Problemy z adoptowanym dzieckiem

Problemy z adoptowanym dzieckiem to jeden z powodów wątpliwości rodziców, którzy zastanawiają się nad przysposobieniem nie swojego dziecka. Rodzice adopcyjni boją się, że dorastający nastolatek zacznie uciekać z domu, wagarować, że zacznie powielać patologiczne wzorce zachowań, jakie pamięta z domu rodzinnego. Rodzice adopcyjni rozważają, czy mówić maluchowi, że jest dzieckiem adoptowanym, a jeżeli tak, to kiedy o tym powiedzieć szkrabowi. Czy wiadomość, że zostało się wychowanym przez inne osoby niż rodzice biologiczni nie nasili buntu i agresji rozczarowanego dziecka? Jak radzić sobie z trudnościami wychowawczymi, jakie przejawia adoptowane dziecko? O czym pamiętać?

Spis treści:
 1. 1. Dylematy rodziców adopcyjnych
 2. 2. Rodzice biologiczni w życiu adoptowanego dziecka
 3. 3. Wychowanie dziecka adoptowanego

1. Dylematy rodziców adopcyjnych

Trudy rodzicielskie dają się we znaki niejednej mamie i tacie. Jeszcze trudniej mają rodzice adopcyjni. Sama miłość do dziecka nie gwarantuje bowiem sukcesu wychowawczego. Świat malucha, który został adoptowany, niejednokrotnie nie przystaje do rzeczywistości rodziców adopcyjnych. Zawieść się też można na intuicji rodzicielskiej, gdyż zwykle te zachowania i metody, które są skuteczne w „normalnych warunkach rodzinnych”, w przypadku rodzin adopcyjnych nie sprawdzają się. Dziecko adopcyjne, które zwykle ma za sobą trudną przeszłość – przemoc domową, zaniedbanie, brak miłości, wykorzystywanie seksualne, alkoholizm rodziców itp. – może reagować zupełnie inaczej niż przeciętny maluch, wychowujący się w zwykłej rodzinie. Rodzice adopcyjni muszą liczyć się z nieprzewidywalnością przysposobionego dziecka i jego dziwnymi czy niezrozumiałymi reakcjami. Często też czują się bezradni i nie wiedzą, co począć.

O czym powinni pamiętać rodzice adopcyjni? Przede wszystkim powinni orientować się w mechanizmach, jakie rządzą światem dziecka adoptowanego i zdawać sobie sprawę z trudności wychowawczych, jakie może sprawiać dziecko adopcyjne, które stoi przed koniecznością zaadaptowania się do nowych warunków. Czemu służy taka wiedza?

 • Pozwala podejmować najbardziej optymalne metody działania w relacji z dzieckiem adopcyjnym.
 • Sprawia, że decyzja rodziców o adopcji dziecka staje się bardziej świadoma.
 • Pozwala uniknąć poczucia winy, że jest się nieskutecznym rodzicem zastępczym.
 • Przeciwdziała kumulowaniu się negatywnych emocji w dziecku i w rodzicach adopcyjnych.
 • Uprawdopodabnia uniknięcie zaskoczenia i rozczarowania dzieckiem adopcyjnym.
 • Ułatwia podjęcie decyzji o szukaniu profesjonalnej pomocy, kiedy rodzice adopcyjni czują się sfrustrowani, bezradni i nie dają sobie rady z kłopotami wychowawczymi, jakie przejawia dziecko.

Istotna jest również samoświadomość rodziców adopcyjnych. Dlaczego zdecydowali się na adopcję? Jakie są ich motywy postępowania? Co chcą sobie „załatwić” adopcją dziecka? Czego oczekują od adoptowanego dziecka? Jakie znaczenie ma dla nich fakt, że nie mogą mieć własnego dziecka? Warto zastanowić się nad odpowiedziami na te pytania, gdyż zbyt dużo niewiadomych może skutkować frustracją, złością, gniewem i zniechęceniem zarówno po stronie rodziców adopcyjnych, jak i przysposabianego dziecka, a to nie sprzyja prawidłowym relacjom rodzinnym. Poza tym, rodzice adopcyjni i dziecko stoją przed zadaniem zbudowania więzi emocjonalnej. Początkowy entuzjazm, nadzieja, radość zostają zastąpione rozczarowaniem i rozgoryczeniem Więź uczuciowa między adoptowanym dzieckiem i jego zastępczymi rodzicami rodzi się stopniowo i powoli. Zwykle towarzyszy temu ciężki wysiłek. Wzajemne zrozumienie i akceptacja zostają utrudnione poprzez nieufność malucha, podejrzliwość, agresywność, złość, ucieczki z domu, wagary, lekceważenie zasad wychowawczych rodziców, nakazów i zakazów. Przez wiele lat rodzice adopcyjni muszą zadowalać się dużym zaangażowaniem w relacje z dzieckiem, zamiast wzajemnej więzi emocjonalnej ze szkrabem.

2. Rodzice biologiczni w życiu adoptowanego dziecka

Wiele rodziców adopcyjnych musi liczyć się z „obecnością” rodziców biologicznych w życiu przysposobionego przez nich dziecka. To kolejny trud, gdyż rodzice adopcyjni zastanawiają się, czy często patologiczna rodzina biologiczna nie „zepsuje” dziecka, któremu udało się wyrwać z niekorzystnych wpływów. Czy w ogóle mówić maluchowi, że został adoptowany? Czy narażać się na ryzyko, że dziecko zacznie szukać swoich rodzonych rodziców? Kiedy wyjawić wiadomość o adopcji? A może przemilczeć te kwestie? Ale jak wówczas radzić sobie w sytuacji, kiedy maluch przypadkiem dowie się, że został adoptowany? Jak wtedy uporać się z jego negatywnymi emocjami – buntem, rozgoryczeniem, rozczarowaniem, zranieniem, utratą zaufania, poczuciem bycia oszukanym itp.? Jak żyć z lękiem i obawą przed tym, że tajemnica o adopcji może w końcu wyjść na jaw? Z drugiej strony jednak, przyznanie się, że jest się rodzicem adopcyjnym, może zagrażać samoocenie dorosłych – mogą czuć się niepełnowartościowymi rodzicami.

Inny problem powstaje, kiedy adoptowane dziecko pochodzi z rodziny patologicznej, np. przemocowej. Wówczas na linii rodzice adopcyjni-dziecko może pojawić się „prześladowca”. Są to często mechanizmy nieuświadomione. Maluch może zacząć rzutować swoje lęki i bronić się przed rodzicami adopcyjnymi, jakby to byli zagrażający mu rodzice biologiczni. Dziecko stanie się lękliwe, wycofane, bierne, apatyczne, zależne, pozbawione inicjatywy i woli działania albo agresywne, wrogie, gniewne, niosące destrukcję. Z kolei rodzice adopcyjni, obsadzeni przez dziecko w roli „prześladowcy”, mogą zacząć przejawiać niezrozumiałe dla siebie i negatywne wobec dziecka reakcje i zachowania. Rodzi się niebezpieczeństwo uruchomienia niezdrowych sposobów funkcjonowania rodziny, pojawia się napięcie, irytacja, frustracja i wzajemna niechęć. W końcu może zabraknąć miłości, która miała być panaceum na wszelkie kłopoty wychowawcze z maluchem.

3. Wychowanie dziecka adoptowanego

Rodzice adopcyjni powinni zawsze móc skorzystać z pomocy i wsparcia psychologa rodzinnego. Ich trudy wychowawcze są podwójnie ciężkie w porównaniu ze zwykłymi rodzicami. Rodzice adopcyjni często przysposabiają dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych, stoją przed zadaniem odbudowania u maluchów poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Sama miłość nie wystarcza, gdyż dzieci niejednokrotnie nie potrafią jej przyjąć. Poza tym, rodzice adopcyjni często źle rozumieją rodzicielską miłość, utożsamiając ją z uległością wobec dziecka, wynagradzaniem mu doznanych w przeszłości krzywd, ignorowaniem dyscypliny i niestawianiem granic. Takie metody działania potęgują tylko problemy z dzieckiem adopcyjnym. Pojawiają się kradzieże, rozboje, handel narkotykami, złe oceny w szkole itp. O czym powinni pamiętać rodzice adopcyjni? O konsekwencji, kształtowaniu świata wartości, przywracaniu porządku w świecie dziecka, szacunku wobec malucha, wzajemnej współpracy rodzicielskiej, dyscyplinie, cierpliwości, ciągłym powtarzaniu reguł (choćby do znudzenia) i umiejętnym wyznaczaniu granic, bez agresji czy przemocy.

Wiadomo, że każde dziecko jest inne i nie da się podać wzorcowego schematu postępowania z adoptowanym maluchem. Są przecież dzieci, które cierpią na ADHD albo mają zdiagnozowany FAS. W ich przypadku będą obowiązywały podstawowe zasady wychowawcze plus konieczna jest praca terapeutyczna i to zarówno z dzieckiem, jak i rodzicami, którzy zdecydowali się na adopcję. Trzeba mieć świadomość, że problemy z adoptowanym dzieckiem nigdy nie są tylko i wyłącznie winą dziecka czy konsekwencją jego trudnej przeszłości. Nieporozumienia powstają na styku rodzice adopcyjni-dziecko. Trzeba się zatem zastanowić, czy przypadkiem nie stawia się zbyt wygórowanych oczekiwań i nie ma się zbyt ambitnych aspiracji co do przysposobionego dziecka. Może maluch nie czuje się na siłach, by realizować wydumane zamysły adopcyjnych rodziców? Czasami bowiem nasze zwerbalizowane intencje nie pokrywają się z nieświadomymi obawami i potrzebami. Rozmijamy się ze sobą wewnętrznie, powodując rozmijanie się w życiu z innymi ludźmi, np. z małżonkiem czy adoptowanym dzieckiem. Z jednej strony, pojawia się radość z adopcji, z drugiej zaś – smutek i frustracja z powodu niemożności urodzenia własnego dziecka. Adoptowany szkrab wszystko to odczuwa, co może powodować i nasilać problemy wychowawcze, których nawet nie byliśmy świadomi.

Bibliografia

 • Jarmołowska A., Adopcja dziecka. Psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn, TN KUL, Lublin 2007, ISBN 978-83-7306-351-8.
 • Kwiecień M., (red.), Adopcja – temat bez tajemnic, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7502-099-1.
 • Wąsiński A., Dziecko, rodzice, adopcja. Ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej, „Impuls”, Kraków 2005, ISBN 83-7308-597-1.
Porozmawiaj o tym na Kącik dla Mam »

Artykuły Psychologiczne aspekty adopcji

Psychologiczne aspekty adopcji Rodzice biologiczni

Czy rodzice biologiczni są lepsi od tych adopcyjnych? Wydaje się, że odpowiedź jest oczywista. Niestety, rzeczywistość często weryfikuje tę prawdę i wiele maluchów dopiero w rodzinach zastępczych może doświadczyć prawdziwej miłości, wsparcia i...

Adopcja niemowlaka
Psychologiczne aspekty adopcji Adopcja niemowlaka

Adoptowanie dziecka jest czasami jedyną szansą na posiadanie potomstwa przez pary, które wiele lat bezskutecznie starały się o własne dzieci. Małżeństwa borykające się z problemem niepłodności niejednokrotnie decydują się na adopcję niemowlaka.

Uczeń Problemy ucznia

Zaburzenia rozwojowe nie kojarzą nam się dobrze. Kiedy rodzice ucznia usłyszą taką diagnozę, popadają w panikę. Tymczasem istnieją specyficzne zaburzenia rozwojowe. Dotyczą one głównie umiejętności szkolnych i językowych. Dzieci przejawiające takie...

Dyskalkulia Problemy z matematyką

Problemy z matematyką u dziecka mogą wynikać z różnych przyczyn, np. z dyskalkulii rozwojowej, opóźnień w rozwoju funkcji poznawczych albo z zaniedbań edukacyjnych i opuszczania lekcji matematyki.

Problemy z liczeniem
Dyskalkulia Problemy z liczeniem

Problemy z liczeniem to jeden z głównych objawów dyskalkulii rozwojowej. Jak jeszcze manifestują się kłopoty ucznia w zakresie rozumowania matematycznego?

Problemy z teściami
Konflikty między rodzicami Problemy z teściami

Toksyczni teściowie potrafią nieźle dokuczyć młodej parze. Kłopoty w relacjach z teściami stanowią nierzadko początek kryzysu w małżeństwie. Jak dbać o stosunki na linii młoda para – teściowie?

Niepowodzenia szkolne Problemy w nauce

Problemy w nauce mogą wynikać z zaburzeń w rozwoju zmysłów czy zaburzeń lateralizacji. Nie ograniczają się tylko do dysleksji czy dyskalkulii. Z czego jeszcze wynikają niepowodzenia szkolne?

Rozwój społeczny ucznia Problemy nastolatek

Czy dawne problemy dorastającej młodzieży są nadal aktualne? Z jakimi trudnościami boryka się współczesna młodzież? Jak wspierać dorastającą córkę albo dorastającego syna?

Problemy z nauką
Niepowodzenia szkolne Problemy z nauką

Problemy z nauką mają różne przyczyny. Duże znaczenie dla przezwyciężenia trudności z nauką ma wsparcie rodziców.

Niepowodzenia szkolne Problemy z pisaniem

Problemy z pisaniem u dzieci świadczą często o dysgrafii. Za wtórną dysgrafię u maluchów odpowiada najczęściej niski poziom umiejętności manualnych.

Niepowodzenia szkolne Problemy z czytaniem

Problemy z czytaniem to nie tylko dysleksja. Przyczyn kłopotów w nauce czytania może być wiele, np. zaburzenia słuchu, wady wymowy, problemy ze wzrokiem, zaburzenia emocjonalne.

Problemy wychowawcze
Wychowanie przedszkolaka Problemy wychowawcze

Każde dziecko jest indywidualne. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i ciągłą presją czasu już od małego dzieci wykazują szereg dysfunkcji rozwojowych. Debiut w przedszkolu stanowi ogromne wyzwanie dla niejednego szkraba. Czasami konieczność odnalezienia się...

Zdrowie kobiety Problemy z seksem

Problemy z seksem dotykają nie tylko mężczyzn – według danych szacunkowych aż 40% kobiet doświadcza zaburzeń seksualnych. Mogą mieć one różną postać, od oziębłości, czyli braku zainteresowania seksem, przez trudności z osiągnięciem orgazmu,...

Hemoroidy w ciąży Problemy z wypróżnianiem w ciąży

Problemy z wypróżnianiem w ciąży pojawiają się jako efekt wzrostu hormonów, rozrostu macicy i złej diety. Na zaparcia w ciąży pomaga zmiana jadłospisu i wprowadzenie do niego produktów z błonnikiem.

Problemy ze snem u niemowląt
Sen niemowlęcia Problemy ze snem u niemowląt

Problemy ze snem u niemowlęcia mają różnorakie przyczyny, czasami błahe, niekiedy jednak poważne i wymagające konsultacji lekarskiej. Noworodki śpią i budzą się we własnym rytmie, a kilkumiesięczne niemowlęta potrafią już odróżniać dzień...

Wcześniak Problemy zdrowotne wcześniaka

Problemy zdrowotne wcześniaka zależą od stopnia rozwoju jego narządów wewnętrznych. Im poród bliżej przewidywanego terminu, tym lepiej dla zdrowia noworodka. Noworodki urodzone przedwcześnie mają zwykle niedokrwistość, czyli zbyt małą liczbę...

Karmienie piersią Problemy przy karmieniu piersią

Już wtedy, gdy jesteś w ciąży masz obawy przed pierwszym karmieniem. Zastanawiasz się, z jakimi problemami przyjdzie Ci się zetknąć i jakie przeszkody możesz napotkać na drodze. Musisz wiedzieć, że większość z nich nie jest powodem by rezygnować z karmienia....

Niepowodzenia szkolne Problemy z czytaniem i pisaniem

Problemy z czytaniem i pisaniem są dla dzieci w wieku szkolnym źródłem silnego stresu. Jak rodzice mogą pomóc dzieciom, które mają trudności z opanowaniem tych umiejętności?

7 złotych zasad pielęgnacji skóry maluszka Problemy skórne u niemowląt

Skóra niemowlęcia nie zawsze wygląda idealnie. Na jej powierzchni mogą pojawić się różnego rodzaju zmiany skórne, których przyczyną nierzadko jest niewłaściwa pielęgnacja. Brak odpowiedniego nawilżenia delikatnej skóry...

Problemy z seksem po porodzie
Krew pępowinowa Problemy z seksem po porodzie

Problemy z seksem po porodzie są udziałem wielu młodych par. Zwykle pojawiają się one, gdyż młodzi rodzice za wcześnie rozpoczynają współżycie. Na początku lepiej uprawiać petting.

Problemy w wychowaniu dziecka
Wychowanie malucha Problemy w wychowaniu dziecka

Problemy wychowawcze z dziećmi powstają często jako efekt niewłaściwych decyzji ich rodziców. Najczęstsze błędy wychowawcze polegają na zbyt negatywnej ocenie dziecka, która w przyszłości odpowiada za brak motywacji, niską samoocenę i zwracanie...

Rozmowa z dzieckiem
Metody wychowywania Rozmowa z dzieckiem

Rozmowa z dzieckiem powinna być wyważona. Z jednej strony maluchowi należy wytłumaczyć wiele rzeczy, z drugiej należy zrobić to tak, by dziecko poczuło się zaciekawione. Niewielu rodziców wie, że rozmawianie z dzieckiem i tłumaczenie mu czegoś...

Gdzie na wakacje z dzieckiem?
Wycieczki Gdzie na wakacje z dzieckiem?

Zbliża się czas majówek, urlopów wakacyjnych, wyjazdów weekendowych. Planując taki wyjazd trzeba pamiętać, że dziecko w różnym wieku ma różne potrzeby i upodobania. Warto dostosować wiek dziecka do miejsca podróży i odpowiednio się do niego przygotować. Gdzie...

Maluch Opieka nad dzieckiem

Opieka nad dzieckiem, gdy mama wraca do pracy, to kwestia, która nastręcza wielu zmartwień i kłopotów. Niewiele rodzin, może pozwolić sobie na luksus pozostania, któregoś z rodziców w domu, przez pierwsze 3 lata życia dziecka....

Jak wzmocnić odporność malucha? Spacer z dzieckiem

Lato już puka do drzwi. Upalne i słoneczne. Wraz z nim płyną do nas alarmujące informacje – słońce szkodzi, jest niebezpieczne, czerniaki, udary, odwodnienia, a wszystko to najbardziej zagraża naszym kochanym dzieciakom. Głównie dlatego,...

Kultura Andrzejki z dzieckiem

Andrzejki to ostatni moment, by oddać się tanecznym szaleństwom. Obchodzone są w okresie 29-30 listopada, zanim jeszcze rozpocznie się adwent (który w tym roku zaczął się przed dniem św. Andrzeja). Związane są z odwiecznym marzeniem panien, by znaleźć...

Podróże z dzieckiem
Wycieczki Podróże z dzieckiem

Pranie, sprzątanie, gotowanie, prowadzanie dziecka do przedszkola – to codzienność rodziców. Te wszystkie domowe obowiązki odbierają im często czas oraz chęć na efektywne i radosne spędzanie czasu w gronie rodzinnym. Lekarstwem na to jest...

Jak rozmawiać z dzieckiem?
Rozmnażanie Jak rozmawiać z dzieckiem?

Jak radzić sobie z dzieckiem, które weszło w okres nieustannych pytań (ok. 5 roku życia) i zasypuje Cię tysiącem pytań dziennie? Cztery rady, co powinnaś najpierw zrozumieć i o czym pamiętać, żeby nie zwariować. Przebywanie z dzieckiem, które...

Kiedy do logopedy z dzieckiem?
Rozwój intelektualny przedszkolaka Kiedy do logopedy z dzieckiem?

Kiedy do logopedy z dzieckiem? Wady wymowy mogą utrudniać dziecku rozwój, a więc wizyta u logopedy powinna się odbyć jak najszybciej po wykryciu wady wymowy u dziecka.

Świadczenia dla rodziców Rozliczenie z dzieckiem

Rozliczenie podatku z dzieckiem przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko. Większość podatników płaci podatek według 18% stawki. Samotni rodzice mogą zapłacić podatek niższy o 556 zł. Jednak okazuje się, że wielu wypadkach realny zysk będzie...

Rozstanie z dzieckiem
Aby Maluszek poczuł się lepiej Rozstanie z dzieckiem

Kilkuletnie dzieci niełatwo znoszą rozłąkę z rodzicami. Na szczęście istnieją sposoby na nauczenie ich radzenia sobie z kilkugodzinną nieobecnością rodziców.

Ważny temat - Jesienne infekcje - jak pomóc dziecku przy zatruciach pokarmowych? Wakacyjne problemy zdrowotne bez groźnych konsekwencji

Wakacje kojarzą się nam ze słoneczną pogodą, beztroską i odpoczynkiem. Jednak nawet w najpiękniejsze dni roku możemy doświadczyć problemów ze zdrowiem. Doskonale wiedzą o tym rodzice – w trakcie wakacji dzieci dość często skarżą się na ból...

Najczęstsze problemy urodowe dzieci w wieku szkolnym
Pielęgnacja skóry nastolatka Najczęstsze problemy urodowe dzieci w wieku szkolnym

Dzieci w wielu szkolnym najczęściej są na etapie przemian – wchodzą w okres dojrzewania. Jest to z pewnością jeden z najtrudniejszych okresów w życiu człowieka. Szok związany ze stopniowym wchodzeniem w dorosłość wywołuje podenerwowanie oraz...

Zabawy z dzieckiem (recenzja)
Testy i recenzje Zabawy z dzieckiem (recenzja)

- Ja się nudzę! - Każdy rodzic słyszy to zdanie z ust swojej pociechy przynajmniej raz w ciągu dnia. To idź się pobaw - odpowiadamy najczęściej. Dialog wówczas uważany jest za zakończony. Komunikacja z dzieckiem typowa, ale mało wychowawcza. Z pomocą...

Przewodnik "Spaceruj z dzieckiem"
Patronaty Przewodnik "Spaceruj z dzieckiem"

Wspólne spacery z dzieckiem mogą być doskonałą okazją do nauki. Nie każdy rodzic wie jednak, jak zachęcić swoją pociechę do spaceru i jednoczesnego poznawania historii. Z niecodziennym przewodnikiem „Spaceruj z Dzieckiem! 30 pomysłów...

Patronaty Spacer z dzieckiem po Warszawie

Czasopisma i poradniki skierowane do rodziców konsekwentnie promują długie spacery z dzieckiem i możliwie długie przebywanie poza domem, na świeżym powietrzu. Z kolei pediatrzy zalecają spacerowanie z dzieckiem nawet wtedy, gdy za oknem jest zimno...

Choroby i dolegliwości malucha Opieka nad chorym dzieckiem w domu

W czasie choroby dzieci w większym stopniu potrzebują wsparcia rodziców i ich bliskości, dlatego tak ważne jest poświęcanie maluchom swojego czasu i uwagi. Do momentu wyzdrowienia warto pójść na pewne ustępstwa wobec dziecka i nagiąć niektóre...

Zmysły niemowlęcia Zabawy z dzieckiem - błyszczące światełka

Zabawy z dzieckiem nie muszą być nudne i pospolite. Warto urozmaicać gry z maluchem i sprawiać, by były niekonwencjonalne i zaskakujące. Zabawa w błyszczące światełka jest stosunkowo mało znana. Można ją wprowadzać od trzeciego miesiąca życia dziecka....

Zmysły niemowlęcia Zabawy z dzieckiem - czytanie

Istnieją setki zabaw z dzieckiem, a każdy maluch ma swoje preferencje. Zabawy dla dzieci nie tylko sprawiają maluchom radość, ale i pomagają w ich rozwoju. Jedną z najbardziej wartościowych zabaw z dzieckiem jest czytanie maluchowi książeczek z obrazkami....

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij