Dyskalkulia

Dyskalkulia to dysfunkcja oznaczająca trudności w nauce podstawowych umiejętności matematycznych. Oznacza ona nie tylko spore problemy w szkole, lecz także wiąże się z trudnościami w sytuacjach w życiu codziennym, gdzie wykorzystuje się zdolności matematyczne, czyli określanie czasu, szacowanie cen produktów podczas zakupów, określanie temperatury czy prędkości.

Rodzaje i objawy dyskalkulii

Wyróżnia się następujące rodzaje dyskalkulii:

 • Dyskalkulia ilościowa – objawiająca się trudnościami w liczeniu,
 • Dyskalkulia jakościowa – oznacza trudności w pojmowaniu procesów matematycznych i orientacji przestrzennej,
 • Dyskalkulia mieszana – łączy objawy charakterystyczne dla dyskalkulii ilościowej i jakościowej.

Dyskalkulię można podejrzewać, jeśli występują problemy z:

 • pojmowaniem teorii matematycznych wykładanych na zajęciach szkolnych,
 • ocenami z matematyki - dziecko stale uzyskuje złe stopnie mimo starań,
 • obliczeniem należnej reszty podczas zakupów i w banku – wydawanie i przyjmowanie,
 • skuteczną nauką abstrakcyjnych pojęć, takich jak czas, kierunek,
 • podawaniem aktualnej godziny,
 • orientacją, jaka ilość czasu upłynęła,
 • określeniem kolejności przeszłych lub przyszłych wydarzeń,
 • orientacją w terenie,
 • określaniem kierunków,
 • odczytywaniem mapy,
 • pojmowaniem procesów mechanicznych,
 • nauką pojęć muzycznych,
 • grą zespołową, w której ważna jest kolejność lub która wymaga śledzenia innych zawodników lub wyniku w trakcie trwania gry,
 • szeregowaniem szczegółowych informacji,
 • zapamiętaniem teorii i wzorów koniecznych do obliczeń.

Przyczyny dyskalkulii rozwojowej

Szkoły obecnie wspierają dzieci ze zdiagnozowaną dyskalkulią, a dysfunkcja ta wywołuje coraz większe zainteresowanie. Jednak mimo tego, nie została jeszcze precyzyjnie określona jej przyczyna. Dysfunkcja na złożoną naturę i uznaje się, że może mieć kilka powodów pojawiania się. Są to:

 • czynniki poznawcze,
 • styl uczenia niedopasowany do osobowości ucznia,
 • brak wrodzonych zdolności matematycznych,
 • opóźnienie rozwoju mowy, koniecznego do poznania matematyki – odpowiedniego słownictwa, składni,
 • nieodpowiednie operowanie wiedzą.

Badania wykonane na grupie dyslektyków pokazały, że 60 % dyslektyków ma trudności z matematyką i liczeniem, 40% nie ma żadnych problemów ( 11% z nich ma wysoce rozwinięte zdolności matematyczne, 29% ma zdolności matematyczne zbliżone do osób bez dysleksji). Zatem dysleksja nie zawsze oznacza trudności w matematyce, choć okazuje się, ze obie dysfunkcje dość często wstępują wspólnie.

Trudno jest oszacować jak duża liczba osób choruje na tę dysfunkcję, ponieważ wiele osób może nie wiedzieć, że ta dysfunkcja właśnie ich dotyczy lub że istnieje coś takiego jak dyskalkulia. Poza tym, wiele osób ma problemy z matematyką, ale odpowiedź na pytanie, ile z nich cierpi na dyskalkulię, nie jest łatwa. Ostatnie badania wskazują, że nawet około 4 % uczniów ma objawy charakterystyczne dla tej dysfunkcji, co oznacza ze w każdej klasie może się znajdować jeden lub dwóch uczniów z dyskalkulią. Osoby takie mogą wykazywać zdolności w innych dziedzinach i być prawidłowo rozwinięte intelektualnie.

Porozmawiaj o tym na Uczniowie, Nastolatki »

Artykuły Dyskalkulia

Dyskalkulia Akalkulia - na czym polega?

(...) ów. Na czym polega akalkulia i jak można ją leczyć? Diagnozowanie akalkulii Bardzo często ludzie mylą akalkulię z dyskalkulią. Czym różnią się te dwa zaburzenia? Dyskalkulia ma charakter rozwojowy, tzn. powstaje wskutek zadziałania szkodliwych czynników...

Dyskalkulia Problemy z matematyką

(...) ób powstaje dyskalkulia rozwojowa, która dotyczy około 1% populacji. Istnieje przynajmniej sześć rodzajów dyskalkulii: dyskalkulia werbalna – zaburzenia w umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, oznaczania ilości i kolejności, nazywania cyfr i liczebników oraz symboli matematycznych (np. +, -, x); dyskalkulia leksykalna – nieumiejętność czytania symboli matematycznych (cyfr, liczb, znaków i operacji matematycznych); dyskalkulia graficzna –...

Problemy z liczeniem
Dyskalkulia Problemy z liczeniem

(...) mnożenia i dzielenia. Dzieci z dyskalkulią rozwojową nie potrafią zapamiętać tabliczki mnożenia, a także rozwiązywać zadań ... matematyki, co wtórnie pogłębia ich problemy w nauce. Czym jest dyskalkulia? Czy polega tylko na problemach z liczeniem ... z liczeniem mogą wskazywać na dyskalkulię. Dyskalkulia to w dosłownym tłumaczeniu „złe liczenie”. Jest to zaburzenie ... -fizjologiczne podłoże dojrzewania zdolności matematycznych. Dyskalkulia dotyczy tych dzieci, które cechują się normą intelektualną, a...

Brak koncentracji słuchowej Kinezjologia edukacyjna

(...) i dyskalkulią oraz w celu poprawienia pamięci czy koncentracji uwagi. Dennison wychodził z założenia, że proste ruchy...

Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij