Dysgrafia u dzieci

Pisanie wydaje się większości z nas bardzo prostą czynnością. Jest ona jednak bardzo złożona: wymaga odpowiedniej koordynacji ruchowej, zręczności, znajomości języka, a także interpretacji tego, co widzimy i słyszymy. Dysgrafia uniemożliwia prawidłowe skoordynowanie tych wszystkich czynników i utrudnia, a nawet uniemożliwia, pisanie. Poważnie utrudnia to życie dziecku, szczególnie, że najczęściej osoby z dysgrafią nie mają żadnych deficytów intelektualnych, a rozwój dziecka pod każdym innym względem jest poprawny.

Spis treści:
 1. 1. Co to jest dysgrafia?
 2. 2. Przyczyny i rodzaje dysgrafii
 3. 3. Objawy dysgrafii
 4. 4. Leczenie dysgrafii

1. Co to jest dysgrafia?

Dysgrafia to zaburzenie umiejętności pisania. Pismo dziecka z tym zaburzeniem jest nie do odczytania, pojawiają się charakterystyczne błędy - dziecko "pisze tak, jak słyszy". Nie oznacza to jednak, że niewyraźne pisanie to zawsze dysgrafia. Na pisanie ma także wpływ ogólny rozwój dziecka.

Tak jak wszystkie zaburzenia uczenia się, dysgrafia często nie zostaje wyleczona lub pozostawia ślad w psychice dziecka. Z czasem, nieleczona dysgrafia może także objawiać się inaczej.

Dysgrafia może być wywołana takimi a nie innymi predyspozycjami dziecka lub zaniedbaniami w edukacji. Pierwszy rodzaj to dysgrafia określona, jej przyczyny to:
 • zła koordynacja,
 • zaburzenia zdolności językowych,
 • zaburzenia przetwarzania informacji,
 • problemy w interpretacji informacji słyszanych lub widzianych.
Drugi rodzaj dysgrafii to dysgrafia nieokreślona, wywołują ją:
Charakterystyczny dla dysgrafii nieokreślonej jest fakt, że psychiczny rozwój dziecka nie jest taki jak powinien. Przy dysgrafii określonej bardzo często zdarza się, że dziecko ma inteligencję ponad przeciętną, a problemy szkolne wynikają tylko z utrudnień w przelewaniu myśli na papier lub niewyraźnym pisaniu.

2. Przyczyny i rodzaje dysgrafii

Trudno jednoznacznie stwierdzić, co jest przyczyną dysgrafii. Na pewno ważne są w tym przypadku geny. Większość dzieci z dysgrafią ma chorych na dysgrafię rodziców lub rodzeństwo. Jeśli dysgrafia pojawia się w wieku dorosłym, jest wywołana problemami neurologicznymi.

Dysgrafia często towarzyszy innym chorobom, takim jak: Istnieją 3 rodzaje dysgrafii, o różnych objawach i przyczynach:
 • dysgrafia dyslektyczna,
 • dysgrafia motoryczna,
 • dysgrafia przestrzenna.
Dysgrafia dyslektyczna objawia się wyjątkowo niewyraźnym pismem. Poza tym, dziecko "pisze tak, jak słyszy":
zawsze używa bezdźwięcznych głosek na końcu wyrazu, tak jak jest to wymawiane w języku polskim;
robi błędy ortograficzne.

Jeśli dziecko z dysgrafią dyslektyczną przepisuje tekst, nie ma problemu z błędami.

Dysgrafia wywołana problemami z motoryką to z kolei głównie problemy z pisaniem - a także przepisywaniem. Problemem jest tu brak koordynacji ruchowej, a nie nieumiejętność zapamiętania i stosowania prawidłowej pisowni. Dziecko z taką dysgrafią nie robi wielu błędów, pismo jest natomiast nieczytelne. Często zdarzają się także trudności z narysowaniem linii prostej.

Dysgrafia, która wynika z zaburzeń orientacji przestrzennej dziecka oznacza, że pismo będzie niewyraźne, a dziecko nie będzie w stanie poprawnie przepisać tekstu. Błędów w pisowni będzie natomiast niewiele.

3. Objawy dysgrafii

Wczesne objawy dysgrafii:
 • nieprawidłowe, kurczowe trzymanie długopisu w ręce;
 • unikanie zadań wymagających od dziecka napisania czegoś lub namalowania;
 • problemy z nadawaniem literom odpowiednich kształtów;
 • nierówne odstępy między literami i słowami;
 • problemy z odróżnieniem wielkich od małych liter;
 • trudności w pisaniu w linijkach;
 • problemy z narysowaniem prostej linii;
 • szybkie zmęczenie podczas pisania.
Objawy dysgrafii u dziecka w wieku szkolnym:
 • nieczytelne pismo;
 • część liter pochylona w lewo, część w prawo, podczas gdy niektóre są proste;
 • używanie raz małych a raz wielkich liter;
 • niejednolity rozmiar liter;
 • problemy z wymyśleniem słów do napisania;
 • koncentracja na samym pisaniu, podczas gdy dziecko nie rozumie sensu tego, co pisze;
 • mówienie na głos tego, co dziecko chce napisać;
 • omijanie słów, niekończenie zdań.
 • Objawy dysgrafii u dorosłych i młodzieży:
 • problemy przelewaniem myśli na papier;
 • trudności ze zrozumieniem tego, co już zostało napisane;
 • problemy z gramatyką i składnią;
 • rozdźwięk między tym, co dana osoba jest w stanie napisać, a tym, co rzeczywiście wie (przy sprawdzeniu ustnym).
Czasem pisanie dla dysgrafika to - dosłownie - męka. Pisanie wywołuje fizyczny ból rozpoczynający się w piszącej ręce, który później rozchodzi się po całym ciele. Bardzo często osoba z dysgrafią nie przyznaje się do tego w obawie, że nie zostanie zrozumiana. Na szczęście, taki ból pojawia się tylko podczas pisania ręcznego. Nie jest to problem podczas pisania na wszelkiego rodzaju klawiaturach.

4. Leczenie dysgrafii

Są trzy drogi leczenia dysgrafii:
 • dodatkowe ćwiczenia i zajęcia mające na celu doskonalenie pisania i umiejętności z nim związanych,
 • zmiana wymagań w stosunku do dotkniętej dysgrafią osoby, np. obniżenie wymagań co do estetyki pisma,
 • zamiana pisania na inną formę ekspresji i prezentacji wiedzy (np. forma ustna lub pisanie na komputerze, jeśli problemem są zdolności motoryczne).
W przypadku dysgrafii spowodowanej zaburzeniami motorycznymi, należy ćwiczyć koordynację ruchową dziecka.

To, który sposób radzenia sobie z dysgrafią zostanie użyty, powinien zależeć od konkretnego przypadku. W leczenie dysgrafii powinien zaangażować się specjalista, ale także najbliższe osoby. Trzeba obserwować rozwój dziecka i w miarę możliwości mu pomagać.

Dysgrafia to choroba, która często towarzyszy przez całe życie - niewyleczona, lub w trudnych wspomnieniach. Dlatego bardzo ważna jest jak najwcześniejsza diagnoza i rozpoczęcie leczenia, aby dysgrafia nie zdążyła wywołać szkód w życiu dziecka.

Porozmawiaj o tym na Uczniowie, Nastolatki »
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

Redakcja Nowe artykuły w portalu 0 odpowiedzi Dysgrafia u dzieci Redakcja:

Pisanie wydaje się większości z nas bardzo prostą czynnością. Jest ona jednak bardzo złożona: wymaga odpowiedniej koordynacji ruchowej, zręczności, znajomości języka, a także interpretacji tego, co widzimy i słyszymy .

Artykuły Dysleksja

Przyczyny dysleksji
Dysleksja Przyczyny dysleksji

Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym upośledzającym zdolność dziecka do nauki czytania i pisania. Skuteczna pomoc zależy ... dyslektyczne ma trudności w sylabizowaniu, czytaniu, i to mimo prawidłowego IQ, zgodnego z wiekiem. Dysleksja upośledza percepcję szyku ... nieprawidłową interakcję między obiema półkulami mózgu, przy czym dysleksja jest problemem lewej półkuli, najprawdopodobniej związanym ... - przeciwnie, dysleksja może dotykać ludzi o dowolnym poziomie inteligencji. Dyslektycy są leniwi, bezmyślni,...

Dysleksja Objawy dysleksji

Dysleksja rozwojowa bywa inaczej określana jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Wynika najczęściej z zakł ... óre przejawiają specyficzne trudności w nauce, mówi się, że są to uczniowie z grupy ryzyka dysleksji. Jak objawia się dysleksja? Co może świadczyć, że nasz szkrab jest dyslektykiem? Przyczyny dysleksji i jej diagnozowanie Dysleksja rozwojowa nie jest jednorodną dysfunkcją. W zależności od przyczyn wyróżnia się wiele rodzajów dysleksji. Dysleksja może dotyczyć...

Dysleksja Ćwiczenia dla dyslektyków

(...) nie pojmuje zasad ortograficznych. Jak pomóc dziecku z dysleksją? Nie wolno porównywać ucznia dyslektycznego ... jednak efekty pracy z uczniem dyslektycznym były widoczne, na początku konieczna jest prawidłowa diagnoza dziecka. Dysleksja bowiem może ... czy zaburzeń percepcji słuchowej. Uczeń dyslektyczny uczniowi dyslektycznemu nierówny. Każde dziecko z dysleksją może wymagać ... . W księgarniach jest wiele zeszytów ćwiczeń dla dzieci z dysleksją. Fajnym pomysłem jest wspólne czytanie...

Dysleksja Diagnozowanie dysleksji

(...) pedagogiczno-psychologicznej. Jak dokładnie wygląda diagnozowanie dysleksji? Model diagnozy dysleksji rozwojowej Dysleksja rozwojowa ... -7134-120-2.Gindrich P.A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ISBN 83-227-2003-3.(dysleksja rozwojowa, dysleksja u dzieci, problemy z czytaniem, przyczyny dysleksji, symptomy...

Zabawki dla dzieci
Prezenty dla dzieci Zabawki dla dzieci

Rodzice często nie wiedzą, jak wybrać dobre zabawki dla dzieci, tak, by dostarczały dziecku możliwości rozwoju, a równocześnie sprawiły, żeby dziecko bawiło się z radością. Nikt chyba nie chce, by zabawki edukacyjne dla dzieci, wybrane z pełnym...

Problemy wychowawcze Asertywność dzieci

Każdy z nas ma ogromną potrzebę autonomii i niezależności. Zarówno dorośli, jak i małe dzieci chcą decydować o tym, co zrobić lub nie. Jednocześnie każdy z nas, bez względu na wiek, ma w sobie naturalną potrzebę współpracy i ubogacania życia...

"Pamiętajki" dla dzieci
Patronaty "Pamiętajki" dla dzieci

„Pamiętajki” to zbiór opowiadań i wierszy przeznaczonych dla najmłodszych czytelników. W książce przedstawione są wspomnienia zabaw, które można potraktować jako propozycje spędzania wolnego czasu. „Pamiętajki”...

Choroby i dolegliwości malucha Hemoglobina u dzieci

Hemoglobina u dzieci to część badania morfologicznego krwi. Hemoglobina to białko transportujące tlen w organizmie, więc jej niedobór oznacza, że komórki otrzymują za mało tlenu.

Choroby i dolegliwości malucha Paciorkowce u dzieci

Paciorkowce u dzieci mogą wywołać zarówno niegroźne infekcje, jak i zakażenia o ostrym przebiegu, zagrażające życiu. Pneumokoki są jedną z odmian tych bakterii.

Przekąski dla dzieci
Zdrowe żywienie przedszkolaka Przekąski dla dzieci

Już roczny maluch ma czasami ochotę na przekąskę. Starajmy się więc od samego początku proponować zdrowe przekąski dla dzieci. Zamiast batonika podsuńmy dziecku warzywa lub owoce, aby przekąski między posiłkami były sycące i zdrowe. Możemy dać dziecku...

Rodzina Zdrowie dzieci

Założenie rodziny jest jednym z największych życiowych wyzwań, a ciąża i poród to zaledwie początek tego długiego i fascynującego procesu. Każdy  rodzic na pytanie, o największe marzenie w okresie oczekiwania na dziecko, odpowie, by urodziło...

Aby Maluszek poczuł się lepiej Probiotyki dla dzieci

Probiotyki są obecnie bardzo popularne, a wielu rodziców podaje je swoim pociechom, by poprawić pracę układu pokarmowego i wzmocnić odporność. Czy probiotyki rzeczywiście działają?

Witamina A dla dzieci
Witaminy i preparaty dla niemowląt Witamina A dla dzieci

Witamina A jest ważna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Niedobór witaminy A ma poważne następstwa, dlatego warto zadbać o to, by w diecie malucha nie zabrakło wartościowych źródeł tej witaminy.

Ubranka dla dzieci Spodnie dla dzieci

Spodnie dla dzieci zachwycają gamą barw, wzorów i fasonów. Spodnie ogrodniczki, spodnie legginsy, spodnie rybaczki, spodnie jeansowe, sztruksowe, bawełniane, polarowe? I które tu wybrać?

Laptop dla dzieci
Zakupy dla malucha Laptop dla dzieci

Laptop przyda się dziecku nie tylko do gier komputerowych, ale także do obsługi programów edukacyjnych przydatnych w nauce szkolnej. Jak wybrać komputer dla dziecka?

Lalki dla dzieci
Zakupy dla malucha Lalki dla dzieci

Lalka jest jedną z najpopularniejszych zabawek dziecięcych. Istnieje wiele rodzajów lalek - od przytulanek po Barbie. Jak wybrać idealną lalkę dla twojego dziecka?

Origami dla dzieci
Zakupy dla malucha Origami dla dzieci

Origami, czyli sztuka składania papieru jest nie tylko świetną zabawą dla malucha, ale również narzędziem edukacyjnym. Dlaczego warto nauczyć malca technik origami?

Zdrowie dziecka Mocz u dzieci

Wygląd moczu dostarcza wielu cennych informacji o stanie zdrowia. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców obserwuje odcień uryny swoich dzieci i na tej podstawie formułuje wnioski.

Choroby i dolegliwości malucha Zęby u dzieci

Zęby u dzieci wymagają specjalnej pielęgnacji. Od tego zależy stan jamy ustnej w przyszłości. Należy od najmłodszych lat uczyć dziecko prawidłowego szczotkowania i oswajać malucha z dentystą.

Choroby i dolegliwości malucha Opryszczka u dzieci

Opryszczka u dzieci powyżej 6 miesiąca życia nie jest groźna. Opryszczka u noworodków zagraża życiu dziecka i wymaga hospitalizacji. Warto pamiętać o higienie noworodka, aby zapobiec infekcji.

Choroby i dolegliwości malucha Przepuklina u dzieci

Przepuklina nie jest rzadkością wśród dzieci. U wielu dzieci przepuklina ustępuje samoistnie, ale czasami konieczne jest przeprowadzenie operacji.

Zdrowie dziecka Leukocyty u dzieci

Leukocyty u dzieci, tak jak i u dorosłych, pełnią ważną rolę. Leukocyty, czyli białe ciałka krwi lub krwinki białe, są komórkami niszczącymi wrogie organizmowi mikroorganizmy, takie jak bakterie, wirusy czy grzyby. Ilość leukocytów u dzieci...

Choroby i dolegliwości malucha Napletek u dzieci

Napletek u dzieci jest zwykle sklejony z żołędzią i jest to stan naturalny. Nie należy odciągać napletka niemowlaka na siłę. W rzadkich przypadkach napletek sklejony z żołędzią to stulejka.

Metody wychowawcze Krzyczenie na dzieci

Wychowanie dzieckato bardzo trudna, pełna wyrzeczeń i skomplikowanych sytuacji praca. Rodzicem nie wystarczy tylko być. Do rodzicielstwa trzeba być dobrze przygotowanym emocjonalnie. Należy zdawać sobie sprawę, iż od momentu, w którym staliśmy...

Raport specjalny - Zadbaj o odporność dziecka zimą Płonica u dzieci

Płonica u dzieci, czyli szkarlatyna, to choroba o ostrym przebiegu i zakaźna. Nie ma na nią szczepionki, a dziecko nie uodparnia się na nią po jej przechorowaniu.

USG dzieci
Zdrowie dzieci USG dzieci

Nie wszystkie wady czy problemy zdrowotne dziecka można zobaczyć gołym okiem. Często musimy posiłkować się dodatkowymi urządzeniami, dzięki którym łatwo zajrzeć w głąb ciała. Nie wszystkie wady czy problemy zdrowotne dziecka można zobaczyć gołym okiem....

Słodycze dla dzieci
Zdrowe żywienie przedszkolaka Słodycze dla dzieci

Nie ma chyba dziecka, które wzgardziłoby słodyczami. Dopóki dzieci są małe, my rodzice sami możemy kontrolować to co jedzą nasze dzieci, potem coraz większy wpływ ma na nie środowisko i otoczenie. Badania dowodzą, że aż 80% dzieci spożywa więcej cukru...

Zdrowe żywienie przedszkolaka Nadwaga u dzieci

Niestety, nadwaga u małych już dzieci staje się problemem społecznym i coraz częściej spotykanym. Jest również powodem złego samopoczucia fizycznego i psychicznego dziecka otyłego. Nasza w tym rola (rodziców), by kontrolować wagę dziecka oraz dbać o nawyki...

Otyłość u dzieci
Rozszerzanie diety Otyłość u dzieci

Przyczyny otyłości nie zostały w pełni poznane. Uważa się, że duży wpływ mają czynniki genetyczne, a tym samym rodzinne skłonności do tycia. Mimo wszystko głównym powodem, dla którego stajemy się otyli i otyłe stają się nasze dzieci są nawyki...

Dziecięce choroby Mukowiscydoza u dzieci

Mukowiscydoza to jedna z najczęstszych chorób genetycznych u ludzi. Według najnowszych badań, co 25 osoba jest nosicielem genu, a na 2500 noworodków, jeden rodzi się z tą chorobą. W Polsce żyje ok. 1200 osób chorych na mukowiscydozę,...

Zakupy dla malucha Leżaczki dla dzieci

Przy wyborze idealnego leżaczka dla dziecka należy zwrócić uwagę nie tylko na wygląd i wygodą, ale i na bezpieczeństwo użytkowania akcesoriów. Jak dokonać rozsądnego zakupu?

Koszulki dla dzieci
Ubranka dla dzieci Koszulki dla dzieci

Koszulki dla maluchów powinny znaleźć się w każdej dziecięcej szafie. Jednak inne modele i wzory wybierzemy dla dziewczynki, a inne dla chłopca. Jak kupować koszulki dla dzieci?

Ryby dla dzieci
Dieta dla malucha Ryby dla dzieci

Ryby są źródłem witamin i minerałów niezbędnych dla rozwoju dziecka, dlatego nie powinno ich zabraknąć w diecie malca. Jakie korzyści płyną z jedzenia ryb i jak przekonać malucha do dań rybnych?

Świnka u dzieci
Choroby i dolegliwości malucha Świnka u dzieci

Świnka jest chorobą wirusową przeważnie dotykającą dzieci i wywołującą zapalenie ślinianek przyusznych. Rozpoznanie pierwszych objawów schorzenia jest gwarancją szybkiego powrotu do zdrowia malca.

Herbata dla dzieci
Dieta dla malucha Herbata dla dzieci

Herbata ma korzystny wpływ na kondycję dorosłego organizmu. Jednak dziecku nie można podawać herbaty zbyt często i nie każdy jej rodzaj jest zdrowy dla malca. Które herbaty są bezpieczne dla dziecka?

Ubranka dla dzieci Kombinezony dla dzieci

W sklepach znajdziemy wiele ubrań zimowych dla dziecka, w tym kurtki i kombinezony. Kombinezon zimowy zapewni mu ciepło w czasie zabaw na śniegu, dlatego warto zaopatrzyć się w ten strój dla dziecka.

Ubranka dla dzieci Bielizna dla dzieci

Bielizna dla dziecka jest ważnym elementem jego codziennego stroju. W sklepach znajdziemy wiele propozycji majteczek i podkoszulek dla chłopców i dziewczynek. Jak wybrać najlepsze?

Body dla dzieci
Ubranka dla dzieci Body dla dzieci

Body jest ważnym elementem wyprawki dla niemowlaka. Jest to część garderoby malca bardzo praktyczna i wygodna. Dlaczego warto kupić dziecku body i jak wybrać najlepsze?

Raport specjalny - Zadbaj o odporność dziecka zimą Różyczka u dzieci

Różyczka to zakaźna choroba wirusowa, która w większości przypadków ma łagodny przebieg u dzieci, ale stanowi duże zagrożenie dla rozwijającego się płodu. Jakie są objawy różyczki?

Raport specjalny - Zadbaj o odporność dziecka zimą Odra u dzieci

Odra to choroba wirusowa, która dawniej była powszechna wśród dzieci, ale dzięki systemowi szczepień udało się wyraźnie ograniczyć liczbę zachorowań.

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij