Samotna matka

Samotna matka to niestety coraz częstszy przypadek na tle „rodzinnych obrazków”. Niezależnie od tego, dlaczego kobieta samotnie sprawuje opiekę nad dzieckiem (jest wdową, rozwódką lub ma, tzw. dziecko nieślubne), zawsze jej matczyne obowiązki są wzmożone, ponieważ wymagają zapewnienia dzieciom nie tylko opieki w domu, ale również zaplecza finansowego, bytu materialnego. Samotna matka, nie mogąc często wyegzekwować od ojca dzieci należnych alimentów, zmuszona jest pójść do pracy i samodzielnie dźwigać ciężar samotnego rodzicielstwa.

Problemy matek samotnie wychowujących dzieci

Samotne matki stają przed obliczem wielu problemów: osobistych, rodzinnych, wychowawczych, społecznych itd. Jeśli kobieta decyduje się samotnie wychować dziecko z nieślubnego związku, często jest skazana na ostracyzm społeczny i niezrozumienie, ponieważ, jak mówi wielu: „sama jest sobie winna”. Niejednokrotnie ludzie z otoczenia kobiety wydają też niesprawiedliwe wyroki i rozgłaszają nieuczciwe opinie, gdy odchodzi ona od męża z powodu jego alkoholizmu, psychicznego znęcania się nad rodziną, molestowania czy bicia. Taka kobieta musi nie tylko poradzić sobie z psychicznym rozchwianiem, ale także umieć znieść społeczne, często raniące i nieprawdziwe osądy. Nie mniej bolesnym doświadczeniem dla samotnej matki jest śmierć męża, pozostanie samą z dziećmi, z ogromną raną i poczuciem osamotnienia po stracie ukochanej osoby.

Samotne matki muszą być silne, ponieważ zdają sobie sprawę, że tylko do nich należy teraz zaspokajanie potrzeb bytowych rodziny i wychowywanie dzieci. Gdy samotne macierzyństwo związane jest ze śmiercią męża, dodatkowo kobiety muszą umieć wyjaśnić dzieciom stratę i starać się być dla nich duchowym oparciem, mimo tego, że same czują ogromny żal, są samotne, zdruzgotane i zrozpaczone. To wszystko nie jest łatwe, rodzi problemy, cierpienie, grozi psychicznym załamaniem. Dobrze jest, jeśli samotna mama z dzieckiem może liczyć na pomoc ze strony rodziny, np. własnej matki czy babci. Wtedy wie, że nie została z problemami sama.

Samotne mamy stają często przed koniecznością godzenia obowiązków domowych (sprzątanie, gotowanie, pranie itp.) z obowiązkami zawodowymi. Jeśli wcześniej nie pracowały, teraz muszą podjąć pracę, by zapewnić dzieciom właściwy byt, odpowiedni status materialny. Często martwią się o to, jak wychowają dzieci, czy same sobie poradzą, czy czegoś nie zaniedbają. Nie mają czasu dla siebie, oddając się dzieciom i pracy zarobkowej. Mimo że czują się osamotnione, często nawet skrzywdzone i boją się o własną oraz dzieci przyszłość, nie chcą tego okazywać, kumulując w sobie negatywne emocje. Przeciążenie pracą, zmęczenie i permanentny stres grożą osłabieniem stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale i psychicznego.

Co znaczy samotne macierzyństwo?

Problemy z wychowywaniem i utrzymaniem dzieci są wspólne dla rodzin matek niezamężnych, wdów, jak i kobiet rozwiedzionych. Brak ojca w rodzinie często wiąże się z gorszą od przeciętnej sytuacją ekonomiczną. Z reguły na trudności finansowe najbardziej narażone są wdowy do tej pory niepracujące, lecz zajmujące się wychowaniem dzieci oraz matki niezamężne, tzw. panny z dziećmi. Wdowieństwo kobiet zależnych budżetowo od męża wymaga całkowitego przeorganizowania życia. Kobieta musi niejednokrotnie dokształcać się czy pójść na jakieś przygotowanie zawodowe, by móc podjąć pracę umożliwiającą utrzymanie domu i dzieci. Często wiąże się to z przełamaniem jej lęku dotyczącego obecności na rynku pracy.

Często matki samotnie wychowujące dzieci mają problemy lokalowe, np. nie posiadają własnego mieszkania. Czasami ich wykształcenie jest średnie, a nawet tylko podstawowe. W wielu wypadkach rodziny matek niezamężnych tworzą środowiska patologiczne. Ponieważ kobiety te wywodzą się z takiego otoczenia socjalnego, często obniża to wartość tych rodzin jako środowiska wychowawczego. Kobiety samotnie wychowujące dzieci, mające problemy ekonomiczne, wywodzące się ze środowisk patologicznych. Jeżeli nie radzą sobie z samotnym macierzyństwem, mogą liczyć na pomoc w domach samotnej matki.

Pogodzenie obowiązków zawodowych i domowych przez kobietę samotnie sprawującą opiekę nad dzieckiem wymaga niezwykle dużego wysiłku i zaangażowania. Jako jedyna żywicielka rodziny musi ona często podejmować dodatkowe prace zarobkowe, by zapewnić dzieciom niezbędne warunki materialne. Do tego dochodzi także doglądanie edukacyjnego rozwoju dzieci (sprawdzanie prac domowych, zapewnianie pomocy naukowych, kupowanie zeszytów, podręczników i innych przyborów edukacyjnych, chodzenie na wywiadówki itp.). Obowiązki domowe, praca zawodowa, wypełnianie obowiązków rodzicielskich sprawiają, że pozostaje mało czasu na dłuższe kontakty z dziećmi, na wspólne rozmowy i bycie z sobą.

Samotna matka a dzieci

Wzory wychowawcze, jakie narzucają samotne matki swoim dzieciom, nie różnią się zasadniczo od wzorów wychowawczych z rodzin pełnych. Samotne mamy pragną, na miarę swoich możliwości, zapewnić pociechom dobre warunki materialne w przyszłości. Dążą do tego, by ich dzieci zdobyły wykształcenie, dobry zawód i pozycję społeczną. Pragną wykształcić w dzieciach dobre cechy charakteru, a ich autorytet i zachowanie mają niebagatelny wpływa na proces socjalizacji maluchów. Brak autorytetu matki wśród dzieci, nieliczenie się z jej zdaniem i często ignorowanie jej osoby (związane z ukaraniem za brak ojca) skutkują negatywnymi relacjami na linii matka-dzieci, stają się źródłem konfliktów i pogłębiają poczucie samotności.

Uzyskanie autorytetu przez matkę ułatwia jej skuteczne stosowanie środków wychowawczych. Oddziaływanie wzorców osobowych matek jest tym silniejsze, im większa więź emocjonalna z dziećmi, naturalne właściwości moralne i rodzaj naśladowanych zachowań. Dzieci akceptują sytuację wychowywania się w niepełnej rodzinie, jeśli czują się akceptowane, bezpieczne i kochane. Brak ojca i męża w rodzinie często jednak grozi zachwianiem postawy matki.

Kobiety samotnie wychowujące dzieci, zwłaszcza rozwódki i kobiety niezamężne, mają często negatywny obraz mężczyzny. Nie odczuwają potrzeby obecności mężczyzny w rodzinie, czasami pragną pokazać swoją zaradność i umiejętność życia w pojedynkę. Niejednokrotnie odbija się to na dzieciach i ich postrzeganiu w przyszłości własnego życia rodzinnego. Brak ojca w rodzinie grozić może zaburzeniami przygotowania córki czy syna do pełnienia roli związanej z płcią. Chłopcy poznają tylko kobiece wzorce zachowania i nie mają możliwości konfrontowania ich z męskimi zachowaniami. Dziewczynki natomiast, zwłaszcza w okresie dorastania, pozbawione są możliwości wypracowania obrazu męża na podstawie ojcowskiego wzorca.

Brak ojca w rodzinie, ograniczone z nim kontakty, upośledzają życie rodzinne, co przejawia się wysokim poziomem niepokoju u matek i u dzieci, poczuciem lęku i obawami o przyszłość. Po rozwodzie niekiedy niepokój występuje w mniejszym nasileniu, ponieważ zmienia się sytuacja rodzinna (np. odcięcie się kobiety od męża alkoholika). Cała rodzina odczuwa jednak swoją niepełność. Lęk i poczucie niepewności jest zwykle bardzo silne u wdów, które całe życie podporządkowały do tej pory wychowywaniu dzieci. Rosnąca w nich obawa czasem jest tak duża, że popycha do nałogów, w których szuka się zapomnienia, np. do alkoholizmu.

Niektóre matki przejawiają silną tendencję do zacieśniania więzów z dziećmi, chcąc niejako zrekompensować im brak ojca. Wykazują postawę nadmiernie ochraniającą, co może rodzić w dzieciach chęć odcięcia się od matki, agresję, stronienie od wzajemnych kontaktów i dążenie do izolacji. Czasem postawa nadmiernie ochraniająca w przypadku synów skutkuje wypaczeniem u nich pojmowania roli kobiety w związku i grozi trudnościami w przyszłych relacjach uczuciowych syna z kobietami. Chłopiec może w przyszłości bowiem oczekiwać od kobiety nie partnerki życiowej, lecz matki, pocieszycielki i „rozwiązywacza problemów”.

Bibliografia

  • Dąbrowska G., Sytuacja materialna i psychospołeczna rodzin samotnych matek, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993, nr 8, dodatek: Przysposobienie do życia w rodzinie i społeczeństwie, ss. 138-42.
  • Maruszczak M., Problemy samotnej matki i jej dziecka [w:] Daraszkiewicz E. i inn., Rodzice i dzieci: encyklopedia, Wydawnictwo „Park”, Bielsko-Biała 2002, ss. 528-535.
Porozmawiaj o tym na Kącik dla Mam »
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

Redakcja Nowe artykuły w portalu 0 odpowiedzi Samotna matka z dzieckiem Redakcja:

Samotna matka z dzieckiem to kobieta, która musi wykazać się wielką siłą i zdeterminowaniem. Obecnie samotne macierzyństwo nie jest powodem wykluczenia społecznego czy poczucia bycia gorszą, lecz dowodem, że kobieta jest silna, niezależna i dobrze sobie...

Redakcja Nowe artykuły w portalu 0 odpowiedzi Samotna matka z dzieckiem Redakcja:

Samotna matka z dzieckiem to kobieta, która musi wykazać się wielką siłą i zdeterminowaniem. Obecnie samotne macierzyństwo nie jest powodem wykluczenia społecznego czy poczucia bycia gorszą, lecz dowodem, że kobieta jest silna, niezależna i dobrze sobie...

Redakcja Nowe artykuły w portalu 0 odpowiedzi Prawa samotnej matki Redakcja:

Bycie samotną matką to ogromne wyzwanie. Z jednej strony kobieta musi dbać o wychowanie swoich dzieci, a z drugiej musi również zapewniać rodzinie byt. Jest wiele problemów życia codziennego, z którymi borykają się samotne matki .

ela17j Dziś pytanie - dziś odpowiedź 1 odpowiedź Zasiłki dla samotnych matek ela17j:

Witam! Mam pytanie -czy któras z Was korzysta z tej formy pomocy ? Nie mam na mysli dodatku rodzinnego tylko konkretnie zasiłku dla matek samotnie wychowujacych.Ja jestem samotną matką ale pracujacą i oczywiscie pobieram alimenty czy nalezy mi się...

~Agnieszka J Kącik dla Mam 7 odpowiedzi Czy przysługują mi prawa samotnej matki ~Agnieszka J:

Mam pytanie, czy jako samotna matka wychowuje dziecko które w akcie urodzenia nie ma ojca czy przysługuje mi pobieranie samotnej matki gdyż mam partnera i drugie dziecko z tym partnerem, ale w świetle prawa jestem panną a nie jesteśmy po ślubie.

~Paulina89 Kadrowa 0 odpowiedzi zasiłek wychowawczy ~Paulina89:

Hej kobitki.Mam problem z urlopem wychowawczym. Trochę wybiegam w przyszłość bo dopiero jestem w ciąży i wiem że wiele się może zmienić ale chciałabym żeby ktoś mi coś wyjaśnił. Jestem na L4 w ciąży,potem idę na rok macierzynskiego .

Patiulka Kadrowa 1 odpowiedź co z wychowawczym?? Patiulka:

Witam mam kilka pytań1. jaki okres czasu można być na l4, czy trzeba składać jakieś papiery do ZUS jak było kiedyś? 2. jeśli mam umowę do dnia porodu to czy należy mi się macierzyński? 3. -------------------------------------- to czy należy mi się wychowawczy?...

pokaż 5 następnych

Artykuły Samotna matka

Samotna matka Wychowanie bez ojca

Wychowanie bez ojca jest okupione wieloma kosztami psychologicznymi dla dziecka. W Stanach Zjednoczonych dorasta bez ojców około 40% dzieci. Konsekwencje nieobecności ojca w życiu dziecka obejmują wiele patologicznych zachowań, jak: przemoc domowa,...

Rola ojca w wychowaniu dziecka
Samotna matka Rola ojca w wychowaniu dziecka

Mama i tata są niezbędni do prawidłowego rozwoju dziecka. Rodzice stanowią wzorzec zachowań do naśladowania, uczą życia, wspierają, opiekują się, troszczą się o maluchy, wychowują je. Mężczyzna zajmuje szczególne miejsce w strukturze rodziny...

Prawa samotnej matki
Samotna matka Prawa samotnej matki

Bycie samotną matką to ogromne wyzwanie. Z jednej strony kobieta musi dbać o wychowanie swoich dzieci, a z drugiej musi ... rodziny i przyjaciół jest w takiej sytuacji nieoceniona. Anna Świeboda(prawa rodziców, samotna matka, samotne mamy, samotne matki) ... do urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, jeśli przed urodzeniem dziecka kobieta pracowała na umowę o pracę. Oprócz tego samotna matka ma rocznie dwa dodatkowe dni urlopu na opiekę nad dzieckiem. Prawa samotnej matki z dzieckiem pozwalają jej na...

Samotna matka z dzieckiem
Domy samotnej matki Samotna matka z dzieckiem

Samotna matka z dzieckiem to kobieta, która musi wykazać się wielką siłą i zdeterminowaniem. Obecnie samotne macierzyństwo nie jest powodem wykluczenia społecznego czy poczucia bycia gorszą, lecz dowodem, że kobieta jest silna, niezależna i dobrze...

Rodzinne finanse Jesteś samotną matką? Pomyśl o przyszłości swojego dziecka

Dorastające dziecko to jednocześnie znacznie większe wydatki. Wiele matek w trosce o swojego malucha stara się zabezpieczyć jego przyszłość dzięki odpowiedniej polisie. Systematyczne odkładanie określonej sumy pieniędzy przez długi okres może zapewnić...

Etapy porodu naturalnego Samotna mama rodzi

Nie zawsze jest tak, że narodzinami dziecka cieszą się oboje rodzice. Czasem kobieta zostaje sama i musi stawiać czoła wszystkim trudom rodzicielstwa w pojedynkę. Chwile, które powinny być tak piękne stają się często chwilami zwątpienia i smutku. Niezależnie...

Zła Matka (recenzja)
Testy i recenzje Zła Matka (recenzja)

Nie zawsze jest kolorowo. O kontrowersjach macierzyństwa Nie jest to poradnik psychologiczny o tym, jak nie być złą matką. Nie jest to również dramat psychologiczny czy thriller z mrożącymi krew w żyłach scenami znęcania się nad dziećmi. „Zła Matka" autorstwa...

Przyszła matka z papierosem Odtwórz wideo
Palenie w ciąży Przyszła matka z papierosem

Jak się okazuje, aż 29% populacji Polaków pali codziennie, co stanowi około 9 mln ludzi!Jaki procent w tej grupie stanowią kobiety w ciąży? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że często bywa tak, że nałóg jest dla nich na tyle silny, że przedkładają one...

Ważny temat - Projekt dziecko - zaczynamy! Wzorowa kontra Prawdziwa Matka

"Pamiętam ten moment, gdy urodził się Jasiek. Po bezpiecznym tygodniu w szpitalu wróciłam do domu i pierwsze, co poczułam to... lęk. Jak ja sobie poradzę? Czy będę w stanie karmić? Czy nie będzie głodny? Czy uda mi się oduczyć go korzystania z...

„Kora jest samotna" i „Mały Rubi w tarapatach"
Kultura „Kora jest samotna" i „Mały Rubi w tarapatach"

Zielona Sowa jest jedynym wydawcą w Polsce książek o zwierzętach dla dzieci angielskiej pisarki Holly Webb. Od dwóch lat seria „Zaopiekuj się mną” cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych czytelników, w bieżącym...

Pomoc dla samotnych matek
Domy samotnej matki Pomoc dla samotnych matek

(...) już po nic wyciągać ręki. Samotna matka, której często trudno odnaleźć się w nowej, trudnej dla siebie sytuacji, nie wie ... . Przywileje samotnej matki Z jakich innych przywilejów może skorzystać samotna matka w Polsce? Może między innymi rozliczać się ... ów szkolnych czy obniżek na zajęcia pozalekcyjne oraz wycieczki dla maluchów. Samotna matka nie ma łatwego życia. Często nie może ... i konieczność wypełniania setek formularzy. Warto jednak się starać, bo najważniejsze jest dobro i uśmiech dziecka.(samotna...

Samotna matka z dzieckiem
Domy samotnej matki Samotna matka z dzieckiem

Samotna matka z dzieckiem to kobieta, która musi wykazać się wielką siłą i zdeterminowaniem. Obecnie samotne ... rękę nie jest wstydem ani oznaką słabości, a samotna matka nie jest gorsza. Pamiętaj, że urodzenie dziecka to nowy etap w życiu ... Państwa lub różnych organizacji dla kobiet samotnie wychowujących dziecko. Pamiętaj także, że samotna matka z dzieckiem ... także być cudownym i wzbogacającym doświadczeniem. Ewa Janeczko(samotna matka, samotne mamy, samotne matki, samotni...

Etapy porodu naturalnego Samotna mama rodzi

(...) Jak sobie radzić będąc samotną matką? Chwil zwątpienia doświadczają wszystkie mamy. Czasem dobrze jest dać wyraz swojemu smutkowi i...

Rodzinne finanse Jesteś samotną matką? Pomyśl o przyszłości swojego dziecka

Dorastające dziecko to jednocześnie znacznie większe wydatki. Wiele matek w trosce o swojego malucha stara się zabezpieczyć jego przyszłość dzięki odpowiedniej polisie. Systematyczne odkładanie określonej sumy pieniędzy przez długi okres może zapewnić...

Samotność w ciąży
Emocje w ciąży Samotność w ciąży

(...) w ciąży to problem bardzo powszechny na całym świecie. Bycie samotną matką grozi najczęściej tym kobietom, które nie są ... należy. Nawet nie dla siebie, tylko dla małego szkraba.(dolegliwości ciążowe, samotna matka, samotne mamy, samotny...

Ojczym
Pielęgnowanie związku Ojczym

(...) rodzic dziecko, samotna matka, samotny...

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij