Ćwiczenia dla dyslektyków

Uczniowie dyslektyczni, mający problemy z czytaniem i pisaniem, bardzo często próbują samodzielnie wyeliminować braki w nauce poprzez dodatkowe ćwiczenia. Niejednokrotnie ogromny nakład wysiłku i czasu daje efekty odwrotne niż zamierzano. Brak rezultatów, nienadążanie za klasą powoduje u dziecka spadek motywacji do nauki, niechęć do szkoły i stres. Piętrzą się problemy szkolne – uczeń nie rozumie czytanego tekstu, nie potrafi korzystać z książek, nie umie sporządzić notatki, nie pojmuje zasad ortograficznych. Jak pomóc dziecku z dysleksją? Nie wolno porównywać ucznia dyslektycznego do innych dzieci, bo tylko wpędzimy go w niskie poczucie własnej wartości. Konieczna jest atmosfera wsparcia, akceptacji, cierpliwości i życzliwości, a ponadto systematyczny trening zarówno w szkole, jak i w domu.

Spis treści:
 1. 1. Co ćwiczyć?
  1. 1.1. Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy
  2. 1.2. Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy
  3. 1.3. Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni
  4. 1.4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych
  5. 1.5. Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem
  6. 1.6. Ćwiczenia ortograficzne
 2. 2. Przykładowe ćwiczenia dla dyslektyków

1. Co ćwiczyć?

Warto pamiętać, że objawów dysleksji rozwojowej nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je w znacznej mierze zredukować. Nie wystarczy wkuwanie regułek ortograficznych i zaganianie dziecka do jak najczęstszego czytania. Konieczna jest systematyczna praca, prowadzona wytrwale przez długi czas. Ćwiczenia powinny być krótkie i atrakcyjne, by nie powodować znużenia u ucznia. Warto zadbać o atmosferę spokoju, pracy bez pośpiechu. Najlepiej, by trening odbywał się każdego dnia o tej samej porze, w wyciszonym miejscu, w którym niepotrzebne bodźce (np. włączony telewizor) nie dekoncentrowałyby dziecka. Na początku pracy z dzieckiem można sporządzić kontrakt, w którym określi się zasady pracy. Najlepsze efekty daje współpraca na linii uczeń-nauczyciel-rodzic. By jednak efekty pracy z uczniem dyslektycznym były widoczne, na początku konieczna jest prawidłowa diagnoza dziecka. Dysleksja bowiem może wynikać z różnych przyczyn, np. może rozwinąć się wskutek zaburzeń lateralizacji, dysfunkcji analizatora wzrokowego czy zaburzeń percepcji słuchowej. Uczeń dyslektyczny uczniowi dyslektycznemu nierówny. Każde dziecko z dysleksją może wymagać innego zestawu ćwiczeń i indywidualnego podejścia do problemu. W jaki sposób można pracować z dzieckiem, które wykazuje specyficzne trudności w czytaniu i/lub pisaniu?

1.1. Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy

 • Wyznaczanie granic wyrazów w tekście napisanym bez przerw, wstawienie znaków interpunkcyjnych w odpowiednich miejscach.
 • Gra w scrabble, domino obrazkowe, literowe lub sylabowe.
 • Czytanie tekstu napisanego różną czcionką.
 • Dopasowywanie słów do wzorca graficznego, np.: „Przyporządkuj odpowiednie wyrazy do zaprezentowanego obrazka”.
 • Usuwanie z tekstu wyrazów, które są niepotrzebne.
 • Wyszukiwanie innych słów, które ukryły się w wyrazach, np. „Jakie słowa kryją się w wyrazach: waleń, obibok, zlewozmywak, słońce, kotwica?”.
 • Wyszukiwanie różnic w obrazkach lub słowach.
 • Dobieranie par identycznych obrazków.
 • Rozpoznawanie obrazków opisywanych słownie.
 • Zabawy typu „Kto zmienił miejsce?” albo „Do czego to pasuje?”.
 • Dobieranie postaci do ich cieni albo konturów.
 • Porządkowanie historyjek obrazkowych.
 • Opowiadanie historyjki przedstawionej na obrazkach.
 • Dobieranie części do całości.
 • Układanie puzzli lub ilustracji po uprzednim ich przecięciu.
 • Nazywanie czynności przedstawionych na rysunkach.
 • Szeregowanie figur według określonych zasad.
 • Różnicowanie figur geometrycznych pod względem koloru, kształtu, wielkości itp.
 • Obrysowywanie prostych figur, łączenie kropek, kopiowanie przez kalkę.
 • Rysowanie z pamięci lub pod dyktando.
 • Odtwarzanie z pamięci prostych układów klocków.
 • Zabawy w geometryczne domino, geometryczne loteryjki i mozaikowe układanki.
 • Segregowanie liter, np. „Z rozsypanych liter otocz kółkiem wszystkie literki K”.
 • Wyszukiwanie tej samej litery w tekście.
 • Wyodrębnianie sylab w wyrazach.
 • Wyszukiwanie w tekście takich samych wyrazów lub wyrazów podobnych.

1.2. Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy

 • Układanie z podanych słownie wyrazów jak największej ilości nowych wyrazów.
 • Zabawa w głuchy telefon.
 • Wymyślanie słów, które kończą się na ostatnią sylabę wyrazu podanego wcześniej przez innego ucznia (wyrazowe domino).
 • Ćwiczenia z wykorzystaniem nagrań odgłosów zwierząt, dźwięków instrumentów muzycznych, odgłosów dochodzących z kuchni („Co usłyszałeś? Zgadnij, co to jest?”).
 • Wyklaskiwanie lub wystukiwanie struktur dźwiękowych według podanego wzoru.
 • Napisanie planu wydarzeń lub wykonanie ilustracji do przeczytanego na głos przez nauczyciela fragmentu tekstu.
 • Określanie strony, z której dochodzi dźwięk.
 • Kończenie rozpoczętych zdań lub sylab.
 • Podział zdania na wyrazy i wyrazu na sylaby.
 • Liczenie słów w zdaniu.
 • Różnicowanie znaczenia wyrazów, które brzmią podobnie, np. „Wymów i powiedz, czym się różnią słowa: panna – pana, kura – góra, wybij – wbij, drwij – drwi”.
 • Układanie wyrazów z sylab lub uzupełnianie wyrazów brakującymi sylabami.
 • Dobieranie podpisów do obrazków.
 • Wyodrębnianie głosek w wygłosie, śródgłosie i nagłosie.
 • Różnicowanie głosek podobnych fonetycznie.

1.3. Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni

 • Kreślenie w powietrzu dużych kulistych kształtów obiema rękami.
 • Zamalowywanie dużych powierzchni obiema rękami.
 • Kreślenie równocześnie obiema rękami określonych wzorów.
 • Lepienie z plasteliny.
 • Zbieranie drobnych elementów obiema rękami.
 • Obrysowywanie szablonów figur geometrycznych ręką dominującą.
 • Usprawnianie ręki dominującej poprzez: rysowanie po śladzie, rysowanie szlaczków, kreślenie znaków literopodobnych.
 • Różnicowanie lewej i prawej strony ciała.
 • Odtwarzanie układów gimnastycznych prezentowanych przez nauczyciela.
 • Określanie położenia przedmiotów względem siebie (u góry, niżej, wyżej, po lewej stronie od…).
 • Rozwiązywanie labiryntów („Znajdź drogę do…”).
 • Wykonywanie określonych ruchów na sygnał („Przykucnij, gdy przestanie grać muzyka”).
 • Zabawy ruchowe („Idź prosto, zatrzymaj się, dwa kroki w lewo, jeden krok w tył, trzy kroki w prawo…”).

1.4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych

 • Zabawy ze skakanką, ćwiczenia na równoważni, ćwiczenia marszu, biegu.
 • Zabawy z piłką, balonem, woreczkami.
 • Rzucanie do celu.
 • Przenoszenie piramidek klocków tak, by się nie rozsypały.
 • Rozpoznawanie przedmiotów z zawiązanymi oczami.
 • Wydzieranki, wyklejanki, wycinanki, kolorowanki.
 • Lepienie w glinie.
 • Zabawy konstrukcyjne, majsterkowanie.
 • Nawlekanie koralików na sznurek.
 • Przyszywanie guzików, haftowanie.
 • Malowanie pędzelkiem na szkle.
 • Układanie kompozycji według wzoru.
 • Malowanie w obrębie konturów.
 • Kończenie rysunku według prezentowanego wzoru.
 • Pisanie palcami zamoczonymi w farbie na dużych arkuszach.

1.5. Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem

 • Wypełnianie luk w tekście.
 • Nadawanie tytułów akapitom przeczytanego tekstu.
 • Rozwiązywanie rebusów.
 • Ćwiczenia gałek ocznych w calu poszerzenia pola widzenia.
 • Tworzenie pytań do przeczytanego tekstu.
 • Czytanie z przesłonką – w okienku najpierw widać pojedyncze wyrazy, by na koniec odkryć całą linijkę tekstu.

1.6. Ćwiczenia ortograficzne

 • Praca ze słownikiem ortograficznym.
 • Krzyżówki ortograficzne.
 • Tworzenie wyrazów pokrewnych do wyrazów z trudnością ortograficzną, np. marzec – marcowy.
 • Podanie zasad ortograficznych uzasadniających pisownię trudnego wyrazu.
 • Założenie zeszytu pracy, w którym dziecko tworzy własny słownik ortograficzny – zapisuje wyraz, który sprawia mu trudność (np. pożyczka), literkę „ż” należy podkreślić na czerwono. Potem dziecko pisze uzasadnienie pisowni wyrazu, dopisuje wyrazy pokrewne, przysłowia, wyrażenia i związki frazeologiczne do danego wyrazu, jak i do słów z rodziny wyrazów. Może wykonać również rysunek, który pomoże mu zapamiętać trudny wyraz.

2. Przykładowe ćwiczenia dla dyslektyków

1) Dopisz do podanych wyrazów takie ich formy, by zachodziła wymiana „rz” na „r”.

morze - …
lekarz - …
tworzyć - …
powtórzyć - …

2) Podziel tekst na wyrazy, by miał on sens. Przepisz go. Przestrzegaj zasad ortograficznych i interpunkcyjnych.

Jużskończyłsięrokszkolnyporozdaniuświadectwwszyscyodetchnęlizulgąnareszciekażdyodpocznieuczniowieprzestanąsięuczyć(jakbywogólesię

uczyliprzezcałyrokszkolny)nauczycieleprzestanąchodzićdopracyapaniesprzątaczkibędąmogływreszcieposprzątaćiniktimwnajbliższymczasie

niezakłócispokoju

3) Usuń z tekstu wyrazy, które nie są potrzebne.

Janek poszedł nareszcie potrzeba spać. Marudził dość dobro długo, że nie jest mały śpiący. W końcu zmęczenie narzędzia wzięło górę szczyt. Dziecko samo poszło na basen do łazienki i umyło się zrobiło pod prysznicem.

4) Z podanych wyrazów ułóż jak najwięcej nowych słów, np. mandarynka – dary, draka, manna, kara, mara, rynna, dama.

lokomotywa - …
krasnoludki - …
urzeczywistnienie - …
różnokolorowy - …

5) Uzupełnij wyrazy cząstką „-erz” lub „-arz”.

mur… koryt… maryn…

żołni… kołni… zmi…ch

tw… licht… tal…

6) Utwórz wyrazy.

bud- ham- rys-
podar- -uje
ład- opiek- -ulec
-unek hod- kas-

7) Ułóż podane wyrazy w kolejności alfabetycznej i podkreśl „rz”.

rześki, narzeczona, zwierzę, spojrzenie, zarzut, burza, Rzym, egzemplarz, chrzan, wierzba, urząd, porządek, orzeczenie, kurz, tchórz, marynarz, jarzyna

8) Uzasadnij, że „ó” wymienia się na „o”, „a” lub „e”. Uzupełnij.

mój - … … - chłodno … - twoje wódz - … … - swoje
zespół - … trójka - … … - gniecie rój - … … - plecie
róg - … łóżko - … … - brzoza wzór - … samochód - …
twórca - … … - mrozy obwód - … … - czworo spokój - …

9) Uzupełnij zdania wyrazami w nawiasach, odpowiednio zmieniając ich formę. Podkreśl zakończenia „-ów”, „-ówka”, „-ówna”.

Asia nie lubi (lody) … .
Mama ma dużo różnych (kłopoty) … .
Wysokich (płoty) … nikt nie przeskoczy.
Nie lubię czyścić (buty) … .
Córka pani Maliszowej to (Malisz) … .
W mojej okolicy jest dużo (ogrody) … .
Hodowla (króliki) … stała się bardzo opłacalna.

10) Utwórz wyrazy pokrewne do podanych, by zachodziła wymiana „ż” na „g”, „dz”, „h”, „s”, „ź”, „z”.

drużyna - …
książka - …
można - …
odważny - …
potężny - …
mrożenie - …
gwiżdże - …
dróżka - …
każę - …

11) Znajdź w ciągu wyrazowym słowa z „ż”.

żółwróżkabażuróż

12) Uzupełnij zdania podanymi wyrazami: odniósł, szóstkę, obóz, mróz, podnóża, podróż, krótki, rój, mój.

Zimą dzień jest bardzo … .
Tęgi … szczypał w nos i uszy.
Karol planował długą … .
Żołnierz … w walce zwycięstwo.
… kolega napisał klasówkę na … .
Nasz … rozbiliśmy u … gór.
Pszczelarza zaatakował … pszczół.

13) Przeczytaj uważnie tekst, a następnie zasłoń kartką i uzupełnij luki w zdaniach.

Kasia i Asia przyrzekły mamie, że będą się grzecznie bawiły i nie pójdą nad rzekę. Zabrały ze sobą żółwia Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród drzew.

Kasia i Asia … mamie, że będą się … bawiły i nie pójdą nad … . Zabrały ze sobą … Grzegorza i poszły do parku bawić się wśród … .

Pojutrze rozpoczną się zawody rowerzystów. Udział wezmą zawodnicy z różnych szkół i przedszkoli z całego miasta. Trenerzy wszystkich drużyn mają dużo pracy.

Pojutrze rozpoczną się zawody… . Udział wezmą zawodnicy z … szkół i … z całego miasta. … wszystkich drużyn mają … pracy.

To tylko niektóre przykłady zadań dla dyslektyków. Trzeba pamiętać, by ćwiczenia były dobrane do wieku i możliwości intelektualnych dziecka. W księgarniach jest wiele zeszytów ćwiczeń dla dzieci z dysleksją. Fajnym pomysłem jest wspólne czytanie książek (przynajmniej pół strony tekstu na dzień) – raz czyta na głos rodzic, potem dziecko. Raz czytamy głośno, potem cicho. Możliwości jest wiele. Dziecko może napisać krótkie streszczenie czytanki, stworzyć mapę myśli do tekstu, napisać plan wydarzeń albo porozmawiać z rodzicem na temat spraw poruszanych w tekście. W ten sposób ćwiczy też zdolności poprawnego mówienia. Dyktowanie dyktand dziecku może być pomocne, ale nie przesadzajmy z ćwiczeniami, by dziecko nie czuło się zmęczone i znudzone. Zaproponujmy gry dydaktyczne, rebusy, krzyżówki, diagramy, puzzle, układanki ortograficzne, gry planszowe do nauki ortografii. Starajmy się łączyć naukę z zabawą. Nauka zasad poprawnej pisowni może odbywać się także on-line. To jest nie tylko bardziej „modna”, ale też bardziej atrakcyjna i przyciągająca uwagę forma pracy. Godny polecenia jest też edukacyjno-terapeutyczny program Ortograffiti, czyli kompleksowa pomoc dla uczniów dyslektycznych ze szkół podstawowych i gimnazjum. Jeżeli nie wiesz, jak pomóc dziecku, które nie radzi sobie z nauką pisania i czytania, pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego lub odwiedzić najbliższą poradnię pedagogiczno-psychologiczną.

Bibliografia

 • Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Linea, Lublin 1994, ISBN 83-901518-0-4.
 • Bogdanowicz M., Przygotowania do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichovej, Harmonia, Gdańsk 1992, ISBN 83-7134-138-5.
 • Kaszuba-Lizurej A., W krainie ortografii, Wydawnictwo Innowacje, Katowice 2001, ISBN 83-88704-00-1.
 • Pomirska Z., Wygraj z dysleksją. Zbiór ćwiczeń usprawniających umiejętność czytania, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2004, ISBN 83-71730-39-X.
Porozmawiaj o tym na Uczniowie, Nastolatki »

Artykuły Dysleksja

Przyczyny dysleksji
Dysleksja Przyczyny dysleksji

Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym upośledzającym zdolność dziecka do nauki czytania i pisania. Skuteczna pomoc zależy ... dyslektyczne ma trudności w sylabizowaniu, czytaniu, i to mimo prawidłowego IQ, zgodnego z wiekiem. Dysleksja upośledza percepcję szyku ... nieprawidłową interakcję między obiema półkulami mózgu, przy czym dysleksja jest problemem lewej półkuli, najprawdopodobniej związanym ... - przeciwnie, dysleksja może dotykać ludzi o dowolnym poziomie inteligencji. Dyslektycy są leniwi, bezmyślni,...

Dysleksja Objawy dysleksji

Dysleksja rozwojowa bywa inaczej określana jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Wynika najczęściej z zakł ... óre przejawiają specyficzne trudności w nauce, mówi się, że są to uczniowie z grupy ryzyka dysleksji. Jak objawia się dysleksja? Co może świadczyć, że nasz szkrab jest dyslektykiem? Przyczyny dysleksji i jej diagnozowanie Dysleksja rozwojowa nie jest jednorodną dysfunkcją. W zależności od przyczyn wyróżnia się wiele rodzajów dysleksji. Dysleksja może dotyczyć...

Dysleksja Diagnozowanie dysleksji

(...) pedagogiczno-psychologicznej. Jak dokładnie wygląda diagnozowanie dysleksji? Model diagnozy dysleksji rozwojowej Dysleksja rozwojowa ... -7134-120-2.Gindrich P.A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ISBN 83-227-2003-3.(dysleksja rozwojowa, dysleksja u dzieci, problemy z czytaniem, przyczyny dysleksji, symptomy...

Dysgrafia u dzieci
Dysleksja Dysgrafia u dzieci

(...) (co to jest dysgrafia, dysleksja u dzieci, nauka pisania dla dzieci, niepowodzenia w szkole, trudny...

Ćwiczenia po cesarce
Pielęgnacja rany po cesarskim cięciu Ćwiczenia po cesarce

Ćwiczenia po cięciu cesarskim są niezbędnym elementem połogu. Pozwalają na szybki powrót kobiety do formy. Są również profilaktyką zakrzepowego zapalenia żył.

Ćwiczenia na koncentrację
Brak koncentracji słuchowej Ćwiczenia na koncentrację

Koncentracja uwagi to jedna ze zdolności umysłowych, która zapewnia sukcesy edukacyjne dziecka w szkole. Jak poprawić koncentrację uwagi?

Dysortografia Ćwiczenia ortograficzne

Ćwiczenia ortograficzne, wykorzystujące elementy zabawy i humoru, pomogą w nauce reguł ortograficznych niejednemu uczniowi, jak również dysortografikom.

Rozwój intelektualny malucha Ćwiczenia grafomotoryczne

Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniają rękę i pomagają dziecku opanować trudną umiejętność pisania. Ćwiczenia manualne mogą polegać na rysowaniu, lepieniu plasteliny czy nawlekaniu koralików.

Ćwiczenia pilates
Pilates w ciąży Ćwiczenia pilates

W trakcie ciąży możesz bezpiecznie wykonywać w domu ćwiczenia takie jak pilates.

Powrót do formy Ćwiczenia po ciąży

Regularne ćwiczenia mięśni dna miednicy są najlepszym sposobem na odzyskanie odpowiedniego napięcia mięśniowego. Pozwoli to poprawić jakość życia seksualnego i zapobiegnie nietrzymaniu moczu lub kału.

Ćwiczenia dla niemowląt
Rozwój fizyczny malucha Ćwiczenia dla niemowląt

Niemowlak w wieku 5-7 miesięcy bardzo chętnie nabywa nowych umiejętności ruchowych. Oczywiście rozwijanie nauki raczkowania i chodzenia zależy od wielu czynników, między innymi temperamentu, predyspozycji i masy ciała, a także od tego, czy rodzice zapewniają...

Ćwiczenia w ciąży
Ciąża Ćwiczenia w ciąży

Ćwiczenia w ciąży nie tylko zwiększają wydolność serca i płuc, ale poprawiają postawę, intensyfikują krążenie krwi, pozwalają zapanować nad przyrostem wagi, oraz wzmacniają mięśnie.

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne
Patronaty Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne

Ćwiczenia dla najstarszych przedszkolaków i uczniów początkowych klas szkoły podstawowej. Do wykorzystywania w czasie  zajęć indywidualnych lub wyrównawczych dla grup dzieci,  których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem.()

Nietrzymanie moczu po porodzie Ćwiczenia na nietrzymanie moczu

Nietrzymanie moczu po porodzie można skutecznie zmniejszyć poprzez wdrożenie codziennych ćwiczeń mięśni dna miednicy. Tzw. mięśnie Kegla odpowiadają za mikcję i za satysfakcję z seksu.

Techniki oddechowe Ćwiczenia oddechowe przed porodem

Ćwiczenia oddechowe przed porodem pozwalają przejść przez ciążę z energią. Głębokie oddychanie dotlenia matkę i jej dziecko, pozwala się zrelaksować i pozbyć stresu.

Jak odzyskać figurę po ciąży? Ćwiczenia brzucha po porodzie

Płaski brzuch i silne mięśnie po ciąży to marzenie niejednej kobiety. Cel ten można zrealizować, ale należy stopniowo zwiększać aktywność fizyczną i systematycznie wykonywać ćwiczenia na brzuch.

Ćwiczenia na kręgosłup w ciąży
Gimnastyka w ciąży Ćwiczenia na kręgosłup w ciąży

Ćwiczenia na kręgosłup w ciąży to zarówno sposób na łagodzenie bólu, jak i jego zapobieganie. Na ból pleców w ciąży skarży się większość przyszłych mam. A można go uniknąć.

Ćwiczenia na piłce na kręgosłup
Body Ball w ciąży Ćwiczenia na piłce na kręgosłup

Za pomocą piłki fitness możesz wykonać ćwiczenia wzmacniające mięśnie Kegla, brzucha i kręgosłupa. Dowiedz się jak!

Ćwiczenia po cesarskim cięciu
Jak odzyskać figurę po ciąży? Ćwiczenia po cesarskim cięciu

Cesarskie cięcie to zabieg, który początkowo bardzo ogranicza twoją aktywność fizyczną. Bezpieczne ćwiczenia możesz rozpocząć zwykle po kilku miesiącach.

Bezpieczne ćwiczenia w ciąży
Gimnastyka w ciąży Bezpieczne ćwiczenia w ciąży

Gimnastyka w ciąży daje wiele korzyści. Zmniejsza bóle kręgosłupa, zapobiega zaparciom, polepsza samopoczucie, przygotowuje do porodu, łagodzi czas połogu. Ważne, by ćwiczyć pod okiem specjalisty.

Ćwiczenia w ciąży Zabronione ćwiczenia w ciąży

W czasie ciąży zrezygnuj z wszelkich sportów wyczynowych typu bieganie, wspinaczka górska. Jeśli dyscyplina sportowa wiąże się z możliwością wystąpienia urazów sportowych – zostaw to na czas po ciąży.

Ćwiczenia w ciąży Ćwiczenia w 2 trymestrze ciąży

Dolegliwości towarzyszące ciąży nierzadko dają się kobiecie we znaki. W drugim trymestrze przyszłe mamy zwykle czują się jednak lepiej niż na początku ciąży, dlatego warto rozważyć wykonywanie lekkich ćwiczeń w ciąży. Porcja ruchu pozytywnie oddziałuje...

Ćwiczenia w 1 trymestrze ciąży
Ćwiczenia w ciąży Ćwiczenia w 1 trymestrze ciąży

Ćwiczenia w ciąży to doskonały sposób na złagodzenie niektórych dolegliwości ciążowych i poprawę samopoczucia przyszłej mamy. Wykonując ćwiczenia regularnie, ciężarne stają się mniej podatne na stres i rozwój cukrzycy ciężarnych. Ćwiczenia...

Ćwiczenia w ciąży Jakie ćwiczenia w czasie ciąży?

Ciąża niekoniecznie oznacza, że kobieta utyje. Nie oznacza też, że będzie cały czas zmęczona. Jej samopoczucie i wygląd podczas ciąży i po urodzeniu dziecka zależą przede wszystkim od działań, jakie podejmie podczas ciąży odnośnie diety i ćwiczeń. Regularna...

Ćwiczenia i fizykoterapia w lekkim nietrzymaniu moczuOdtwórz wideo
Nietrzymanie moczu po porodzie Ćwiczenia i fizykoterapia w lekkim nietrzymaniu moczu

W problemach z lekkim nietrzymaniem moczu zalecane są fizykoterapia oraz ćwiczenia mięśni dna miednicy. W połowie. XX w. zaczęto stosować ćwiczenia działające wzmacniająco na mięśnie Kegla. Pacjenci powinni początkowo wykonywać ćwiczenia pod czujnym...

Znamy litery. Ćwiczenia ułatwiające poznanie alfabetu
Patronaty Znamy litery. Ćwiczenia ułatwiające poznanie alfabetu

Pozycja książkowa "Znamy litery" przygotowuje uczniów do nauki pisania i czytania. Zawarte w książce ćwiczenia ułatwiają zapamiętanie obrazu graficznego liter. Każda literaz opatrzona jest wesołym wierszykiem znanych poetów literatury dziecięcej. Pomaga...

Ćwiczenia w ciąży Jak ćwiczyć w 3 trymestrze ciąży. Ćwiczenia w ciąży

Wiele ciężarnych kobiet doświadcza uczucia zmęczenia i bólu pleców. Dolegliwości te uchodzą za nieodłączny element okresu ciąży, choć warto uświadomić sobie, że przyszłe mamy mogą im skutecznie przeciwdziałać za pomocą regularnych, niezbyt...

Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9-letnich
Patronaty Ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci 6-9-letnich

Ćwiczenia dla najstarszych przedszkolaków oraz uczniów początkowych klas szkoły podstawowej. Przydatne w zajęciach indywidualnych jak i grupowych. Zawierają: wycinanki, ćwiczenia kształcące słuch oraz percepcję wzrokową, jak również kształcące sprawność...

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij