Metoda Dobrego Startu

Metoda Dobrego Startu (MDS) należy do metod terapii psychomotorycznej. Została opracowana przez psychologa Martę Bogdanowicz na bazie francuskiej metody Bon Départ. Główny cel MDS to usprawnienie i zintegrowanie działania psychiki i motoryki. Rehabilitacja psychomotoryczna znajduje zastosowanie w przypadku zaburzeń emocjonalnych i mikrozaburzeń motorycznych, które wpływają na trudności w nauce oraz kłopoty z adaptacją dziecka do środowiska szkolnego i rodzinnego. Metoda Dobrego Startu polega przede wszystkim na usprawnianiu funkcji wzrokowych, słuchowych i dotykowo-kinestetyczno-ruchowych oraz na ich wzajemnej integracji. Na czym dokładnie polega Metoda Dobrego Startu i komu może pomóc?

Spis treści:
 1. 1. Zastosowanie Metody Dobrego Startu 
 2. 2. Struktura zajęć według Metody Dobrego Startu

1. Zastosowanie Metody Dobrego Startu 

U wielu dzieci, szczególnie w wieku szkolnym, daje się zaobserwować fragmentaryczne zaburzenia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, np. słuchowych, wzrokowych, motorycznych, lateralizacji, orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, które zaburzają proces nabywania umiejętności czytania i pisania, przyczyniając się do niepowodzeń szkolnych już w pierwszych etapach nauki. W przypadku deficytów parcjalnych, utrudniających naukę, można zastosować różne ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne. Wśród nich znajduje się między innymi Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Metodę tę nie tylko można potraktować jako formę zajęć wyrównawczych, pozwalających eliminować opóźnienia rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych, ale MDS pełni też rolę profilaktyczną, zapobiegając trudnościom w nauce i stymulującą, która aktywizuje prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci. W czym może pomóc Metoda Dobrego Startu?

 • Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej i procesu nauki czytania i pisania.
 • Koryguje zaburzenia percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzenia motoryki, zaburzenia integracji sensorycznej oraz zaburzenia orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
 • Stosowana profilaktycznie sprzyja efektywnej nauce.
 • Wpływa na rozwój pozaintelektualny dziecka, np. pobudza motywację i twórczość, rozwija dojrzałość społeczną, kształci krytycyzm i uczucia wyższe.
 • Pomaga dzieciom leworęcznym usprawnić zdolności manualne i ułatwia proces pisania poprzez wytworzenie nawyku rysowania znaków graficznych od strony lewej ku prawej i kreślenia linii we właściwym kierunku.
 • Sprzyja wyrównywaniu dysharmonii u dzieci z normą intelektualną, które mają zdiagnozowaną dysleksję, dysgrafię lub/i dysortografię.
 • Jest stosowana jako jedna z form rehabilitacji i terapii dzieci z autyzmem.
 • Sprzyja rozwojowi funkcji językowych, spostrzegawczości, motoryki dużej i małej oraz usprawnia czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego (czucia ruchu).
 • Harmonizuje wszystkie funkcje motoryczne oraz koordynuje słuch, wzrok i ruch.
 • Usprawnia uwagę, pamięć, percepcję, wyobraźnię oraz koordynację wzrokowo-słuchowo-ruchową.
 • Służy podczas rehabilitacji zaburzeń mowy, np. afazji albo jąkania.
 • Usprawnia aparat mięśniowo-kostny (w formie zajęć gimnastycznych).

2. Struktura zajęć według Metody Dobrego Startu

W Metodzie Dobrego Startu najważniejszą rolę pełnią trzy elementy: słuch, wzrok i ruch (motoryka). Zajęcia według MDS mają zawsze charakter trzyetapowy:

1. zajęcia wprowadzające, na które składają się ćwiczenia orientacyjno-porządkowe (marsz przy muzyce, różne sposoby powitania, zabawy ruchowe, ćwiczenia orientacji w schemacie ciała itp.), nauka piosenki i zabawa „zagadki językowe” w celu rozwijania kompetencji językowych (wyjaśnienie trudnych słów, rozmowa na temat treści piosenki, dzielenie słów na sylaby, głoski i litery itp.);
2. zajęcia właściwe, które dzielą się na:

 • ćwiczenia ruchowe – zabawy ruchowe do treści piosenki; należy zacząć od ruchów całego ciała (motoryki dużej), a potem przejść do ruchów precyzyjnych, np. ręki (motoryki małej);
 • ćwiczenia ruchowo-słuchowe – angażują analizator kinestetyczny i słuchowy; dzieci mogą wystukiwać rytm słyszanej piosenki, rzucać do siebie woreczkami wypełnionymi grochem w sytuacji usłyszenia określonego słowa w piosence itp.; można używać różnych pomocy, jak: sznurki, szarfy, balony, kolorowe chusteczki, wstążki, gumy;
 • ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe – polegają na odtwarzaniu ruchem wzorów graficznych (figur geometrycznych lub liter) w rytm jednocześnie śpiewanej piosenki; po demonstracji wzoru dziecko uczy się polisensorycznie (wielozmysłowo) przez dotyk, słuch, wzrok i ruch, np. dotyka palcem po fakturze narysowanego wzoru, rysuje wzór palcem w powietrzu, rysuje go na tackach z kaszą itp.;

3. zajęcia końcowe mają charakter ćwiczeń relaksacyjnych (masaż, ćwiczenia oddechowe), wyciszających i wokalno-rytmicznych.

Metoda Dobrego Startu nie tylko ułatwia dzieciom start szkolny, ale jest też ciekawą alternatywą dla nudnych i mało interesujących form pracy na lekcji. Ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe usprawniają trzy analizatory – kinestetyczno-ruchowy, słuchowy i wzrokowy. Przede wszystkim MDS przynosi frajdę maluchom, a jak wiadomo, nauka przez zabawę daje najlepsze efekty, jeśli chodzi o kształcenie.

Bibliografia

 • Bogdanowicz M., Metoda Dobrego Startu, WSiP, Warszawa 2008, ISBN 978-83-02-09802-4.
 • Sherborne W., Ruch rozwijający dla dzieci, PWN, Warszawa 2002, ISBN 978-83-01122-29-4.
Porozmawiaj o tym na Maluchy »
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

Redakcja Konkursy 33 odpowiedzi Konkurs "Pomocne literki" Redakcja:

Zaczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim nowe wyzwania i nowe obowiązki. Czy pomagasz swojemu dziecku w nauce? A może masz pomysł, którym mógłbyś podzielić się z innymi? Zapraszamy Was do konkursu, w którym do wygrania mamy 5 egzemplarzy książki "Pomocne...

Artykuły Rozwój emocjonalny malucha

Organizacja Island Dolphin Care
Rozwój emocjonalny malucha Organizacja Island Dolphin Care

Island Dolphin Care, Inc. (IDC) to organizacja, która ma na celu pomoc dzieciom wymagającym specjalnej opieki. Program organizacji jest skierowany do dzieci z fizycznym, psychicznym lub rozwojowym kalectwem oraz ich rodziców i rodzeństwa. Członkowie...

Rozwój emocjonalny malucha Opór u dziecka

Jak mamy się zachować, kiedy półtoraroczny maluch kładzie się nam na podłodze sklepu w momencie, kiedy nie chcemy dorzucić do koszyka wymarzonej przez niego zabawki? Jak postępować, by w możliwie łagodny i sprawny sposób znaleźć kontakt z...

Rozwój emocjonalny malucha Spokojne dziecko

Bywa, że dzieci są tak żywiołowe, że nie da się nad nimi zapanować. Nie są w stanie ani przez chwilę spokojnie usiedzieć w miejscu. Z drugiej zaś strony dzieci mogą być wyjątkowo spokojne. Nie przejawiają chęci do jakiejkolwiek formy aktywności, co...

Rozwój emocjonalny malucha Bunt dwulatka

Bunt dwulatka to nie tyle bunt, co naturalny etap rozwoju dziecka. Około 18 miesiąca życia dziecko zaczyna się złościć, krzyczy, tupie nogami, najczęściej i najgłośniej wypowiada słówko „nie”. Co się stało z małym aniołkiem? Dziecko...

ADHD - zagadka małego łobuzaOdtwórz wideo
Rozwój emocjonalny malucha ADHD - zagadka małego łobuza

Zwiększona nadruchliwość w porównaniu do innych dzieci, które mają ten sam poziom rozwoju jest określany terminem Attention Deficit Hyperactiv Disorder, czyli ADHD. Zaburzenie to objawia się problemami z koncentracją uwagi oraz dużą impulsywnością w...

Fakty o zdrowiu - Oburęczne dzieci bardziej nadpobudliweOdtwórz wideo
Rozwój emocjonalny malucha Fakty o zdrowiu - Oburęczne dzieci bardziej nadpobudliwe

Problemowi oburęczności przyjrzeli się głębiej naukowcy z Imperial College London oraz innych instytucji europejskich. Poddali oni badaniu blisko 8 tys. maluchów i okazało się, że dzieci oburęczne w porównaniu do ich prawo- i leworęcznych rówieśników...

Masturbacja dziecięca
Rozwój emocjonalny malucha Masturbacja dziecięca

Mniej więcej w wieku od 2 do 6 lat dziecko odkrywa swoja seksualność, czyli swoje ciało. Rodzice w większości nie są na to gotowi i bardzo często wpadają w panikę. Dzieję się tak, ponieważ dziecięca masturbacja nie jest tematem tabu, a na dodatek niewiele...

Rozwój emocjonalny malucha Lęki malucha

Lęki malucha mają charakter naturalny i stanowią etap rozwoju dziecka. Małe dzieci boją się różnych rzeczy i zjawisk, np. samotności, ciemności, piorunów, burzy, wiatru, rozłąki z matką, wody, psów, nieznajomych czy dziwnych...

Rozwój emocjonalny malucha Płaczliwość dziecka

Płaczliwość dziecka jest bardzo frustrująca dla rodziców i szkraba. Opiekunowie chcą chronić maluchy przed przykrością, dyskomfortem, lękami, ale czasami mimo szeregu starań, dzieci płaczą bezustannie. Płacz dziecka to podstawowy komunikat dla...

Autyzm
Rozwój emocjonalny malucha Autyzm

Autyzm wczesnodziecięcy jako jednostka chorobowa został umieszczony w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 pod kodem F84.0. Należy do całościowych zaburzeń rozwoju (ang. Pervasive Developmental Disorder, PDD).

Rozwój emocjonalny malucha Agresja i autoagresja

Agresja i autoagresja stanowią repertuar reakcji malca w sytuacji, kiedy jest rozdrażniony, zły, zawiedziony lub coś mu się nie udało. Gniew malucha może wynikać z buntu dwulatka, dziecięcego negatywizmu, chęci przeciwstawiania się prośbom i poleceniom...

Książka z wierszykami o zasadach dobrego wychowania
Patronaty Książka z wierszykami o zasadach dobrego wychowania

W książce znaleźć można 80 krótkich wierszyków, których tematyka dotyczy zasad dobrego i bezpiecznego zachowania. Nauka tych zasad jest niesamowicie istotna, ponieważ często decydują one o zdrowiu (a nawet życiu) naszych dzieci, a...

Wyznaczanie dni płodnych Metoda Billingsów

Metoda Billingsów to metoda planowania rodziny oparta na obserwacji śluzu szyjkowego i badaniu, czy jest to śluz płodny, czy nie. Służy jako naturalna metoda antykoncepcji lub wspomaganie płodności.

Wyznaczanie dni płodnych Metoda termiczna

Metoda termiczna to jedna z naturalnych metod planowania rodziny. Określa ona płodność kobiety na podstawie podstawowej temperatury ciała. Pomiar temperatury musi być wykonywany codziennie.

Rozwój niemowlęcia miesiąc po miesiącu Metoda Bobath

Metoda NDT-Bobath powstała w latach 40. XX wieku w Londynie. To metoda terapii autorstwa Berty i Karela Bobathów. Na czym polega stymulacja za pomocą metody Bobath?

Bezdech wcześniaczy Metoda kangura

Metoda kangura to metoda opieki na wcześniakiem. Polega na ułożeniu nagiego noworodka na piersi mamy i ścisłym ich kontakcie do momentu aż dziecko nie uzyska odpowiedniej wagi i temperatury ciała.

Metody wychowawcze Metoda Montessori

Pedagogika Marii Montessori to pomoc dziecku w rozwijaniu jego indywidualnych cech osobowości w zgodzie z obiektywnymi normami społecznymi. Na czym dokładnie polega metoda Montessori?

Rozwój niemowlęcia miesiąc po miesiącu Metoda Vojty

Metoda Vojty to jeden ze sposobów fizjoterapii dzieci z neurologicznymi zaburzeniami w rozwoju psychomotorycznym. Na czym polega rehabilitacja według metody Vojty?

Rozwój intelektualny malucha Metoda Domana

Metoda Glenna Domana znana jest pod nazwą „zabawy w czytanie”. Inaczej określa się ją jako metodę globalnego czytania. W czym może pomóc dzieciom metoda Glenna Domana?

Rozwój intelektualny malucha Metoda Dennisona

Metoda Dennisona nazywa się inaczej kinezjologią edukacyjną albo po prostu gimnastyką mózgu. Metoda ta pomaga dzieciom, które wykazują różne trudności w nauce.

Problemy w wychowaniu dziecka Metoda Tomatisa

Metoda Tomatisa nazywana bywa często treningiem słuchowym albo stymulacją uwagi słuchowej. Metoda ta znajduje zastosowanie między innymi w pomocy dzieciom, które wykazują trudności w nauce.

Metoda objawowo-termiczna Metoda angielska

Metoda angielska to inaczej metoda podwójnego sprawdzenia. Polega ona na równoczesnym monitorowaniu czynników, takich jak podstawowa temperatura ciała oraz śluz szyjkowy lub objawy szyjki macicy.

Planowanie płci dziecka Metoda chińska

Starożytna metoda chińska pomaga ustalić płeć dziecka po zapłodnieniu oraz zaplanować przed zapłodnieniem. W zależności od dokładności obliczeń, planowanie płci dziecka może mieć różną skuteczność.

Metoda objawowo-termiczna Metoda Rötzera

Metoda Rötzera to metoda naturalnego planowania rodziny, łącząca metodę termiczną i objawową. Pomiar podstawowej temperatury ciała i obserwacja śluzu umożliwia wyznaczenie dni płodnych.

Metoda Selnas
Planowanie płci dziecka Metoda Selnas

Metoda Selnas, nazywana też metodą cykliczną, to naturalna metoda planowania płci dziecka. Płeć dziecka można zaplanować dzięki wyznaczeniu cyklu polaryzacyjnego komórki jajowej.

Metoda objawowo-termiczna
Wyznaczanie dni płodnych Metoda objawowo-termiczna

Metoda objawowo-termiczna wykorzystuje badanie śluzu szyjkowego, szyjki macicy oraz temperatury ciała do stwierdzenia płodności kobiety. To metoda naturalnego planowania rodziny.

Wyznaczanie dni płodnych Metoda kalendarzowa (Ogino-Knausa)

Metoda kalendarzowa (Ogino-Knausa) to inaczej kalendarzyk małżeński. Ta naturalna metoda planowania rodziny nie wymaga obserwacji objawów płodności, a tylko zapisywania długości cykli owulacyjnych.

 Nauka nocniczka... prosta metoda! (recenzja)
Testy i recenzje Nauka nocniczka... prosta metoda! (recenzja)

Jak nauczyć smyka korzystania z nocnika? - pyta niemalże każda mama. Temat zaprzestania „pieluchowania" i rozpoczęcia załatwiania potrzeb fizjologicznych do nocniczka spędza sen z powiek niejednej młodej mamy. Z pomocną ręką wychodzi do zainteresowanych...

Rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia Co powinien umieć sześciolatek?

(...) a swoimi zdolnościami i możliwościami.Olszewska B., Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość...

Autyzm u dziecka Terapia autyzmu

(...) autystycznymi? Na uwagę zasługują: Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz; ruch rozwijający Weroniki Sherborne; arteterapia i...

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij