na urlopie macierzyńskim lub po zakończeniu przez nią urlopu macierzyńskiego. Urlop ten przysługuje ojcom, których dzieci urodziły się po 7 stycznia 2009 r.

Ponadto, zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z ojcem-pracownikiem wychowującym dziecko, w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego. Wyjątkiem jest, np. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, zatrudnienie na okres próbny, nieprzekraczający jednego miesiąca.

Za wypowiedzeniem umowę o pracę z ojcem można rozwiązać tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Małgorzata Lejman

Porozmawiaj o tym na Kącik dla Mam »
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

zofia2013 Kadrowa 0 odpowiedzi urlop ojcowski zofia2013:

dzień doby mam 2 pytania: 1. czy to prawda ze jesli rodzę przez cc to mężowi przysługuje 2 tygodnie wolnego? 2. czy jeśli ja nie pracuję, to mąż może skorzystać z urlopu macierzyńskiego który by mi przysługiwał gdybym pracowała? czy tylko te 2 tyg ojcowskiego...

nikitaka Kadrowa 1 odpowiedź Urlop ojcowski w 2013 nikitaka:

WitamMam pytanie, urodziłam córkę w czerwcu 2012, mój mąż jeszcze nie wykorzystał urlopu ojcowskiego który w 2012 wynosił 2 tygodnie. Czy po 1 stycznia 2013 coś się zmieniło? W internecie można przeczytać, że urlop wzrósł do 8 tygodni i jeśli tak to czy...

mama225 Kadrowa 29 odpowiedzi urlop tacierzyński w 2011 mama225:

Przepraszam, że znowu pytam, ale w tym nowym 2011 r urlop tacierzyńki ma trwac 2 tygodnie. Moje pytanie brzmi- czy jeżeli moje dziecko urodziło sie w 2010 r a mąż ma zamiar dopiero w tym roku wykorzystac tacierzyński, to przysługują mu dwa czy tydzień...

martyna30 Kadrowa 3 odpowiedzi Tacierzyński martyna30:

dzień dobry:) czy t prawda, że od 2013 roku tacierzyński ma wynosić 8 tyg? i czy mimo, że dziecko rodzone w 2012 roku a wybieranie tacierzyńskiego nastąpi w 2013 to przysługuję te 8 tyg? pozdrawiam:)

Królik Kadrowa 2 odpowiedzi Urlop ojcowski i macierzyński - poważny problem Królik:

Witam. Mamy z mężem dość poważny problem i nie wiemy, jak to rozwiązać...W 6 marca 2012roku urodził się nam drugi syn. Od 5 marca miałam urlop macierzyński. Pisałam jakieś podanie o wydłużenie urlopu o kolejne tygodnie (szczerze przyznam, ze po prostu...

pokaż 5 następnych

Artykuły Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński Urlop ojcowski 2010

Zmiany, które nastąpiły z początkiem roku 2010 w polskim prawodawstwie (urlop tacierzyński), przyczyniły się do zrównania obowiązków obu płci. To wielki postęp, ponieważ w tradycji naszego kraju mocno zakorzeniony jest stereotyp matki Polki. Kobieta pełni ... rodziców, dlatego istnieje tak znikomy odsetek mężczyzn, którzy przejmują opiekę nad dzieckiem. Co daje urlop tacierzyński? Poprzez ... ? Urlop tacierzyński stwarza więc możliwość pobycia z dzieckiem, aby poznać jego potrzeby. Oczywiście tydzień czy dwa to za...

Wymiar urlopu ojcowskiego
Urlop tacierzyński Wymiar urlopu ojcowskiego

Chociaż z polityką prorodzinną w naszym kraju nadal nie jest tak, aby zadowalało to większość rodziców, ustawodawca w ostatnich latach zauważył dotychczas niedocenianą rolę mężczyzny w opiece nad dziećmi i w wychowaniu ich. W związku z tym zadbano o prawa pracujących na etacie ojców i wprowadzono tzw. urlop tacierzyński, inaczej urlop ojcowski. Ile trwa urlop ojcowski? Urlop ojcowski nie ma powiązania z okresem zatrudnienia pracownika - tylko z wiekiem dziecka. Urlop ojcowski w 2011 roku należy...

Urlop tacierzyński Urlop ojcowski 2010

Zmiany, które nastąpiły z początkiem roku 2010 w polskim prawodawstwie (urlop tacierzyński), przyczyniły się do zrównania obowiązków obu płci. To wielki postęp, ponieważ w tradycji naszego kraju mocno zakorzeniony jest stereotyp matki Polki. Kobieta pełni...

Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Niejedna młoda mama zastanawia się, ile dni urlopu wypoczynkowego należy się jej po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym. Jak oblicza się liczbę należnych dni urlopu wypoczynkowego?

Porady prawne dla rodziców Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to czas, jaki następuje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie. Jest to bezpłatny okres zwolnienia, gdyż płatny urlop wychowawczy przysługuje tylko osobom o niskim dochodzie. Składka...

Porady prawne dla rodziców Urlop macierzyński

Urlop macierzyński w 2011 roku uległ zmianom pod względem czasu jego trwania. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci w czasie jednego porodu. Pracownicy przysługuje podstawowy urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni, gdy urodzi...

Porady prawne dla rodziców Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu ojcowskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Urlop macierzyński Urlop macierzyński dla ojca

Kiedy można się ubiegać o urlop macierzyński dla ojca? Czym różni się urlop ojcowski od urlopu macierzyńskiego dla ojca?

Urlop zimą z dzieckiem
Wycieczki Urlop zimą z dzieckiem

Wybierając się z maluszkiem na zimowy urlop, musimy przede wszystkim mieć na uwadze to, by dziecku było ciepło. Nie wystarczy jednak spakować kilka dodatkowych swetrów, by być dobrze przygotowanym na zimowy wyjazd. Co zabrać? Co przygotować, by...

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża Urlop macierzyński na drugie dziecko

Długość urlopu macierzyńskiego jest precyzyjnie określona przez Kodeks pracy. W 2012 wymiar urlopu wzrósł. Ile obecnie wynosi urlop macierzyński?

Urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński

Wielu rodziców słyszało o możliwości skorzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jaki jest jego wymiar? Czy w jego trakcie można pracować?

Urlop wychowawczy Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego. Do 6-miesięcznego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownicy lub pracownika na okres 3 lat, jednak...

Urlop wychowawczy Urlop wychowawczy dla ojca

Kto może skorzystać z urlopu wychowawczego? Jakie warunki trzeba spełnić, by pójść na urlop wychowawczy? Czy urlop wychowawczy jest płatny, czy nie?

Zmiany w urlopie macierzyńskim w 2013 roku
Patronaty Zmiany w urlopie macierzyńskim w 2013 roku

(...) społeczne. Zmiany w urlopie ojcowskim? Niezależnie od urlopu macierzyńskiego pracującym ojcom przysługuje tzw. urlop ojcowski ... .(urlop macierzyński dla ojca, urlop ojcowski, urlop ojcowski płatny, urlop macierzyński na drugie...

Urlop macierzyński Urlop macierzyński dla ojca

(...) stycznia 2010 roku wprowadzono jednak przepisy, które dają możliwość samodzielnego urlopu dla ojca dziecka (tzw. urlop ojcowski ... ojcowskiego jest konieczność pozostawania przez ojca dziecka w stosunku pracy. Urlop ojcowski trwa 2 tygodnie, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Urlop ojcowski ma charakter fakultatywny, co oznacza, że ojciec dziecka może ... , na pisemny wniosek pracownika, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności.(praca po urlopie macierzyńskim, urlop dla ojca,...

Kariera czy dziecko?
Decyzja o ciąży Kariera czy dziecko?

(...) zwolnienia lekarskiego w trakcie ciąży, skrócenie okresu urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski, urlop...

Relacje z dziećmi Tata i dziecko

(...) Mazur(relacje ojciec syn, relacje rodzinne, samotny ojciec, tata i dziecko, urlop...

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij